English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Varstvo okolja

Javne objave upravnih aktov, izdanih na podlagi ZVO-1:

Javna naznanila in obvestila

Odločbe

Predhodni postopek in postopek v zvezi s prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave

Sklep o ugotovitvi ali je potrebna presoja vplivov na okolje in sklep o ugotovitvi, ali gre za večjo spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole

Datum objave: 21.10.2014

Pripete datoteke

MO Velenje kanalizacija Podvin - Pirešica v KS Vinska Gora

Datum objave: 21. 10. 2014

Pripete datoteke

Zadruga Mokri Potok, ekologija in sonaravni razvoj z.o.o., stanovanjski objekti in nastanitveni objekt

Datum objave: 17.10.2014

Pripete datoteke

Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci - kanalizacija Vaneča

Datum objave: 16. 10. 2014

Pripete datoteke

Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Datum objave: 16.10.2014

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina - Vodovod Stomaž

Datum objave: 16. 10. 2014

Pripete datoteke

PUP SAUBERMACHER d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje- obdelava podatkov po postopku R12, R13

Datum objave: 16. 10. 2014

Pripete datoteke

Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj - kanalizacijsko omrežje Zavodnje

Datum objave: 16. 10. 2014

Pripete datoteke

Komunala Izola, podaljšanje in prestavitev plavajočih pomolov

Datum objave: 13.10.2014

Pripete datoteke

Geoenergo d. o. o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava - pridobivalni plinovod DN200 do MRP Lendava

Datum objave: 9.10.2014

Pripete datoteke

Anton Marčec, Obrež 22, 2277 Središče ob Dravi

Datum objave: 9.10.2014

Pripete datoteke

Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Datum objave: 3.10.2014

Pripete datoteke

Fructal Živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina

Datum objave: 25.9.2014

Pripete datoteke

Anton Likozar - Gradnja gozdne ceste Potoška gora

Datum objave: 24. 9. 2014

Pripete datoteke

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota (lokacija Lenart)

datum objave: 24.9.2014

Pripete datoteke

Julon d.d., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Objava dne: 23.9.2014

Pripete datoteke
Arhiv sklepov
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
O spletnih straneh ARSO