English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Podatki manjkajo zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme. Nizek indeks onesnaženosti zraka Zmeren indeks onesnaženosti zraka Zelo visok indeks onesnaženosti zraka Visok indeks onesnaženosti zraka Ljubljana-Bežigrad
Delci PM10  68 µg/m³ 
Žveplov dioksid   7 µg/m³ 
Dušikov dioksid  66 µg/m³ 
Ozon  21 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Maribor
Delci PM10  44 µg/m³ 
Dušikov dioksid  49 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.4 mg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Celje
Delci PM10  80 µg/m³ 
Žveplov dioksid  17 µg/m³ 
Dušikov dioksid  72 µg/m³ 
Ozon  17 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Murska Sobota-Rakičan
Delci PM10  42 µg/m³ 
Dušikov dioksid  20 µg/m³ 
Ozon  57 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Nova Gorica
Delci PM10  26 µg/m³ 
Dušikov dioksid  29 µg/m³ 
Ozon  53 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Trbovlje
Delci PM10  95 µg/m³ 
Dušikov dioksid  32 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.7 mg/m³ 
Ozon  36 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Zagorje
Delci PM10  90 µg/m³ 
Žveplov dioksid   4 µg/m³ 
Ozon  27 µg/m³ 
Dušikov dioksid  35 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Hrastnik
Žveplov dioksid  10 µg/m³ 
Ozon  33 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Iskrba
Ozon  71 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Koper
Ozon  30 µg/m³ 
Delci PM10  45 µg/m³ 
Dušikov dioksid  39 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Krvavec
Ozon 104 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 Otlica
Ozon  99 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00 MB Vrbanski plato
Ozon  55 µg/m³ 

 2019-02-18 ob 12:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO