English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Index onesnaženosti zraka - razlaga pojmov in priporočila

Indeks kakovosti zunanjega zraka se izračunava na podlagi ravni onesnaženosti s štirimi onesnaževali: delci PM10, NO2, SO2 in O3. Za vsako onesnaževalo se po določenem algoritmu vsako uro izračuna vrednost indeksa, pri čemer skupni indeks določa onesnaževalo z najvišjo vrednostjo indeksa. Za O3, NO2 in SO2 se pri izračunu upoštevajo zadnje urne ravni onesnaževal, v primeru delcev PM10 pa uteženo 12 urno drseče povprečje. Na podlagi izračunane vrednosti indeksa se stanje kakovosti zraka uvrsti v enega od štirih razredov: dobra, mejna, slaba in zelo slaba kakovost zraka. Z razredi so povezane tudi barve, dobra kakovost zraka se prikazuje z zeleno barvo, mejna z rumeno, slaba z oranžno in zelo slaba z rdečo barvo.

Pričakujemo, da bo v zimskem obdobju indeks kakovosti zunanjega zraka določala raven delcev PM10, poleti pa raven ozona. Ker na vseh merilnih mestih ne izvajamo meritev vseh onesnaževal, se kakovost zraka pozimi prikazuje samo za merilna mesta, kjer so na voljo meritve delcev PM10, poleti pa za merilna mesta, kjer potekajo meritve ozona.

Priporočila za ravnanje prebivalcev (ozon)
Priporočila za ravnanje prebivalcev (delci PM10)

Kakovost zraka Index PM10*
(µg/m3)
12 ur
PM2,5*
(µg/m3)
12 ur
O3
(µg/m3)
1 ura
NO2
(µg/m3)
1 ura
SO2
(µg/m3)
1 ura
DOBRA <=50 <=40 <=20 <=100 <=100 <=200
MEJNA 51-75 41-75 21-40 101-180 101-200 201-350
SLABA 76-100 76-100 41-80 181-240 201-400 351-500
ZELO SLABA >100 >100 >80 >240 >400 >500

* izračunano kot uteženo 12 urno drseče povprečje s poudarkom na vrednostih zadnjih treh ur

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO