English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > arhiv
Vode

PODATKI O KAKOVOSTI VODA - 2008

Podatki, objavljeni na spletni strani so zbrani v okviru imisijskega monitoringa kakovosti voda na Uradu za hidrologijo in stanje okolja Agencije RS za okolje.

Podatki so rezultat kontroliranih meritev v mreži za spremljanje kakovosti voda

Izpisi podatkov na tej spletni strani so oblikovani do meje določljivosti, razen podatkov za jezera, ki so izpisani do meje zaznavnosti (LOD). Analitske metode so dostopne v poročilih v naši knjižnici ali naši spletni strani. Tu so na voljo tudi opisi merilnih mest.

Podatki, objavljeni na spletni strani so javni in na voljo za ponovno uporabo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ul. RS št. 76 z dne 12.8.2005). V skladu s 26. členom navedene uredbe je obvezna navedba vira informacij.

REKE – izpisi podatkov po porečjih za leto 2008

JEZERA IN ZADRŽEVALNIKI – izpisi podatkov po jezerih za leto 2008

MORJE – izpisi podatkov za leto 2008

PODZEMNE VODE – IZPISI PODATKOV PO VODNIH TELESIH ZA LETO 2008

IZVAJANJE MONITORINGA ZA EKOLOŠKO STANJE VODOTOKOV – izpisi podatkov po bioloških elementih za leto 2008

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO