English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
opozorila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

21. januar 2020

Kabinska žičnica Bohinjska Bistrica

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede pridobitve okoljevarstvenega soglasja za kabinsko žičnico Bohinjska Bistrica, nosilca nameravanega posega 2864 Bohinj d.o.o., Triglavska cesta 17, 4264 Bohinjska Bistrica.

Nosilec posega namerava na obstoječem smučišču Kobla zgraditi novo kabinsko žičnico Bohinjska Bistrica – Ravne – Sedlo pod Malim vrhom z maksimalno zmogljivostjo 2000 potnikov na uro in s tem posodobiti žičniško infrastrukturo Koble in povečati turistično ponudbo Bohinjske Bistrice.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Radovljica, Gorenjska c. 18, 4240 Radovljica in Občine Bohinj, Triglavska c. 35, 4264 Bohinjska Bistrica ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 21. 1. 2020 do 19. 2. 2020 v prostorih Upravne enote Radovljica, Gorenjska c. 18, 4240 Radovljica, Oddelek za prostor in kmetijstvo (II. Nadstropje, soba 207), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 21. 1. 2020 do 24. 2. 2019) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

13. januar 2020

Javno naznanilo – MESSER SLOVENIJA d. o. o.

Okoljevarstveno dovoljenje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za obrat Messer Ruše, podjetja F MESSER SLOVENIJA d. o. o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Ruše Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše in Občine Ruše Trg vstaje 11, 2342 Ruše ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 15. 1. 2020 do 14. 2. 2020 v prostorih Upravne enote Ruše, Oddelek za okolje, prostor, kmetijstvo in druge upravne zadeve, v sobi 207, II. nadstropje, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO