English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > emisije snovi v zrak
Zrak

Emisije snovi v zrak

Sektor za kakovost zraka je del Urada za varstvo okolja in narave na Agenciji RS za okolje. Sektor izvaja vrsto nalog, ki izhajajo iz programskih dokumentov, predpisov in mednarodnih pogodb.

V sektorju se vodijo upravni postopki , ki jih na področju varstva zraka predpisuje zakonodaja , spremljajo se emisije snovi v zrak iz naprav ter izdajajo okoljevarstvena dovoljenja , izdajajo se različna pooblastila ter vodijo evidence pooblaščencev , obračunavajo se okoljske dajatve , vodijo se postopki, ki se tičejo ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi in določenimi fluoriranimi toplogrednimi plini , pripravljajo se nacionalne evidence emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zraka, vodi se register emisijskih kuponov, opravlja se poročanje organom izven Slovenije ter vodijo postopki s področja tekočih goriv.

Na naši spletni strani pa si lahko ogledate še naslednje rubrike:

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO