English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > zakonodaja
Zrak

Zakonodaja

Agencija RS za okolje se z izvajanjem okoljske zakonodaje vključuje v reševanje okoljskih problemov na področju kakovosti zraka. Zadolžena je za strokovne naloge s področja monitoringa, opravljanje analitičnih, proučevalnih, prognostičnih in drugih strokovnih nalog ter z njimi povezanih upravnih nalog. Izvajanje predpisov se nanaša med drugim na:

  • emisijo snovi v zrak iz naprav (npr. pri proizvodnji aluminija, cementa, keramike, svinca), kurilnih naprav, livarn
  • emisijo azbesta, hlapnih organskih snovi
  • vsebnost biogoriv, kakovost tekočih goriv
  • monitoring zunanjega zraka, imisijske vrednosti snovi v njem
  • register emisijskih kuponov idr.

Vsi predpisi s področja varstva in kakovosti zraka so zbrani na portalu Onesnaževanje zraka .

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO