English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

22. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ministrstvo za okolje in prostor

Gradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo zadrževalnika visokih voda Veliki potok nosilcu nameravanega posega Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje in Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 23. 1. 2018 do 21. 2. 2018 na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje (1. nadstropje, soba št. 109), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 23. 1. 2018 do 26. 2. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

18. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Milan Pušljar s. p.

Izgradnja gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izgradnjo gospodarske infrastrukture na območju Gospodarske cone Škrjanče, nosilcu nameravanega posega Milanu Pušljarju s. p., Škrjanče 4, 1295 Ivančna Gorica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje in Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 19. 1. 2018 do 19. 2. 2018 na sedežu Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, Oddelka za okolje, prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 1. 2018 do 22. 2. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

18. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Albaugh TKI d. o. o.

Povečanje proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z povečanjem zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev nosilcu nameravanega posega, podjetju Albaugh TKI d. o. o., Grajski trg 21, 2327 Rače.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Maribor, Prešernova 6, 2000 Maribor in Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 19. 1. 2018 do 19. 2. 2018 na sedežu Upravne enote Maribor, na Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo, Prešernova 6, 2000 Maribor, v sobi št. 401 (IV. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenja in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 1. 2018 do 22. 2. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

16. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ATL Upravljanje nepremičnin d. o. o.

Logistični objekt

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi logističnim objektom na območju L8, v Občini Cerklje na Gorenjskem, nosilcu nameravanega posega podjetju ATL Upravljanje nepremičnin d. o. o., Leskovškova cesta 9e, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj in Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 1. 2018 do 15. 2. 2018 na sedežu Upravne enote Kranj, Oddelka za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba 171, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 1. 2018 do 20. 2. 2018 ) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

16. januar 2018

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – ŠUMIJEV KVART d. o. o.

Poslovno stanovanjski objekt Šumi

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi s poslovno-stanovanjskim objektom Šumi v Ljubljani, nosilcu nameravanega posega ŠUMIJEV KVART, d. o. o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ljubljana, Izpostava Center, Okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 1. 2018 do 15. 2. 2018 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 306), in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 1. 2018 do 20. 2. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

20. december 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Stanovanjski sklad RS in Javni stanovanjski sklad MOL

Gradnja stanovanjske soseske Brdo II

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo stanovanjske soseske Brdo II, nosilcev nameravanega posega Stanovanjska sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana in Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Brolo 4, 6000 Koper, in Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 21. 12. 2017 do 19. 1. 2018 na sedežu Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, soba 307) in sicer: ob ponedeljkih od 9.00 do 12.00, ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ter ob petkih od 9.00 do 12.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 21. 12. 2017 do 24. 1. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Povezane strani

13. december 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Titus d. o. o.

Gradnja objekta Nova Lama 1. etapa

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z gradnjo novega objekta Nova Lama 1.etapa, nosilcu nameravanega posega Titus d. o. o. Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Koper, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Brolo 4, 6000 Koper, in Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 12. 2017 do 12. 1. 2018 na sedežu Upravne enote Koper, Oddelek za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Trg Brolo 4, 6000 Koper (v avli), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 12. 2017 do 17. 1. 2018) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

22. november 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ceroz d. o. o

Predelava inertnih gradbenih odpadkov na lokaciji opuščene deponije komunalnih odpadkov Neža

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z zamenjavo tipa in proizvajalca drobilno sejalne naprave na napravi – objektu »Predelava inertnih gradbenih odpadkov na lokaciji opuščene deponije komunalnih odpadkov Neža«, nosilcu nameravanega posega CEROZ d. o. o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Upravne enote Trbovlje, Mestni trg 4, 1422 Trbovlje in Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1422 Trbovlje ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 23. 11. 2017 do 22. 12. 2017 na sedežu Upravne enote Trbovlje, Oddelku za občo upravo in skupne zadeve Mestni trg 4, 1422 Trbovlje, v sobi št. 34a (I. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 23. 11. 2017 do 27. 12. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

2. november 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Ledaline, inženiring, d. o. o.

Predelava odpadkov na lokaciji Podskrajnik

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z predelavo odpadkov po postopku R5 v sklopu Centra za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov na lokaciji Podskrajnik, nosilcu nameravanega posega Ledaline, inženiring, d.o.o., Podskrajnik 22, 1380 Cerknica.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Cerknica, C. 4. maja 24, 1380 Cerknica in Občine Cerknica, C. 4. maja 53, 1380 Cerknica ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 3. 11. 2017 do 2. 12. 2017 na sedežu Upravne enote Cerknica, na Oddelku za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo, C. 4. maja 24, 1380 Cerknica, v sobi št. 17 (III. nadstropje), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 3. 11. 2017 do 7. 12. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

16. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Adria Terminali d. o. o.

Razširitev nabora pretovora odpadkov ter povečanje pretovornih količin in skladiščnih površin

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z razširitvijo nabora pretovora odpadkov ter povečanje pretovornih količin in skladiščnih površin podjetja Adria Terminali d. o. o. v Poslovni enoti Sežana, nosilcu nameravanega posega ADRIA TERMINALI, logistične storitve, d. o. o., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ter Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 10. 2017 do 15. 11. 2017 na Upravni enoti Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 10. 2017 do 20. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

16. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Sončni vrt d. o. o.

Postavitev rastlinjaka

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z postavitvijo rastlinjaka Beltinci, nosilcu nameravanega posega Sončni vrt d. o. o., Ulica Štefana Kovača 65, 9224 Turnišče.

Naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota in Občine Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 17. 10. 2017 do 15. 11. 2017 na sedežu Upravne enote Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, 1. nadstropje soba 29, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 10. 2017 do 20. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

11. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Komteks d. o. o.

Zbirni center sekundarnih surovin

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za zbirni center sekundarnih surovin Komteks v poslovni coni Komenda – povečanje letne količine nenevarnih odpadkov in razširitev nabora nenevarnih odpadkov, ki se bodo zbirali in predelovali, ter ureditev površin in objektov za sortiranje, baliranje, demontažo in razrez odpadnih materialov, nosilcu nameravanega posega podjetju Komteks d. o. o., Loka 119, 4290 Tržič.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik in Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 12. 10. 2017 do 10. 11. 2017, na sedežu Upravne enote Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, v Oddelku za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 12. 10. do 15. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

10. oktober 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – BETONARNA SAVA d. o. o.

Obdelava gradbenih in lesenih odpadkov

Agencija Republike Slovenije za okolje (Agencija) objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za obdelavo gradbenih in lesenih odpadkov na območju betonarne in separacije na Hrušici, nosilcu nameravanega posega BETONARNA SAVA d. o. o., Blejska Dobrava 123B, 4273 Blejska Dobrava.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ter na spletnih straneh Agencije.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 11. 10. 2017 do 9. 11. 2017 na sedežu Upravne enote Jesenice, Oddelka za okolje in prostor, kmetijstvo in druge upravne naloge, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, soba 220, 2. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 11. 10. 2017 do 14. 11. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO