English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > napovedi in podatki
Vreme

Snežne razmere

Ponedeljek, 22. decembra 2014

N/A

Splošna nevarnost plazov je majhna, tj. 1. stopnje po evropski petstopenjski lestvici.

Ob koncu tedna je bilo suho in precej sončno vreme. Toplo je bilo še v soboto, ko je bilo ledišče na nadmorski višini okoli 2500 m, potem pa se je do nedelje zjutraj nekoliko ohladilo in ničla je bila na okoli 2000 m nad morjem. Hkrati se je nekoliko okrepil tudi veter. Do danes zjutraj se je ničla že dvignila na 2600 m. Snežna odeja se je v prisojah in v nižjih nadmorskih višinah čez dan ojužila in ponoči pomrznila, senčnih legah pa se zaradi suhega zraka stanje snega ni kaj dosti spremenilo.
Nekoliko se je sneg tudi sesedel.
Na nadmorski višini 2500 m je snega v Julijskih Alpah do okoli 110 cm, na 1500 m pa od 10 do 15 cm. Drugod je snega manj, na 1500 m je v glavnem kopno, marsikje pa še višje.
Stanje snežne odeje je precej različno. Prevladuje skorja, ki ponekod v visokogorju nosi človeško težo, površina je ponekod tudi poledenela. Nekaj je napihanega snega, nv osojah pa je sneg slabše preobražen in predvsem v visokogorju suh. Na vetru izpostavljenih legah je precej spihan.
Nevarnost snežnih plazov je večinoma 1. stopnje.
Snežna odeja je večinoma stabilna in sprijeta. Kakšen manjši plaz lahko sprožite le na strmejših in senčnih pobočjih visokogorja, predvsem na mestih z napihanim snegom in ob veliki obremenitvi snežne odeje.

Nadaljevalo se bo suho in dokaj sončno vreme. Dotekal bo še toplejši zrak, ledišče se bo že danes dvignilo nad naše najvišje vrhove. Snežna odeja se bo na prisojnih pobočjih ter v nižjih nadmorskih višinah čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila. Ostala bo skorjasta, proti poldnevu in zgodaj popoldne bo na prisojnih pobočjih zmehčana.
Naslednje poročilo bo objavljeno v sredo, 24.12.2014.

 

Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov

OZNAKA STOPNJE STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI
1- majhna Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno stabilna. Samo na zelo redkih strmin pobočjih in predvsem ob dodatni obremenitvi; možni so zgolj majhni spontani snežni plaziči in osipi. Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.
2-zmerna Na posameznih, dovolj strmih pobočjih je samo zmerno stabilna (ta območja so v Poročilu posebej opredeljena in opisana), drugod pa sorazmerno stabilna. Predvsem na v Poročilu posebej izpostavljenih pobočjih pri velikih dodatnih obremenitvah (npr. hoja ali smučanje posameznika ali skupine prek takega pobočja, teptalec snega, ipd.). Obsežnejših spontanih plazov še ne pričakujemo. Glede na upoštevanje in poznavanje lokalno bolj izpostavljenih območij, so razmere na splošno še dovolj varne. Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na pobočjih, katerih podrobnosti so v Poročilu še posebej izpostavljene (orientacija, višinski pas, idr.).
3-znatna Na številnih, dovolj strmih pobočjih je le slabo do zmerno stabilna. Že pri manjši dodatni obremenitvi na pobočjih, ki so v Poročilu posebej izpostavljena. V nekaterih razmerah je možno lokalno tudi spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov. Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena. Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih.
4-velika Ne večini strmih pobočij je slabo stabilna. Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi. Ob določenih razmerah je možno tudi spontano proženje številnih manjših in ponekod tudi večjih plazov. Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena. Izogibajte se gibanju prek strmejših pobočij in grap (žlebov) ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.
5-zelo velika Splošna nestabilnost snežne odeje. Pričakujemo lahko številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo. Omejeno je le na položnejša območja, ki so vdovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
O spletnih straneh ARSO