English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > poročila in publikacije
Vreme

Klimatografija Slovenije

 

Sistematično obdelujemo vse merjene in opazovane meteorološke spremenljivke, ki jih beležijo na meteoroloških postajah po Sloveniji. Objavljamo jih v publikaciji Klimatografija Slovenije, v zvezkih, kjer so zbrani mesečni podatki o posamezni meteorološki spremenljivki z meteoroloških postaj, kjer so v obdobju od 1961 do 1990, torej v zadnjem referenčnem klimatološkem obdobju, potekale meritve. V posameznem zvezku je opisana obdelana spremenljivka, izbor meteoroloških postaj, prostorska in časovna analiza spremenljivke v Sloveniji, prikazana je pregledna karta Slovenije s povprečnimi vrednostmi spremenljivke ter mesečne in letne vrednosti spremenljivke v tabelah.
Do sedaj je izšlo pet zvezkov:


  • padavine (Padavine so osnovni klimatski dejavnik, ki vpliva na vsa področja človekovega delovanja. Padavine najmočneje vplivajo na preskrbo z vodo, pomembne so tudi za pridobivanje električne energije, v kmetijstvu, turizmu, transportu in drugod.)

  • temperatura zraka (Temperatura zraka je poleg padavin ena najpomembnejših meteoroloških spremenljivk, ki opredeljujejo klimo nekega območja.)

  • trajanje sončnega obsevanja (Ena od meteoroloških spremenljivk, ki jo merimo na ARSO, je trajanje sončnega obsevanja. Osončenost ima veliko časovno in prostorsko spremenljivost. Najbolj sončen mesec je julij, najbolj osončena je Primorska, sledi Prekmurje.)

  • stopinjski dnevi in trajanje kurilne sezone (Za 108 krajev so izračunani stopinjski dnevi in trajanje kurilne sezone. Karta stopinjskih dni (temperaturnega primanjkljaja), ki prikaže prostorsko porazdelitev stopinjskih dni, je ocena za porazdelitev porabe energije za ogrevanje. Stopinjski dnevi in trajanje kurilne (ogrevalne) sezone naraščajo z nadmorsko višino.)

  • trajanje snežne odeje (Trajanje snežne odeje je odvisno od različnih dejavnikov reliefa: nadmorske višine, oblike, tipa reliefa in orientacije terena. Kaže veliko časovno in prostorsko variabilnost. Zanimivi so ekstremi trajanja snežne odeje in pojava sneženja.)

Pripravljamo Klimatografijo Slovenije - trajanje sončnega obsevanja in veter. Klimatografija Slovenije - trajanje sončnega obsevanja je pošla, zato načrtujemo pripravo nove publikacije o tej meteorološki spremenljivki.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO