English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

POMGRAD - GM d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov po postopkih R5, R12 in R13 na lokaciji znotraj območja ''Obrata Hoče''

Datum objave: 6. 6. 2019

Pripete datoteke

HESS d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Gradnja hidroelektrarne Mokrice

Milan Pušljar s.p., Škrjanče 4, 1295 Ivančna Gorica

Izgradnja gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Izgradnja državne ceste Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del, Prvi del: etapa 1 in 2, od priključka NM – vzhod do priključka Osredek

Krasoprema d.o.o. - v likvidaciji, Dutovlje 128/a, 6221 Dutovlje

Sanacija in zasip doline ter ureditev igrišč za odbojko in košarko ob proizvodni hali Krasoprema d.o.o. v Dutovljah

DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Razširitev avtocestnega odseka Koseze – Kozarje v šestpasovnico

Datum objave: 12. 2. 2019

Povezane strani

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Širitev deponijskega telesa II. faze Odlagališča nenevarnih odpadkov CERO Špaja dolina

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Gradnja prenosnega plinovoda R15/1 Pince-Lendava

Pripete datoteke

Prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina - Šempeter pri Gorici

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Pripete datoteke

JUDEŽ d.o.o., Resslova ulica 5, 8000 Novo mesto

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov

Pripete datoteke

ITOS d.o.o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 40, 6240 Kozina

Predelava odpadne nenevarne plastične embalaže po postopku R12 / R13 v Obrtno industrijski coni Hrpelje

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

Gradnja odlagališča NSRAO Vrbina, Krško

Datum objave: 16. 3. 2018

Povezane strani

Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače

Povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., Rače

Pripete datoteke

Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče

Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO