English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	24 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	24 [μg/m³]
Dušikov dioksid	15 [μg/m³]
Ozon	119 [μg/m³]
Žveplov dioksid	5 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.2 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	50

10-04-2020 20:00 Nova Gorica
Delci PM10	24 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	24 [μg/m³]
Dušikov dioksid	- [μg/m³]
Ozon	101 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	42

10-04-2020 20:00 Celje
Delci PM10	33 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	27 [μg/m³]
Dušikov dioksid	39 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]
Žveplov dioksid	2 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

10-04-2020 20:00 Murska Sobota - Rakičan
Delci PM10	23 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	24 [μg/m³]
Dušikov dioksid	8 [μg/m³]
Ozon	100 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	42

10-04-2020 20:00 Koper
Delci PM10	<2 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	8 [μg/m³]
Dušikov dioksid	15 [μg/m³]
Ozon	120 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	50

10-04-2020 20:00 Maribor
Delci PM10	28 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	27 [μg/m³]
Dušikov dioksid	43 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.2 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

10-04-2020 20:00 Maribor - Vrbanski Plato
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

10-04-2020 20:00 Trbovlje
Delci PM10	40 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	31 [μg/m³]
Dušikov dioksid	45 [μg/m³]
Ozon	63 [μg/m³]
Žveplov dioksid	10 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.7 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	38

10-04-2020 20:00 Zagorje
Delci PM10	37 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	32 [μg/m³]
Dušikov dioksid	28 [μg/m³]
Ozon	57 [μg/m³]
Žveplov dioksid	3 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	40

10-04-2020 20:00 Hrastnik
Ozon	- [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

10-04-2020 20:00 Iskrba
Dušikov dioksid	3 [μg/m³]
Ozon	145 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	61

10-04-2020 20:00 Otlica
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

10-04-2020 20:00 Krvavec
Ozon	145 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.2 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	61

10-04-2020 20:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO