English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Onesnaženost zraka

Petek, 26. maja 2017, med 6:00 in 7:00

Povprečne urne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
Ljubljana1460.11933
Maribor12 0.4 21
MB Vrbanski plato   57 
Celje4310 634
Murska Sobota15  2626
Nova Gorica20  1832
Otlica   59 
Koper12  4938
Trbovlje1940.4416
Zagorje203 522
Hrastnik 4 7 
Iskrba   5<1
Krvavec  -109 
Mejna vrednost*350*180200

Četrtek, 25. maja 2017

Dnevne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
 dnevna vrednostdnevna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednost
Ljubljana825-979426
Maribor11  -  43
MB Vrbanski plato    10198 
Celje101014 928637
Murska Sobota11   1009528
Nova Gorica17   1069447
Otlica    10087 
Koper9   10510148
Trbovlje10330.3999331
Zagorje1133 937935
Hrastnik 44 10092 
Iskrba    92892
Krvavec   0.2103100 
Mejna
vrednost
5012535010180120200

Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah

SO2 - žveplov dioksid     CO - ogljikov monoksid     O3 - ozon     NO2 - dušikov dioksid    
PM10 - delci (vrednosti so pomnožene s korekcijskim faktorjem)

PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!

* Mejna vrednost ni določena

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15)
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO