English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Onesnaženost zraka

Nedelja, 24. julija 2016, med 1:00 in 2:00

Povprečne urne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
Ljubljana2740.29214
Maribor31 0.3 5
MB Vrbanski plato   39 
Celje113 3513
Murska Sobota7  364
Nova Gorica34  5118
Otlica   103 
Koper27  86-
Trbovlje1590.2279
Zagorje114 296
Hrastnik 8 51 
Iskrba   102
Krvavec  0.1128 
Mejna vrednost*350*180200

Sobota, 23. julija 2016

Dnevne koncentracije

Merilno mestoPM10SO2COO3NO2
 µg/m³µg/m³mg/m³µg/m³µg/m³
 dnevna vrednostdnevna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednostmaksim. 8_urna vrednostmaksim. urna vrednost
Ljubljana23580.215213937
Maribor25  0.3  38
MB Vrbanski plato    117111 
Celje2035 13012223
Murska Sobota19   121113-
Nova Gorica194   15214230
Otlica    149140 
Koper23   155138-
Trbovlje16890.312910817
Zagorje1955 12010022
Hrastnik 89 129113 
Iskrba    1311254
Krvavec   0.2158138 
Mejna
vrednost
5012535010180120200

Vsi podatki so izmerjeni na samodejnih merilnih postajah

SO2 - žveplov dioksid     CO - ogljikov monoksid     O3 - ozon     NO2 - dušikov dioksid    
PM10 - delci (vrednosti so pomnožene s korekcijskim faktorjem)

PODATKI NISO DOKONČNO POTRJENI!

* Mejna vrednost ni določena

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15)
Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11 in 6/15).

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO