English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > Predhodna informacija
Varstvo okolja

Predhodna informacija

Nosilec nameravanega posega lahko pred začetkom postopka presoje vplivov na okolje Agencijo Republike Slovenije za okolje zaprosi za informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe in obratovanja nameravanega posega na okolje.

Zahtevi mora nosilec nameravanega posega predložiti podatke o namembnosti in bistvenih značilnostih nameravanega posega.

Agencija Republike Slovenije za okolje posreduje predhodno informacijo v 30 oziroma 60 dneh, v kolikor gre za naprave, ki povzročajo onesnaženje večjega obsega.

Tudi, če poročilo o vplivih na okolje v celoti upošteva informacijo o vsebini in obsegu, lahko Agencija Republike Slovenije za okolje v postopku presoje vplivov na okolje od nosilca nameravanega posega zahteva dodatne informacije o posegu in njegovih vplivih. Poročilo o vplivih na okolje mora namreč vsebovati vsebine, ki so zahtevane v Uredbi o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17).

Pripravil: SPVO, februar 2019

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO