English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Podatki manjkajo zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme. Nizek indeks onesnaženosti zraka Zmeren indeks onesnaženosti zraka Zelo visok indeks onesnaženosti zraka Visok indeks onesnaženosti zraka Ljubljana-Bežigrad
Delci PM10  -1 µg/m³ 
Žveplov dioksid   4 µg/m³ 
Dušikov dioksid  11 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.3 mg/m³ 
Ozon  80 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Maribor
Delci PM10  20 µg/m³ 
Dušikov dioksid  27 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.5 mg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Celje
Delci PM10  1 µg/m³ 
Žveplov dioksid  11 µg/m³ 
Dušikov dioksid  6 µg/m³ 
Ozon  85 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Murska Sobota-Rakičan
Delci PM10  9 µg/m³ 
Dušikov dioksid  22 µg/m³ 
Ozon  91 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Nova Gorica
Delci PM10  0 µg/m³ 
Dušikov dioksid  11 µg/m³ 
Ozon  87 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Trbovlje
Delci PM10  25 µg/m³ 
Dušikov dioksid  8 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.3 mg/m³ 
Ozon  72 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Zagorje
Delci PM10  27 µg/m³ 
Ozon  61 µg/m³ 
Dušikov dioksid  23 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Hrastnik
Žveplov dioksid   4 µg/m³ 
Ozon  77 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Iskrba
Ozon  87 µg/m³ 
Dušikov dioksid  1 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Koper
Ozon  96 µg/m³ 
Delci PM10  18 µg/m³ 
Dušikov dioksid  3 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Krvavec
Ozon  91 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 Otlica
Ozon  88 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00 MB Vrbanski plato
Ozon  91 µg/m³ 

 2017-06-29 ob 13:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in na morju je predmet arbitražnega postopka (v skladu z Arbitražnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške z dne 4. novembra 2009). Nič v tem gradivu ne pomeni prejudica meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Podatki o kakovosti zunanjega zraka se prikazujejo s pomočjo indeksa onesnaženosti zunanjega zraka.

Indeks vključuje štiri onesnaževala: delce PM10, NO2, SO2 in O3. Za vsako onesnaževalo se po določenem algoritmu vsako uro izračuna indeks. Za O3, NO2 in SO2 se za izračun uporabijo zadnje urne koncentracije, v primeru delcev PM10 pa 24 urno drseče povprečje. Stopnjo onesnaženosti zraka določa onesnaževalo z najvišje izračunanim indeksom. Na podlagi te vrednosti, se stanje onesnaženost zraka uvrsti v štiri razrede: nizka, zmerna, visoka in zelo visoka. S temi razredi so povezane tudi barve: nizka onesnaženost se prikazuje z zeleno barvo, zmerna z rumeno, visoka z oranžno in zelo visoka z rdečo barvo.

Razred onesnaženosti Index PM10
(µg/m3)
24ur
O3
(µg/m3)
1 ura
NO2
(µg/m3)
1 ura
SO2
(µg/m3)
1 ura
NIZKA 0-50 0-40 0-60 0-50 0-50
ZMERNA 51-75 41-75 61-120 51-100 51-100
VISOKA 76-100 76-100 121-180 101-200 101-350
ZELO VISOKA > 101 >101 >181 >201 >351

Razred onesnaženosti z delci PM10 se izračuna na podlagi 24 urnega drsečega povprečja. To pomeni, da v posameznem obdobju dneva dejanske koncentracije odstopajo od tega povprečja. Najnižje koncentracije so običajno okoli poldneva. Priporočamo, da na spletni strani ARSO spremljate sprotne urne koncentracije in na podlagi le teh prilagodite aktivnosti na prostem.
Zadnje urne in dnevne koncentracije onesnaževal

Priporočila za ravnanje prebivalcev ob povišanih koncentracijah delcev PM10 glede na stopnjo onesnaženosti zunanjega zraka, ki jih je pripravil NIJZ so podana v spodnji tabeli.

Stopnja onesnaženosti zunanjega zraka glede na onesnaženost z delci PM10 24-urna povprečna koncentracija, drseče povprečje (µg/m3) PRIPOROČILA ZA RANLJIVE SKUPINE PRIPOROČILA ZA SPLOŠNO POPULACIJO
NIZKA 0-40 Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
ZMERNA 41-75 Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca, ki občutijo simptome: naj razmislijo o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem. Brez omejitev, vse dejavnosti na prostem.
VISOKA 76-100 Odrasli in otroci z boleznimi pljuč ter odrasli z boleznimi srca: zmanjšanje intenzivnejših fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če čutijo težave. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Starejši ljudje: zmanjšanje fizičnih aktivnost. Vsak, ki občuti nelagodje, kot so vnetje oči, kašelj ali bolečine v žrelu: naj razmisli o zmanjšanju fizičnih aktivnosti, še zlasti na prostem.
ZELO VISOKA 101 ali več Odrasli in otroci z boleznimi pljuč, odrasli z boleznimi srca, starejši: izogibanje intenzivnejšim fizičnim aktivnostim. Astmatiki: pričakovana pogostejša raba inhalatorjev. Vsi: zmanjšanje fizične aktivnosti, še zlasti na prostem, še posebej, če čutijo težave, kot so bolečine v žrelu in kašelj.

Vir: okoljsko-zdravstveni indeks za zrak na Irskem

Opomba: Pri odraslih in otrocih, ki so srčni bolniki ali imajo težave z dihali vključno z astmo, je ob epizodah onesnaženega zraka verjetnost za nastanek težav večja. Zanje velja, da naj vedno sledijo napotkom svojega zdravnika glede terapije in morebitnih omejitev ter skrbijo za svojo kondicijo.

Pričakujemo, da bo v zimskem obdobju razred onesnaženosti določala raven delcev PM10, poleti pa raven ozona. Ker na vseh merilnih mestih ne izvajamo meritev vseh onesnaževal, se razred onesnaženosti pozimi prikazuje samo za merilna mesta, kjer so meritve delcev PM10, poleti pa za merilna mesta, kjer so meritve ozona.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO