English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

22. junij 2017

Kljub nevihtam ponekod v Slovenij še vedno vztraja suša

V sredo, 21. junija popoldne, je burno vremensko dogajanje prineslo številne lokalne nevihte. Marsikje je padala tudi toča. Na severozahodu in ponekod v osrednjem delu države je lokalno padlo tudi do okoli 30 mm dežja, drugod do okoli 5 mm, ob močnejših lokalnih nalivih nekaj več. Zahodna Slovenija je ostala suha. Kazalec sušnih razmer - kumulativni primanjkljaj vodne bilance za vegetacijsko obdobje na obalnem območju že kaže na precej sušne razmere. Kmetijska suša pa se plazi tudi na severovzhod in jugovzhod države. Lokalne padavine stanja niso bistveno popravile. Do sredine prihodnjega tedna se obeta vroče vreme brez obilnejših padavin, zato se bodo sušne razmere nadaljevale.

Od začetka letošnjega vegetacijskega obdobja je povsod po Sloveniji padla podpovprečna količina dežja. Za razvoj zgodnje poletne suše v nekaterih predelih Slovenije je ključno obdobje po 15. maju, ko je do konca druge dekade junija na obalnem območju Slovenije padlo slabih 10 %, na Goriškem okoli 50 %, na vzhodu in severovzhodu od 50 do 80 %, na jugovzhodu okoli 40 % povprečne količine dežja.

Več informacij v celotnem sporočilu za javnost.

Pripete datoteke

16. junij 2017

Naša tla. Naš dom. Naša prihodnost.

17. junij - Svetovni dan boja proti dezertifikaciji

Rodovitne obdelovalne površine omogočajo ljudem dostojno preživetje na domačih tleh. Možnost obdelovanja teh površin ima zato osrednjo vlogo pri umirjanju migracij iz nerodovitnih kmetijskih območij na območja, ki so stabilna, varna in trajnostna; varuje ljudi pred tveganimi življenjskimi odločitvami.

Število migrantov po vsem svetu se je v zadnjih letih močno povečalo. Iz 173 milijonov leta 2000 se je povečalo na 222 milijonov leta 2010 in 244 milijonov leta 2015. To povečanje kliče k reševanju nezadostne preskrbe s hrano, degradacije okolja, politične nestabilnosti in revščine.

Odločitev za trajnostno upravljanje z rodovitnimi tlemi ponuja priložnosti za prihodek v sektorjih: kmetijstvo, prehranska industrija in turizem.

16. junij 2017

Postavitev oznake visoke vode na Kamniški Bistrici v Domžalah

Predstavniki Agencije RS za okolje, Komisije za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Zavoda RS za šolstvo smo 16. 6. 2017 v sodelovanju s Srednjo šolo Domžale in Občino Domžale postavili oznako visoke vode na Kamniški Bistrici v Domžalah.

Dijaki so se seznanili z nevarnostmi in posledicami poplav ter spremljali namestitev opozorilne tablice, ki označuje zadnjo visoko zabeleženo visoko vodo na Kamniški Bistrici v Domžalah. Dijake in zainteresirane je nagovoril Župan Občine Domžale, g. Toni Dragar, ki je predstavil pomen reke in poplavno problematiko občine. Predstavniki ARSO in Komisije za hidrogeografijo pa so dijakom predstavili Akcijo oznak visoke vode, hidrološke značilnosti reke ter dejavnosti ARSO na področju hidrologije.

Oznako smo namestili na opuščeni vodomerni postaji v Domžalah, z njo pa smo zabeležili letošnjo najvišjo visoko vodo na Kamniški Bistrici. S profesorico geografije Petro Dovč smo se dogovorili, da bodo v naslednjem šolskem letu dijaki z našo pomočjo in s sodelovanjem občine poskusili izdelati seminarske naloge na temo poplav oz. visokih voda v Domžalah. Načrtujemo, da bomo v naslednjem šolskem letu na podlagi predlogov dijakov in lokalne skupnosti, postavili oznake visoke vode na različnih lokacijah v Domžalah in okolici. Izbrali jih bomo skupaj z lokalno skupnostjo, društvi, dijaki in posamezniki, ki so povezani z reko.

Akcijo postavitve oznake smo povezali s terenskim delom ob Kamniški Bistrici pri pouku geografije, biologije in kemije. Vodili sta ga profesorici, prof. Petra Dovč in prof. Alenka Lenarčič. Pri terenskem pouku so dijaki ugotavljali različne fizično in družbeno geografske značilnosti območja Domžal in reke Kamniške Bistrice, regionalne in lokalne značilnosti ter fizikalne in kemične značilnosti vode.

Oznaka visoke vode Oznaka visoke vode 1

15. junij 2017

Vzpostavljanje sistema za zgodnje opozarjanje na vremenske in vodne ujme v JV Evropi

Generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije Petteri Taalas na obisku v Sloveniji

Ljubljana, 15. junij 2017. Dosežen je bil prvi mejnik v razvoju svetovalnega sistema za opozarjanje na vremenske in vodne ujme v jugovzhodni Evropi, namenjenega izboljšanju napovedi in opozoril o nevarnostih, kot so poplave, močne nevihte, suše in vročinski valovi, ki so v preteklih letih v regiji povzročile veliko škodo.

Predstavniki Svetovne meteorološke organizacije, razvojni partner USAID in meteorološke in hidrološke službe v jugovzhodni Evropi so se zbrali v Ljubljani 14. do 15. junija, da bi razpravljali o vzpostavitvi svetovalnega sistema za zgodnje opozarjanje na meteorološke in hidrološke nevarne dogodke v JV Evropi.

Sistem bo namenjen zagotavljanju učinkovitih in preizkušenih orodij za operativne napovedi nevarnih vremenskih pojavov in njihovih možnih učinkov. Prek virtualne platforme bo podpiral zagotavljanje napovedi in opozoril državnih organov na nevarnosti. Ker bo omogočal spremljanje vremenskih dogodkov, ki pogosto prizadenejo regijo ne glede na državne meje, bo lajšal sodelovanje regionalnih državnih služb.

Generalni sekretar Svetovne meteorološke organizacije Petteri Taalas, ki se je ob dogodku mudil v Sloveniji, je dejal, da ima jugovzhodna Evropa vodilno vlogo na poti h globalnemu opozorilnemu sistemu za zgodnje opozarjanje pred več nevarnostmi, ki je bil obravnavan v zadnjem mesecu na mednarodni konferenci v Cancunu v Mehiki.

Več informacij najdete v celotnem sporočilu za javnost.

foto

Pripete datoteke

14. junij 2017

Pripravimo se na sušo

Ljubljana, 14. 6. 2017. Danes je na Agencije RS za okolje (Agencija) potekal seminar v okviru projekta DriDanube. Seminar je pomemben korak k povečanju pripravljenost na sušo v Sloveniji in v državah Podonavske regije. V sklopu projekta želi Agencija pripraviti Sušni uporabniški servis za spremljanje in napovedovanje suše ter nadaljevati pripravo Strategije za upravljanje suše, saj bi z njo izboljšali ukrepe pred, med in po suši v Sloveniji. Dodatna vrednost projekta bo regionalno usklajeno spremljanje suše.

Gre za projekt v okviru programa mednarodnega sodelovanja v regiji Podonavje in ga v 85% sofinancira Evropska unija preko Sklada za regionalno sodelovanje. Začel se je z letošnjim letom, zaključil se bo predvidoma sredi leta 2019. Združuje 15 partnerskih organizacij in 8 pridruženih organizacij, ki sledijo napredku projekta.

Agencija ima v projektu pomembno vlogo in veliko odgovornost, saj je vodilni projektni partner. Skupaj z nevladno organizacijo Globalno vodno partnerstvo je organizirala projektno partnerstvo in vložila prijavo na razpis programa.

foto

14. junij 2017

Nadgradnja sistema za napovedovanje poplav na porečju Save

Pod okriljem Savske komisije poteka obsežen projekt vzpostavitve Sistema za napovedovanje poplav na porečju reke Save. Agencija RS za okolje (Agencija) je bila zaradi tehničnih in strokovnih zmogljivosti do nadaljnjega potrjena kot gostiteljica sistema.

Po uspešni nadgradnji sistema poteka 13. in 14. junija 2017 na Agenciji dvodnevna delavnica za uporabnike.

Delavnice se udeležuje 35 strokovnjakov iz državnih hidroloških služb Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Prisotni so tudi predstavniki Svetovne meteorološke organizacije, organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo ter Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije.

Namen delavnice je seznanitev z novostmi, ki jih prinaša nadgradnja sistema. Vključeni so bili hidrološki modeli za napovedovanje pretokov rek ter izpopolnjen sistem za izmenjavo meteoroloških in hidroloških podatkov na porečju Save.

foto

12. junij 2017

Študenti o stanju okolja

Vabilo na predstavitev raziskovalnih okoljskih projektov o presojah vplivov na okolje

Vabljeni na »Razpravo s študenti o raziskavah stanja okolja«, ki bo 15. junija 2017 ob 9.30 uri, v sejni sobi laboratorijskega prizidka Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.

V okviru magistrskega študija (predmeta Izdelava raziskovalnih okoljskih projektov in presoj vplivov na okolje) so študenti geografije v letu 2016/2017 sodelovali z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavodom RS za varstvo narave in Regionalno razvojno agencijo Gorenjske – BSC Kranj.

Projektno so reševali vprašanja, povezana s procesi in stanjem v okolju. Raziskovalno - aplikativne rezultate in rešitve bodo predstavili zainteresiranim javnostim in sodelujočim institucijam. Le te bodo prevzele rezultate projektov in jih poskušale povezati v proces rednega dela.

Namen sodelovanja navedenih inštitucij je vključevanje študentov v odločevalske procese o okolju.

Pripete datoteke

9. junij 2017

Projekt DriDanube – obvestilo za nacionalni seminar »Pripravimo se na sušo«

V okviru projekta DriDanube - Tveganje za sušo v Podonavju bo v sredo, 14. junija 2017, potekal nacionalni seminar »Pripravimo se na sušo«. Dogodek bo potekal v sejni dvorani na Agenciji RS za okolje v Ljubljani od 9.00 do 13.30 ure.

Namen nacionalnega seminarja je poleg predstavitve projekta tudi vključitev v projekt ključnih deležnikov iz Slovenije oziroma potencialnih uporabnikov orodij, ki bodo razvita v projektu. To so nova orodja sušnega monitoringa nadgrajena z vključitvijo tudi satelitskih podatkov in metodologijo za oceno tveganja posledic suše. Končni cilj projekta je tudi priprava strategije za boljši odziv na sušo.

Vključevanje deležnikov že v samem začetku projekta je pomembno zato, da bodo rezultati projekta lahko prilagojeni potrebam uporabnikov.

Tudi ostale države podonavske regije, ki so vključene v projekt, v tem obdobju organizirajo svoje nacionalne seminarje. V nadaljevanju projekta bomo nacionalne združili informacije združili v regijske in poskušali izboljšati odziv na sušo na obeh nivojih. Več informacij o tem, kaj se dogaja v ostalih partnerskih državah Podonavja, si lahko preberete na spletni strani transnacionalnega programa Interreg Podonavje.

Sicer pa je nacionalni seminar v slovenskem prostoru nadaljevanje niza posvetovanj na temo upravljanja s sušo v Sloveniji, ki so bila v preteklosti že organizirana v okviru DMCSEE - Sušnega centra za Jugovzhodno Evropo (s sedežem v Sloveniji) in programa Celostno upravljanje s sušo v Srednji in Vzhodni Evropi (Integrated Drought Management Programme in CEE).

Pripete datoteke

9. junij 2017

Strokovno srečanje Okolje, podnebje, alergije

V četrtek, 8. junija 2017, je na Dobrovem, v Goriških Brdih potekalo srečanje o okolju, podnebju in alergijah, ki so ga organizirali Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Agencija RS za okolje.

Na srečanju so bile predstavljene zakonitosti podnebja, pričakovane podnebne spremembe v prihodnosti, vplivi podnebnih sprememb na zdravje, sistem napovedovanja onesnaženosti zraka z ozonom, ukrepi za izboljšanje zraka na Goriškem, kazalci okolje-zdravje ter sistem spremljanja cvetnega prahu v okolju in alergije pri otrocih.

Po končanem srečanju so imeli udeleženci srečanja možnost ogleda praktičnega prikaza vzorcev in vzorčenja cvetnega prahu.

Na podlagi prispevkov je bil pripravljen zbornik srečanja, s podrobnejšimi informacijami o temah srečanja.

9. junij 2017

Lahko smo pripravljeni na poplave, ob njih lahko zavarujemo svoje zdravje

Agencija RS za okolje (Agencija) in Nacionalni institut za javno zdravje (NIJZ) sta na Bogatajevih dnevih predstavila značilnosti poplav v Sloveniji in vpliv poplav na zdravje.

Janez Polajnar z Agencije je povedal, da bodo poplave, ki so v Sloveniji sicer običajen pojav, v prihodnosti pogostejše. Trend kaže, da so večje poplave v zadnjih 10 letih pogostejše, kot so bile pred 30 leti.

Značilnost poplav na območju Slovenije je, da so hudourniške in nastanejo v nekaj minutah do nekaj urah.

Ključnega pomena za pripravljenost družbe nanje je prostorska politika, ki upošteva delovanje voda in ne umešča gradenj na poplavna področja.

Naslednja ukrep pri poplavni varnosti je samozaščita ljudi. Nujno je spremljanje poplavnih opozoril in upoštevanje navodil sil za zaščito in reševanje, zlasti pa izogibanje poplavnim vodam.
Pomembna je tudi prilagoditev bivanjskega sloga. Če že živimo na področju poplav, si uredimo spodnje prostore stavb tako, da nam poplave ne povzročijo škode. Dobro je poznati lastnosti poplavnih voda. Npr. 15 cm poplavne vode podre človeka, 60 cm poplavne vode odnese večji avto….
Polovica vse smrtnih žrtev ob poplavah se zgodi ob reševanju premoženja (reševanje (iz) avta, vožnja po poplavljeni cesti, …)

Povzetek predstavitev Teodore Petraš in Bonije Miljavec z NIJZ o varnosti živil ter preprečevanju nalezljivih bolezni ob poplavah je nazorno predstavljen v povezavi na Letak.

Pripete datoteke

7. junij 2017

Okolje, podnebje in alergije

Vabilo na srečanje, namenjeno spoznavanju vpliva okolja na alergije

Agencija RS za okolje, Nacionalni institut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano vabijo v četrtek, 8. junija 2017, ob 15. uri na srečanje, namenjeno spoznavanju vpliva okolja na alergije v Viteško dvorano gradu Dobrovo v Goriških Brdih.

Pogostost alergijskih bolezni narašča. Na povečano prisotnost alergenov v zraku vplivajo tudi: podnebne spremembe, urbanizacija, onesnažen zrak, uničenje naravne flore in razširjanje tujerodnih vrst.

Na srečanju bodo predstavniki:
- izpostavili pomen sledenja stanju okolja in zdravja ter dostopnost informacij javnostim,
- predstavili alergijske bolezni, ki so posledica izpostavljenosti vdihanim alergenom in njihovo zdravljenje,
- predstavili podatke o alergenih in drugih onesnaževalih v zraku ter vpliv podnebnih sprememb.

Med in po predavanjih bo potekal prikaz vzorcev in vzorčenja cvetnega prahu ter prikaz enostavna metode sledenja cvetnemu prahu v zraku, primerne za naravoslovne krožke za šolske interesne dejavnosti.

Vabljeni.

6. junij 2017

Poplave bodo. Naj nas ne presenetijo in ne ogrozijo zdravja.

Predstavitev napovedovanja in opozarjanja pred poplavami ter vpliva poplav na zdravje

V četrtek, 8. 6. 2017, bo ob 10. uri v Veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, v Murski Soboti potekala predstavitev napovedovanja in opozarjanja pred poplavami ter predstavitev vpliva poplav na zdravje z vidika nalezljivih bolezni in drugih okoljskih dejavnikov.

Perdavatelji:

- Janez Polajnar, ARSO, Hidrologija in napovedovanje poplav v Sloveniji
- Bonia Miljavac, NIJZ, Vpliv poplav na zdravje z vidika okoljskih dejavnikov
- Teodora Petraš, NIJZ, Vpliv poplav na zdravje z vidika nalezljivih bolezni


Na dogodku bo predstavljeno:
- napovedovanje hidroloških razmer in opozarjanje pred poplavami,
- kako hitro lahko naraste in poplavi lokalni potok,
- za koliko se lahko dvigne gladina potoka ali reke v vaši okolici,
- koliko časa se lahko zadržuje poplavna voda na kraških poljih,
- kakšno silo ima voda, ko poplavi cestišče,
- kako lahko mokrišča in urejen gozd prispevajo k boljši poplavni varnosti,
- koliko vode lahko odteče po rekah iz Slovenije v sosednje države,

- kako ravnati z živili pred, med in po poplavi,
- kako je s pitno vodo, ko so poplave,
- kako dolgo se lahko po poplavi obdržijo nadležne plesni,
- nevarnost zadušitve z ogljikovim monoksidom ob sušenju prostorov,
- kako zmanjšati stres,
- kako preprečevati pojav nalezljivih bolezni ob poplavah.

Dogodek poteka v sklopu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja.

Vabljeni.

5. junij 2017

Megatrendi so plazeč pojav, naj nas ne presenetijo

Ljubljana, 5. 6. 2017. Danes je v Hiši Evropske unije potekala predstavitev aktivnosti glede ocen globalnih megatrendov v povezavi z načrtovanjem okoljske politike ter načrtovanjem in spremljanjem trajnostnega razvoja. Sodobno upravljanje okolja zahteva razumevanje, da so vplivi na okolje vse bolj globalizirani. Na stanje okolja, na vzorce potrošnje in kakovost življenja vplivajo različni dolgoročni (mega)trendi: migracije, staranje prebivalstva, gospodarska rast, trgovinskimi tokovi, tehnološki napredek in mednarodno sodelovanje.

Povečana raba virov in povečani izpusti, ki so bili posledica svetovne gospodarske rasti v zadnjih desetletjih, so zmanjšali pozitivne učinke zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in onesnaževanja v Evropi in hkrati povzročili nove nevarnosti. Globalnih megatrendi (GMT) lahko izničujejo lokalna dobra ravnanja z okoljem. Globalizacija dobavnih verig pomeni, da do številnih vplivov evropske proizvodnje in potrošnje prihaja tudi drugod po svetu, kjer imajo evropska podjetja, potrošniki in oblikovalci politik razmeroma omejeno znanje, motivacijo in možnosti, da bi nanje vplivali.

Globalizacija in razvoj GMT pomenita, da okoljskih razmer in politik v Evropi in na nacionalni ravni ni mogoče popolnoma razumeti — ali v celoti upravljati — ločeno od svetovnega dogajanja. GMT bodo v prihodnosti spremenili vzorce potrošnje ter vplivali tudi na slovensko okolje in podnebje. Če bomo na to pripravljeni, lahko priložnosti, ki jih prinaša razvoj, izkoristimo za doseganje lastnih okoljskih ciljev (ki so del NPVO in SRS) in za približevanje ciljem, ki so opredeljeni v 7. okoljskem akcijskem programu.

GMT pomeni veliko družbeno, ekonomsko, politično ali tehnološki spremembo, ki se izoblikuje počasi. Ko pa se, vpliva na veliko aktivnosti, procesov in tudi na naš dojemanje pojavov, tako na ravni vlad kot družbe. Njen vpliv je dolgoročen in lahko traja več desetletij.

Megatrendi, kot jih je identificirala Evropska agencija za okolje, se nanašajo na
- demografske značilnosti prebivalstva,
- gospodarsko rast,
- vzorce proizvodnje in trgovinske tokove,
- tehnološki napredek,
- siromašenje ekosistemov in
- podnebne spremembe.

Pripete datoteke

1. junij 2017

Celovito upravljanja z vodami s pomočjo opreme QGIS/FREEWAT

Ljubljana, 1. 6. 2017. Na Agenciji RS za okolje je danes potekala predstavitev visokotehnološke odprtokodne programske opreme QGIS/FREEWAT. QGIS/FREEWAT na enem mestu združuje orodja za pripravo, analizo in hrambo prostorskih podatkov ter orodja za postavitev in zagon numeričnih modelov.

Pri platformi FREEWAT gre za obširen QGIS vtičnik, ki omogoča postavitev ter zagon numeričnih modelov toka podzemne vode, omogoča povezavo podzemne-površinske vode, model prenosa snovi v ne/zasičeni coni, vključno s kalibracijo in validacijo modelov ter analizo občutljivosti. Platforma predstavlja modelirno okolje za simulacijo količin in kakovosti površinskih in podzemnih voda ter nudi podporo pri upravljanju z vodami (optimizacija porabe vode, upravljanje namakanja). Z numeričnimi modeli podzemnih/površinskih voda je možno tudi ocenjevanje vpliva podnebnih sprememb po različnih scenarijih.

Ob tej priložnosti so strokovnjaki Agencije RS za okolje in Instituta za ekološki inženiring predstavili vpliv podnebnih sprememb na vodni krog, uporabnost numeričnih modelov toka podzemne vode pri upravljanju z vodami, celostno spremljanje vodne bilance z modelom mGROWA-SI ter vodonosnik Vrbanskega platoja, kot vira pitne vode za Dravsko kotlino. Sledila je razprava na temo možnosti uporabe/povezljivosti hidro-geoloških modelov na platformi QGIS/FREEWAT.

foto

26. maj 2017

Uprava RS za jedrsko varnost je na Vrhniki opravila meritve radioaktivnosti

Uprava RS za jedrsko varnost je 25.5.2017 po požaru v podjetju KEMIS d.o.o. na Vrhniki opravila indikativne meritve, s katerimi bi ugotovila prisotnost radioaktivnih materialov oziroma virov sevanja. Ugotovili so, da je na vhodu v podjetje nameščen portalni monitor radioaktivnosti, s katerim preventivno pregledajo vse pošiljke. Uprava RS za jedrsko varnost z opravljenimi meritvami na lokaciji ni zaznala povišane ravni sevanja. Izmerjeno radioaktivno sevanje ustreza naravnemu ozadju.

26. maj 2017

Slovenija po kakovosti kopalnih voda ostaja v vrhu Evrope

Poročilo o kakovosti kopalnih voda, ki ga je izdala Evropska agencija za okolje, uvršča Slovenijo na prvo mesto v kategoriji kopalnih voda na morju. Med 30 državami je ena tistih, ki tudi na celini nima slabih kopalnih voda.

Danes so v Portorožu mag. Mateja Poje, z Agencije RS za okolje, Sandra Martinčič Loboda in mag. Neset Dulai, iz Javnega podjetja OKOLJE Piran ter Jadran Klinec, direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo predstavili kakovost kopalnih voda v Sloveniji, vpliv obiska turistov v turistični sezoni na morje in obalo vpliv ladijskega prometa in navtičnega turizma na morsko okolje.

foto

Povezane strani

25. maj 2017

Podatki o preliminarnih rezultatih analiz vod Tojnice in Ljubljanice vzorčenih 22. 5. 2017

22. 5. 2017 sta Agencija RS za okolje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano izvedla drugi zajem vzorcev Tojnice in Ljubljanice za preiskave onesnaženosti površinskih voda na območju pogorišča.

Vzorci so bili odvzeti na štirih merilnih mestih, in sicer:
- Tojnica pri gasilnem domu v Sinji Gorici (ničelno stanje, brez vpliva nevarnih snovi, ki so bile posledica požara),
- Tojnica pri obratu Kemisa,
- Tojnica pred izlivom v Ljubljanico na lokaciji Pot na Tojnice 39 in
- Ljubljanica, približno 200 m pod izlivom Tojnice.

Pripete datoteke

24. maj 2017

Podatki o monitoringu tal ter čiščenju Tojnice in zdravstvena priporočila po požaru na Vrhniki

Na Agenciji za okolje je danes potekala predstavitev prvih analiz vzorcev tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis, predstavitev interventnih ukrepov čiščenja vode v potoku Tojnici Direkcije RS za vode ter zdravstvenih priporočil za prebivalece Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Podatki in dejavnost sot predstavljeni v celotnem sporočilu za javnost.

23. maj 2017

Predstavitev prvih podatkov o analizah tal, odvzetih po požaru v podjetju Kemis

V sredo, 24. 5. 2017, bo ob 13.00, na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b Ljubljana, v sejni sobi laboratorijskega prizidka predstavitev prvih analiz vzorcev tal na štirih lokacijah (od skupno enajstih), odvzetih po požaru v podjetju Kemis ter predstavitev interventnih ukrepov čiščenja vode v potoku Tojnici Direkcije RS za vode

Rezultate analiz in svoje dejavnosti bodo pojasnili predstavniki Agencije RS za okolje, Nacionalnega instituta za javno zdravje in Direkcije RS za vode.

23. maj 2017

Podatki o preseženih vrednostih atrazina in flufenaceta v Tojnici in Ljubljanici

Kvalitativna identifikacija organskih spojin vzorcev potoka Tojnica in Ljubljanice (16. 5. 2017) je pokazala tudi prisotnost pesticidov atrazina, propazina in flufenaceta. Zato je Agencija RS za okolje odredila še kvantitativno analizo prisotnih pesticidov na vseh štirih mestih vzorčenja in sicer:

- Tojnica pri gasilnem domu v Sinji Gorici (ničelno stanje, brez vpliva nevarnih snovi, ki so bile posledica požara),
- Tojnica pri obratu Kemisa in
- Tojnica pred izlivom v Ljubljanico na lokaciji Pot na Tojnice 39
- Ljubljanica, približno 200 m pod izlivom Tojnice.

Rezultati kažejo na izjemno onesnaženost tudi s pesticidi. V potoku Tojnica je bila na vzorčnem mestu pri Kemisu izmerjena koncentracija 87 mikrogramov atrazina na liter in 31 mikrogramov flufenaceta na liter.

Na vzorčnem mestu Tojnica, Pot na Tojnice so bile koncentracije še višje in sicer 350 mikrogramov na liter atrazina ter 110 mikrogramov na liter flufenaceta.

Največja dovoljena koncentracija atrazina v površinski vodi je 2 mikrograma na liter in je bila presežena tudi na merilnem mestu Ljubljanica, približno 200m dolvodno od izliva Tonjica.

Poleg navedenih so bili v vzorcih Tojnice kvantificirani še sledeči pesticidi: propazin, simazin, desetil-atrazin, dimetenamid, N,N-dietil-m-toluamid in terbutilazin. V Ljubljanici so bili določeni atrazin, flufenacet, propazin in simazin.

Pripete datoteke

19. maj 2017

Okoljske posledice nesreče v podjetju Kemis

Agencija RS za okolje je ob požaru v podjetju Kemis pričela s spremljanjem stanja okolja. V sporočilu so navedni podatki o meritvah.

17. maj 2017

ARSO nadaljuje z meritvami drobnih delcev v zraku ob podjetju Kemis

Ponovne meritve koncentracij živega srebra v zraku

Agencija RS za okolje (Agencija) je 17. 5. nadaljevala z meritvami delcev PM 10 na lokaciji pri podjetju Kemis na Vrhniki. Koncentracije so se preko noči znižale na ravni, primerljive s koncentracijami na drugih merilnih mestih po Sloveniji. Preko dneva so koncentracije ponovno narasle zaradi dejavnosti v okolici merilnega mesta.

Predstavniki Instituta Jožef Štefan in Agencije so 17. 5. ponovili meritve koncentracij živega srebra na lokaciji kot 16. 5. Dodatne meritve so izvedli ob šolah Ivana Cankarja ter Antona Martina Slomška na Vrhniki. Meritve ob tovarni so pokazale občutno znižanje koncentracij živega srebra, ob šolah pa ravni, ki so značilne za neonesnažena območja.

Agencija je prejela potrditev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, da bo večina analiz površinskih voda in zemljine opravljena do konca tega tedna.

Predstavitev podatkov o onesnaženju okolja bo na novinarski konferenci, ki jo bo organiziral štab Civilne zaščite na Vrhniki, predvidoma v petek, 19. 5.

12. maj 2017

Agencija išče administratorja za MS Windows okolje (m/ž)

Agencija RS za okolje razpisuje prosto delovno mesto za okoljskega inženirja – pripravnika, v Službi za analitično podporo delovnim procesom (administrator MS Windows okolja), za določen čas osmih mesecev s polnim delovnim časom.

Rok prijave je do vključno 19. maja 2017.

Pripete datoteke

10. maj 2017

Obilne padavine od 25. do 28. aprila 2017

Nad Skandinavijo in srednjo Evropo je bilo proti koncu aprila ciklonsko območje, sekundarno ciklonsko območje je bilo tudi nad zahodnim in severnim Sredozemljem.

28. aprila se je ciklonsko območje s svojim središčem iznad severnega Sredozemlja pomaknilo nad zahodni Balkan. Vremenska fronta se je zadrževala na Alpah in šele v noči na 28. april prešla Slovenijo. V višinah je dolina s hladnim zrakom iznad Skandinavije segala nad Pirenejski polotok in se le počasi pomikala proti vzhodu. Nad območjem Alp je v višinah pihal močan jugozahodni veter, s katerim je pritekal topel in vlažen zrak.

28. aprila pa je v spodnjih plasteh ozračja od severovzhoda nad Slovenijo pritekal nekoliko hladnejši zrak.

10. maj 2017

Izpusti toplogrednih plinov

Osvežen okoljski kazalec

Evropska skupnost je izpolnila svoje obveznosti iz prvega obdobja Kjotskega protokola, saj so bili skupni izpusti brez upoštevanja ponorov v prvem ciljnem obdobju 2008-2012 okoli 19 % nižje kot v izhodiščnem letu. Slovenija je z uveljavljanjem največjih dovoljenih ponorov cilj presegla za 3 %.

V letu 2014 so se slovenski izpusti toplogrednih plinov (TGP) zmanjšali in so bili za 9,5 % nižji kot v letu 2013. Slovenija je na dobri poti, da doseže cilj, ki ga ima v okviru EU, saj so bili izpusti iz sektorjev izven ETS v letu 2014 za 15,3 % nižji od dodeljenih količin za to leto.

Skupni izpusti toplogrednih plinov v Sloveniji so leta 2014 bili 18,4 % pod vrednostjo v izhodiščnem letu 1986 in 9,5 % manjši kot leta 2013. K znižanju izpustov sta najbolj prispevala sektor energetika (-23,0 %) in sektor raba goriv v gospodinjstvih in komercialnem sektorju (-17.0 %). Nekoliko višji izpusti kot v letu 2013 so bili zabeleženi v industriji in kmetijstvu.

V skupnem deležu izpustov TGP ima v Sloveniji največji prispevek CO2 (v letu 2014 - 81,4 %). CO2 nastaja predvsem pri zgorevanju goriva in iz industrijskih procesov. Sledi metan (11,9 %), ki večinoma izvira iz odpadkov in kmetijstva, ter didušikov oksid (4,6 %), ki prav tako nastaja v kmetijstvu. Opazni so tudi izpusti didušikovega oksida iz cestnega prometa. Izpusti F-plinov, med katere sodijo fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6), so zelo majhni, vendar zaradi visokega toplogrednega učinka njihov prispevek k segrevanju ozračja ni zanemarljiv (2,1 %).

V Sloveniji so v letu 2014 gozdovi prekrivali več kakor 59 % površine in so pomemben vir zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Izračunani ponori zaradi spremembe rabe tal in gozdarstva so precejšnji; leta 2014 so bili -6.906 kiloton CO2 ekv. Kljub pomembnosti gozdov, kot ponorov CO2, pa države članice za znižanje izpustov do 2020 teh ponorov ne bodo mogle uveljavljati.

Za doseganje ciljev EU do leta 2020 je pomembna delitev na izpuste, ki so vključeni v trgovanje z emisijskimi kuponi (ETS) in na tiste izven ETS. Izpusti znotraj ETS, kamor so vključeni vsi večji proizvajalci elektrike in toplote ter vsa energetsko potratna industrija, se bodo zniževali zaradi zmanjševanja razpoložljivih emisijskih kuponov, ki bodo vsako leto na razpolago na dražbah. V letu 2014 so se izpusti iz teh naprav v Sloveniji znižale za 17,2 % glede na predhodno leto.

Za Slovenijo so predvsem pomembni izpusti, ki niso vključeni v emisijsko trgovanje in na katere države zato lahko vplivajo z ukrepi in politikami na teh področjih. Slovenija je v letu 2014 imela 15,3 % nižje izpuste od najvišjih dovoljenih za to leto.

Med sektorji izven ETS je najpomembnejši promet, ki je v letu 2014 prispeval 51,5 % vseh izpustov. Znotraj prometnega sektorja večino izpustov prispeva cestni promet, v letu 2014 kar 99,1 %. Izpusti iz prometa so močno naraščali do leta 2008, ko so bili že 39% višji kot v 2005. Z nastopom gospodarske krize so v letu 2009 močno upadli in nato znova narasli v letih 2011 in 2012. V letih 2013 in 2014 so se izpusti iz prometa ponovno nekoliko zmanjšali, kar je možno pripisati večji okoljski ozaveščenosti ter rabi trajne mobilnosti, kljub temu pa so bili izpusti v letu 2014 še vedno za 21,6 % višji, kot leta 2005.

Naslednji pomembni vir je kmetijstvo, ki je prispevalo 16,2 % izpustov. V letu 2014 so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 2,8 %, vendar so bili še vedno za 4,7 % nižji kot leta 2005. Vzrok za nižje izpuste je predvsem intenziviranje živinoreje in s tem zmanjšanje števila glav živine ter boljše ravnanje z gnojem v prašičereji.

S 13,5 % deležem so izpusti zaradi rabe goriv v gospodinjstvih in v komercialno-institucionalnem sektorju tretji najpomembnejši vir izven ETS. Ti izpusti so bili v letu 2014 za 12 % nižji kot leto poprej in za 32,2 % nižji kot leta 2005. Na to zmanjšanje v zadnjih letih precej vplivajo bolj mile zime, pa tudi povečana raba lesa za ogrevanje, saj se izpusti CO2 iz biomase ne upoštevajo.

Vsi ostali viri, ki še prispevajo k izpustom izven ETS so še: preostala raba goriv v industriji (5,7 %), ravnanje z odpadki (4,7 %), preostali procesni izpusti (4,3 %) ter drugo (ubežne emisije, preostanek energetike… 4,1 %).

Prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola je trajalo od leta 2008 do 2012. Z letom 2013 se je začelo drugo obdobje, ki se bo končalo leta 2020. Kjotski protokol trenutno pokriva manj kot tretjino izpustov toplogrednih plinov. Najhitreje se izpusti povečujejo v hitro rastočih gospodarstvih držav v razvoju in brez njihovega sodelovanja ni mogoče zaustaviti globalnega segrevanja.

V Parizu se je decembra 2015 na podnebni konferenci zbralo 195 držav, ki so sprejele univerzalni, pravno zavezujoči dogovor za zaustavitev globalnega segrevanja. Sporazum predvideva prehod v nizkoogljično družbo na globalni ravni, ekstremno zmanjšanje porabe fosilnih goriv in zvišanje povprečne temperature za največ 2oC glede na predindustrijsko dobo. Dogovor bo v veljavo stopil leta 2020.

Politika podnebnih sprememb, ki jo vodi Evropska unija, velja za vse države članice EU. Sprejeti cilji so naslednji:
• EU mora do leta 2020 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 %,
• povečati porabo obnovljivih virov energije za 20 % v končni rabi energije,
• doseči 10 % delež biogoriv kot pogonskih goriv v prometu,
• 20 % povečanje učinkovite rabe energije.

5. maj 2017

Poplavljanje rek 27. in 28. aprila 2017

Ob prvem večjem razlivanju voda v letošnjem letu so reke poplavljale v večjem delu države. Poplav ni bilo na severovzhodu in jugu. Količino in hitrost neposrednega odtoka padavin v reke so zmanjševale obilna vegetacija in sušna tla. Pretoki rek so bili pred porastom v večjem delu države mali.

Obilne padavine so se pričele 27. aprila na širšem območju Julijskih in Kamniško Savinjskih Alp ter se 28. aprila okrepile in razširile proti vzhodnemu, osrednjemu in zahodnemu delu države.

Prva razlivanja so se od severozahoda (Posočje, povodje Bohinjske Bistrice, porečje zgornje Save) in severa (porečje Kamniške Bistrice) 28. aprila zjutraj in čez dan krepila in se širila na vzhodu do Koroške (Meža, Mislinja, Suhadolnica) in porečja Savinje ter na osrednji (Ljubljansko barje) in zahodni del države (porečje Vipave). Proti vzhodu države se je poplavno območje razširilo ob Savi, po kateri je potoval in se ponekod krepil poplavni val iz zgornjega toka, ki je dosegel iztok iz države (Jesenice na Dolenjskem) 29. aprila zjutraj.

Med dvema porastoma rek 27. in 28. aprila so se veliki pretoki rek v severozahodni Sloveniji večinoma ohranjali. Reke so 28. aprila poplavljale tudi na širših poplavnih območjih. Hitro so naraščali manjši vodotoki in hudourniške vode, ki so sovpadale s plazovi.

Agencija Republike Slovenije za okolje je na dogodek pričela opozarjati v sredo 26. aprila. Pred in med poplavnim dogodkom je bilo izdanih več poplavnih opozoril. O dogajanju so bile obveščene hrvaške in italijanske hidrološke službe.

26. april 2017

Mraz 21. in 22. aprila 2017

V ponedeljek, 17. aprila, je nad severnim Sredozemljem od severovzhoda nad Slovenijo začel pritekati hladnejši zrak. Dotok hladne zračne mase se je še okrepil naslednji dan.

Nad območjem Alp so v torek, 18. aprila, in v sredo, 19. aprila, pihali močni severni vetrovi. Na severni strani Alp in na osrednjem Balkanu je snežilo do nižin, ponekod je zapadlo rekordno veliko snega za drugo polovico aprila.

Najhladnejši zrak je gore preplavil 20. aprila, zaradi vetrovnega in deloma oblačnega vremena pa v nižinah jutro ta dan ni bilo izjemno hladno.

V noči na petek, 21. aprila, je naše kraje še preplavljal mrzel zrak, hkrati pa je veter v spodnjih plasteh ozračja pričel slabeti. Ker se je veter dokončno umiril, sta bili petkovo in sobotno jutro po večini Slovenije zelo hladni.

Po razjasnitvi in umiritvi vetra sta po nižinah sledili mrzli jutri 21. in 22. aprila. V prvem od obeh juter se je marsikje ohladilo pod –3 °C.

Zaradi izrazitega nočnega ohlajanja zraka od tal je bilo tik nad tlemi še bistveno hladneje kot na višini dveh metrov, znotraj meteorološke hišice.

Z minimalnim termometrom, postavljenim pet centimetrov nad tlemi in neposredno izpostavljenim dolgovalovnemu sevanju tal in ozračja, smo v Ratečah izmerili –11,6 °C, v Celju –9,0 °C, na Letališču ER Maribor –7,8 °C, v Murski Soboti –7,0 °C, v Ljubljani –5,6 °C, v Novem mestu –5,3 °C in na Letališču Portorož –1,6 °C (21. aprila).

Omenjene vrednosti temperature približno odgovarjajo temperaturi zgornjega dela nizkih rastlin (trava in večina kulturnih rastlin na poljih in vrtovih v tem letnem času).

26. april 2017

Predstavitev čezmejnega upravljanja z vodami predstavnikom Jordanije, Tunizije in Egipta

Na Agenciji za okolje Republike Slovenije smo 26. aprila gostili študijski obisk sodelujočih v projektu Water Sum, iz Jordanije, Tunizije in Egipta.

Udeležili so se ga predstavniki okoljskih ministrstev držav, ki delujejo na področju čezmejnega sodelovanja na področju upravljanja z vodami. Poslanstvo tovrstnega čezmejnega sodelovanja je upravljanje skupnih vodnih virov in usklajevanje dejavnosti, ki podpirajo upravljanje in ohranjanje voda s potencialnim čezmejnim vplivom.

Predstavniki študijskega obiska se udeležujejo več srečanj s predstavniki okoljskega ministrstva Slovenije, ki z Madžarsko in Hrvaško deli skrb za nekatere skupne vodne vire in ima s prenosom informacij in znanja na področju čezmejnega sodelovanja z upravljanjem z vodami bogate izkušnje.

Predstavili smo primer sodelovanja - Sistem napovedovanja poplav, ki poteka v okviru čezmejnega projekta »Porečje reke Save« (Sava River Basin). Poleg tega smo udeležencem prestavili nedavno vzpostavljen projekt »Tveganje za sušo v Podonavju« (DriDanube), ki bo na področju upravljanja s sušo in vodami povezal države Podonavja, ter bogate izkušnje na področju upravljanja s sušo, ki so plod delovanja centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi (DMCSEE).

foto

24. april 2017

Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo

8. Eko konferenca

Danes je na Agenciji RS za okolje, potekala 8. Eko konferenca z naslovom Med predpisi in zrakom, ki ga dihamo. Pripravljavci dogodka, Društvo Planet Zemlja, Slovensko meteorološko društvo, Gradbeni inštitut ZRMK in Agencija RS za okolje so želeli opozoriti na dobre prakse varovanja okolja in vse močnejšo soodvisnost ekologije in ekonomije.

Glede na smernice Svetovne zdravstvene organizacije, ki opredeljuje pogoje za še primerno življenjsko okolje, živi 92 % vsega svetovnega prebivalstva na območjih, ki so z vidika onesnaženosti zraka neprimerna. Tudi v Sloveniji imamo pogosta obdobja onesnaženosti zraka z delci PM10 in ozonom, ki imata škodljiv vpliv na zdravje. Žal onesnaženost ni omejena samo na zunanji zrak, ampak je prisotna tudi znotraj stavb.

Viri onesnaženosti zraka so neučinkovite kurilne naprave, promet, resuspenzija. Kraji z bolj onesnaženim zrakom v Sloveniji izvajajo programe za izboljšanje kakovosti zraka. Ni zanemarljivo, da lahko tudi posamezniki pripomoremo k izboljšanju.

S spremljanjem kakovosti zraka Agencija opozarja javnost na obdobja onesnaženosti in omogoča podlage za pripravo ukrepov za posamezne kraje.

foto

21. april 2017

Izdano okoljevarstveno soglasje za Bežigrajski športni park

Agencija RS za okolje je v ponovnem postopku izdala okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka.

Upravno sodišče je 7. 4. 2016 odpravilo odločbo, s katero je bilo okoljevarstveno soglasje za izgradnjo Bežigrajskega športnega parka zavrnjeno zaradi prekomernega obremenjevanja s hrupom v času gradnje. Sodišče je odločbo odpravilo, ker stranka ni imela možnosti izjasnitve do navedb stranskih udeležencev v postopku. Agencija RS za okolje (Agencija) je v ponovljenem postopku stranko ter stranske udeležence v postopku seznanila z vsemi dejstvi ter jim dala možnost izjasnitve. Pri svoji odločitvi je upoštevala vso prejeto dokumentacijo v času trajanja postopka. Pripombe in mnenja drugih organizacij ter stranskih udeležencev je smiselno upoštevala v obliki pogojev oz. se do njih opredelila v obrazložitvi odločbe.

Stranka Bežigrajski športni park (BŠP d. o. o.) je z zadnjo dopolnitvijo Poročila o vplivih na okolje z dne 24. 11. 2016 odpravila prekomerno obremenjenost s hrupom med gradnjo s podaljšanjem časa gradnje in z uporabo strojev z nižjo zvočno močjo.

Pri obravnavi obremenjenosti s hrupom je Agencija upoštevala opredelitev III. območja varstva pred hrupom, kot jo določa veljavni izvedbeni prostorski akt Mestne občine Ljubljana. S spremembo občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, 95/15 z dne 10. 12. 2015) se je spremenila tudi razvrstitev dela Fondovih blokov iz II. v III. stopnjo varstva pred hrupom.

Agencija je v izreku okoljevarstvenega soglasja predpisala projektne in okoljevarstvene pogoje glede časa obratovanja, varstva zraka, varstva voda, ravnanja z odpadki, varstva pred hrupom in vibracijami, svetlobnega onesnaževanja, elektromagnetnega sevanja, kulturne dediščine, varstva krajine in prometne varnosti.

Pripete datoteke

19. april 2017

Ob koncu tedna nevarnost nizkih temperatur

Spremljajte razvoj vremena

Večji del srednje in južne Evrope je preplavil mrzel polarni zrak. Najnižje jutranje temperature se bodo v večjem delu Slovenije spustile pod ničlo, kar lahko povzroči poškodbe na rastlinah zaradi nizkih temperatur zraka.

Priporočamo, da se v petek in soboto rastline prekrijejo s pokrivali oziroma izvaja protislanska zaščita in na ta način zmanjša tveganje zaradi pozebe. Priporočamo budno spremljanje razvoja vremena v prihodnjih dneh.


Po podatkih fenološkega monitoringa ARSO je fenološki razvoj od 10 do 14 dni zgodnejši od običajnega, k čemur je pripomoglo nadpovprečno toplo vreme v marcu in v prvi polovici aprila.

Trenutno so koščičaste vrste sadnih dreves v razvojni fazi plodičev, podobno tudi hruške. Zgodnje sorte jablane so ponekod že odcvetele, v večini pa polno cvetijo in odcvetajo. Izjeme so le višje in izpostavljene lege, kjer so cvetni brsti še v fazah mišjega ušesca, balončka oziroma prvih odprtih cvetov.

Vinska trta ob normalnih temperaturnih razmerah začne z aktivno rastjo, ko povprečne dnevne temperature preidejo 10 °C. Na Goriškem in v Brdih so že razviti prvi listi, od 6 do 8 dni bolj zgodaj kot običajno. Tudi v drugih vinogradniških legah v podravskem in posavskem vinorodnem območju že lahko opazimo razvoj mladih poganjkov. Občutljivost na pozebo je odvisna od sadne vrste, sorte in predvsem od razvojne faze. Če se brsti pripravljajo k cvetenju, a so ti še zaprti, lahko prenesejo temperaturo do okoli -3 °C. Ko se cvetovi odprejo pa so lahko kritične temperature že okoli -2 °C.

Oplojeni cvetovi in mladi plodiči so najbolj občutljivi. Pri koščičarjih, pečkarjih in orehu jih lahko uniči temperatura zraka pod -1 °C, za marelice pa je usodna že -0,5 °C, še toliko bolj, če kritične temperature trajajo več ur. Mlade poganjke in listi vinske trte uničijo temperature pod -1 °C.

Povezane strani

11. april 2017

Obletnici močnih potresov: posoškega in ljubljanskega

Ta teden obeležujemo dve obletnici močnih potresov: 12. aprila 1998 so se zatresla tla v Zgornjem Posočju, 14. aprila 1895 pa je bila zaradi potresa zelo poškodovana Ljubljana. Gre za dva izmed najmočnejših potresov na slovenskih tleh. Oba sta povzročila veliko škodo, v obeh primerih je obnova trajala več kot desetletje. K sreči v Posočju ni bilo človeških žrtev, pri ljubljanskem je pa umrlo 21 ljudi.

Ta dogodka nas spominjata, da živimo na potresnem območju, kjer se lahko kadarkoli ponovi močan potres. Potresa ne moremo napovedati niti preprečiti, lahko pa se nanj ustrezno pripravimo.

potresa

Pripete datoteke

5. april 2017

Padavine preskromne, spomladanska suša se nadaljuje

Po daljšem suhem obdobju so nas 4. in 5. aprila zajele krajevne plohe in nevihte. V osrednjem delu Slovenije je padlo 10 do 20 mm padavin, na jugu in severu države okoli 5 mm.

Padavine so bile zelo neenakomerno porazdeljene, tako da je veliko krajev na vzhodu in severozahodu države ostalo suhih.

V osrednji Sloveniji so padavine nekoliko osvežile le površinski sloj tal, kar bomo lahko hitro opazili v zelenenju trave. Vodo v tleh bodo s pridom izkoristila tudi ozimna žita in spomladanske setve.

Po napovedih se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo suho in nadpovprečno toplo vreme, kar pomeni, se bo površinski sloj tal ponovno izsušil.Vodnatost rek in podzemnih voda

Vodnatost rek je večinoma mala in se počasi še zmanjšuje. Ob včerajšnjih krajevnih plohah so posamezne manjše reke na širšem območju osrednje Slovenije in tudi ponekod na severu države porasle do srednjih pretokov in trenutno upadajo. Srednje pretoke ohranjajo tudi reke na severozahodu in reka Mura.

Danes in v prihodnjih dneh, predvidoma do pričetka naslednjega tedna, se bo mala vodnatost rek v splošnem ohranjala. Ob predvidenih krajevnih plohah danes in jutri lahko posamezne manjše reke prehodno porastejo do srednje vodnatosti. Trenutni izgledi pa kažejo na možnost manjšega povečanja vodnatosti rek sredi prihodnjega tedna.

V naslednjih dneh pričakujemo tudi postopno zmanjševanje vodnih gladin podzemnih voda. Padavine v preteklih dneh na večini merilnih mest niso povzročile znatnejšega zvišanja gladine podzemne vode tako zaradi premajhne količine le-teh kot tudi zaradi porabe vode za rast rastlin. Sicer je količinsko stanje podzemne vode ob začetku aprila v območju podpovprečnih do normalnih vrednosti za ta letni čas vendar je na večini merilnih mest izražen trend zniževanja vodnih gladin. Izjema so le nekatera merilna mesta v vplivnem pasu reke Mure in nekateri kraški izviri, na katere posredno ali neposredno vpliva taljenje snega v visokogorju.

4. april 2017

Poročilo Agencije RS za okolje o zelo toplem mesecu marcu

Večina dni marca 2017 je bila po Sloveniji znatno toplejša od dolgoletnega povprečja, izrazito
hladnih obdobij pa nismo beležili. Zaradi precej jasnega vremena, deloma pa tudi
zaradi vse bolj izrazite suše, je bila zlasti po nižinah razlika med najnižjo in najvišjo temperaturo v številnih dneh zelo velika, tudi okoli 20 °C.

Padavin je bilo v večjem delu države malo, manj kot polovica dolgoletnega povprečja. V
Murski Soboti smo jih izmerili le 14 mm, kar je le 30 % običajne količine za marec. Izdatno je
deževalo ali snežilo le ponekod na severozahodu: v Ratečah je bilo padavin 90 mm (dolgoletno
povprečje znaša 87 mm), v Bovcu 256 mm (povprečno okoli 163 mm) in na Voglu 313 mm.
Pri tem je omembe vredno, da je znatni del teh padavin padel 28. februarja, a ker merimo
dnevno višino padavin na opazovalnih postajah ob 7. uri zjutraj in podatek pripišemo dnevu
meritve, so zato pripisane marcu.

Sončnega vremena je bilo marca 2017 veliko, število sončnih ur je znašalo okoli ali malo nad
200, kar je za petino do polovico nad dolgoletnim povprečjem.

Zaradi toplega in suhega vremena in obilice sončnih ur je sredi ali proti koncu meseca nastopila
suša, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je 1. aprila razglasila veliko
požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države.

Razmere v Evropi

Marec 2017 je bil skoraj povsod po Evropi toplejši od povprečnih razmer v
obdobju 1981–2010. Vzrok za nadpovprečno toplo vreme nad severnim delom Evrope
so nadpovprečno močni zahodni do severozahodni vetrovi, ki so prinašali sorazmerno toplo
zračno maso iznad Atlantika in hkrati onemogočali prodore hladnega zraka s severa in vzhoda.
V južnem delu Evrope je glavni krivec za visoko povprečno temperaturo zraka odsotnost
močnejših ohladitev s severa.

Povezane strani

31. marec 2017

Strokovni posvet o vročinskih valovih in kazalcih za spremljanje vročine

Danes je na Agenciji RS za okolje potekal strokovni posvet o vročinskih valovih, ki sta ga pripravila Agencija in Slovensko meteorološko društvo.

V meteorologiji spremljajo ekstremne temperaturne razmere in vročinske valove z različnimi kazalci. Enotnega kazalca za spremljanje vročine na svetovni ravni ni, ker je pri tem odločilen uporabniški vidik. Na vročino se tako ljudje kot ostali živi svet ter tudi kulturna krajina do neke mere lahko prilagodijo. Sposobnost prilagodljivosti pa je različna, zato so tudi kazalci za spremljanje vročine prilagojeni različnim ciljnim skupinam.

Tudi v Sloveniji zaradi redke ogroženosti zaradi vročine v preteklih desetletjih še ni definiran enoten kazalec za spremljanje vročine. Vročinski valovi v preteklem desetletju in grožnje vročinskih valov v prihodnosti pa nas silijo k definiciji kazalca (ali več teh), s katerim bi lahko spremljali vročino na državni ravni. Enotna definicija je pomembna tako za opozarjanje na vročino, kot za spremljanje značilnosti ekstremnih temperaturnih razmer ter pripravo ustreznih ukrepov prilagajanja.

foto

Pripete datoteke

30. marec 2017

Spomladanska suša se nadaljuje

Nadpovprečno toplo in suho vreme, ki vztraja skoraj ves marec, se nadaljuje. Vremenski obeti ne kažejo obilnejših padavin, zato lahko pričakujemo, da se bosta izsušenost tal in sušni stres še povečevala.

Izsuševanju so najbolj izpostavljena gola preorana tla, ki še čakajo primerne razmere za pripravo pred spomladansko setvijo. Sušni stres v tem času najbolj ovira razraščanje ozimnih žit, oteženo je tudi črpanje hranil, ki so bila dodana s spomladanskim dognojevanjem.

Še bolj izpostavljene sušnemu stresu so jare setve žit, ki so trenutno v fazi vznika oziroma v občutljivih fazah razvoja prvih listov, njihove šibke koreninice pa so le s težka kos izsušenim tlem. Sušni stres v zgodnjih fazah razvoja zmanjšuje možnost, da se bodo jari posevki razvili v optimalnem času, še pred morebitno poletno sušo.

Oviran je tudi vznik zgodnjih setev vrtnin in sajenja vrtnin na prosto, ki v takih razmerah potrebujejo pomoč z namakanjem.

Vremenske razmere omogočajo precejšnje izhlapevanje, med 2 in 3 litre vode na kvadratni meter na dan. Od zadnjega poročanja pred desetimi dnevi, se je izsušenost površinskega sloja tal še povečala. Deževalo je le na začetku meseca, v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije je padlo okoli 30 mm dežja oziroma slabih 40 % običajnih padavin v marcu, ki tudi pregovorno velja za suh mesec.

Precej manj, le okoli 15 mm oziroma komaj 30 % običajnih količin padavin, so namerili na severovzhodu države. Nekaj več padavin je dobil le zahod države, Goriška 76 mm oziroma 70 % v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, obalno območje pa precej manj, le slabih 30 mm.

Letošnji marec je eden najtoplejših v zgodovini meritev. Podobno topli so bili marci 2014, 2012 in 1994.

24. marec 2017

Terenske vaje za študente geografije treh slovenskih univerz

V petek, 24. marca 2017, v tednu obeleženja Svetovnega dneva voda, so Agencija RS za okolje (ARSO), Zveza geografov Slovenije in Oddelki za geografijo treh slovenskih univerz - Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem – pripravili skupne študentske terenske vaje, namenjene poznavanju vodnih razmer reke Rižane in v Koprskem zaledju.

Študentje so si ogledali vodno zajetje ob izviru Rižane in čistilno napravo Vodarne Rižana, skupaj s sodelavci ARSO izvedli meritev pretoka na Rižani in se seznanili s celotno hidrološko dejavnostjo: z meritvami, analizami in hidrološkimi napovedmi.

Obiskali so tudi Naravni rezervat Škocjanski zatok ter mareografsko postajo v Kopru.

Združene terenske vaje treh univerz so v sodelovanju z ARSO in Zvezo geografov Slovenije potekale drugič. Lansko leto so študentje na podoben način spoznavali hidrološke značilnosti Ljubljanskega Barja.

foto

23. marec 2017

Svetovni dan meteorologije

Pomen oblakov za vreme, podnebje in vodni krog

Oblaki so osrednjega pomena pri pripravi vremenskih napovedi in opozoril; so tudi ključni element negotovosti v raziskavi o podnebnih spremembah. Potrebno jih je bolje spoznati in razumeti, kako vplivajo na podnebje in kako bo spremenjeno podnebje vplivalo na oblake.

Poleg tega, da imajo oblaki odločilno vlogo v napovedovanju vremena in opozarjanju na nevarne vremenske in hidrološke dogodke, so glavna sestavina vodnega kroga in podnebnega sistema. S ključno vlogo v kroženju vode določajo globalno porazdelitev vodnih virov.

Oblaki so bili, so in bodo navdih številnim umetnikom, navdušujejo pa tudi številne občudovalce narave. Svetovni dan meteorologije je tudi priložnost za ponovno dojetje naravne lepote in estetike oblakov, ki navdihuje umetnike, pesnike, glasbenike, fotografe in druge navdušence.

foto

22. marec 2017

Razumeti oblake

Vabilo na obeležitev Svetovnega dneva meteorologije

Dogodek bo potekal 23. marca 2016 od 10. do 11. ure, na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b Ljublana, v veliki sejni sobi v 4. nadstropju.

Vpliv oblakov bodo predstavili:

• dr. Klemen Bergant, Direktor urada za meteorologijo, Pozdravni nagovor
• Mojca Sušnik, Sektor za analize in prognoze površinskih voda, Med napovedjo vremena in opozorilom pred poplavami
• dr. Peter Frantar, Sektor za hidrogeološke analize, Celostno spremljanje vodne bilance
• mag. Mojca Dolinar, Sektor za aplikativno meteorologijo, Vodni krog v prihodnosti

Oblaki so prvi znanilec poslabšanja vremena, zato jih človek pozorno spremlja in proučuje odkar se zaveda svoje odvisnosti od vremena. Razumevanje oblakov je ključnega pomena pri napovedovanju vremena, pa tudi pri ocenjevanju podnebnih sprememb.

Prosimo, da svojo udeležbo najavite na e-pošto andrej.vuga@gov.si.

Zelo pomemben je njihov vpliv na vodni cikel, kot prepreka za sončne žarke pa izrazito vplivajo tudi na količino energije, ki jo zemeljskemu površju pošilja sonce.

Ker pa so procesi v ozračju, ki vplivajo na razvoj oblakov, zelo zapleteni, predstavljajo oblaki enega glavnih virov negotovosti pri ocenjevanju podnebnih sprememb.

21. marec 2017

Suha kmetijska tla ob začetku spomladanske rasti

Izredno toplo, suho in pogosto vetrovno vreme je v preteklih dvajsetih dneh močno osušilo površinski sloj tal. Vremenske razmere so povzročile za ta čas močno izhlapevanje. Ponekod je v posameznih dneh izhlapelo tudi do 3 litre vode na kvadratni meter na dan.

V osrednjem in vzhodnem delu Slovenije je le na začetku meseca padlo okoli 30 mm dežja oziroma le od 35% do 50 % običajnih padavin v marcu, ki tudi pregovorno velja za suh mesec.

Precej manj, okoli 15 mm oziroma komaj dobrih 10% običajnih količin padavin je padlo na severovzhodu.

Le zahod države je dobil do 50 mm padavin.

Meteorološka vodna bilanca, ki prikazuje razliko med padavinami in izhlapevanjem, povsod po Sloveniji kaže negativno sliko. Zaloga vode v površinskem sloju tal se vztrajno zmanjšuje. Najbolj izpostavljena izsuševanju so gola preorana tla, ki še čakajo primerne razmere za pripravo pred spomladansko setvijo.

Povprečne temperature zraka so skoraj povsod po Sloveniji že prešle temperaturni prag 5 °C, kar sproža fotosintetsko aktivnost, kar ponekod že opazimo v zelenenju travnikov. Sočasno pomanjkanje vode v tleh lahko povzroča spomladanski sušni stres ozimnim posevkom, ki jim presuha tla otežujejo tudi črpanje hranil, ki so bila dodana s spomladanskim dognojevanjem.

Tudi vremenski obeti za prihodnje dni ne kažejo obilnejših padavin. Ogrevajo se tudi tla, na zahodu je povprečna temperatura tal v setveni globini že nad 10 °C, v zadnjem tednu pa se je setveni sloj tal ogrel do 10 °C tudi drugod po Sloveniji. Izjeme so le hriboviti predeli. Pri izbiri časa setve posameznih poljščin in zelenjadnic je potrebno upoštevati zanje primerno temperaturo tal (glej povezavo).

21. marec 2017

Čistilne naprave izboljšujejo ekološko stanje slovenskih rek

Sporočilo za javnost ob Svetovnem dnevu voda, 22. marcu

V preteklosti je bila odpadna voda iz gospodinjstev, industrije in drugih virov v glavnem speljana v vodotoke ali podzemlje, brez posebnih postopkov čiščenja. Zato so bili vodotoki obremenjeni z organskimi snovmi in hranili. Kljub naravni samočistilni sposobnosti vodotokov so bili ti tako onesnaženi, da je bilo pogosto mogoče opazovati onesnaženost s prostim očesom.

V okviru državnega monitoringa kakovosti voda opažamo, da se je v splošnem organska obremenjenost rek v Sloveniji od leta 1996 dalje močno zmanjšala. Še posebej je opazen upad vrednosti BPK5 (biokemijske potrebe po kisiku) od leta 2006 naprej, ko se izmerjene vrednosti približujejo vrednosti naravnega ozadja (od <1 do 1,4 mg O2/L). Upadanje vsebnosti BPK5, ki je dober pokazatelj obremenitve vodotokov z organsko maso, se ujema s povečevanjem deleža prebivalcev, katerih odpadne vode se čistijo na čistilnih napravah.

Z izgradnjami čistilnih naprav za komunalne in industrijske odpadne vode smo v Sloveniji v večji meri začeli konec prejšnjega stoletja. V zadnjih nekaj letih pa je bilo nadgrajenih veliko čistilnih naprav (med njimi Novo mesto, Škofja Loka, Grosuplje), veliko jih je bilo zgrajenih na novo (npr. Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Zagorje ob Savi).

Agencija RS za okolje spremlja ekološko stanje vodotokov na 181 merilnih mestih, od tega na 31 merilnih mestih pod iztoki čistilnih naprav.

Vpliv čistilnih naprav na ekološko stanje vodotokov smo preverili pri Centralni čistilni napravi Ljubljana (CČN Ljubljana), in sicer na podatkih o emisijah iz CČN Ljubljana in podatkih monitoringa ekološkega stanja na merilnem mestu Ljubljanica Zalog (slika), kjer je za tovrstne analize na voljo dovolj podatkov.

ccn lj

Povezane strani
Pripete datoteke

20. marec 2017

Delegacija Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo na ARSO

Na pobudo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) so bili v Sloveniji na študijskem obisku predstavniki držav Zahodnega Balkana (Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Srbije).

Glavni namen obiska je bila seznanitev z dejavnostmi slovenskih inštitucij v sklopu upravljanja s tveganji zaradi nesreč.

Predstavljen je bil Regionalni center za umerjanje merilnih inštrumentov ter Center za upravljanje suše v JV Evropi; oba centra delujeta v sklopu ARSO. Udeleženci so tudi dobili vpogled v delovanje agrometeorološke službe in v postopke za zgodnje opozarjanje na sušo ter v implementacijo poplavne direktive v Sloveniji ter ukrepe, ki jih s tem namenom v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor izvajamo v Sloveniji.

V razpravi po predavanjih so udeleženci izpostavili probleme, ki nastajajo pri različni organizaciji dela v njihovih državah, zlasti v povezavi s komunikacijo med operativnimi službami (kot so meteorološka in hidrološka prognoza) in odločevalci. Zanimala so jih tudi vprašanja, ki se ob suši običajno izpostavljajo: v čem je dodana vrednost sorazmerno zapletenih in dragih satelitskih opazovanj in zakaj ni mogoče učinkovito dolgoročno napovedovanje suše.

Obisk so udeleženci ocenili kot uspešen in koristen za njihovo nadaljnje delo.

V sklopu študijskega obiska so člani delegacije, ki sicer skrbijo za zvezo s FAO v svojih državah, 15. marca obiskali Upravo za zaščito in reševanje ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se 16. marca udeležili vzpostavitvene konference DriDanube projekta (Drought Risk in Danube region), 17. marca pa smo jim na Agenciji RS za okolje (ARSO) predstavili hidrološko in meteorološko prognozo in zgodnje opozarjanje na ekstremne vremenske in hidrološke dogodke.

foto

17. marec 2017

Kako se lahko zaščitimo pred poplavami

Predstavitev preventivnih ukrepov v primeru poplav za prebivalce porečja reke Dragonje

V torek, 21. marca 2017, bo ob 18.30 v Domu krajanov v Sečovljah za prebivalce porečja Dragonje potekala predstavitev:

- hidroloških napovedi in opozoril za reko Dragonjo,
- samozaščite in vzajemnih ukrepov ob poplavah,
- urejanja voda in
- predstavitev primerov, ki vplivajo na manjšo oz. večjo poplavno škodo.

Slovenija in Hrvaška želita s projektom Frisco1 zmanjšati poplavno ogroženost v porečjih, preko katerih poteka meja med državama.

Na dogodku bodo sodelovali predstavniki Agencije RS za okolje, Uprave RS za zaščito in reševanje in podjetja Hidrotehnik.


Pripete datoteke

16. marec 2017

Da se suša ne bi prikradla

Začetek »Mednarodnega projekta za obvladovanje tveganj zaradi suše v Podonavju«

Agencija RS za okolje, ki ima v projektu zmanjšanja tveganja za sušo v porečju Donave, vlogo vodilnega partnerja, je danes na začetni konferenci v Ljubljani zbrala dvaindvajset projektnih partnerjev iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovaške, Slovenije ter Srbije. Skupaj želijo v Podonavski regiji zmanjšati vpliv suše z nadgradnjo učinkovitih orodij za njeno prepoznavanje in sledenje, zlasti s pomočjo najnovejših podatkov opazovanj in računalniških simulacij.

Suša je v Podonavju pogost pojav, ki povzroča škodo predvsem v kmetijstvu. Kljub temu pa je ocenjevanje suše in upravljanje z njo še vedno nezadostno. Udeleženci bodo zato opravili pregled in razpravo o preteklih in potekajočih aktivnostih s področja upravljanja s sušo v regiji kakor tudi v širšem evropskem in svetovnem prostoru.

O izboljšavah na področju sledenja suši bodo obveščene institucije, ki so zadolžene za pravočasno opozarjanje na sušo in ukrepanje ob pojavu posledic. Cilj je povečati odpornost družbe na sušne dogodke.

foto

13. marec 2017

Kako se lahko sami zaščitimo pred poplavami

Predstavitev samozaščitnih ukrepov v primeru poplav za prebivalce porečja reke Mure

V torek, 14. marca 2017, bo ob 18. uri v Vaško-gasilskem domu na Dolnji Bistrici (Dolnja Bistrica 76, 9232 Dolnja Bistrica) potekala predstavitev preventivnih ukrepov v primeru poplav za prebivalce porečja reke Mure.

Na dogodku bo predstavnik Agencije RS za okolje predstavil hidrološke napovedi in opozorila,
predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje bo predstavil konkretne samozaščitne in vzajemne
ukrepe, predstavnik podjetja Hidrotehnik pa bo prestavil delovanje poplav, celostno
sliko urejanja voda in izpostavil nekaj dobrih in slabih primerov, ki vplivajo na manjšo oz. večjo poplavno škodo.

8. marec 2017

Živeti s poplavami

Film o poplavni ogroženosti

V sklopu projekta Frisco1, s katerim želita Slovenija in Hrvaška zmanjšati poplavno ogroženost v porečjih, preko katerih poteka meja med državama, je bil posnet krajši film o poplavah v Sloveniji, ki prikazuje nasvete in ukrepe kako se pripraviti na poplave in kako ravnati ob poplavah.

Med vsemi naravnimi nesrečami, ki povzročajo večjo škodo, so poplave verjetno najpogostejša nesreča, ki v Sloveniji lahko prizadene nekaj več kot 6 % površine državnega ozemlja, upoštevaje hudourniška območja pa do 10 %.

Poplave se lahko pojavljajo vse leto, najpogostejše so jeseni, ob obilnih in dolgotrajnih padavinah. Zaradi podnebnih sprememb se verjetnost in intenzivnost poplav povečujeta.

Poplave povzročajo smrtne žrtve, gospodarske izgube, družbeno in okoljsko škodo. Škoda zaradi poplav je navadno razmeroma velika in vključuje poškodbe stanovanjskih objektov, gospodarske javne infrastrukture, trgovskih in industrijskih podjetij, pridelkov na kmetijskih zemljiščih itn., vpliva na odnose med ljudmi in destabilizira gospodarstvo. Okolje lahko ob poplavah ogrozijo nevarne snovi, ki vanj lahko preidejo ob poškodbi ali uničenju objektov, kjer se predelujejo ali hranijo.

Smrtnih žrtev je v zadnjih desetletjih manj kot ob poplavah v prvi polovici in sredi prejšnjega stoletja: leta 1924 – 19 žrtev, leta 1926 - 10 žrtev, leta 1933 - 17 žrtev, leta 1954 – 22 žrtev, leta 1966 - 4 žrtve, leta 1990 – 2 žrtvi, leta 1998 – 2 žrtvi, leta 2000 – 7 žrtev, leta 2004 – 1 žrtev, leta 2007 – 6 žrtev, leta 2010 – 5 žrtev, leta 2014 – 2 žrtvi.

Za zmanjševanje poplavne ogroženosti oziroma stopnje tveganja za poplave je treba z ustreznimi ukrepi poseči v celoten cikel obvladovanja poplavne ogroženosti:
- zmanjšanje poplavne nevarnosti s spodbujanjem ustrezne rabe zemljišč: gradnja zunaj poplavnih območij, gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi,
- zmanjšanje vpliva poplav na ogroženi lokaciji in povečevanje odpornosti na poplave,
- informiranje prebivalcev o poplavni nevarnosti in ustreznem ukrepanju ob pojavu izrednega dogodka,
- aktivnosti institucij ob pojavu izrednega dogodka,
- čimprejšnja vzpostavitev stanja na stanje pred izrednim dogodkom,
- analiza in upoštevanje novih spoznanj.

(Povzeto po dokumentu Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi poplav)

6. marec 2017

Slovenija gosti pogovor o usposabljanju in organiziranosti evropskih meteorologov

Novosti in načrti izobraževalnega programa EUMETCAL/EUMETNET

6. marca 2017 je na Agenciji RS za okolje potekal delovni obisk g. Alessandra Chiarella, novega projektnega vodja mednarodnega programa Evropskega meteorološkega izobraževalnega programa, ki poteka preko spletnih učnih modulov (EumetCal/EUMETNET).

Projekt omogoča lažje sodelovanje evropskih hidrometeoroloških služb in Mednarodne meteorološke organizacije. Razvija učne programe, zlasti v elektronski obliki, omogoča lažji dostop do znanja in razvija spretnosti operativnih napovedovalci vremena. Namen obiska je bil celostna predstavitev izobraževalnega programa in pogovor o načrtih za prihodnost.

EumetCal/EUMETNET je evropski meteorološki izobraževalni program, ki ga vodi Finska meteorološka služba, združuje 28 nacionalnih meteoroloških služb evropskih držav in sodeluje z Medvladno evropsko organizacijo za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT).

Foto

3. marec 2017

Vremenska napoved - od zbiranja podatkov do prognostika

Oddaja o pripravi vremenske napovedi Agencije RS za okolje

Sodobne vremenske napovedi temeljijo na računalniških simulacijah vremena.

Kakovost teh simulacij je odvisna od količine in kakovosti meritev meteoroloških spremeljivk, kot so temperatura, vlaga in tlak na meteoroloških hiškah, preko vremenskih balonov, meritev z letali, do radarskih in satelitskih meritev. Te nato analizirajo izjemno zmogljivi računalniki, zato da lahko v najkrajšem možnem času postrežejo z oprijemljivimi podatki in vremenskimi slikami. V vsem razumljivo govorico jih nato prevedejo dežurni prognostiki.

Najbolj natančno aktualno vremensko napoved pa zagotavlja pogled v nebo :-)

2. marec 2017

Zmanjšanje tveganja za sušo v porečju Donave

Začetek mednarodnega projekta »Drought risk in the Danube region - DriDanube«

Projekt »DriDanube« se izvaja v povodju reke Donave, drugem največjem porečju v Evropi. Na tem območju živi 80 milijonov ljudi in je najbolj »mednarodno« porečje na svetu, saj povezuje kar 19 držav. Povodju reke Donave pripada tudi 75 % površja Slovenije.

Suša je v Podonavju pogost pojav, ki povzroča škodo predvsem v kmetijstvu. Kljub temu pa je ocenjevanje suše in upravljanje z njo v tej regiji še vedno nezadostno.

Glavni namen projekta je povečati odpornost družbe na sušne dogodke v Podonavski regiji. V tem procesu je pomembna vzpostavitev pravočasnega opozarjanja na sušo, ki ga je mogoče doseči z izboljšanim procesom odločanja ter razdelitvijo odgovornosti (kdo sušo prepozna, kdo jo razglasi, kdo vodi odzive na različnih področjih (pitna voda, kmetijstvo, industrija…), kar poveča zmogljivost odgovornih za reakcijo ob suši.

Skupna vrednost projekta je dobrih 1,9 milijona € s 15% lastno udeležbo. ARSO v vlogi vodilnega partnerja skrbi za vsebinsko in finančno poslovanje celotnega projekta.

Uvodna konferenca projekta bo potekala 16. marca 2017 v Ljubljani. Dogodek bo namenjen razpravi o potrebah in izzivih za upravljanje suše v Podonavju, predstavitvi pričakovanih dosežkov in rezultatov projekta ter pričakovanja o njihovem doprinosu za Podonavje.

Pripete datoteke

27. februar 2017

Kako se lahko zaščitimo pred poplavami

Predstavitev preventivnih ukrepov v primeru poplav za prebivalce porečja reke Drave

V četrtek, 2. marca 2017, bo 17. uri v poročni dvorani občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, za prebivalce porečja Drave potekala predstavitev:

- hidroloških napovedi in opozoril za reko Dravo,
- samozaščite in vzajemnih ukrepov ob poplavah,
- urejanja voda in
- primerov, ki vplivajo na manjšo oz. večjo poplavno škodo.

Na dogodku, ki poteka v sklopu projekta Frisco, bodo sodelovali predstavniki Agencije RS za okolje, Uprave RS za zaščito in reševanje in podjetja Hidrotehnik.

Povezane strani
Pripete datoteke

17. februar 2017

Osvežen kazalec o odpadkih, ki vsebujejo azbest

Azbest postane nevaren, ko je dotrajan, se poškoduje ali se ga odstranjuje. Do leta 2003, ko smo v Sloveniji njegovo proizvodnjo prepovedali, je bil pogosto uporabljan v gradbeništvu in industriji.

Poznamo več kot 3.000 različnih izdelkov, ki vsebujejo azbest. Najbolj je poznana t.i. »salonitka« - valovit azbestnocementni strešnik iz tovarne Salonit Anhovo. Azbest pa je prisoten tudi v ognjevarnih tkaninah, rezervoarjih za gorivo (kurilne peči), različnih ceveh (stare vodovodne napeljave), talnih in stenskih oblogah, dimnikih idr.

V slovenskem prostoru je še veliko gradbenih objektov (poslovni in stanovanjski) in javnih infrastrukturnih vodov (kanalizacija, vodovod, odvodnjavanje…), ki imajo vgrajene materiale, ki vsebujejo azbest. V rekonstrukcijah, adaptacijah in rušitvah gradbenih objektov in vodov se bo zato še nekaj desetletij pojavljali odpadki, ki vsebujejo azbest.

Poklici, ki so najpogosteje v stiku z odpadnim azbestom: vodovodarji, polagalci tlakov, krovci, monterji vodovodnih in elektroinštalacij, zidarji, dimnikarji,… Gasilci pri svojem delu lahko uporabljajo tudi opremo, ki vsebuje azbest. Z azbestnimi odpadki se srečujejo pri svojih intervencijah in na pogoriščih.

Vsi azbestni odpadki so nevarni odpadki, ki zaradi svojih lastnosti zahtevajo posebno ravnanje in primerno zaščitno opremo.

Ko odstranjujemo odpadek, ki vsebuje trdno vezani azbest (npr.: strešne plošče (salonitka), fasadne plošče, vodovodne in kanalizacijske cevi, korita za rože, vodni zbiralniki, vinilne talne azbestne obloge, …), je potrebno pred samim odstranjevanjem odpadek zmočiti z vodo in ga po odstranitvi oviti s primerno plastično folijo ter nedvoumno označiti, da gre za »azbestni odpadek«.

Če imamo opraviti s šibko vezanim azbestni odpadkom (npr.: brizgani ometi, izolacijske plošče, tesnilne mase, smole in lepila, lepenka, tkanina, …), je nujna uporaba zračne komore, nepropustne za vodo in zrak, da preprečimo širjenje drobnih azbestnih iglic po zraku v okolje. Zračno komoro moramo pripraviti pred začetkom izvajanja del, uporabljamo pa jo med samim odstranjevanjem azbestnih odpadkov ter po opravljenem delu, vse dokler v komori ni zrak ponovno »čist«.

V obdobju od 2005 do 2015 je v Sloveniji nastalo 163.455 ton odpadkov, ki vsebujejo azbest, največ (99,5 %) je bilo gradbenih materialov in večina (82%) iz gospodinjstev.

Količina nastalih odpadkov, ki vsebujejo azbest, je v Sloveniji naraščala od leta 2005 (5.561 ton) do leta 2008 (37.070 ton) in nato začela počasi upadati. Leta 2015 je nastalo 9. 361 ton odpadkov, ki vsebujejo azbest. V letih od 2005 do 2015 je skupno nastalo 163.455 ton teh odpadkov. Glavnina (82% oz. 133.751 ton) izvira iz gospodinjstev, le slabih dvajset odstotkov (29.704 ton) jih je nastalo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

Najpogostejši način obdelave azbestnih odpadkov je odlaganje. Leta 2005 je bilo odloženih 3.855 ton (62 %) azbestnih odpadkov, leta 2008 pa 31.094 ton (90 %). V naslednjih letih je bilo v povprečju odloženih okoli 75 % vseh nastalih azbestnih odpadkov. Leta 2015 je bilo odloženih 7.003 tone teh odpadkov.

Porast količin nastalih in odloženih odpadkov, ki vsebujejo azbest, v letu 2008 lahko pripišemo sprejetju Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest. Tega leta je kar 87% azbestnih odpadkov nastalo v gospodinjstvih, ostale količine pa so nastale v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

14. februar 2017

Kako se lahko zaščitimo pred poplavami

Predstavitev preventivnih ukrepov za prebivalce porečja reke Sotle

V četrtek, 16. februarja 2017, bo ob 17.uri v sejni sobi Kulturnega centra Rogaška Slatina (Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina; 1. nadstropje) za prebivalce porečja Sotle potekala predstavitev:

- hidroloških napovedi in opozoril,
- samozaščite in vzajemnih ukrepov ob poplavah,
- urejanja voda in
- primerov, ki vplivajo na manjšo oz. večjo poplavno škodo.

Na dogodku, ki poteka v sklopu projekta Frisco, bodo sodelovali predstavniki Agencije RS za okolje, Uprave RS za zaščito in reševanje in podjetja Hidrotehnik.

Povezane strani
Pripete datoteke

9. februar 2017

Poročanje o odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2016

Oddaja letnih poročil o odpadkih za koledarsko leto 2016 je omogočeno od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017.

Uredba o odpadkih določa nekatere spremembe glede vsebine letnih poročil (poročanje po statističnih regijah, navajanje količin po pošiljateljih in prevzemnikih, vključeno poročanje izvajalcev javnih služb, ipd).

Izvirni povzročitelji odpadkov, ki niso uporabniki aplikacije IS-Odpadki, lahko pripravijo in oddajo letno poročilo o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi za leto 2016 na Excelovem obrazcu ali v papirni obliki. Obrazca in navodili za izpolnjevanje obrazca so objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje pod: Varstvo okolja → Odpadki → Obrazci → Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto.

Uporabniki aplikacije IS-Odpadki (zbiralci, obdelovalci in izvirni povzročitelji) lahko oddajo letna poročila v modulu Letna poročila od 1. 2. 2017 do vključno z 31.3.2017. Po navedenem roku se bodo v aplikaciji IS-Odpadki oddana poročila lahko dopolnila v časovnem roku, ki bo objavljen naknadno.

Navodila za kreiranje, izpolnjevanje in zaključevanje (oddajo) letnih poročil v aplikacijo IS-Odpadki bodo objavljena na spletni strani Agencije RS za okolje na portalu IS-Odpadki (povezana stran) v dokumentu Uporabniška navodila.

Povezane strani

3. februar 2017

Na ARSO domuje začasni center za napovedovanje poplav v porečju reke Save

Ob uspešni postavitvi začasnega centra za napovedovanje poplav za območje celotnega Savskega bazena, je 2. februarja 2017 na Agenciji RS za okolje (Agencija) potekala delavnica za uporabnike hidrološkega prognostičnega sistema. Delavnice se je udeležilo 30 strokovnjakov s področja hidrologije iz hidrometeoroloških zavodov Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Slovenije. Udeleženci so, poleg celovite predstavitve sistema, izkoristili možnost interaktivne uporabe sistema v realnem času.

V okviru projekta Savske komisije “Sistem za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v porečju Save” je namreč na Agenciji od 23. do 27. januarja 2017 potekala instalacija sistema za napovedovanje poplav za območje celotnega porečja reke Save do izliva v Donavo. Zaradi tehnične infrastrukture, kompetenc, izkušenj in znanja, pridobljenega v okviru projekta BOBER, je bila za začasno gostovanje sistema izbrana Agencija RS za okolje. Sistem je bil postavljen na obstoječi tehnični infrastrukturi.

Po katastrofalnih poplavah maja 2014 v zahodnem Balkanu je Svetovna banka zagotovila finančno podporo za razvoj sistema za napovedovanje in opozarjanje pred poplavami v porečju reke Save. Sistem na enem mestu omogoča celovit pregled razmer ter različnih hidroloških in meteoroloških napovedi v porečju reke Save ter služi kot podpora pri odločanju v izrednih hidroloških razmerah.

Projekt koordinira Savska komisija, izbran izvajalec pa je konzorcij pod vodstvom nizozemskega podjetja Deltares. V konzorciju sodelujejo tudi nizozemski Royal HaskoningDHV, podjetje EPTISA, Inštitut za hidrotehniko iz Sarajeva in Mihailo Anđelić. Projekt se je začel junija 2016.

foto

3. februar 2017

Mrzel januar 2017

Razmere v Sloveniji in Evropi

Januar 2017 je bil v Sloveniji v znamenju pogostih hladnih severnih in vzhodnih vetrov in sorazmerno redkega dotoka zračne mase od zahoda. Povsod po državi je prevladovalo sorazmerno hladno ali mrzlo vreme in le v gorah je bilo prvega januarja in nekaj zadnjih dni izrazito nadpovprečno toplih.

Izjemno hudega mraza v večjem delu države ni bilo, le veter je v posameznih dneh ponekod znatno povečal občutek mraza. Kljub mrazu snega ni bilo veliko; prvih 11 dni je bilo skoraj povsod po Sloveniji kopno, nato je po večini nižin v notranjosti zapadlo od 5 do 20 cm snega, ki se je obdržal do konca meseca. Sončnega vremena je bilo na zahodu Slovenije mnogo več kot običajno, po nižinah v notranjosti države pa zaradi pogoste megle ali nizke oblačnosti približno toliko kolikor znaša dolgoletno povprečje (to je okoli 80 ur).

Povprečni zračni tok nad Evropo je januarja 2017 močno odstopal od dolgoletnega povprečja. Sicer običajni zahodni zračni tok nad zahodno in srednjo Evropo je bil redek, s pogostimi prodori hladnega zraka iznad severa Evrope pa so bili mnogo pogostejši severni vetrovi.

Nasprotno je bil zahodni zračni tok močnejši kot običajno nad severom Evrope, od širšega območja Islandije do Skandinavskega polotoka. Tako je nad sever Evrope pogosto dotekala vlažna in topla atlantska zračna masa, osrednji in južni del Evrope pa je bil večinoma pod vplivom hladne polarne, krajši čas celo arktične zračne mase. Ponekod na severu je bil zato januar občutno toplejši kot običajno, v delu osrednje in južne Evrope pa zelo hladen.

2. februar 2017

Okrepljeno sodelovanje med Agencijo RS za okolje in Meteorološko službo Bosne in Hercegovine

Danes so v Ljubljani podpisali Memorandum o soglasju o sodelovanju med Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Meteorološko službo v Bosni in Hercegovini, ki jo enakovredno zastopata Federalni hidrometeorološki zavod Bosne in Hercegovine (FHMZ) in Republiški hidrometeorološki zavod Republike Srpske (RHZ). Podpisniki so bili generalni direktor ARSO Joško Knez, direktor FHMZ Almir Bijedić in direktor RHZ Zoran Božović.

Glavni namen Memoranduma je vzpostavitev učinkovitejšega medsebojnega sodelovanja na področju operativne in raziskovalne meteorologije, hidrologije in seizmologije.

Sodelovanje med tremi institucijami se je okrepilo po katastrofalnih poplavah v Bosni in Hercegovini maja 2014. Vlada Republike Slovenije je, pod koordinacijo ARSO, nudila strokovno pomoč na področju hidrologije. V okviru pomoči je ARSO pripravila projekt z naslovom Analiza poplavnega dogodka v maju 2014 v Bosni in Hercegovini za reko Bosno. Izdelana je bila analiza poplavnega dogodka, v uporabo pa je bil predan hidrološki model za rekonstrukcijo poplavnega dogodka.

Glede na dobro sodelovanje, je bila z bosanske strani izražena pobuda za okrepitev sodelovanja in za sklenitev formalnega Memoranduma o sodelovanju.

Memorandum opredeljuje:
- področja bilateralnega sodelovanja in izmenjave podatkov ter informacij, in sicer kot nadgradnjo sodelovanja, ki že poteka ali bo potekala v sklopu trenutnega ali bodočega članstva v mednarodnih organizacijah vsake od podpisnic Memoranduma;
- da je za vsak posamezen primer sodelovanja v okviru Memoranduma predvidena sklenitev posebnega sporazuma/dogovora med podpisnicami v katerem ob upoštevanju enakosti in medsebojne koristi dogovorijo pogoji sodelovanja;
- da zastopniki podpisnic odločajo o naboru projektov, ki se bodo izvedli in spremljajo njihovo implementacijo;
- da bodo podpisnice vse podatke in izdelke izmenjane ali razvite na podlagi tega Memoranduma, uporabile za izboljšano izvajanje uradnih dolžnosti;
- pogoje za spremembo Memoranduma, podaljšanje kot tudi sam začetek veljavnosti, trajanje in možnost pisne odpovedi.

podpis

Pripete datoteke

31. januar 2017

Temperatura zraka v Sloveniji in svetu leta 2016

Razmere v Sloveniji

V Sloveniji je bilo leto 2016 po temperaturi zraka med najtoplejšimi, a je krepko zaostalo za rekordnim letom 2014 oziroma za temperaturami zrka v gorah leta 2015.

Temperaturni odklon je znašal okoli 1,1 °C nad povprečjem obdobja 1981–2010. V večjem delu Sloveniji se v obdobju od leta 1961 naprej leto 2016 uvršča na četrto do enajsto mesto, na državni ravni pa zaradi merilne negotovosti in nepopolne prostorske pokritosti z merilnimi postajami nekje od četrtega do osmega mesta. Glede na podnebni signal (pričakovane razmere ob upoštevanju trenda ogrevanja v zadnjih desetletjih) je bilo leto 2016 povprečno, morda celo nekoliko podpovprečno toplo. Prizemna plast ozračja se je sicer v Sloveniji v zadnjih 50 letih segrela za okoli 2 °C.

Večina mesecev leta 2016 je bila toplejša od povprečja referenčnega obdobja 1981–2010. Po nižinah je bil najbolj izrazito pretopel februar, ponekod sta bila izstopajoča tudi julij ali september; v gorah je bil najbolj izstopajoč nenavadno topel december. Negativni temperaturni odklon smo po večini nižin beležili maja, oktobra in decembra, v gorah pa zlasti oktobra.

Svetovne razmere

Izračuni svetovnih podnebnih središč, ki obdelujejo temperaturne meritve z vsega sveta, kažejo, da je bilo leto 2016 na svetovni ravni verjetno najtoplejše v več kot stoletnem nizu meritev.

Na številnih območjih po svetu je bilo leto rekordno toplo. Po izračunih Ameriške državne uprave za oceane in ozračje (NOAA) je bilo leto 2016 na vseh celinah (za Antarktiko so meritve preskromne za oceno) zelo toplo; Severna Amerika je dosegla rekord (0,33 °C nad prejšnjim rekordom iz leta 1998), v Afriki in Južni Ameriki je bilo leto 2016 drugo najtoplejše, v Evropi in Aziji tretje in v Oceaniji peto najtoplejše v obdobju 1880–2016.

Najbolj izjemne razmere pa so bile po izračunih Nasinega Goddardovega inštituta za vesoljske raziskave v delu Arktike, kjer je bilo leto 2016 okoli 4 °C toplejše od primerjalnega obdobja 1951–1980. Ta temperaturni odklon je sovpadal z majhnim obsegom morskega ledu na Arktiki skozi vse leto. Vpliv izjemno tople Arktike ni nezanemarljiv pri oceni svetovnega povprečja, saj podnebna središča različno obravnavajo območja s slabo pokritostjo z merilnimi postajami. Negotovost izračunov za svetovno povprečje je zaradi nepopolnih meritev nekaj stotink stopinje Celzija, zato obstaja majhna verjetnost, da je bilo leto 2015 malenkost toplejše od leta 2016.

29. januar 2017

100. obletnica brežiškega potresa

»Naj se v teh pokrajinah le proti potresu varne hiše gradi.« August Faleschini, časopis Grazer Tagblatt, 1917

29. januarja je v Posavskem muzeju Brežice potekal posvet ob 100. obletnici brežiškega potresa. Posvet je odprl dr. Andrej Gosar, direktor Urada za seizmologijo in geologijo na Agenciji RS za okolje (Agencija), sodelovali pa so geolog dr. Miloš Bavec, zaslužni profesor dr. Dušan Nečak in seizmologinja Agencije Ina Cecić.

Predstavili so geološki razvoj območja. Prvi geološki zaznamki na tem območju so izpred 270 milijonov let, tu sta gostovala ocean Tetida in Panonsko morje, ki se je iz teh krajev umaknilo pred 5 milijoni let. Takrat se je začelo intenzivno tektonsko delovanje.

Iz dogajanja ob potresu pred 100 leti so izpostavili hiter odziv državnih institucij. V dveh urah po telegramskem sporočilu iz Brežic o potresu so iz Gradca dobili odgovor o aktivaciji vojaške in inženirske pomoči. Naslednji dan je bil strokovnjak za potresno dejavnost na poti v Brežice. Tudi pomoč v denarju, sodelovanju pri reševanju in solidarnosti med prizadetimi je bila sorazmerno hitra. Upoštevati je potrebno, da se je potres zgodil med 1. svetovno vojno, med vsesplošnim pomanjkanjem in v zelo mrzlem vremenu.

Potres so čutili prebivalci celotne današnje Slovenije, pa tudi v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Glavnemu potresnemu sunku so sledili številni šibkejši, v prvem dnevu več kot 30, v naslednjem mesecu je bilo še okoli 30 popotresov.

Potres je zahteval 2 smrtni žrtvi in povzročil veliko gmotno škodo na Štajerskem, Kranjskem in Hrvaškem. Najbolj poškodovani kraji so bili Brežice, Šentletnart in Zakot. Hiše so bile dokaj stare in večinoma slabo vzdrževane. Grajene so bile iz opeke ali kamna, ponekod tudi lesene. Strehe so bile opečnate ali slamnate, v mnogih hišah so bila tla naravna, brez tlaka ali talnih oblog.
Glede na število porušenih in poškodovanih stavb so gradbeniki že takrat opozarjali, da gradnja ni bila dobra in naj v prihodnje gradijo potresno varne stavbe. V zadnjih stotih letih je bilo na tem območju še nekaj močnejših potresov, tudi takih, ki so povzročili manjšo gmotno škodo.

Ocene so, da bi danes, v primeru enako močnega potresa brez strehe nad glavo ostalo 4000 prebivalcev. Krško-Brežiško polje je v Sloveniji tretje najbolj potresno ogroženo področje, za ljubljanskim in zgornjim Posočjem.

Generalni direktor Agencije RS za okolje, mag. Joško Knez, je ob odprtju muzejske vitrine, posvečene brežiškemu potresu, povedal, da se precej zavedamo koristi energetske sanacija stavb, dosti manj pa smo pozorni na potresno utrjevanje objektov. Udeležence je povabil, naj se odločijo za boljšo pripravljenost na potres s preverbo potresne ranljivosti stavb, v katerih živijo in naj se odgovorno poučijo o pravilnem ravnanju ob potresu.

brezice

27. januar 2017

Opazovanje ledu na rekah za pravilnejše ocenjevanje količinskega in temperaturnega stanja voda

Zmanjšane količine vode v rekah zahtevajo skrbno načrtovanje rabe vode.

Hidrološki opazovalci spremljajo na merilnih mestih na rekah tudi pojav ledu. Informacija o ledu na reki pripomore k pravilnejšem določanju količinskega in temperaturnega stanja voda. Podatka sta namreč ena od parametrov za ocenjevanje, spremljanje, napovedovanje in obveščanje o hidroloških razmerah, za ugotavljanje količinskega stanja voda in hidroloških značilnosti vodnih teles ter za ocenjevanje kemijskega in ekološkega stanja voda, kot zahteva okvirna vodna direktiva.

Led se na rekah pojavi v obdobju nizkih temperatur zraka, ki trajajo dalj časa in ob malih pretokih. Zmanjšane količine vode v rekah pa zahtevajo skrbno načrtovanje rabe vode.

V januarju 2017 smo led zabeležili na 58 rekah. Najdlje se je ohranjal na rekah vzhodne in osrednje Slovenije, kjer je ponekod prisoten preko 25 dni. V preteklih letih, je bilo meseca januarja največ dni z ledom na rekah v letu 2000. Takrat je bil led ob bregu ali v celotni strugi opažen na 26-ih rekah.

V zadnjem tridesetletnem obdobju smo pojav ledu spremljali na merilnih mestih vključenih v mrežo državne hidrološke službe. Led smo v obdobju 1987 – 2016 opazili na 69-ih rekah. Največ dni z ledom na reki je bilo februarja, ko je reke led pogosto prekrival ves mesec. Takšno ledeno je bilo leto 2012, pred tem pa tudi leti 2005 in 1999.

Na slovenskih rekah se led pojavi ob bregovih ali po vsej strugi zlasti v januarju in februarju, občasno pa že v decembru ali izjemoma v novembru. Posamezni odseki rek so lahko prekriti z ledom tudi v prvih dneh marca. Temperature rek, razen na kraških vodotokih, le redko presežejo 5 stopinj C.

reke led

25. januar 2017

Obeležitev 100. obletnice brežiškega potresa

Posavski muzej Brežice, 29. 1. 2017, ob 17.00

Najbolj poškodovani kraji v potresu so bili Brežice, Šentlenart in Zakot. Številne hiše so imele večje poškodbe konstrukcijskih delov, prišlo je do delnih in v redkih primerih popolnih porušitev objektov.

Hiše so bile dokaj stare in večinoma slabo vzdrževane. Grajene so bile iz opeke ali kamna, ponekod tudi lesene. Strehe so bile opečnate ali slamnate, v mnogih hišah so bila tla naravna, brez tlaka ali talnih oblog.

Gradbeniki, ki so ocenjevali poškodbe, so opozarjali, da je razlog velikih poškodb slaba gradnja, ki je neustrezna za potresno aktivno območje. »Zato naj se v teh pokrajinah le proti potresu varne hiše gradi, katere morajo biti s primernimi napravami tudi proti ognju varne« je opozarjal August Faleschini v časopisu Grazer Tagblatt.

Potres so čutili prebivalci celotne današnje Slovenije, njegov vpliv pa je segal tudi v Avstrijo, Italijo in na Hrvaško. Glavnemu potresnemu sunku so sledili številni šibkejši, v prvem dnevu več kot 30, v naslednjem mesecu je bilo še okoli 30 popotresov. V zadnjih stotih letih je bilo na tem območju še nekaj močnejših potresov, tudi takih, ki so povzročili manjšo gmotno škodo.

Pripete datoteke

20. januar 2017

Agencija išče okoljskega inženirja (m/ž)

Agencija RS za okolje razpisuje prosto delovno mesto okoljskega inženirja z izkušnjami na področju administracije MS Windows Server (sistemski administrator).

12. januar 2017

Predvidene spremenjene odtočne razmere ob zaledenelih vodotokih v petek, 13. januarja 2017

Ob predvideni prehodni odjugi lahko v petek, 13. januarja – zaradi zamrznjenosti vode v strugah vodotokov in s tem zmanjšane pretočnosti ter zaradi zamrznjenosti tal – padavinska voda odteče po površju ledu v strugah ali po zamrznjenih tleh.

Zlasti ob plitvih strugah manjših vodotokov lahko ob teh razmerah pride do razlivanj na izpostavljenih ravninskih mestih ob strugi. Zaradi ledu in zamrznjenih tal lahko ponekod prihaja do zastajanja površinske vode. Verjetnost za ta pojav je večja na območjih brez snežne odeje.

10. januar 2017

Plimovanje morja v Koprskem zalivu v letu 2017

Agencija RS za okolje je objavila prognostične tabele plimovanja morja v Koprskem zalivu za leto 2017.

Prognozirano plimovanje je izračunano za mareografsko postajo v Kopru in z manjšimi odstopanji velja za celotno področje slovenskega morja. Povprečna amplituda plimovanja v severnem Jadranu znaša okoli 0,6 m in je v svetu, kjer znaša amplituda plimovanja 2 do 3 metre, med nižjimi. Ne glede na to je plimovanje pomembno za obmorske prebivalce in plovbo.

Prognozirano plimovanje morja je napoved višin morske gladine, ki jih določata privlačni sili Lune in Sonca, katerih rezultanta se spreminja v odvisnosti od njune lege glede na Zemljo. Zato je mogoče tako imenovano astronomsko plimovanje, čas nastopa oseke in plime ter amplitudo med njima, načeloma določiti za poljuben dan v prihodnosti.

Meteorološki dejavniki (zračni pritisk, veter), ki niso tako predvidljivi, in jih ocenjujemo le za nekaj dni vnaprej, astronomsko nihanje gladine morja spremenijo. Dejansko plimovanje morja je, za razliko od astronomskega, mogoče napovedati le za nekaj dni vnaprej. Napovedi večjih odstopanj in opozorila o izrednih višinah morja, ki vključujejo vremenske vplive in lastno nihanje morja, objavlja Agencija skupaj z napovedmi in opozorili za površinske vode.

Srednja letna višina morja, ki je ničelno izhodišče za prognozirano astronomsko plimovanje, se v opazovanem obdobju od leta 1960 zvišuje. Trend zviševanja gladine morja je posebej opazen v zadnjih dveh desetletjih.

Pripete datoteke

5. januar 2017

Vzpostavljen vodno-bilančni modelski sistem za oceno obnovljivih količin podzemnih voda

Agencija RS za okolje je v večletnem razvojnem sodelovanju z nemškim raziskovalnim središčem JÜLICH vzpostavila regionalni vodno-bilančni modelski sistem GROWA-SI, ki na celotnem območju države omogoča modeliranje celotnega vodnega kroga, vključno z oceno obnovljivih količin podzemnih voda, ki so v Sloveniji prevladujoči vir oskrbe prebivalstva s pitno vodo.

Vzpostavljen sistem bo omogočal nadaljnji razvoj bilančnega modeliranja tega naravnega vira v različni prostorski in časovni ločljivosti ter nadgradnjo v sistem za modeliranje toka in upravljanja s hranili (nitrati, fosfati), ki so najpogostejši vzroki za slabo kemijsko stanje podzemnih voda v Sloveniji.

Najpomembnejši rezultati dosedanjega uspešnega razvojnega sodelovanja ARSO in JÜLICH so zbrani v monografiji »Groundwater recharge in Slovenija« v zbirki "Schriften des Forschungszentrums Jülich". Predstavljeni so bili tudi na 9. hidrogeološkem kolokviju, ki sta ga soorganizirala Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov IAH in Naravoslovnotehniška fakulteta ob tednu Univerze v Ljubljani.

3. januar 2017

Visoke koncentracije delcev v zraku je ob prehodu v 2017 še povišala uporaba pirotehnike

Celinska Slovenija se s preseganji dnevne mejne koncentracije delcev PM10, z izjemo krajših obdobij, sooča že od konca novembra 2016. Ravni delcev so bile precej nad mejno vrednostjo tudi v zadnjih dneh decembra in prvih dneh januarja.

Zelo povišane koncentracije delcev je ob prehodu v leto 2017 še povišala uporaba pirotehničnih sredstev, tako ognjemetov pod okriljem občin, kot tudi uporaba pirotehničnih sredstev posameznikov.

Graf v pripeti datoteki prikazuje potek urnih koncentracij delcev PM10 31. 12. 2016 in 1. 1. 2017 v posameznih mestih. V tem obdobju so bile povišane tudi koncentracije posameznih kovin, ki vplivajo na barvo ognjemetov (npr. barijeve soli obarvajo ognjemet zeleno, stroncijeve pa rdeče).

Občina Nova Gorica ognjemeta ni organizirala, tako na merilnem mestu tej občini ob prehodu v leto 2017 ni bilo znatnega povišanja koncentracij delcev v zraku.

3. januar 2017

Nizki vodostaji in led vplivajo na podatke s samodejnih hidroloških postaj

Ob bregovih nekaterih rek se zaradi male vodnatosti pojavlja led, ki ob vodomernih postajah lahko povzroči odstopanja med podatki meritev in dejansko vodnatostjo rek.

30. december 2016

V letu 2017 pogumno in ustvarjalno v vsakem okolju

Zaposleni na Agencij RS za okolje vam v letu 2017 želimo veliko ustvarjalnosti in poguma v vsakem okolju.

Za vas smo zbrali in opisali bolj izrazite dogodke na področju vremena, voda in potresov v Sloveniji, ki so se nam zgodili v letu 2016.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO