27th EWGLAM & 12th SRNWP meetings
3rd - 5th October 2005, Ljubljana, Slovenia
 
Predstavitev Introduction

Tourist information

Facts about Ljubljana

The virtual guide of Ljubljana

Ljubljana tourist information portal

Travel guide to Slovenia

 
 Last update: 22 Dec 2005
 
Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 (0)1 4784 000 Fax: +386 (0)1 4784 052