English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Onesnaženost zraka

Sobota, 21. januarja 2017, med 15:00 in 16:00

Povprečne urne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
Ljubljana73160.64264
Maribor75 1.2 -
MB Vrbanski plato   74 
Celje6719 -39
Murska Sobota115  -28
Nova Gorica14  7030
Otlica   88 
Koper22  6517
Trbovlje88-1.23349
Zagorje11527 2749
Hrastnik 14 - 
Iskrba   801
Krvavec  0.294 
Mejna vrednost*350*180200

Petek, 20. januarja 2017

Dnevne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
 dnevna vrednostdnevna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednost
Ljubljana589150.86252100
Maribor66  1.3  84
MB Vrbanski plato    7650 
Celje108918 3721102
Murska Sobota121   --69
Nova Gorica31   7173112
Otlica    -- 
Koper20   888619
Trbovlje86--1.6504074
Zagorje1152127 473165
Hrastnik 413 -- 
Iskrba    80756
Krvavec   0.29997 
Mejna
vrednost
5012535010180120200

Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah

SO2 - žveplov dioksid     CO - ogljikov monoksid     O3 - ozon     NO2 - dušikov dioksid    
PM10 - delci (vrednosti so pomnožene s korekcijskim faktorjem)

PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!

* Mejna vrednost ni določena

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15)
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11 in 6/15).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO