English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > vprašanja in odgovori
Zrak

Kakovost zraka - vprašanja in odgovori

Od česa je odvisna sestava padavin in delcev v zraku?

Sestava padavin in delcev v zraku je odvisna od številnih dejavnikov. Ključni so izpusti in meteorološki pogoji. Na ARSO izvajamo kemijske analize padavin ter delcev na več lokacijah. Rezultati meritev so objavljeni na naši spletni strani.

Pripete datoteke

Problematika onesnaženosti zraka z delci

Napoved verjetnosti za preseganje mejne vrednosti smo pričeli izdajati z začetkom leta 2014. Pripravljamo jo za območja Maribora, Celja, Kranja, Novega mesta, Murske Sobote, Trbovelj, Zagorja in Hrastnika. Za ta območja je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka. Odlok za Ljubljano je pred sprejetjem, zato objavljamo napoved tudi za območje Ljubljane. Predpisana mejna povprečna dnevna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 μg/m3. V koledarskem letu je dovoljenih 35 preseganj mejne vrednosti.

Pripete datoteke

Nekaj informacij o ozonu

Ozon je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Zaradi dodatnega atoma v primerjavi z najbolj pogostim dvoatomnim kisikom je manj stabilen in zato hitreje reagira z drugimi snovmi. Največ ga je v plasti med 18 in 25 km nad zemeljsko površino. Ta ozon nas ščiti pred UV sevanjem. Okoli 10% ga je v plasti pri tleh. Prizemni ozona nastaja s fotokemijsko reakcijo med predhodniki ozona, večinoma ogljikovodiki in dušikovimi oksidi. K emisijam predhodnikov največ prispevajo antropogene emisije, predvsem promet in industrija. Zaradi velike reaktivnosti ozona le-ta škodljivo deluje na živo in neživo naravo.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO