English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	24 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	26 [μg/m³]
Dušikov dioksid	32 [μg/m³]
Ozon	1 [μg/m³]
Žveplov dioksid	3 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.6 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	33

27-11-2020 00:00 NG Grčna
Delci PM10	46 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	53 [μg/m³]
Delci PM2,5	43 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	48 [μg/m³]
Dušikov dioksid	30 [μg/m³]
Ozon	6 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	80

27-11-2020 00:00 CE Bolnica
Delci PM10	45 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	45 [μg/m³]
Delci PM2,5	42 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	42 [μg/m³]
Dušikov dioksid	25 [μg/m³]
Ozon	6 [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	76

27-11-2020 00:00 MS Rakičan
Delci PM10	35 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	41 [μg/m³]
Dušikov dioksid	11 [μg/m³]
Ozon	20 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	74

27-11-2020 00:00 Koper
Delci PM10	11 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	24 [μg/m³]
Dušikov dioksid	- [μg/m³]
Ozon	38 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	30

27-11-2020 00:00 MB Titova
Delci PM10	27 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	28 [μg/m³]
Delci PM2,5	25 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	26 [μg/m³]
Dušikov dioksid	27 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	58

27-11-2020 00:00 MB Vrbanski
Ozon	6 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

27-11-2020 00:00 Trbovlje
Delci PM10	31 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	31 [μg/m³]
Dušikov dioksid	21 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.8 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	39

27-11-2020 00:00 Zagorje
Delci PM10	33 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	35 [μg/m³]
Dušikov dioksid	21 [μg/m³]
Ozon	4 [μg/m³]
Žveplov dioksid	1 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	67

27-11-2020 00:00 Hrastnik
Delci PM10	31 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	31 [μg/m³]
Delci PM2,5	30 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	30 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	63

27-11-2020 00:00 Iskrba
Dušikov dioksid	- [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

27-11-2020 00:00 Otlica
Ozon	72 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

27-11-2020 00:00 Krvavec
Ozon	88 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	- [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

27-11-2020 00:00 LJ Celovška
Delci PM10	33 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	33 [μg/m³]
Delci PM2,5	32 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	33 [μg/m³]
Dušikov dioksid	34 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	66

27-11-2020 00:00 Novo mesto
Delci PM10	22 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	23 [μg/m³]
Delci PM2,5	22 [μg/m³]
Delci PM2,5 12 ur	23 [μg/m³]
Ozon	12 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	54

27-11-2020 00:00

Podatki o kakovosti zraka

Razlaga pojmov in priporočila

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO