English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	12 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	15 [μg/m³]
Dušikov dioksid	3 [μg/m³]
Ozon	75 [μg/m³]
Žveplov dioksid	3 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.2 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	37

19-09-2020 13:00 NG Grčna
Delci PM10	15 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	15 [μg/m³]
Delci PM2,5	7 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	8 [μg/m³]
Dušikov dioksid	6 [μg/m³]
Ozon	100 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	50

19-09-2020 13:00 CE Bolnica
Delci PM10	27 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	24 [μg/m³]
Delci PM2,5	13 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	12 [μg/m³]
Dušikov dioksid	14 [μg/m³]
Ozon	72 [μg/m³]
Žveplov dioksid	3 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	36

19-09-2020 13:00 MS Rakičan
Delci PM10	29 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	26 [μg/m³]
Dušikov dioksid	7 [μg/m³]
Ozon	71 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	36

19-09-2020 13:00 Koper
Delci PM10	19 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	19 [μg/m³]
Dušikov dioksid	12 [μg/m³]
Ozon	72 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	36

19-09-2020 13:00 MB Titova
Delci PM10	22 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	21 [μg/m³]
Delci PM2,5	10 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	10 [μg/m³]
Dušikov dioksid	32 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

19-09-2020 13:00 MB Vrbanski
Ozon	73 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	36

19-09-2020 13:00 Trbovlje
Delci PM10	17 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	17 [μg/m³]
Dušikov dioksid	3 [μg/m³]
Ozon	75 [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.3 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	37

19-09-2020 13:00 Zagorje
Delci PM10	20 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	20 [μg/m³]
Dušikov dioksid	13 [μg/m³]
Ozon	73 [μg/m³]
Žveplov dioksid	3 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	37

19-09-2020 13:00 Hrastnik
Delci PM10	21 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	20 [μg/m³]
Delci PM2,5	9 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	10 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

19-09-2020 13:00 Iskrba
Dušikov dioksid	- [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

19-09-2020 13:00 Otlica
Ozon	77 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	39

19-09-2020 13:00 Krvavec
Ozon	60 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.1 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	30

19-09-2020 13:00 LJ Celovška
Delci PM10	25 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	27 [μg/m³]
Delci PM2,5	10 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	11 [μg/m³]
Dušikov dioksid	8 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

19-09-2020 13:00 Novo mesto
Delci PM10	21 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	20 [μg/m³]
Delci PM2,5	11 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	11 [μg/m³]
Ozon	73 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	37

19-09-2020 13:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO