English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > dovoljena ravnanja
Narava

Odvzem živali iz narave

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah praviloma prepoveduje zavestno poškodovanje, zastrupljanje, usmrtitev, odvzem iz narave, lovljenje, ujetje ali vznemirjanje zavarovanih živali zavarovanih vrst. Prav tako je prepovedano zadrževanje v ujetništvu živih živali, ki so bile odvzete iz narave in posedovanje mrtvih živali, njihovih delov in izdelkov iz njih ter struktur, če so bile odvzete iz narave, kot tudi prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo.

Izjeme

Ne glede na prepovedi se lahko izvajajo ravnanja, pri katerih se lahko poškoduje, zastrupi, usmrti, odvzame iz narave, lovi, ujame ali vznemirja živali domorodnih živalskih vrst, če za ta ravnanja ni drugih nadomestnih tehničnih možnosti s podobnimi učinki, ki bi preprečila prepovedano posledico. Takšna ravnanja so dela, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo dobro kmetijsko prakso, gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic, gradnjo objektov ali dela, ki se opravljajo v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Uveljavljanje izjeme od predpisanih prepovedi je mogoče le za ravnanja:

  • ki koristijo varstvu živalskih in rastlinskih vrst in ohranjanju habitatnih tipov,
  • ki preprečujejo resno škodo na posevkih, živini, gozdovih, ribiških območjih, vodi in ostalem premoženju,
  • ki zagotavljajo zdravje in varnost ljudi,
  • za namene doseljevanja ali ponovnega naseljevanja živali,
  • namenjena raziskovanju raziskovalcev ali raziskovalnih organizacij,
  • selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem.
Dovoljenje

V primeru, da ni druge ustrezne možnosti in ravnanja ne škodujejo ugodnemu stanju živalske vrste, lahko ministrstvo izjemoma dovoli usmrtitev, odvzem iz narave, ujetje, vznemirjanje, zastrupitev ali poškodovanje živali iz poglavja A priloge 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Dovoljenje izda Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi vloge ali po uradni dolžnosti.

Vloga - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO