English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > napovedi in podatki > dada
Vreme

ALADIN/SI - napoved vetra z ločljivostjo 2,5 km

Veter - Jutranji zagon modela
  06 UTC 09 UTC 12 UTC 15 UTC 18 UTC 21 UTC 00 UTC 06 UTC 12 UTC 18 UTC 00 UTC
00 UTC +06 +09 +12 +15 +18 +21 +24 +30 +36 +42 +48
Bohinj
Celje
Cerkniško jezero
Koper
Ljubljana
Kvarner
Ptuj

Veter - Popoldanski zagon modela
  18 UTC 21 UTC 00 UTC 03 UTC 06 UTC 09 UTC 12 UTC 18 UTC 00 UTC 06 UTC 12 UTC
12 UTC +06 +09 +12 +15 +18 +21 +24 +30 +36 +42 +48
Bohinj
Celje
Cerkniško jezero
Koper
Ljubljana
Kvarner
Ptuj

Slike v tabelah predstavljajo napovedi vetra na višini 10 m nad tlemi nad štirimi nekoliko večjimi območji (slovensko Primorje in del Istre, Ljubljanska kotlina in Gorenjska, Celjska in Slovenjegraška kotlina ter Pohorje, južna Slovenija in Kvarner), in nad majhnimi območji Bohinja ter Cerkniškega in Ptujskega jezera. Ločljivost oziroma razdalja med dvema točkama je 2.5 km.

Te napovedi so izboljšane v primerjavi z osnovno ALADIN napovedjo. Produkti so na voljo približno ob 4:30 po UTC pri jutranjem zagonu in okoli 16:30 po UTC pri popoldanskem zagonu modela.

Na posamezni sliki so narisane izotahe (linije z enako hitrostjo vetra) v intervalih 2m/s ter smer in hitrost vetra v računskih točkah. Za lažjo orientacijo je podložen barvni relief (orografija, ki je upoštevana v modelu), poleg morske obale in mej pa so označeni tudi nekateri kraji.

Krogec pomeni brezvetrje, samo paličica veter 2,5 vozla (približno 1,25 m/s), kratek repek 5 vozlov (približno 2,5 m/s), dolg repek oziroma zastavica pa 10 vozlov (približno 5 m/s); vrednosti repkov in zastavic se seštevajo; veter piha v smeri od repkov proti računski točki.

UTC - koordinirani čas (Universal Time Coordinated)
V Sloveniji je v uporabi srednjeevropski pasovni čas CET (Central European Time). Razlika med časoma CET in UTC je ena ura. Primer: kadar je ura poldne (12:00) po UTC, je ura ena (13:00) po CET. In obrnjeno: kadar je ura poldne (12:00) po CET, je ura enajst (11:00) po UTC.
V času veljavnosti poletnega časa je razlika med lokalnim časom CEST (Central European Summer Time) in UTC dve uri. Primer: kadar je ura poldne (12:00) po UTC, je ura dve (14:00) po CEST. In obrnjeno: kadar je ura poldne (12:00) po CEST, je ura deset (10:00) po UTC.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO