English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > vprašanja in odgovori
Vreme

Vreme in podnebje - vprašanja in odgovori

Kako dolgo vnaprej lahko uspešno napovemo vreme

Zelo poenostavljeno lahko rečemo, da uporabne vremenske napovedi segajo do okoli teden dni vnaprej.
Vendar odgovor na to vprašanje še zdaleč ni preprost.

Atmosfera namreč ni deterministično napovedljiv sistem. Ker je nemogoče v podrobnosti poznati njeno trenutno stanje, je tudi napovedljivost vedno manjša od 100%. Z modernimi merilnimi sistemi (sateliti, radarji, letala,…) in zelo zmogljivimi računalniki sicer lahko zberemo in obdelamo ogromne količine podatkov, a napovedljivost vremena zaradi kaotične narave procesov v atmosferi še vedno ostaja omejena in tesno povezana z življensko dobo vremenskih procesov. Tako pojava lokalne nevihte včasih ne moremo napovedati niti eno uro vnaprej, nastanek večjih ciklonov pa dokaj uspešno napovemo tudi okoli teden dni vnaprej.

Analize trenutnega stanja in izračuni računskih meteoroloških modelov v velikih svetovnih meteoroloških centrih potekajo vsaj dvakrat dnevno. Uporabljajo se tudi metode perturbacije začetnih pogojev, kar naj bi vodilo k oceni odvisnosti posamezne prognoze od majhnih sprememb vhodnih podatkov. Sami izračuni sicer segajo do 15 dni vnaprej (ECMWF, NCEP), vendar se napovedi za drugo polovico računskih intervalov iz zagona v zagon modela lahko tudi močneje spreminjajo.

Več informacij na www.ecmwf.int in www.ncep.noaa.gov.

Ali lahko človek namerno vpliva na vreme

Človek z vrsto svojih aktivnosti vpliva na kemijsko sestavo atmosfere in s tem posledično tudi na vreme. Pri tem imamo v mislih predvsem veliko rabo fosilnih goriv in izsekavanje ogromnih površin gozdov v tropskih predelih. Posledice teh dogajanj občutimo globalno po vsem planetu.

Namerni umetni vpliv na vreme sicer obstaja, vendar so tovrstne aktivnosti omejene na zelo majhna območja in tudi časovno zelo kratkotrajne.

Tako v nekaterih sušnih predelih Izraela in ZDA poskušajo z občasnim umetnim vnosom kondenzacijskih jeder v ozračje (s posipanjem nizkih slojevitih oblakov s srebrovim jodidom)sprožiti krajevne padavine, oz. povečati njihovo izdatnost.

Z enakim postopkom se dokazano dá vplivati na razkroj tanke slojaste nizke oblačnosti in megle ob stabilnih razmerah s šibkim vetrom (npr. ob temperaturnih inverzijah). Z vnašanjem drobnih delcev srebrovega jodida lahko dosežemo, da se iz majhnih oblačnih kapljic tvorijo večji padavinski elementi, ki nato zaradi svoje teže padejo na tla in posledično pride do kratkotrajne razjasnitve. Vendar pa takšen vpliv ni dlje časa trajajoč. Ob nespremenjenih sinoptičnih pogojih megla ali nizka oblačnost kmalu ponovno nastane, oziroma se vrzel v oblačnosti hitro zapolni z okoliškim vlažnim zrakom.

Ponekod po Evropi in svetu poskušajo z vnosom srebrovega jodida v nevihtne oblake preprečiti nastanek toče, saj naj bi vnos dodatnih kondenzacijskih jeder v oblak povzročil formiranje večjega števila padavinskih elementov, ki pa naj bi zato bili manjših dimenzij. Žal uspešnost tega početja v praksi nikoli ni bila potrjena na statistično zanesljivem vzorcu, zato operativnega izvajanja obrambe pred točo Svetovna Meteorološka Organizacija (WMO) ne priporoča. Takšno je tudi stališče ARSO.

Poleg naštetih aktivnosti, ki se v posameznih državah res izvajajo, pa obstajajo še številni bolj ali manj utopični načrti in ideje o tem, kako naj bi s t.i. geoinženiringom vplivali na globalne vremenske in klimatske pogoje. Večina jih je megalomanskih in v praksi povsem neuresničljivih, burijo pa domišljijo nekaterih ljudi.

Kaj so to "chemtrails"-i in ali sploh obstajajo

Kaj so to "chemtrails"-i in ali sploh obstajajo

Beseda »chemtrail« je skovanka iz besed »chemical« in »trail«, torej »kemična sled« in jo nekateri uporabljajo analogno besedi contrail (condensation trail = kondenzacijska sled).

Pristaši t.i. »teorije zarote« trdijo, da se »chemtraili« razlikujejo od »contrailov« po tem, da so jim namenoma dodane dodatne kemijske substance z ne povsem jasnim namenom vpliva na podnebje oz. človeštvo, od »contrailov« pa se razlikujejo predvsem po obstojnosti v ozračju.

V meteorološki srenji povsod po svetu vlada enotno prepričanje, da so kondenzacijske sledi letal, na katere opozarjajo nekatera gibanja, običajne kondenzacijske sledi, ki smo jim priča že odkar obstaja letalski promet na velikih višinah.

Reaktivna potniška letala letijo na nadmorski višini med 10 in 14 km. Fizikalno ozadje pojava kondenzacijskih sledi letal, pogoji v katerih nastanejo in kako se razkrojijo, so poznani in jih je mogoče pojasniti z znanjem osnov fizike.
Ob izgorevanju kerozina nastajata ogljikov dioksid in vodna para. Iz enega kg kerozina (C12H26) v procesu izgorevanja nastane 1,38 kg H2O in 3,1 kg CO2. Za vsako sekundo leta pa veliko potniško letalo porabi približno 2 kg goriva.
Vroč izpuh, ki vključuje tudi drobne delce nečistoč oz. saj, se pomeša med izrazito hladnejši okoliški zrak. Ko se z dodatno vlago in delci nečistoč obogatena mešanica zraka ohlaja, se zaradi prenasičenja z vodno paro na delcih nečistoč izločajo drobne kapljice vode, ki zelo hitro zmrznejo. Tako nastanejo kondenzacijske sledi letal. Za to ni potrebna dodatna kemija. Če je vlažnost okoliškega zraka visoka, potem se na obstoječe ledene kristale vežejo molekule vodne pare iz okolice, zato se sledi letal širijo in vztrajajo dlje časa. Če pa je okoliški zrak suh, potem ledeni kristali, ki so nastali iz izpuha letala, sublimirajo in sled kmalu izgine.
Glede na to, da so temperature zraka na višini leta vselej zelo nizke (okoli -45 stopinj C), lahko rečemo, da je zgolj od relativne vlažnosti zraka na višini leta odvisno, kako izrazite in kako dolgotrajne kondenzacijske sledi (contrail-e) letala puščajo na nebu.

Ne poznamo resne študije, katere rezultati bi bili objavljeni v znanstveni literaturi in bi potrdili, da je kemična sestava kondenzacijskih sledi letal, na katere opozarjajo nekatera gibanja, drugačna od običajnih in bi torej bil njihov nastanek povzročen z letali, v katerih izpuh bi bile dodane posebne kemikalije. Seveda pa noben letalski izpuh ni "čist", saj je kerozin po svojih lastnostih nekje med petrolejem in dizelskim gorivom. Učinkovitost njegovega izgorevanja je odvisna tudi od tipa letalskih motorjev.

Na ARSO problematiko letalskih sledi redno spremljamo. V ZDA so se z njo začeli ukvarjati že pred letom 2000, v evropskem parlamentu pa je bila prvič sprožena leta 2007, nato pa ponovno v letih 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2017. Poudarjamo, da t.i. "teorija zarote" enostavno ne zdrži kritične presoje.

Na spodnji fotografiji iz Mednarodnega atlasa oblakov Svetovne meteorološke organizacije (WMO) lahko vidimo, da so obstojne kondenzacijske sledi letal bile fotografirane in dokumentirane že daljnjega leta 1945.


Obstojne letalske sledi leta 1945

Zakaj sledi reaktivnih letal niso vedno enake

Reaktivna letala letijo na višinah med 10 in 14 km. Ob izgorevanju letalskega goriva (kerozina) nastaja vroča zmes vodne pare, ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovodikov in delcev nečistoč. Temperatura zraka je na omenjeni višini večinoma med -45 in -55 stopinj C.

Vroč izpuh, ki vključuje tudi drobne delce in vodno paro, se pomeša med hladnejši okoliški zrak. Ker ima zrak omejeno zmožnost sprejema vodne pare v plinasti obliki, se pri ohlajanju relativna vlaga hitro zviša in začnejo se izločati podhlajene vodne kapljice oz. ledeni kristalčki. Fizikalno ozadje nastanka belih sledi za letali je torej nadvse podobno nastanku oblaka nad hribom. V obeh primerih pride zaradi ohladitve vlažnega zraka do kondenzacije.

Če je vlage v okoliškem zraku več, sledi letal vztrajajo dlje časa, saj na ledene kristale primrzujejo tudi molekule vodne pare iz okolice. Sledi se zato širijo in počasneje razkrojijo. Če pa je okoliški zrak suh, kondenzacijske sledi hitro izginejo, oz. se posušijo. Zgolj od relativne vlažnosti zraka na višini leta je odvisno, kako izrazite  in kako dolgotrajne kondenzacijske sledi (contrail-e) letala puščajo na nebu.

Ker letala zaradi varnega odvijanja prometa letijo na različnih višinah je povsem možno, da istočasno nekatera puščajo daljše, druga pa krajše sledi, saj so meteorološki pogoji na posameznih višinah pogosto različni. Ponavadi je več vlage v ozračju kakšen dan ali dva pred prihodom vremenske motnje, zato so tudi sledi letal takrat bolj opazne.

Podrobnejšo razlago tega pojava lahko najdete na spletni strani ameriške Agencije za varovanje okolja (EPA).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO