English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > napovedi in podatki
Vreme

Snežne razmere

Četrtek, 27. novembra 2014

N/A

Splošna nevarnost plazov je majhna, tj. 1. stopnje po evropski petstopenjski lestvici.

Nadaljuje se večinoma suho vreme. V višinah je temperaturni obrat. V plasti med okoli 500 m in 1500 m je plast z negativno temperaturo, nad njo do okoli 2500 m nadmorske višine je plast s pozitivno temperaturo. Višina in debelina plasti se je v zadnjih dveh dneh spreminjala.
Na nadmorski višini 2500 m je snega do okoli 80 cm v Julijskih Alpah ter do okoli 40 cm drugod v naših gorah. Z nižjo nadmorsko višino debelina snežne odeje hitro pojema, na 1500 m ga je v Julijskih Alpah okoli 30 cm, drugod pa manj.
Snežna odeja je na površini v osojah večinoma suha in mehka, na prisojnih pobočjih in na planotah pa večinoma pokrita s skorjo, ki ne drži človeške teže. Na vetru izpostavljenih legah je sneg precej spihan. Čez dan se v prisojah sneg večinoma zmehča.
Nevarnost snežnih plazov je večinoma 1. stopnje.
Snežna odeja je v glavnem stabilna, tudi v visokogorju je snega premalo in brez stare podlage, ki bi omogočala zdrs novega snega.
Le na strmih, osojnih pobočjih visokogorja, kjer je ostalo nekaj starega snega, se lahko pod večjo obremenitvijo kje splazi zgornja plast snega.

Do nedelje zvečer bo oblačno in tudi megleno. Predvsem v zahodnem in južnem delu Julijskih Alp bodo občasno manjše padavine. Meja sneženja bo kar visoko, večinoma nad okoli 2100 m.
V nedeljo zvečer se bodo padavine začele krepiti in do ponedeljka zjutraj se bo meja sneženja že spustila pod 1000 m in po gorah bo lahko zapadlo od 10 do dobrih 20 cm snega, v zahodnih Julijskih Alpah tudi več.
Snežilo bo na deloma skorjasto podlago, zato se bo tveganje pred snežnimi plazovi predvsem v Julijcih do ponedeljka zjutraj že nekoliko povečalo.
Naslednje poročilo bo objavljeno v ponedeljek, 1.12.2014.

 

Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov

OZNAKA STOPNJE STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI
1- majhna Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno stabilna. Samo na zelo redkih strmin pobočjih in predvsem ob dodatni obremenitvi; možni so zgolj majhni spontani snežni plaziči in osipi. Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.
2-zmerna Na posameznih, dovolj strmih pobočjih je samo zmerno stabilna (ta območja so v Poročilu posebej opredeljena in opisana), drugod pa sorazmerno stabilna. Predvsem na v Poročilu posebej izpostavljenih pobočjih pri velikih dodatnih obremenitvah (npr. hoja ali smučanje posameznika ali skupine prek takega pobočja, teptalec snega, ipd.). Obsežnejših spontanih plazov še ne pričakujemo. Glede na upoštevanje in poznavanje lokalno bolj izpostavljenih območij, so razmere na splošno še dovolj varne. Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na pobočjih, katerih podrobnosti so v Poročilu še posebej izpostavljene (orientacija, višinski pas, idr.).
3-znatna Na številnih, dovolj strmih pobočjih je le slabo do zmerno stabilna. Že pri manjši dodatni obremenitvi na pobočjih, ki so v Poročilu posebej izpostavljena. V nekaterih razmerah je možno lokalno tudi spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov. Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena. Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih.
4-velika Ne večini strmih pobočij je slabo stabilna. Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi. Ob določenih razmerah je možno tudi spontano proženje številnih manjših in ponekod tudi večjih plazov. Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena. Izogibajte se gibanju prek strmejših pobočij in grap (žlebov) ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.
5-zelo velika Splošna nestabilnost snežne odeje. Pričakujemo lahko številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo. Omejeno je le na položnejša območja, ki so vdovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
O spletnih straneh ARSO