English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Indeks kakovosti zraka - razlaga pojmov in priporočila

Indeks kakovosti zraka se izračunava na podlagi ravni onesnaženosti s petimi onesnaževali: delci PM10, PM2,5, NO2, SO2 in O3. Za vsako onesnaževalo se po metodologiji Evropske okoljske agencije, kot to prikazuje spodnja preglednica, vsako uro določi indeks oziroma razred kakovosti zraka. Možni razredi so: zelo dobra, dobra, sprejemljiva, slaba, zelo slaba in izredno slaba kakovost zraka. Skupni indeks določa onesnaževalo uvrščeno v razred z najslabšo kakovostjo zraka. Za O3, NO2 in SO2 se pri izračunu upoštevajo zadnje urne ravni onesnaževal, v primeru delcev PM10 in PM2,5 pa 24 urno drseče povprečje.

Pričakujemo, da bo v zimskem obdobju indeks kakovosti zraka praviloma določala raven delcev, poleti pa raven ozona. Ker na vseh merilnih mestih ne izvajamo meritev vseh onesnaževal, se kakovost zraka pozimi prikazuje samo za merilna mesta, kjer so na voljo meritve delcev, poleti pa za merilna mesta, kjer potekajo meritve ozona.

Indeks kakovosti zraka

Indeks kakovosti zraka je izračunan na osnovi ravni onesnaževal v µg/m3

Onesnaževalo/Kakovost zraka Zelo dobra Dobra Sprejemljiva Slaba Zelo slaba Izredno slaba
Delci, manjši od 2,5 µm (PM2,5) 0–10 10–20 20–25 25–50 50–75 75–800
Delci, manjši od 10 µm (PM10) 0–20 20–40 40–50 50–100 100–150 150–1.200
Dušikov dioksid (NO2) 0–40 40–90 90–120 120–230 230–340 340–1.000
Ozon (O3) 0–50 50–100 100–130 130–240 240–380 380–800
Žveplov dioksid (SO2) 0–100 100–200 200–350 350–500 500–750 750–1.250

Priporočila za ravnanje glede na Indeks kakovosti zraka, povzeto po EEA (EAQI)

Kakovost zraka PRIPOROČILA ZA SPLOŠNO POPULACIJO PRIPOROČILA ZA RANLJIVE SKUPINE**
Zelo dobra  Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. Kakovost zraka je zelo dobra. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem.
Dobra  Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem.
Sprejemljiva  Uživajte v svojih običajnih dejavnostih na prostem. Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome.
Slaba  Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. Razmislite o zmanjšanju telesne dejavnosti, zlasti na prostem, še posebej, če občutite simptome.
Zelo slaba  Razmislite o zmanjšanju intenzivnih dejavnosti na prostem, če občutite simptome, kot so vnete oči, kašelj ali vneto grlo. Zmanjšajte telesno dejavnost, zlasti na prostem, še posebej, če občutite simptome.
Izredno slaba  Zmanjšajte telesno dejavnost na prostem. Izogibajte se telesni dejavnosti na prostem.

**Ranljive skupine: odrasli in otroci s težavami oziroma z boleznimi dihal ter odrasli z boleznimi obtočil

Priporočila za prebivalce ob povišanih ravneh delcev

Priporočila za prebivalce ob povišanih ravneh ozona

Indeks kakovosti zraka Evropske okoljske agencije

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO