English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

12. april 2022

Ustavitev postopka ugotavljanja nastanka okoljske škode zaradi onesnaženja vrtine P-19 s kurilnim oljem

Agencija Republike Slovenije za okolje je ustavila postopek ugotavljanja nastanka okoljske škode posredno povzročene vodam, ki naj bi nastala julija 2019 zaradi onesnaženja vrtine P-19 s kurilnim oljem, na lokaciji v k.o. 2617 Hrastovlje parc. št. 2269/2 in odgovornosti za njeno sanacijo.

Pripete datoteke

16. marec 2022

Izkoriščanje apnenca v pridobivalnem prostoru Kamnoloma Razdrto 3

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna – apnenca v pridobivalnem prostoru Kamnoloma Razdrto 3 podjetju CPK d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper

Nosilec nameravanega posega namerava širiti obstoječi kamnolom Razdrto proti vzhodu, kar pomeni nadaljevanje odkopavanja mineralne surovine na obstoječi lokaciji in glede na stanje zalog kakovostnega materiala v prostorih širitve kamnoloma, tudi podaljšanje obratovanja kamnoloma za nekaj desetletij.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Postojna, Gregorčičev drevored 3, 6230 Postojna, Občine Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna in Občine Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 17. 3. 2022 do 15. 4. 2022, na sedežu Upravne enote Postojna, Oddelka za okolje in prostor, Gregorčičev drevored 3, 6230 Postojna, (sejna soba št. 9 v I. nadstropju), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.30 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 17. 3. 2022 do 20. 4. 2022) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

15. marec 2022

Javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Melamin

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje MELAMIN kemična tovarna d. d. Kočevje, Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje in Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, varnostno poročilo, in osnutek odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za obrat je zagotovljen od 16. 3. 2022 do 15. 4. 2022, v prostorih Upravne enote Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Oddelka za okolje in občo upravo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti do 15. 4. 2022 na naslov gp.arso@gov.si.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO