English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Javne objave upravnih aktov, izdanih na podlagi ZVO-1:

Javna naznanila in obvestila

Odločbe

Predhodni postopek in postopek v zvezi s prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave

Sklep o ugotovitvi ali je potrebna presoja vplivov na okolje in sklep o ugotovitvi, ali gre za večjo spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

 1. RM d.o.o., Vavta vas 17a, 8351 Straža
 2. Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
 3. Skupina Posavje d.o.o., Velika Loka 54, 8212 Velika Loka
 4. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
 5. Inotherm d.o.o., Prigorica 98, 1331 Dolenja vas
 6. KOVIS - LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore
 7. Supernova MC Lju, podjeetje za oddajanje nepremičnin d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana
 8. Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, 3240 Šmarje pri Jelšah
 9. Iskra Mehanizmi d.o.o., Lipnica 8, 4245 Kropa
 10. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
 11. Odelo Slovenija d.o.o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold
 12. Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)
 13. LGM d.o.o., Gorenjska cesta 20, 1234 Mengeš
 14. Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
 15. G4 Group upravljanje podjetij d.o.o., Šmarjeta 64, 8220 Šmarješke Toplice
 16. Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice
 17. LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina
 18. Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 19. Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
 20. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
 21. Wienerberger d.o.o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
 22. Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
 23. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
 24. Kvibo d.o.o., družba za trgovino in storitve, Mlaka 2a, 4290 Tržič
 25. Marinblu d.o.o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 20, 6240 Kozina
 26. Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (lokacija Laško)
 27. MPI - RECIKLAŽA d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem

RM d.o.o., Vavta vas 17a, 8351 Straža

Sprmemba namambnosti obstoječega skladišča lesnih izdelkov v lakirnico za lesene izdelke in skladišče lakiranih lesenih izdelkov

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Vodovod in kanalizacija Ždinja vas

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Skupina Posavje d.o.o., Velika Loka 54, 8212 Velika Loka

Gradnja objekta za predelavo sadja in zelenjave ter skladišča s pripadajočo dovozno cesto in komunalno opremo

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v naselju Čirče - Mestna občina Kranj

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

Inotherm d.o.o., Prigorica 98, 1331 Dolenja vas

Proizvodno skladiščni objket (odpremni center, skladišče)

Datum objave: 23.1.2020

Pripete datoteke

KOVIS - LIVARNA d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore

Datum objave: 22. 1. 2020

Pripete datoteke

Supernova MC Lju, podjeetje za oddajanje nepremičnin d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana

Trgovski center Supernova Ljubljana Šiška

Datum objave: 22.1.2020

Pripete datoteke

Pišek - Vitli Krpan d.o.o., Jazbina 9a, 3240 Šmarje pri Jelšah

Poslovna stavba VK

Datum objave: 22.1.2020

Pripete datoteke

Iskra Mehanizmi d.o.o., Lipnica 8, 4245 Kropa

Sprememba vira ogrevanja in hlajenja industrijsko poslovnega objekta IM Brnik

Datum objave: 21.1.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Ureditev peš in kolesarske povezave s spremljajočo urbano opremo

Datum objave: 21.1.2020

Pripete datoteke

Odelo Slovenija d.o.o., Tovarniška cesta 12, 3312 Prebold

Postavitev lužilne linije za čiščenje orogij v podjetju Odelo Slovenija d.o.o.

Datum objave: 21.1.2020

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 17. 1. 2020

Pripete datoteke

LGM d.o.o., Gorenjska cesta 20, 1234 Mengeš

Povečanje količin odvajanja ind. odpadnih vod in kom. odpadnih vod

Datum objave:17.1.2020

Pripete datoteke

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Občini Poljčane

Datum objave: 17.1.2020

Pripete datoteke

G4 Group upravljanje podjetij d.o.o., Šmarjeta 64, 8220 Šmarješke Toplice

Skladiščni objekt

Datum objave: 17.1.2020

Pripete datoteke

Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Nadgradnja čistilne naprave Dolenjske Toplice

Datum objave: 17.1.2020

Pripete datoteke

LF, skladiščenje in ravnanje z odpadki, d.o.o., Strma cesta 1a, 3250 Rogaška Slatina

Datum objave: 16. 1. 2020

Pripete datoteke

Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Objekt za reševanje prostorske problematike zavoda za prestajanje zaporne kazni zapora Ig

Datum objave: 15.1.2020

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Gradnja plinovoda Ob Grosupeljščici, Kozinovi, Seliškarjevi in območju Prešernove ceste

Datum objave: 15.1.2020

Pripete datoteke

Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

Izgradnja kanalizacije v Krajevni skupnosti Notranje Gorice - Žabnica

Datum objave: 15.1.2020

Pripete datoteke

Wienerberger d.o.o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Glinokop Hardeška Šuma - širitev 4

Datum objave: 14.1.2020

Pripete datoteke

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče

Gradnja kanalizacijskega sistema Radeče - Občina Radeče

Datum objave: 14.1.2020

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Novogradnja komunalne in prometne infrastrukture v poslovni coni Pod Fructalom

Datum objave: 13.1.2020

Pripete datoteke

Kvibo d.o.o., družba za trgovino in storitve, Mlaka 2a, 4290 Tržič

Prizidek k objektu Kvibo

Datum objave: 10.1.2020

Pripete datoteke

Marinblu d.o.o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 20, 6240 Kozina

Novogradnja proizvodno poslovnega objeka in pripadajoče zunanje ureditve za proizvodnjo ribjih izdelkov

Datum objave: 9.1.2020

Pripete datoteke

Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (lokacija Laško)

Datum objave: 6.1.2020

Pripete datoteke

MPI - RECIKLAŽA d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem

Datum objave: 30.12.2019

Pripete datoteke
Arhiv sklepov
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO