English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Onesnaženost zraka

Torek, 28. februarja 2017, med 11:00 in 12:00

Povprečne urne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
Ljubljana169<0.18120
Maribor24 0.4 19
MB Vrbanski plato   92 
Celje155 9112
Murska Sobota23  986
Nova Gorica33  4961
Otlica   87 
Koper22  1044
Trbovlje18140.56910
Zagorje307 8319
Hrastnik 8 88 
Iskrba   1122
Krvavec  0.2103 
Mejna vrednost*350*180200

Ponedeljek, 27. februarja 2017

Dnevne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
 dnevna vrednostdnevna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednost
Ljubljana299100.81019660
Maribor31  1.0  58
MB Vrbanski plato    9896 
Celje37512 --85
Murska Sobota37   1018828
Nova Gorica26   989185
Otlica    9993 
Koper24   1008174
Trbovlje3113151.5989451
Zagorje3769 968856
Hrastnik 912 10198 
Iskrba    1041002
Krvavec   0.2122119 
Mejna
vrednost
5012535010180120200

Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah

SO2 - žveplov dioksid     CO - ogljikov monoksid     O3 - ozon     NO2 - dušikov dioksid    
PM10 - delci (vrednosti so pomnožene s korekcijskim faktorjem)

PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!

* Mejna vrednost ni določena

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15)
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO