English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > okoljevarstveno soglasje > Vloge v reševanju
Varstvo okolja

Vloge v reševanju

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Ureditev vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko – faza 1

Povezane strani

KAMTEH GMBH, Predstavništvo Šmartno ob Paki, Podgora 16, 3327 Šmartno ob Paki

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov na lokaciji Podgora

Pripete datoteke

Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Gradnja daljnovoda DV 2x110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Kabinska žičnica Bohinjska Bistrica

2864 Bohinj d.o.o., Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Izgradnja državne ceste od priključka Šentrupert, na avocesti A1 Šentilj - Koper, do priključka Velenje jug

Datum objave: 18. 11. 2019

Pripete datoteke

Kolektor CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica

Širitev kamnoloma Laže - 1, 2. etapa, I. in II. faza ter povečanje količine predelave nenevarnih gradbenih odpadkov po postopku R5 na 128.000 ton na leto

Milan Pušljar s.p., Škrjanče 4, 1295 Ivančna Gorica

Izgradnja gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Izgradnja državne ceste Novo mesto – priključek Maline 3. razvojna os – južni del, Prvi del: etapa 1 in 2, od priključka NM – vzhod do priključka Osredek

Pripete datoteke

DARS d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Razširitev avtocestnega odseka Koseze – Kozarje v šestpasovnico

Datum objave: 12. 2. 2019

JUDEŽ d.o.o., Resslova ulica 5, 8000 Novo mesto

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov

Pripete datoteke

Albaugh TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače

Povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, Albaugh TKI d.o.o., Rače

Pripete datoteke

Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče

Predelava odpadkov na lokaciji Termit d.d.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO