English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Javne objave upravnih aktov, izdanih na podlagi ZVO-1:

Javna naznanila in obvestila

Odločbe

Predhodni postopek in postopek v zvezi s prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave

Sklep o ugotovitvi ali je potrebna presoja vplivov na okolje in sklep o ugotovitvi, ali gre za večjo spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice

Gradnja dvosmerne kolesarske poti Draža vas - Lože

Datum objave: 16. 1. 2017

Pripete datoteke

JERUZALEM SAT - OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE d. o. o., Ljutomerska cest 4, 2277 Središče ob Dravi

Vgradnja linije za pelatiranje krmil

Datum objave: 16. 1. 2017

Pripete datoteke

Titus d.o.o., Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani

Datum objave: 13. 1. 2017

Pripete datoteke

KOG nepremičninska družba d.o.o., Leskovškova cesta 2a, 8270 Krško

Datum objave: 13. 1. 2017

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo (PE Ulitki)

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

MBBM d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Gimnazija Šentvid – rekonstrukcija, nadzidava in dozidava

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Helios TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Datum objave: 12. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža pri Novem mestu

Datum objave: 12. 01. 2017

Pripete datoteke

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja

Datum objave: 11. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec

sekundarni cevovod za pitno vodo na območju naselja Petkovec

Datum objave: 11. 1. 2017

Pripete datoteke

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana

Salon vozil Porsche in Seat Verovškova z zunanjo ureditvijo

Datum objave: 11. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Hrpelje–Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Datum objave: 10.1.2017

Pripete datoteke

Direkcija Republike Slovenije za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana

Selška Sora II. etapa

Datum objave: 10.1.2017

Pripete datoteke

Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče

Datum objave: 9. 1. 2017

Pripete datoteke

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

OŠ Dol pri Hrastniku

Datum objave: 9.1.2017

Pripete datoteke

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

Datum objave: 6. 1. 2017

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 6. 1. 2017

Pripete datoteke

HOČEVAR d.o.o., Savinškova ulica 2, 8000 Novo mesto

Datum objave: 3. 1. 2017

Pripete datoteke

AVTOTRANSPORTI KASTELEC KASTELEC LADO S.P., Adamičeva cesta 57, 8000 Novo mesto

Datum objave: 03. 01. 2017

Pripete datoteke

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

Datum objave: 3. 1. 2017

Pripete datoteke

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Datum objave: 20. 12. 2016

Pripete datoteke

Krka d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Datum objave: 20. 12. 2016

Pripete datoteke
Arhiv sklepov
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO