English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

13. februar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Tab, d. d.

Povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca in povečanje zmogljivosti naprave za proizvodnjo svinčevega oksida

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca in povečanje zmogljivosti naprave za proizvodnjo svinčevega oksida, nosilcu nameravanega posega TAB d. d., Polena 6, 2392 Mežica, ki ga zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ravne na Koroškem, Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo in Občine Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 2. 2017 do 15. 3. 2017 na sedežu Upravne enote Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 13. 2. 2017 do 20. 3. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. februar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Občini Gorišnica

Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. Faza

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. faza, nosilcu nameravanega posega Občini Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, ki jo zastopa Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj in Prešernova 29, 2250 Ptuj ter Občine Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 2. 2017 do 15. 3. 2017 na Upravni enoti Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, Prešernova 29, 2250 Ptuj, sejna soba št.109, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 2. 2017 do 20. 3. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

17. januar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ministrstvo za okolje in prostor

Vodnogospodarska ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za vodnogospodarsko ureditev Dravinje na odseku Stogovci - Koritno, nosilcu nameravanega posega Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica Irena Majcen.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj in Prešernova 29, 2250 Ptuj ter Občine Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 18. 1. 2017 do 16. 2. 2017 na Upravni enoti Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, Prešernova 29, 2250 Ptuj, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 1. 2017 do 21. 2. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

5. december 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Odelo d. o. o.

Dozidava in izgradnja hal

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za dozidavo in izgradnjo novih hal podjetju Odelo Slovenija d. o. o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec in Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 6. 12. 2016 do 4. 1. 2017 na sedežu Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.
Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

29. november 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno dovoljenje – Messer Slovenija d.o.o.

Obrat Messer kisikarna

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat MESSER KISIKARNA Škofja Loka, Trata n.n., podjetju MESSER SLOVENIJA d. o. o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka in Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovolenja je zagotovljen od 29. 11. 2016 do 29. 12. 2016 v prostorih Upravne enote Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Oddelek za okolje, prostor in kmetijstvo, soba 210, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 7.30 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Pripete datoteke

23. november 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Snaga d. o. o.

Objekt za mehansko obdelavo odpadkov ter za pretovarjanje ločeno zbranih bioloških odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za objekt za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ter za pretovarjanje ločeno zbranih bioloških odpadkov v Mariboru, podjetju Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor in Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 24. 11. 2016 do 23. 12. 2016 na lokaciji Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, na Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (soba 402), in sicer: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja vabimo, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Vlogo za vstop kot stranski udeleženec je potrebno vložiti najkasneje 35 dni od objave naznanila. V vlogi je treba izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

7. november 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ramuta d. o. o.

Rekonstrukcija hleva nesnic konzumnih jajc

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za rekonstrukcijo hleva (rušitev in izgradnja novega) ter povečanje zmogljivosti iz 137.500 mest na 176.500 mest za talno rejo nesnic konzumnih jajc, podjetju Ramuta d. o. o., Dvorjane 41A, 2241 Spodnji Duplek.

Javno naznanilo je na oglasnih deskah Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer in Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 8. 11. 2016 do 7. 12. 2016 na sedežu Upravne enote Ljutomer, Oddelka za okolje in prostor, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer (soba 014), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja vabimo, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Pripete datoteke

24. oktober 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – trgovski objekt IKEA

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za trgovski objekt IKEA, podjetju IKEA Slovenija, d.o.o., Šlandrova ulica 8b, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Javno naznanilo je objavljeno na krajevno običajen način, in sicer na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, izpostava Bežigrad, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 25. 10. 2016 do 23. 11. 2016 na sedežu Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, hodnik A, soba št. 305, in sicer ob ponedeljkih in petkih od 9.00 do 12.00 ter ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja vabimo, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Pripete datoteke

24. oktober 2016

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Grafist d. o. o.

Predelava nenevarnih gradbenih odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov po postopku R5 na lokaciji osamelca Sermin pri Kopru, podjetju Grafist d. o. o., Sermin 7b, 6000 Koper.

Javno naznanilo je objavljeno na krajevno običajen način, in sicer na Upravni enoti Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper in Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 25. 10. 2016 do 24. 11. 2016 na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 3, 6000 Koper, v avli stavbe (pritličje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00, ob petkih: od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja vabimo, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO