English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > zakonodaja
Zrak

Zakonodaja

Agencija RS za okolje se z izvajanjem okoljske zakonodaje vključuje v reševanje okoljskih problemov na področju kakovosti zraka. Zadolžena je za strokovne naloge s področja monitoringa, opravljanje analitičnih, proučevalnih, prognostičnih in drugih strokovnih nalog ter z njimi povezanih upravnih nalog. Izvajanje predpisov se nanaša med drugim na:

  • emisijo snovi v zrak iz naprav (npr. pri proizvodnji aluminija, cementa, keramike, svinca), kurilnih naprav, livarn
  • emisijo azbesta, hlapnih organskih snovi
  • vsebnost biogoriv, kakovost tekočih goriv
  • monitoring zunanjega zraka, imisijske vrednosti snovi v njem
  • register emisijskih kuponov idr.

Vsi predpisi s področja varstva in kakovosti zraka so zbrani na portalu Onesnaževanje zraka .

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO