English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji
RSS

13. februar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Občini Gorišnica

Namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. Faza

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za namakalni sistem Gorišnica – Moškanjci III. faza, nosilcu nameravanega posega Občini Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, ki jo zastopa Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj in Prešernova 29, 2250 Ptuj ter Občine Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 2. 2017 do 15. 3. 2017 na Upravni enoti Ptuj, Oddelek za okolje in prostor, Prešernova 29, 2250 Ptuj, sejna soba št.109, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 14. 2. 2017 do 20. 3. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. februar 2017

Javno naznanilo – okoljevarstveno soglasje – Tab, d. d.

Povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca in povečanje zmogljivosti naprave za proizvodnjo svinčevega oksida

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo v zvezi z izdajo okoljevarstvenega soglasja za povečanje zmogljivosti naprave za taljenje svinca in povečanje zmogljivosti naprave za proizvodnjo svinčevega oksida, nosilcu nameravanega posega TAB d. d., Polena 6, 2392 Mežica, ki ga zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova 13, 1000 Ljubljana.

Javno naznanilo je objavljano na oglasnih deskah Upravne enote Ravne na Koroškem, Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo in Občine Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 14. 2. 2017 do 15. 3. 2017 na sedežu Upravne enote Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije RS za o okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 13. 2. 2017 do 20. 3. 2017) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO