English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > poročila in publikacije
opozorila
Vode

Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije (obdobje 1961 - 90)

(Surface streams and water balance of Slovenia 1961 - 1990)

Z delom Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije vas želimo seznaniti z nekaterimi osnovnimi značilnostmi tekočih površinskih voda, kot so vodnatost ali gostota rečne mreže, srednji in značilni pretoki, specifični odtoki, vodni režim in odtočnost rek. Izdelavi vodne bilance za obdobje 1961-1990 smo posvetili še posebno pozornost. Z njo smo uskladili osnovne člene vodne bilance, kot so padavine, izhlapevanje in odtoki za območje celotne Slovenije. Primerjava odtokov, dobljenih na osnovi izdelane padavinske karte in karte izhlapevanja, z dejansko izmerjenimi pretoki na posameznih merskih profilih, nam pokaže veliko skladnost. Glede na to je vrednost izdelane bilance oziroma karte padavin in odtokov toliko večja, saj je na osnovi dobljenih rezultatov možno oceniti srednje odtoke za hidrološko še povsem neraziskana območja oziroma profile.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO