English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki
Zrak

Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10

Napoved PM10 - slika danes

Napoved PM10 - slika jutri

21.01.2017

Napoved PM10 za 21.01.2017

Danes pričakujemo zelo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v Murski Soboti, Celju in Zagorju, v ostalih dolinah in kotlinah celinske Slovenije pa bo onesnaženost zraka z delci visoka. Na Primorskem bo onesnaženost nizka.

Napoved PM10 za 22.01.2017

Jutri pričakujemo visoko onesnaženost zraka z delci PM10 v celinskem delu Slovenije, na Primorskem pa bo onesnaženost zraka nizka.

V primeru pričakovane visoke onesnaženosti zraka v skladu z Odloki za kakovost zraka priporočamo občanom in pravnim osebam da:
— ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja,
— zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva,
— uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil,
— ne kurijo na prostem.

Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/zrak/navodila_za_pravilno_kurjenje

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zato je zaradi zaščite zdravja smiselno upoštevati zgoraj navedena priporočila tudi na takšnih območjih.

Napoved verjetnosti za preseganje mejne dnevne koncentracije delcev PM10 pripravljamo za območja, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka ter za mestni občini Koper in Novo Gorico. Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.

Priporočamo tudi sprotno spremljanje urnih koncentracij delcev PM10, da na podlagi le teh prilagodite aktivnosti na prostem. Med dnevom namreč lahko nastanejo krajša obdobja urnih koncentracij, ki se razlikujejo od napovedane dnevne ravni onesnaženosti zraka.

Priporočila za ravnanje prebivalcev ob povišanih koncentracijah delcev PM10 glede na stopnjo onesnaženosti zunanjega zraka, ki jih je pripravil NIJZ, so podana v spodnji tabeli.

Stopnja onesnaženosti zunanjega zraka glede na onesnaženost z delci PM10 24-urna povprečna koncentracija (µg/m3) PRIPOROČILA ZA RANLJIVE SKUPINE PRIPOROČILA ZA SPLOŠNO POPULACIJO
NIZKA 0-40 Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
ZMERNA 41-75 Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome: naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
VISOKA 76-100 Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnost. Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.
ZELO VISOKA 101 ali več Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibanje intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Vsi: zmanjšanje fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj.

Vir: okoljsko-zdravstveni indeks za zrak na Irskem

Opomba: Pri odraslih in otrocih, ki so srčni bolniki ali imajo težave z dihali vključno z astmo, je ob epizodah onesnaženega zraka verjetnost za nastanek težav večja. Zanje velja, da naj vedno sledijo napotkom svojega zdravnika glede terapije in morebitnih omejitev ter skrbijo za svojo kondicijo.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO