English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Varstvo okolja

Javne objave upravnih aktov, izdanih na podlagi ZVO-1:

Javna naznanila in obvestila

Odločbe

Predhodni postopek in postopek v zvezi s prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave

Sklep o ugotovitvi ali je potrebna presoja vplivov na okolje in sklep o ugotovitvi, ali gre za večjo spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

GP Fajdiga d.o.o., Skorno pri Šoštanju 63b, 3325 Šoštanj

Datum objave: 28.11.2014

Pripete datoteke

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1001 Ljubljana

ureditev vodovoda po Cesti Andreja Bitenca - rekonstrukcija

Datum objave: 27.11.2014

Pripete datoteke

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25 junija 1b, 5000 Nova Gorica

Datum objave: 26. 11. 2014

Pripete datoteke

MM Eta d.o.o., Dunajska 151, 1000 Ljubljana

Datum objave: 26. 11. 2014

Pripete datoteke

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25 junija 1b, 5000 Nova Gorica

Datum objave: 26. 11. 2014

Pripete datoteke

Občina Ivančna Gorica

kanalizacija na območju naselja Malo Hudo II. faza

Datum objave: 26.11.2014

Pripete datoteke

Občina Brezovica - kanalizacija Podpeč - Preserje - dodatni kanali

Datum objave: 26. 11. 2014

Pripete datoteke

Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o., Metleče 7, 3325 Šoštanj

Sprememba namembnosti in rekonstrukcija večnamenskega gospodarskega objekta

Datum objave: 25.11.2014

Pripete datoteke

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana

Sprememba nazivne proizvodne zmogljivosti naprave zaradi postavitve novih tehnoloških naprav v proizvodnji trdnih oblik – obrat OTO1

Datum objave: 25.11.2014

Pripete datoteke

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice

gradnja kanalizacije Bogojina – Vršič vzhod

Datum objave: 25.11.2014

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Gradnja komunalnih vodov – Strmeckijeva ulica

Datum objave: 25.11.2014

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

gradnja komunalnih vodov – Srebrničeva ulica

Datum objave: 25.11.2014

Pripete datoteke

Mestna občini Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje: Plinovod Začret sever-jug in obnova vodovoda

Datum objave: 24.11.2014

Pripete datoteke

Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., Žnidaršičevo nabrežje 11, 2250 Ptuj

Datum objave: 24. 11. 2014

Pripete datoteke

KOTO d.o.o. Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Datum objave: 21.11.2014

Pripete datoteke

Iskra, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana (PE Galvanotehnika)

Datum objave: 21.11.2014

Pripete datoteke

STONEX, geotehnologija, d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 21.11.2014

Pripete datoteke

Iskraemeco, d.d., Savska loka 4, 4000 Kranj

Datum objave: 14.11.2014

Pripete datoteke

Elan, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem

Datum objave: 13.11.2014

Pripete datoteke

Bitea d.o.o., Svetelka 13a, 3222 Dramlje

Datum objave: 11.11.2014

Pripete datoteke

Livarna Gorica d.o.o., Cesta IX. korpusa 116, 5250 Solkan

Datum objave: 3.11.2014

Pripete datoteke
Arhiv sklepov
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
O spletnih straneh ARSO