English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	27 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	28 [μg/m³]
Dušikov dioksid	8 [μg/m³]
Ozon	74 [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.2 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	34

23-02-2020 14:00 Nova Gorica
Delci PM10	22 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	18 [μg/m³]
Dušikov dioksid	7 [μg/m³]
Ozon	81 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	34

23-02-2020 14:00 Celje
Delci PM10	17 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	19 [μg/m³]
Dušikov dioksid	13 [μg/m³]
Ozon	67 [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	28

23-02-2020 14:00 Murska Sobota - Rakičan
Delci PM10	28 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	33 [μg/m³]
Dušikov dioksid	10 [μg/m³]
Ozon	64 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	41

23-02-2020 14:00 Koper
Delci PM10	20 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	22 [μg/m³]
Dušikov dioksid	18 [μg/m³]
Ozon	79 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	33

23-02-2020 14:00 Maribor
Delci PM10	33 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	33 [μg/m³]
Dušikov dioksid	26 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.7 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	42

23-02-2020 14:00 Maribor - Vrbanski Plato
Ozon	51 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

23-02-2020 14:00 Trbovlje
Delci PM10	23 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	21 [μg/m³]
Dušikov dioksid	8 [μg/m³]
Ozon	79 [μg/m³]
Žveplov dioksid	2 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.2 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	33

23-02-2020 14:00 Zagorje
Delci PM10	26 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	24 [μg/m³]
Dušikov dioksid	12 [μg/m³]
Ozon	70 [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	30

23-02-2020 14:00 Hrastnik
Ozon	- [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

23-02-2020 14:00 Iskrba
Dušikov dioksid	2 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

23-02-2020 14:00 Otlica
Ozon	96 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

23-02-2020 14:00 Krvavec
Ozon	91 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.1 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

23-02-2020 14:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO