English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > odškodnine
Narava

Odškodnine

Na podlagi 92. in 93. člena Zakona o ohranjanju narave in določb Zakona o divjadi in lovstvu, Agencija RS za okolje izplačuje odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih prosto živečih vrst. Lastniki morajo na primeren način kot dobri gospodarji narediti vse potrebno, da svoje premoženje obvarujejo pred nastankom škode.

Odškodnine se izplačujejo na podlagi odškodninskih zahtevkov oškodovancev v višini, ki je določena v lestvici. Lestvico vsako leto potrdi pristojni minister.

V primeru, da se oškodovanec in pooblaščeni predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije ne sporazumeta o višini odškodnine, lahko oškodovanec na Agencija RS za okolje posreduje odškodninski zahtevek z vlogo, ki jo mora dodatno obrazložiti. V primeru, če zahteva višjo odškodnino, kot izhaja iz lestvice je dolžan priložiti strokovno mnenje, oceno izvedenca, račun s katerim utemelji svoj zahtevek.

  1. Zloženka – kdaj in kako do odškodnine? [pdf, 518.8 KB]
  2. Navodilo za ravnanja v zadevah uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prosto živečih vrst [pdf, 1.5 MB]
  3. Postopek uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile zavarovane živali (priloga 1 navodila) [pdf, 43.9 KB]
  4. Obrazec zapisnika (priloga 2.1 navodila) [pdf, 44.1 KB]
  5. Navodilo za izpolnjevanje zapisnika [pdf, 62.0 KB]
  6. Obrazec sporazuma o določitvi višine odškodnine(priloga 2.2 navodila) [pdf, 43.1 KB]
  7. Navodilo za sklepanje sporazuma o višini odškodnine za škodo, ki so jo povzročile zavarovane živali [pdf, 33.5 KB]
  8. Lestvica za ocenjevanje škode – 2008 (v veljavi od 30. 5. 2008) [pdf, 91.6 KB]
  9. Obrazec vloge za uveljavljanje odškodninskega zahtevka(priloga 2.3 navodila) [pdf, 265.4 KB]
  10. Potek Postopka uveljavljanja odškodnin - zavarovane vrste [pdf, 62.5 KB]
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO