English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava > rastlinske vrste > zavarovane glive
Narava

Zavarovane prosto živeče vrste gliv

Varstvo gliv je v Republiki Sloveniji urejeno z Uredbo o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv in Uredbo o varstvu samoniklih gliv. Prosto živeče vrste gliv so v skladu z Uredbo o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv vrste višjih gliv iz debla prostotrosnic (Basidiomycota) in debla zaprtotrosnic (Ascomycota), ki iz podgobja v podlagi oblikujejo človeškim očem vidne razmnoževalne strukture (trosnjake). Določila te uredbe se uporabljajo za rastoče in nabrane glive zavarovanih vrst ter njihove dele ali izdelke iz njih, vključno s podgobjem ali micelijem in gobo ali trosnjakom ter vsemi razvojnimi oblikami.

Odvzem gliv iz narave

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv praviloma prepoveduje zavestno uničevanje in odvzem iz narave zavarovanih vrst gliv, uničevanje gob in podgobja, ter ogrožanje obstoja zavarovanih vrst na njihovem naravnem območju razširjenosti. Prav tako je prepovedano posedovanje, prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava in ponujanje za prodajo ali zamenjavo zavarovanih vrst gliv, odvzetih iz narave na območju Republike Slovenije.

Izjeme

Ne glede na prepovedi se lahko izvajajo ravnanja, pri katerih se zavarovane vrste gliv lahko poseduje, prevaža, prenaša, prodaja, zamenjuje ter ponuja za prodajo ali zamenjavo, če so:

  • odvzete iz narave na podlagi dovoljenja,
  • uvožene na podlagi listin, izdanih v skladu s predpisi, ki urejajo trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami, ali pridobljene na območju Evropske unije v skladu s predpisi, ki urejajo njihov odvzem iz narave, ali
  • zasežene oziroma odvzete v skladu s predpisi, ki urejajo zaseg ali odvzem, če gre za ravnanja v nasprotju s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ali drugimi predpisi.

Predpisani varstveni režim Uredbe o varstvu samoniklih gliv med drugim določa, da posameznik lahko nabere v enem dnevu največ dva kilograma gob oziroma gobo, težjo od dveh kilogramov. Pri tem je treba upoštevati, da je:

  • dovoljeno nabirati le gobe z zunanjimi značilnostmi, po katerih je mogoče nedvoumno določiti vrsto,
  • uporaba pripomočkov za nabiranje, ki poškodujejo rastišče ali podgobje, prepovedana,
  • gobe potrebno grobo očistiti že neposredno na rastišču,
  • gobe dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži.
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO