English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > napovedi in podatki
Vreme

Snežne razmere

Petek, 23. januarja 2015

N/A

Splošna nevarnost plazov je zmerna, tj. 2. stopnje po evropski petstopenjski lestvici.

V noči iz srede na četrtek je predvsem v zahodnem delu naših gora snežilo. Največ snega, okoli 10 cm, je zapadlo na južnem delu Julijskih Alp in v predgorju, drugod pa je nekaj centimetrov. Veter je novi sneg precej spihal. Preostale dni ni bilo omembe vrednih padavin, prevladovalo pa je oblačno vreme.
Ledišče je bilo večinoma na okoli 1000 m nad morjem, do danes se je dvignilo do 1500 m. Snežna odeja se je le slabo preobražala, sneg, ki je zapadel koncem preteklega tedna v visokogorju Julijskih Alp, je ostal razmeroma slabo preobražen.
Na nadmorski višini 2500 m je snega v Julijskih Alpah do okoli 140 cm, na 1500 m pa do okoli 40 cm, drugod do okoli 20 cm.
Pod 1500 m je snega hitro vse manj.
Snežna odeja je v visokogorju večinoma prekrita s skorjo, ki se predira pod človeško težo, ponekod je tudi trda, večinoma trda pa je tudi nižje. Predvsem na vetru izpostavljenih mestih ter v krajih, kjer je snega res malo, je površina tudi poledenela. Veliko je zametov predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov. Nižje je sneg pomrznjen, deloma skorjast ali pa trd. Pod okoli 1400 m snega večinoma ni.
Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju Julijskih Alp in zahodnih Karavank 2. stopnje, drugod je 1. stopnje.
Snežna odeja je v visokogorju Julijcev še vedno potencialno nestabilna. Plaz lahko sprožite zlasti na strmejših pobočjih in na mestih z napihanim snegom ob večji dodatni obremenitvi.
Spontanega plazenja ne pričakujemo več. Nižje je snežna odeja stabilna.

Danes se bodo manjše padavine pojavljale večinoma le na Pohorju, deloma v vzhodnih Karavankah ter v hribih Zasavja, Kočevske in Notranjske. Do jutri zjutraj lahko predvsem na jugu zapade do okoli 10 cm snega. Drugod v hribih in gorah bo količina zanemarljiva. Ob koncu tedna bo dotekal postopno hladnejši zrak.
Snežna odeja bo zato v gorah ostala pomrznjena oz. suha. Lavinske razmere se do ponedeljka ne bodo dosti spremenile. Le severovzhodni eter bo ponekod v visokogorju lahko še delal nove zamete.
Naslednje poročilo bo objavljeno v ponedeljek, 26.1.2015 popoldne.

 

Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov

OZNAKA STOPNJE STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI
1- majhna Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno stabilna. Samo na zelo redkih strmin pobočjih in predvsem ob dodatni obremenitvi; možni so zgolj majhni spontani snežni plaziči in osipi. Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.
2-zmerna Na posameznih, dovolj strmih pobočjih je samo zmerno stabilna (ta območja so v Poročilu posebej opredeljena in opisana), drugod pa sorazmerno stabilna. Predvsem na v Poročilu posebej izpostavljenih pobočjih pri velikih dodatnih obremenitvah (npr. hoja ali smučanje posameznika ali skupine prek takega pobočja, teptalec snega, ipd.). Obsežnejših spontanih plazov še ne pričakujemo. Glede na upoštevanje in poznavanje lokalno bolj izpostavljenih območij, so razmere na splošno še dovolj varne. Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na pobočjih, katerih podrobnosti so v Poročilu še posebej izpostavljene (orientacija, višinski pas, idr.).
3-znatna Na številnih, dovolj strmih pobočjih je le slabo do zmerno stabilna. Že pri manjši dodatni obremenitvi na pobočjih, ki so v Poročilu posebej izpostavljena. V nekaterih razmerah je možno lokalno tudi spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov. Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena. Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih.
4-velika Ne večini strmih pobočij je slabo stabilna. Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi. Ob določenih razmerah je možno tudi spontano proženje številnih manjših in ponekod tudi večjih plazov. Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena. Izogibajte se gibanju prek strmejših pobočij in grap (žlebov) ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.
5-zelo velika Splošna nestabilnost snežne odeje. Pričakujemo lahko številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo. Omejeno je le na položnejša območja, ki so vdovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
O spletnih straneh ARSO