English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	20 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	16 [μg/m³]
Dušikov dioksid	23 [μg/m³]
Ozon	15 [μg/m³]
Žveplov dioksid	3 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	- [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	21

06-07-2020 06:00 Nova Gorica
Delci PM10	14 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	14 [μg/m³]
Dušikov dioksid	24 [μg/m³]
Ozon	32 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	17

06-07-2020 06:00 Celje
Delci PM10	16 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	15 [μg/m³]
Dušikov dioksid	21 [μg/m³]
Ozon	12 [μg/m³]
Žveplov dioksid	3 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	18

06-07-2020 06:00 Murska Sobota - Rakičan
Delci PM10	22 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	18 [μg/m³]
Dušikov dioksid	18 [μg/m³]
Ozon	9 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	22

06-07-2020 06:00 Koper
Delci PM10	- [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	- [μg/m³]
Dušikov dioksid	- [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

06-07-2020 06:00 Maribor
Delci PM10	13 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	12 [μg/m³]
Dušikov dioksid	12 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	- [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

06-07-2020 06:00 Maribor - Vrbanski Plato
Ozon	42 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	18

06-07-2020 06:00 Trbovlje
Delci PM10	15 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	13 [μg/m³]
Dušikov dioksid	11 [μg/m³]
Ozon	2 [μg/m³]
Žveplov dioksid	2 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.3 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	17

06-07-2020 06:00 Zagorje
Delci PM10	12 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	11 [μg/m³]
Dušikov dioksid	5 [μg/m³]
Ozon	5 [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	13

06-07-2020 06:00 Hrastnik
Ozon	- [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

06-07-2020 06:00 Iskrba
Dušikov dioksid	- [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

06-07-2020 06:00 Otlica
Ozon	82 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	34

06-07-2020 06:00 Krvavec
Ozon	75 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.1 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	32

06-07-2020 06:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO