27th EWGLAM & 12th SRNWP meetings
3rd - 5th October 2005, Ljubljana, Slovenia
 
Predstavitev Introduction

Predstavitev

Evropska Delovna Skupina za modeliranje nad Omejenim Območjem (EWGLAM) se sestaja redno na letnih sestankih vsak oktober. Razne skupine, ki razvijajo numerične meteorološke modele za napovedovanje vremena tu predstavijo svoje dosežke in tekoče aktivnosti ter izmenjujejo izkušnje že od leta 1979. Srečanje v Ljubljani je torej 27. po vrsti. Poleg sodelujočih nacionalnih meteoroloških služb pripravijo posebne predstavitve tudi skupine, tako imenovani konzorciji. Ti so:

Mreža za Kratkoročno Računsko Napovedovanje Vremena (SRNWP) je skupina evropskih nacionalnih meteoroloških slubž s ciljem za boljše sodelovanje pri razvijanju metod pri numeričnih modelih za kratkoročno napoved. Ustanovljena je bila leta 1993, od leta 2000 ima tudi svojega koordinatorja. Trenutno je to g. J.C. Quiby.Skupina SRNWP se sestane enkrat letno na sestanku skupaj z vsakoletnim srečanjem EWGLAM.

Izbrani Vodilni Centri so nosilci določene problematike na področju numeričnega modeliranja. Njihova naloga je, da delajo medsebojne primerjave modelov, organizirajo delovna srečanja oziroma delavnice in skrbijo za pretok informacij med sodelujočimi.

Trenutno aktivne problematike v SRNWP so:

 • variacijske metode (vodilni center je UKMO)
 • nehidrostatično modeliranje (vodilni center je COSMO / DWD)
 • numerične tehnike (vodilni center je ALADIN / Météo-France)
 • analiza tal in procesi v tleh (vodilni center je HIRLAM / INM / SMHI)
 • statistično in fizikalno prilagajanje (vodilni center je LACE / ZAMG)
 • mezoskalna verifikacija (vodilni center je HIRLAM / KNMI)
 • Sistemi za kratkoročno skupinsko (Ensemble) modeliranje (vodilni center je COSMO / Italija)


The European Working Group on Limited Area Modelling (EWGLAM) has regular annual meetings in October. The different teams active in Europe for the development of numerical weather prediction models presents their acchievemnts and ongoing activities and exchange their experiences since 1979, what makes the meeting in Ljubljana the 27th.

Apart from the individual participating National Meteorological Services, separate presentations are prepared by each of the following NWP consortia:

The Short-Range Numerical Weather Prediction Network (SRNWP) is a grouping of European National Meteorological Services with the aim of promoting closer cooperation in the development of techniques for short range high-resolution NWP. More information on SRNWP web page.

Meetings:

 1. 1979: Norrköping, Sweden
 2. 1980: Dublin, Ireland
 3. 1981: Copenhagen, Denmark
 4. 1982: Paris, France
 5. 1983: De Bilt, The Netherlands
 6. 1984: Oslo, Norway
 7. 1985: Zürich, Switzerland
 8. 1986: Madrid, Spain
 9. 1987: Reading, Great Britain
 10. 1988: Helsinki, Finland
 11. 1989: Rome, Italy
 12. 1990: Offenbach, Germany
 13. 1991: Vienna, Austria
 14. 1992: Brussels, Belgium
 15. 1993: Prague, Czech Republic
 16. 1994: Norrköping, Sweden (first SRNWP meeting)
 17. 1995: Sinaia, Romania
 18. 1996: Dublin, Ireland
 19. 1997: Budapest, Hungary
 20. 1998: Copenhagen, Denmark
 21. 1999: Bratislava, Slovakia
 22. 2000: Toulouse, France
 23. 2001: Cracow, Poland
 24. 2002: De Bilt, The Netherlands
 25. 2003: Lisabon, Potugal
 26. 2004: Oslo, Norway
 27. 2005: Ljubljana, Slovenia
 
 Last update: 22 Dec 2005
 
Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 (0)1 4784 000 Fax: +386 (0)1 4784 052