English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Podatki manjkajo zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme. Nizek indeks onesnaženosti zraka Zmeren indeks onesnaženosti zraka Zelo visok indeks onesnaženosti zraka Visok indeks onesnaženosti zraka Ljubljana-Bežigrad
Delci PM10  12 µg/m³ 
Žveplov dioksid   7 µg/m³ 
Dušikov dioksid  21 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 
Ozon  59 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Maribor
Delci PM10  25 µg/m³ 
Dušikov dioksid  31 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.4 mg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Celje
Delci PM10  20 µg/m³ 
Dušikov dioksid  11 µg/m³ 
Ozon  72 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Murska Sobota-Rakičan
Delci PM10  38 µg/m³ 
Dušikov dioksid  20 µg/m³ 
Ozon  82 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Nova Gorica
Delci PM10  23 µg/m³ 
Dušikov dioksid  8 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Trbovlje
Delci PM10 -13 µg/m³ 
Žveplov dioksid   1 µg/m³ 
Dušikov dioksid  3 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 
Ozon  94 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Zagorje
Delci PM10  13 µg/m³ 
Žveplov dioksid   0 µg/m³ 
Ozon  81 µg/m³ 
Dušikov dioksid  21 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Hrastnik
Žveplov dioksid   5 µg/m³ 
Ozon  94 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Iskrba
Ozon 101 µg/m³ 
Dušikov dioksid  1 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Koper
Ozon 106 µg/m³ 
Delci PM10  19 µg/m³ 
Dušikov dioksid  10 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Krvavec
Ozon 105 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 Otlica
Ozon  94 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00 MB Vrbanski plato
Ozon  70 µg/m³ 

 2017-08-17 ob 11:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in na morju je predmet arbitražnega postopka (v skladu z Arbitražnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške z dne 4. novembra 2009). Nič v tem gradivu ne pomeni prejudica meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO