English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > upravni postopki
Zrak
Upravni postopki

Upravni postopki

Za vse upravne postopke, ki jih vodi ARSO na področju varstva zraka, je potrebno za vlogo poravnati upravno takso po tar. št. 1 in tar. št. 3 Zakona o upravnih taksah. Takso se poravna v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom, o čemer je treba k vlogi priložiti tudi potrdilo o plačilu upravne takse. več…

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO