English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Varstvo okolja

Javne objave upravnih aktov, izdanih na podlagi ZVO-1:

Javna naznanila in obvestila

Odločbe

Predhodni postopek in postopek v zvezi s prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave

Sklep o ugotovitvi ali je potrebna presoja vplivov na okolje in sklep o ugotovitvi, ali gre za večjo spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Halda d.o.o., Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše

Datum objave: 18. 12. 2014

Pripete datoteke

Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci

Datum objave: 18. 12. 2014

Pripete datoteke

Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Kanalizacija Spodnje Grušovlje

Datum objave: 17. 12. 2014

Pripete datoteke

Leka plus d.o.o., Videm 22, 1262 Dol pri Ljubljani

Datum objave: 16.12.2014

Pripete datoteke

AKA PCB d.o.o., Lesce, Rožna dolina 54, 4248 Lesce

Datum objave: 16.12.2014

Pripete datoteke

BIA SEPARATIONS, Podjetje za separacijsko tehnologijo d.o.o., Mirce 21, 5270 Ajdovščina

Datum objave: 16.12.2014

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 15.12.2014

Pripete datoteke

Komunala Kočevje d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje

Datum objave: 12.12.2014

Pripete datoteke

Tera d.o.o. Tolmin, Volče 138A, 5220 Tolmin.

Datum objave: 12.12.2014

Pripete datoteke

Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana

Datum objave: 11.12.2014

Pripete datoteke

Zlatarna Celje d.d., Kersnikova 19, 3000 Celje

Datum objave: 11.12.2014

Pripete datoteke

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 11.12.2014

Pripete datoteke

TGT Kompolje, Kompolje 3, 1225 Lukovica

Datum objave: 11.12.2014

Pripete datoteke

Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče

Odvajanje komunalnih odpadnih voda z območja Letuš - desni breg

Datum objave: 10.12.2014

Pripete datoteke

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana

Izgradnja protipoplavnih nasipov v naseljih Mlače in Zbelovo, s črpališčem padavinskih voda v Zbelovem

Datum objave: 9.12.2014

Pripete datoteke

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

Gradnja kanalizacije in čistilne naprave Grabrovec

Datum objave: 9.12.2014

Pripete datoteke

Grafist d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper

Datum objave: 9.12.2014

Pripete datoteke

Livarna Vuzenica, Livarska cesta 21a, 3267 Vuzenica

Datum objave: 8.12.2014

Pripete datoteke

REVOZ d.d., Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto

Datum objave: 8.12.2014

Pripete datoteke

SMITHERS OASIS ADRIA d.o.o.

Rekonstrukcija skladišča

Datum objave: 5.12.2014

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem

Sekundarna kanalizacija v naselju Grad

Datum objave: 5.12.2014

Pripete datoteke

Krka, tovarna zdravil d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Datum objave: 4.12.2014

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Izgradnja kanalizacije na območju Ižanske ceste in Črne vasi

Datum objave: 3.12.2014

Pripete datoteke

Anoksidal d.o.o., Dragonja vas 36, 2326 Cirkovce

Datum objave: 1.12.2014

Pripete datoteke

GP Fajdiga d.o.o., Skorno pri Šoštanju 63b, 3325 Šoštanj

Datum objave: 28.11.2014

Pripete datoteke

STONEX, geotehnologija, d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 21.11.2014

Pripete datoteke

KOTO d.o.o. Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Datum objave: 21.11.2014

Pripete datoteke

Iskra, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana (PE Galvanotehnika)

Datum objave: 21.11.2014

Pripete datoteke
Arhiv sklepov
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
O spletnih straneh ARSO