English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Index onesnaženosti zraka - razlaga pojmov in priporočila

Podatki o kakovosti zunanjega zraka se prikazujejo s pomočjo indeksa onesnaženosti zunanjega zraka.

Indeks vključuje štiri onesnaževala: delce PM10, NO2, SO2 in O3. Za vsako onesnaževalo se po določenem algoritmu vsako uro izračuna indeks. Za O3, NO2 in SO2 se za izračun uporabijo zadnje urne koncentracije, v primeru delcev PM10 pa 24 urno drseče povprečje. Stopnjo onesnaženosti zraka določa onesnaževalo z najvišje izračunanim indeksom. Na podlagi te vrednosti, se stanje onesnaženost zraka uvrsti v štiri razrede: nizka, zmerna, visoka in zelo visoka. S temi razredi so povezane tudi barve: nizka onesnaženost se prikazuje z zeleno barvo, zmerna z rumeno, visoka z oranžno in zelo visoka z rdečo barvo.

Pričakujemo, da bo v zimskem obdobju stopnjo onesnaženosti določala raven delcev PM10, poleti pa raven ozona. Ker na vseh merilnih mestih ne izvajamo meritev vseh onesnaževal, se stopnja onesnaženosti pozimi prikazuje samo za merilna mesta, kjer so meritve delcev PM10, poleti pa za merilna mesta, kjer so meritve ozona.

Stopnja onesnaženosti Index PM10
(µg/m3)
24ur
O3
(µg/m3)
1 ura
NO2
(µg/m3)
1 ura
SO2
(µg/m3)
1 ura
NIZKA 0-50 0-40 0-60 0-50 0-50
ZMERNA 51-75 41-75 61-120 51-100 51-100
VISOKA 76-100 76-100 121-180 101-200 101-350
ZELO VISOKA > 101 >101 >181 >201 >351

Priporočila za ravnanje prebivalcev ob povišanih koncentracijah delcev PM10, ki jih je pripravil NIJZ, so podana v spodnji tabeli.

Razred onesnaženosti zunanjega zraka glede na onesnaženost z delci PM10 24-urna povprečna koncentracija (µg/m3) PRIPOROČILA ZA RANLJIVE SKUPINE PRIPOROČILA ZA SPLOŠNO POPULACIJO
NIZKA 0-40 Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
ZMERNA 41-75 Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome: naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
VISOKA 76-100 Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnost. Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.
ZELO VISOKA 101 ali več Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibanje intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Vsi: zmanjšanje fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj.

Opomba: Pri odraslih in otrocih, ki so srčni bolniki ali imajo težave z dihali vključno z astmo, je ob epizodah onesnaženega zraka verjetnost za nastanek težav večja. Zanje velja, da naj vedno sledijo napotkom svojega zdravnika glede terapije in morebitnih omejitev ter skrbijo za svojo kondicijo.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO