English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Onesnaženost zraka

Četrtek, 17. avgusta 2017, med 10:00 in 11:00

Povprečne urne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
Ljubljana1270.25921
Maribor25 0.4 31
MB Vrbanski plato   70 
Celje203 7211
Murska Sobota38  8220
Nova Gorica23  -8
Otlica   94 
Koper19  10610
Trbovlje<210.2943
Zagorje13<1 8121
Hrastnik 5 94 
Iskrba   1011
Krvavec  0.2105 
Mejna vrednost*350*180200

Sreda, 16. avgusta 2017

Dnevne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
 dnevna vrednostdnevna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednost
Ljubljana19360.212811348
Maribor22  0.4  61
MB Vrbanski plato    126113 
Celje19511   42
Murska Sobota18   13011622
Nova Gorica20   11710741
Otlica    -- 
Koper17   15313834
Trbovlje19120.311310730
Zagorje16<11 1039731
Hrastnik 56 -- 
Iskrba    1171132
Krvavec   0.2119105 
Mejna
vrednost
5012535010180120200

Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah

SO2 - žveplov dioksid     CO - ogljikov monoksid     O3 - ozon     NO2 - dušikov dioksid    
PM10 - delci (vrednosti so pomnožene s korekcijskim faktorjem)

PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!

* Mejna vrednost ni določena

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15)
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO