English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vreme > napovedi in podatki
Vreme

Snežne razmere

Sreda, 23. aprila 2014

N/A

Splošna nevarnost plazov je zmerna, tj. 2. stopnje po evropski petstopenjski lestvici.

V ponedeljek so bile v gorah še padavine, snežilo je večinoma nad 1700 m nadmorske višine. V visokogorju je zapadlo od 5 do 15 cm snega, ki se je na strmih pobočjih plazil. V torek je bilo dokaj sončno vreme s posameznimi plohami. Temperatura je počasi naraščala, ledišče se je do danes zjutraj dvignilo do nadmorske višine 2500 m. Snežna odeja je ponoči večinoma pomrznila, novi sneg pa se še ni preobrazil.

Omembe vredna snežna odeja sega na prisojnih pobočjih do nadmorske višine okoli 1500 m, v osojah pa do okoli 1000 m. Nad nadmorsko višino okoli 2000 m je snega v Julijskih Alpah od okoli 400 cm do dobrih 500 cm, na 1500 m pa od 150 do okoli 250 cm.
Drugod je na 1500 m sneg večinoma le na planotah in v osojah.
Snežna odeja je večinoma dobro preobražena, na stari podlagi je novejši, le deloma preobražen sneg.
Nevarnost snežnih plazov je predvsem v visokogorju 2. stopnje, drugod pa 1. stopnje.
Snežna odeja je sicer večinoma stabilna, le plast novega snega, ki je zapadel med soboto in ponedeljkom, je še nekoliko nestabilen. Predvsem na strmih pobočjih se še lahko predvsem sredi dneva in popoldne prožijo posamezni manjši plazovi. Po grebenih se lahko odlomi tudi kakšna opast. V nižjih nadmorskih višinah je snežna odeja premočena do tal in na strmih pobočjih so možni posamezni plazovi starega, razmočenega snega.

Danes bo zmerno, občasno pretežno oblačno in popoldne bodo posamezne plohe. Jutri, v četrtek, bo pretežno oblačno in večinoma brez ploh. Tudi vpliv sonca na snežno doejo bo v četrtek zanemarljiv. Plast novejšega snega se bo preobražal in sesedal in se počasi bolje sprijel s podlago. Temperaturne razmere se skoraj ne bodo spreminjale. Tveganje pred snežnimi plazovi se bo počasi zmanjševalo.
Naslednje poročilo o stanju snežne odeje bo izdano v petek, 25.4.2014 popoldne.

 

Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov

OZNAKA STOPNJE STABILNOST SNEŽNE ODEJE VERJETNOST/MOŽNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV PRIPOROČILA/OPOZORILA ZA GIBANJE PO ZASNEŽENI POKRAJINI
1- majhna Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno stabilna. Samo na zelo redkih strmin pobočjih in predvsem ob dodatni obremenitvi; možni so zgolj majhni spontani snežni plaziči in osipi. Na splošno varne razmere, potrebna je običajna previdnost.
2-zmerna Na posameznih, dovolj strmih pobočjih je samo zmerno stabilna (ta območja so v Poročilu posebej opredeljena in opisana), drugod pa sorazmerno stabilna. Predvsem na v Poročilu posebej izpostavljenih pobočjih pri velikih dodatnih obremenitvah (npr. hoja ali smučanje posameznika ali skupine prek takega pobočja, teptalec snega, ipd.). Obsežnejših spontanih plazov še ne pričakujemo. Glede na upoštevanje in poznavanje lokalno bolj izpostavljenih območij, so razmere na splošno še dovolj varne. Opozorila upoštevajte predvsem na večjih strminah in na pobočjih, katerih podrobnosti so v Poročilu še posebej izpostavljene (orientacija, višinski pas, idr.).
3-znatna Na številnih, dovolj strmih pobočjih je le slabo do zmerno stabilna. Že pri manjši dodatni obremenitvi na pobočjih, ki so v Poročilu posebej izpostavljena. V nekaterih razmerah je možno lokalno tudi spontano proženje srednje velikih in posamično tudi velikih snežnih plazov. Potrebne so nekatere dodatne izkušnje in znanja pri presoji pred snežnimi plazovi varnih območij, ki so že delno omejena. Upoštevajte tudi nevarnost snežnih plazov na potencialno ogroženih območjih.
4-velika Ne večini strmih pobočij je slabo stabilna. Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi. Ob določenih razmerah je možno tudi spontano proženje številnih manjših in ponekod tudi večjih plazov. Potrebne so številne dodatne izkušnje in znanja ter podrobno poznavanje lokalnih razmer pri presoji pred plazovi varnih območij, ki so že zelo omejena. Izogibajte se gibanju prek strmejših pobočij in grap (žlebov) ter njihovih podnožij in zavetrnih strani vzpetin.
5-zelo velika Splošna nestabilnost snežne odeje. Pričakujemo lahko številne srednje velike in mnoge velike spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste v zmernih strminah. Gibanje v takih razmerah je na splošno zelo oteženo, zato ga odsvetujemo. Omejeno je le na položnejša območja, ki so vdovolj odmaknjena od ustaljenih poti snežnih plazov.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
O spletnih straneh ARSO