English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > upravni postopki
Zrak
Upravni postopki

Upravni postopki

Za vse upravne postopke, ki jih vodi ARSO na področju varstva zraka, je potrebno za vlogo poravnati upravno takso po tar. št. 1 in tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah. Takso se poravna v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom, o čemer je treba k vlogi priložiti tudi potrdilo o plačilu upravne takse. več…

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO