English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > živali > zatočišče
Narava

Zatočišče za živali prosto živečih vrst

Zatočišče je prostor namenjen za zdravljenje in začasno oskrbo živali prostoživecih vrst. V zatočišče se sprejme tiste bolne in ranjene živali ter zapuščene mladiče, ki sami še niso sposobni preživeti v naravi, in za katere se predvideva, da bodo po veterinarski in začasni oskrbi sposobni za življenje v naravi.

Čas trajanja oskrbe živali v zatočišču je odvisen od vrste živali in njenega zdravstvenega stanja, vendar ne sme trajati več kot tri mesece. Izvajalca nalog zatočišča po oskrbi v zatočišču živali izpusti v naravo, odda v drug ustrezen prostor v ujetništvu ali usmrti na predpisan način.

V zatočišče se sprejme tudi živali, ki so bile odvzete imetniku zaradi protipravnega zadrževanja v ujetništvu, nedovoljene trgovine, izvoza, uvoza ali zaradi drugih, z zakonom določenih razlogov.

Pravna osnova za delovanje zatočišča za živali prosto živečih vrst je Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst, v kateri so določene naloge zatočišča, postopek izbire izvajalca nalog, načini financiranja zatočišča in izvajanje nadzora.

Naslov in kontaktne številke

Golob d.o.o., Zatočišče za živali prosto živečih vrst
Glavni trg 7
2366 Muta

Informacije in pristojne osebe za sprejem živali:

telefon:
02 876 12 85 ali 041 518 939 (Zlatko Golob)

Poročila o delu zatočišča:

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO