English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

5. april 2021

Razširitev ekonomsko-poslovne cone v Občini Ormož

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede razširitve ekonomsko-poslovne cone, nosilke nameravanega posega Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.

Občina ima namen komunalno urediti del obrtne cone Ormož na površini 12,5 ha.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, in Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 6. 4. 2021 do 5. 5. 2021 v prostorih Upravne enote Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož (v pritličju) - obvezna je predhodna najava na številko (02) 741 54 00. Za vstop v poslopje je obvezna zaščitna maska in odsotnost bolezenskih znakov - in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila od 6. 4. 2021 do 10. 5. 2021 podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

5. marec 2021

Oddaja poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020

Povzročitelji odpadkov morajo Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. 3. 2021 predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020.
Obveznost oddaje poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi določa 29. člen Uredbe o odpadkih. Iz obvezne oddaje letnega poročila so izvzeti izvirni povzročitelji, kot to določata 7. in 8. odstavek 29. člena te Uredbe.
Povzročitelji lahko poročilo oddajo v spletni aplikaciji IS-Odpadki ali na Excelovem obrazcu – več informacij, navodila za poročanje in obrazce najdete na spletni strani Varstvo okolja-Odpadki-Obrazci t.i. verzije V0 poročil pa na strani Varstvo okolja-Odpadki-Poročila in publikacije.

4. januar 2021

Javno naznanilo – spremembe okoljevarstvenega dovoljenja – Lek farmacevtska družba d.d

Obrat v Mengšu

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Lek farmacevtska družba d. d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana.

Javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Lek d. d. za obrat Mengeš, Kolodvorska 27, 1234 Mengeš je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Domžale ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 4. 1. 2021 do 4. 2. 2021, v prostorih Upravne enote Domžale, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si. ARSO bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prispela v pisni obliki.

Pripete datoteke

14. december 2020

Javno naznanilo – spremembe okoljevarstvenega dovoljenja – WEILER Abrasives d. o. o.

Obrat Tehnične tkanine Loče

Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja javno naznanilo glede spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za nosilca nameravanega posega WEILER Abrasives d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor.

Javno naznanilo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Weiler Abrasives za proizvodno linijo Tehnične tkanine Loče, Industrijska ulica 4, 3215 Loče je objavljeno na oglasni deski Občine Slovenske Konjice ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 14. 12. 2020 do 14. 1. 2021, Občine Slovenske Konjice, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si. ARSO bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prispela v pisni obliki.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO