English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > obvestila
O agenciji

Arhiv obvestil za zadnjih 6 mesecev

16. junij 2021

Povečanje talilne zmogljivosti - Steklarna Hrastnik d.o.o.

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede povečanja talilne zmogljivosti G peči (N97) v PE Vitrum, nosilke nameravanega posega Steklarne Hrastnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik.

Steklarna namerava namerava povečati zmogljivost obstoječe G peči (N97) v PE Vitrum iz sedanjih 90 ton staljenega stekla/dan na 130 ton/dan oz. 47.450 ton staljenega stekla na leto. Nameravani poseg obsega postavitev šestih dodatnih elektrod (v obstoječi G peči) v že pripravljene nastavke in zagon le teh. Z dodatnim električnim gretjem dna peči (t.i. talilni boosting) bo omogočeno hitrejše taljenje ter s tem povečana proizvodna zmogljivost G peči za 40 ton/dan. Zaradi povečanja kapacitete bo nameščena še ena linija za izdelavo, pregled in pakiranje steklenih izdelkov L7 ter vgradnja enega novega 8-sekcijskega steklarskega IS stroja z napravami in periferno opremo za proizvodni proces.

Nameravani poseg se bo izvajal izključno znotraj obstoječega proizvodnega objekta (montaža), na samem dnu obstoječe nove talilne G peči, kamor se bodo namestile dodatne elektrode v že pripravljene nastavke v dnu steklarske peči. Dela bodo potekala ca. 1 teden.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik in Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 17. 6. 2021 do 16. 7. 2021 na sedežu Upravne enote Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik , 1. nadstropje, soba 20. in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00. Za vstop v poslopje je obvezna zaščitna maska in odsotnost bolezenskih znakov.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila od 17. 6. 2021 do 21. 7. 2021 podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.


Pripete datoteke

28. maj 2021

Javno naznanilo – vzreja jarkic in kokoši nesnic - Ramuta d.o.o

Okoljevarstveno dovoljenje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za intenzivno rejo perutnine – vzrejo jarkic s proizvodno zmogljivostjo 80.000 mest in rejo kokoši nesnic s proizvodno zmogljivostjo 206.500 mest, na lokaciji z naslovom Bučečovci, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je podjetje Ramuta d.o.o., Dvorjane 41A, 2241 Spodnji Duplek.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Upravne enote Ljutomer in Občine Križevci ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 31. 5. 2021 do 29. 6. 2021, v prostorih Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 31. 5. 2021 do 4. 7. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

7. maj 2021

Aktualne informacije in navodila glede Koronavirusa

Povezeva do vladnih spletnih strani o aktualnih informacijah in navodilih glede Koronavirusa.

7. maj 2021

Širitev proizvodnje Magna - faza 2

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za širitev proizvodnje Magna, nosilcu nameravanega posega MAGNA STEYR d.o.o., Cesta Janeza Puha 1, 2312 Orehova vas.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah:

­- Upravne enote Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, 2501 Maribor ter Prešernova ulica 6, 2501 Maribor,
­- Občine Občine Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče,
­- Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo ter
­- na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 10. 5. 2021 do 8. 6. 2021 na sedežu Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2501 Maribor Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (sejna soba 403, po predhodnem dogovoru), in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 10. 5. 2021 do 14. 6. 2021) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

16. april 2021

Javno naznanilo – naprava za rejo piščancev brojlerjev - Farma Borovnik

Okoljevarstveno dovoljenje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in sicer za napravo za rejo piščancev za rejo piščancev brojlerjev s proizvodno zmogljivostjo 64.000 mest (Farma Borovnik), na lokaciji z naslovom Zabovci 39, 2281 Markovci. Vlagatelj zahteve za dovoljenje je Alenka Borovnik, Zabovci 39, 2281 Markovci.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih Upravne enote Ptuj in Občine Markovci ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja je zagotovljen od 19. 4. 2021 do 18. 5. 2021 v prostorih Upravne enote Ptuj, Prešernova ulica 29, Oddelek za okolje in prostor, in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO) vabimo osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek.

Navedeni lahko pridobijo položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja po ZVO, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. 4. 2021 do 23. 5. 2021) vložijo zahtevo za vstop v postopek. V primeru zahteve za udeležbo v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

Pripete datoteke

5. april 2021

Razširitev ekonomsko-poslovne cone v Občini Ormož

Okoljevarstveno soglasje

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) objavlja javno naznanilo glede razširitve ekonomsko-poslovne cone, nosilke nameravanega posega Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož.

Občina ima namen komunalno urediti del obrtne cone Ormož na površini 12,5 ha.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasni deski Upravne enote Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož, in Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ter na spletnih straneh ARSO.

Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je zagotovljen od 6. 4. 2021 do 5. 5. 2021 v prostorih Upravne enote Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož (v pritličju) - obvezna je predhodna najava na številko (02) 741 54 00. Za vstop v poslopje je obvezna zaščitna maska in odsotnost bolezenskih znakov - in sicer: ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah od 7.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.00 do 13.00.

Mnenje in pripombe je mogoče v pisni obliki posredovati na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova c. 1b, 1102 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila od 6. 4. 2021 do 10. 5. 2021 podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze.

Pripete datoteke

5. marec 2021

Oddaja poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020

Povzročitelji odpadkov morajo Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. 3. 2021 predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020.
Obveznost oddaje poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi določa 29. člen Uredbe o odpadkih. Iz obvezne oddaje letnega poročila so izvzeti izvirni povzročitelji, kot to določata 7. in 8. odstavek 29. člena te Uredbe.
Povzročitelji lahko poročilo oddajo v spletni aplikaciji IS-Odpadki ali na Excelovem obrazcu – več informacij, navodila za poročanje in obrazce najdete na spletni strani Varstvo okolja-Odpadki-Obrazci t.i. verzije V0 poročil pa na strani Varstvo okolja-Odpadki-Poročila in publikacije.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO