English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

10. oktober 2018

Meteorologi ARSO obiskali katalonsko meteorološko službo

V preteklem tednu so meteorologi Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) na povabilo direktorja Oriola Puiga obiskali Katalonsko meteorološko službo, ki na področju meteorologije v Kataloniji izvaja primerljive naloge kot ARSO.

Sodelovanje med ARSO in Katalonsko meteorološko službo se je pričelo spomladi 2017 po obisku njihovih predstavnikov v Sloveniji. Dosedanje sodelovanje je bilo osredotočeno na numerično modeliranje vremena ter izmenjavo izkušenj pri uporabi družbenih medijev.

Obisk je odprl možnosti za širitev sodelovanja pri modeliranju razvoja megle in vpliva vremena na stanje na cestah, spremljanju trenutnega vremena s spletnimi kamerami ter samodejnimi radiosondažnimi meritvami, razvoju orodij za spremljanje suše, zagotavljanju sledljivosti referenčnih meteoroloških merilnikov in usposabljanju na tem področju ter uporabi avdio-vizualnih orodij in družbenih medijev za obveščanje in ozaveščanje javnosti.

Po velikosti, obsegu nalog in ravni storitev sta naša in katalonska meteorološka služba primerljivi. Le na področju letalske meteorologije pa si katalonski kolegi še prizadevajo za pridobitev certifikata usposobljenega izvajalca te navigacijske službe.

Poleg sedeža službe v Barceloni smo obiskali njihov meteorološki radar na Pandelli, ki je po zmogljivostih primerljiv z našim radarjem na Pasji ravni.

meteo_katalonija

8. oktober 2018

ARSO obiskale nevladne organizacije s področja okolja

Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) so obiskali predstavniki nevladnih organizacij s področja okolja (NVO). Namen obiska je doseči boljše razumevanje strukture in delovanja upravnega sistema ARSO ter učinkovitejše ravnanje NVO.

NVO, ki imajo status organizacije na področju varstva okolja ali narave, ki deluje v javnem interesu, so lahko stranski udeleženci v upravnih postopkih s področja varstva okolja in narave pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj samo z s sklicevanjem na ta status. Da bi lahko to pravico v postopkih uveljavljali smiselno in učinkovito, so NVO zaposleni njihovim predstavnikom skupaj s prostori ARSO predstavili tematike:
- spremljanje stanja kakovosti tal, zraka in voda onesnaževal v zrak, vodo in tla,
- spremljanja kakovosti zraka in kemijskega stanja voda,
- klimatskih sprememb.

Tudi NVO, ki tega statusa nimajo, si lahko s podatki o okolju, ki jih pridobiva ARSO, in s strokovnimi informacijami pomagajo pri uresničevanju svojega poslanstva.

Predstavniki NVO (Umanotera, Slovensko društvo za zaščito voda, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Društvo Smetumet so.p., Inštitut za uporabno ekologijo Maribor, Jamarska Zveza Slovenije, DOPPS, Ribiška zveza Slovenije, CI Fondovi bloki, Alpe Adria Green, Pravno-Informacijski center nevladnih Organizacij) so si gledali še vremensko in hidrološko prognozo ter umerjavalni, kemijski in biološki laboratorij.

14. september 2018

16. september, mednarodni dan zaščite ozonske plasti

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1987 ob podpisu montrealskega protokola o snoveh, ki škodujejo ozonskemu plašču 16. september razglasila za mednarodni dan zaščite ozonske plasti. Protokol se navezuje na leta 1985 sprejeto dunajsko konvencijo o varstvu ozonskega plašča.

Slovenija je pogodbenica montrealskega protokola. Kot članica Evropske Unije vestno izpolnjuje zaveze montrealskega protokola in njegovih dopolnitev in prilagoditev, saj je področje ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi v celoti uskladila z zakonodajo EU. Bistvo zakonodaje je, da so proizvodnja, uvoz in izvoz predvsem CFC ter izdelkov, ki jih vsebujejo, prepovedani. Ozonu škodljive spojine nadomeščajo take, ki razpadajo v nižjih plasteh ozračja in ne vsebujejo atomov klora in broma, zato ne reagirajo s stratosferskim ozonom.

Pripete datoteke

6. september 2018

Novi prikaz vremenskih podatkov

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so uporabniki meteoroloških podatkov in storitev Agencije Republike Slovenije za okolje z naklonjenostjo sprejeli Modro stran za pametne naprave. Stran uporabnikom omogoča pregled osnovnih vremenskih podatkov na pametnih telefonih.

Podrobnejši pregled vremenskih, klimatskih in agrometeoroloških vsebin je dostopen na portalu ARSO METEO, kjer je tudi omogočeno strojno zajemanje podatkov v XML in RSS obliki.

Ker na naslovu www.arso.gov.si/vreme pripravljamo nadgradnjo vremenskih prikazov, prosimo uporabnike, da uporabljajo prikaze vremenskih vsebin na omenjenih portalih.

24. avgust 2018

Znaki suše tudi v Sloveniji

Sledenje suše v Sloveniji in Podonavju v projektu DriDanube

Suša se je v drugi polovici julija priplazila v nekatere dele Slovenije. V zadnjem tednu julija in prvih treh tednih avgusta so bile kmetijske rastline izpostavljene sušnemu in vročinskemu stresu.

Sušne razmere v Sloveniji redno spremljamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) prek satelitskih podatkov Sušnega uporabniškega servisa, ki ga razvijamo v okviru projekta »Tveganje za sušo v Podonavju – DriDanube«, in meteoroloških podatkov ARSO. O stanju suše na terenu v Sloveniji pa nam redno poročajo tudi poročevalci, ki so del širše DriDanube poročevalske mreže. Analize sušnih razmer v Sloveniji so redno objavljene v tedenskih biltenih (povezava 1).

Letos je huda poletna suša zajela zlasti severni in del srednje Evrope. Na območju Podonavja je suša najbolj prizadela Češko in večji del Avstrije ter južni del obalnega pasu Jadranskega morja. Tudi sušnim razmeram v Podonavju sledimo s Sušnim uporabniškim servisom. Rezultati so redno objavljeni v regijskem biltenu Drougt Watch 2018 (povezava 2).

Prihaja pa dolgo pričakovana osvežitev, ki bo zajela večji del Evrope.

23. avgust 2018

Vabljeni k izpolnitvi ankete o zadovoljstvu z delom ARSO

Spoštovani,
prosimo vas, da sodelujete v anketi in odgovorite, kako doživljate delovanje Agencije Republike Slovenije za okolje.

V anketi zbiramo samo odgovore in nobenih drugih podatkov.

Povratne informacije nam bodo pomagale pri prizadevanju za večje zadovoljstvo naših strank, zato si želimo, da so vaši odgovori iskreni in dobronamerni.

Anketa je zaključena. Hvala za sodelovanje.

9. avgust 2018

Okrepljene meritve kakovosti zraka v Žerjavu

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) bo do 7. novembra 2018 v kraju Žerjav v Zgornji Mežiški dolini izvajala okrepljene meritve kakovosti zraka. Obsegale bodo dnevne meritve delcev PM10 na štirih različnih merilnih mestih in meritve delcev PM2,5 na enem merilnem mestu. Laboratorijska analiza delcev bo pokazala količino težkih kovin v delcih.

Na štirih merilnih mestih so postavljeni padavinski usedalniki za zbiranje padavin in prahu. Tudi v teh vzorcih se bo preverjala prisotnost težkih kovin.

Poleg meritev onesnaženosti zraka potekajo na treh lokacijah meteorološke meritve, ki bodo omogočale analizo in interpretacijo vpliva mikroklime na rezultate meritev.

Namen merilne kampanje je izboljšati razumevanje onesnaženosti zraka s težkimi kovinami v Žerjavu. Rezultati bodo omogočili boljše poznavanje širjenja, usedanja in morebitnega ponovnega dvigovanja težkih kovin. Analize bodo v pomoč pri spremljanju uspešnosti izvajanja programa za izboljšanje stanje okolja na tem področju.

foto

Pripete datoteke

6. avgust 2018

Vroče še do petka

V ponedeljek in torek bodo v popoldanskem času nastajale krajevne nevihte. Bolj stabilno in suho vreme bo v sredo in četrtek. Predvidoma bo v četrtek tudi najtopleje. V petek pričakujemo več vremenskega dogajanja. Vroči dnevi se bodo marsikje končali v soboto.
Od sobote, 28. 7. do petka, 10. 8. bo 14 zaporednih vročih dni.

30. julij 2018

Prvi vročinski val v letošnjem poletju

Zadnje dni julija je Slovenijo zajel prvi vročinski val v tem poletju. Nadaljeval se bo tudi v začetek meseca avgusta. Potem, ko so atlantske vremenske motnje prinesle osvežitev zahodu Evrope, se je namreč vročina preselila na območje srednje Evrope, Alp in severnega Sredozemlja.

V višinah bodo v tem tednu nad našimi kraji prevladovali severni do severozahodni zračni tokovi, pri tleh pa šibki vetrovi iz severovzhodne smeri. Vročina bo večinoma “zmerna”. V večjem delu Slovenije se bo najvišja temperatura povzpela na 30 do 34 °C. Zaradi šibke burje bo najbolj vroče na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo lahko segrelo tudi do okoli 36 °C. Zaradi pregrevanja bodo vedno višje tudi jutranje temperature, ki marsikje ne bodo padle pod 20 °C. Predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih bo tako velika toplotna obremenitev, tudi jutranja temperatura ponekod ne bo padla pod 20 °C.

Predvidoma bo vročinski val pri nas vztrajal večji del tega tedna. Zaenkrat sicer ne kaže, da bi se vročina bistveno stopnjevala, a toplotna obremenitev se povečuje tudi s samim trajanjem vročine.Tudi v tem vročem obdobju lahko, predvsem v hribovitem svetu, v popoldanskih urah nastane kakšna vročinska nevihta.

26. julij 2018

Poletje 2018 zaenkrat brez vročinskega vala

V letošnjem poletju zaenkrat daljšega vročega obdobja še nismo imeli in kriterij za vročinski val še nikjer ni bil izpoljnjen. Najvišja izmerjena temperatura v Sloveniji še ni presegla 33 °C, se pa je nekajkrat povzpela nad 30 °C. Lahko bi rekli, da so temperature času primerne.

Vročina se bo predvidoma nekoliko stopnjevala zadnje dni julija in prav možno je, da bo višek vročine, kot je to razmeroma pogosto, nastopil avgusta. Tako je bilo recimo lani, v poletjih 2011 – 2013 in tudi v rekordno vročem poletju 2003.


Definicije vročinskega vala glede na podnebno območje:

Pri nas je v uporabi definicija vročinskega vala, ki temelji na dnevni povprečni temperaturi. Ta mora vsaj tri dni zaporedoma presegati mejno vrednost, ki je določena glede na podnebno območje.

Celinsko podnebje (osrednja, JV in SV Slovenija)
Tpovp >= 24°C,

Zmerno podnebje hribovitega sveta (Gorenjska, Notranjska in dvignjen svet Štajerske in Dolenjske
Tpovp >= 22°C,

Omiljeno sredozemsko podnebje (Primorska)
Tpovp >= 26°C.

Povprečno temperaturo izračunamo:
Tpovp= (T7h+ T14h+ 2*T21h)/4,

kjer so vrednosti v enačbi izmerjene temperature ob 7h, 14h in 21h po lokalnem sončnem času.

23. julij 2018

Spremenljivo vreme v letošnjem poletju

Letošnje poletje v Sloveniji zaznamujejo pogoste krajevne plohe in nevihte. V meteorološkem poletju (od 1. junija do danes) beležimo le dva dneva v juniju (19. in 20.6.) ter dva v juliju (2. in 9.7.), ko nikjer nad Slovenijo niso nastajale padavine. Seveda, če pogledamo krajevne dnevne padavine, se najde tudi kakšno daljše suho obdobje. Padavinska slika je zaradi pogostih ploh in neviht pričakovano zelo razgibana. Kljub pogostim padavinam pa njihova skupna količina ponekod ne odstopa bistveno od dolgoletnega povprečja. Še bolj »kislo« poletje smo imeli pred štirimi leti (leta 2014), ko smo na Primorskem beležili julija tudi absolutne padavinske rekorde.

4. julij 2018

V iskanju svetega grala sodobne globalne seizmologije

Predavanje o novih pogledih v središče zemlje z detekcijo J seizmičnih valov

Lepo vabljeni na predavanje izrednega profesorja Avstralske narodne univerze Hrvoja Tkalčića. Udeležence predavanja bo vodil do svetega Grala sodobne globalne seizmologije in odstrl pogled v središče Zemlje s pomočjo J seizmičnih valov.

Predavanje bo v petek, 20. 7. 2018, ob 11. uri v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (sejna soba v laboratorijskem prizidku).

Udeležbo sporočite na e-naslov martina.carman@gov.si

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Vabljeni.

Pripete datoteke

29. junij 2018

Agencija zaposli sistemskega inženirja za MS Windows okolje

Agenciji Republike Slovenije za okolje objavlja razpis za prosto delovno mesto v Službi za analitično podporo delovnim procesom, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo podrobna znanja in izkušnje s področja sistemske administracije Microsoft Windows Server (namestitev, vzdrževanje domenskih servisov, upravljanje AD in GPO, itd.).

Zaželeno je tudi poznavanje omrežnih servisov in protokolov, poznavanje upravljanja Microsoft spletnega strežnika (IIS), poznavanje PowerShell in osnov programiranja v Microsoft.NET, poznavanje osnov Microsoft SharePoint in Microsoft SQL Server ter poznavanje postopkov in sistemov za arhiviranje podatkov ter poznavanje virtualizacijske platforme VMware.

Če kandidat svoja znanja lahko dokazuje s pisnim potrdilom (certifikatom), naj ga priloži prijavi.

Povezane strani

28. junij 2018

Industrijski dan EUMETSAT - Priložnost in izziv za slovenska podjetja

Izobraževanje podjetij za prijavo na razpise Evropske organizacije za uporabo meteoroloških satelitov

Dogodek je odpovedan zaradi premajhnega interesa.

27. junij 2018

Odlok o referenčnih meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških merilnih postajah

Na portalu E-demokracija je objavljen osnutek Odloka o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja in na razpolago za komentarje državljanov.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je namreč na podlagi Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS) vzpostavila register infrastrukture, potrebne za izvajanje te službe.

Infrastrukturo službe predstavljajo referenčne in druge merilne postaje, objekti in naprave za sprejemanje podatkov na podlagi dogovorov o mednarodnih izmenjavah podatkov ter naprave in tehnološki sistemi, namenjeni obdelavi podatkov, potrebnih za izvajanje službe. Gre za evidenco objektov in naprav v upravljanju ARSO.

Register vsebuje podatke o nazivu objekta ali naprave, o lokaciji objekta ali naprave ter v primeru merilne postaje tudi podatke o vrsti merilne postaje.

20. junij 2018

Začetek kopalne sezone na celini

Kljub ugodni temperaturi vode naj bo izbira mesta za kopanje premišljena

Ob poletni vročini se številna obrežja slovenskih rek, jezer, ribnikov in gramoznic spremenijo v priložnostna kopališča, saj rekreacija v vodi in ob njej omogoča ohladitev, razvedrilo in sprostitev.

Lokacijo kopanja pa je potrebno kljub ugodni temperaturi vode izbirati premišljeno in se zavedati tveganj, ki jih predstavlja kopanje – ta so minimalna le na kopalnih vodah in ob upoštevanju vseh priporočil. Ob tem se je potrebno zavedati, da za lastno varnost in zdravje lahko največ storimo sami ter da je kopanje aktivnost na lastno odgovornost.

Za kopanje so pomembni meseci ko ima voda 15 stopinj C nad povprečno mesečno temperaturo. Temperature vode v rekah, jezerih in morjih so praviloma najvišje v avgustu, to je skoraj 2 meseca za najvišjem stadijem sonca ob poletnem solsticiju. Velik vpliv ima tudi dnevno nihanje temperature vode, ki je poleti lahko tudi preko 10 stopinj C, manjše na večjih rekah in večje na manjših rekah.

Temperatura voda v zadnjih desetletij narašča. Trendi segrevanja vode rek so na zahodu med +0,1 in +0,2 oC na 10 let, na vzhodu pa med +0,2 in +0,25 stopinj C. Najvišji trend naraščanja povprečne letne temperature se je pokazal na kopalni Krki pri Podbočju (+0,26 stopinj C na 10 let).

Zviševanje povprečnih dnevnih temperatur na Bohinjskem jezeru od leta 1939 do 2016 kaže, da so po letu 1990 najvišje temperature skoraj vedno višje od 20 stopinj C.

foto

20. junij 2018

Povpraševanje po podatkih o vremenu

V času neurja, ki je 8. 6. 2018 divjalo nad Belo krajino, je bilo preko spleta Agencije Republike Slovenije za okolje 49.000.000 zahtevkov za posredovanje radarske slike padavin.19. junij 2018

Rok za oddajo letih poročil za zbiranje in obdelavo odpadkov podaljšan do 15. 7. 2018

V Informacijskem sistemu za ravnanje z odpadki je ponovno omogočena možnost oddaje prvih letnih poročil za zbiranje odpadkov in za obdelavo odpadkov.

Letnim poročilom z načinom poročanja AVTOMATSKO_V0 je ponovno dodeljen status ZAKLJUCEN (prej ZAPRT). Zavezanci lahko kreirajo kopijo poročila, jo dopolnijo ali popravijo in zaključijo.

Aplikacija bo odprta za oddajo navedenih poročil do 15. 7. 2018.

17. junij 2018

Tla imajo resnično vrednost – investirajmo vanje

Svetovni dan boja proti dezertifikaciji 2018

Modro vlaganje v tla omogoča prihodnost. Vse odločitve na tem področju določajo prihodnje scenarije za trajnostni razvoj. Letos nas Generalna skupščina Združenih narodov vabi, da si omogočimo bolj kakovostno prihodnost z upoštevanjem slogana »Tla imajo resnično vrednost – investirajmo vanje«.

Pogosto izkoriščamo tla, kot da so neomejen naravni vir. Ta malomarnost ogroža oskrbo s hrano in pitno vodo, biotsko raznovrstnost in celo človeško varnost. Kratkovidni gospodarski dobički, ki jih narekuje industrija, urbanizacija, ne-trajnostno kmetijstvo in prekomerna potrošnja, povzročajo degradacijo in izgubo kritičnih ekosistemov. V zadnjih 30 letih se je zato podvojila poraba naravnih virov, pri čemer pa je 30% tal na svetovni ravni degradiranih.

Leta 1994 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 17. junij za Svetovni dan boja proti dezertifikaciji in suši. Namen tega dne je dvigniti ozaveščenost javnosti o problemih, povezanih z dezertifikacijo in skupno mednarodno prizadevanje za modro vlaganje v tla.

Kot mnoge države po svetu se tudi Slovenija sooča s vse pogostejšimi in intenzivnejšimi kmetijskimi sušami. Kljub škodi, ki jo te povzročajo, pa je upravljanje s sušo še vedno pomanjkljivo. Z namenom povečanja odpornosti družbe na sušne dogodke in izboljšanja strategije upravljanja s sušo Agenciji Republike Slovenije za okolje vodi mednarodni projekt DriDanube. V okviru projekta se vzpostavlja tudi sistem poročanja o posledicah suše, kateremu pa lahko tudi sami prostovoljno pristopite.

12. junij 2018

ARSO s projektom DriDanube izboljšuje spremljanje suše v Sloveniji in Podonavju

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je vodilni partner mednarodnega projekta DriDanube, je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor na dnevih sadjarjev in vinogradnikov 8. junija 2018 v Mariboru ter na zelenjadarski delavnici 11. junija 2018 v Dogošah pri Mariboru predstavila nov sistem poročanja o posledicah suše, ki ga vzpostavljamo s projektom DriDanube.

Sistem poročanja je zasnovan na kratkih vprašalnikih, ki jih poročevalci s terena tedensko izpolnjujejo. Ti podatki predstavljajo neprecenljiv vir informacij o stanju tal in rastlin na terenu, hkrati pa služijo tudi za verifikacijo podatkov daljinskega zaznavanja oz. sušnih kazalcev, ki jih bo mogoče spremljati prek Sušnega uporabniškega servisa, enega od pomembnejših produktov projekta DriDanube.

foto

4. junij 2018

Vrt eksperimentov 2018

Ekipa ARSO potresi - Martina Čarman, Ina Cecić, Jurij Pahor, Gregor Rajh (podiplomski študent) in Matej Šajn (srednješolec) - je v Vrtu eksperimentov na Znanstivalu, ki se je 3. junija dogajal na Stritarjevi ulici v Ljubljani, predstavila tri tematske sklope iz seizmologije: ljubljanski potres, seizmograf in seizmološke mobilne aplikacije.

Stojnico je obiskalo veliko otrok in odraslih, ki so z veseljem in zanimanjem spremljali razlage in sodelovali v poskusih in ugankah. Otroci so bili najbolj navdušeni nad možnostjo, da ustvarijo svoj potres.

Znanstival, ki ga organizira Hiša eksperimentov, omogoča strokovnim institucijam promocijo izobraževanja in znanosti.

foto

1. junij 2018

Dan odprtih vrat Agencije Republike Slovenije za okolje

Vabljeni 5. junija 2018

Na Svetovni dan okolja, 5. junija, se boste lahko seznanili, kako Agencija Republike Slovenije za okolje spremlja stanje okolja: z opazovanjem in napovedovanjem vremena, s spremljanjem vodnih teles in napovedovanjem poplav, z delom seizmologov ter si ogledali umerjevalni in biološki laboratorij ter računalniški center.

Urnik vodenih ogledov: ob 9.00, 12.00 in 14.00.

Če bo dovolj prijav, bomo pripravili predstavitev posameznih dejavnosti tudi ob 16.00.

Prijava je možna na elektronski naslov andrej.vuga(at)gov.si in na telefonsko številko 01/478 40 27 do 4. junija 2018.

Vabljeni.

31. maj 2018

Cenik lastne dejavnosti ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki je pristojna za izvajanje določb Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni list RS, št. 60/1), lahko skladno z zakonom v okviru lastne dejavnosti in v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance, izvaja nekatere storitve z dodano vrednostjo.

Storitve lastne dejavnosti so zagotavljanje posebnih analiz, ocen in napovedi s področja meteorologije, hidrologije, oceanografije in seizmologije, ki so izdelane ali prilagojenih posebej za naročnike.

Cenik prične veljati naslednji dan po objavi na spletu ARSO.

Pripete datoteke

29. maj 2018

Kopalne vode se v Evropi še izboljšujejo, v Sloveniji konstantno dobre

Danes je Evropska okoljska agencija objavila mednarodno analizo kakovosti kopalnih voda v državah Evropske skupnosti ter v Albaniji in Švici. Rezultati kažejo, da se kakovost kopalnih voda v Evropi še izboljšuje in da vse več kopališč dosega najboljše ocene.

Z vsemi odličnimi kopalnimi vodami na morju je Slovenija med državami Evropske unije prva, kot že vrsto let ji sledita Malta (98,9 %) in Ciper (97,3 %), visok delež odličnih voda na morju imajo tudi Grki (96%) in Hrvati (95,8 %). Tudi na celinskih vodah v Sloveniji ne beležimo od leta 2010 slabih kopalnih voda, dobra polovica kopalnih voda je navadno odličnih; to velja za kopalne vode Blejskega, Bohinjskega jezera, Šobčev bajer in kopalne vode na Nadiži ter mestoma na Kolpi in Krki, kopalne vode na Soči so navadno dobre kakovosti.

foto

Pripete datoteke

28. maj 2018

Začetek uporabe Gradbenega zakona

Sprememba postopka za pridobitev okoljevarstvenega in naravovarstvenega soglasja po 1. 6. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) sporoča, da se s 1. 6. 2018 začne uporabljati Gradbeni zakon (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17, v nadaljevanju: GZ), ki v prvem odstavku 50. člena določa, da se postopek izdaje gradbenega dovoljenja in postopek presoje vplivov na okolje združita (gre za t. i. integralni postopek), če je objekt, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, hkrati tudi objekt z vplivi na okolje.

Okoljevarstveno soglasje

V integralnem postopku se bo izdalo gradbeno dovoljenje, ki bo združevalo odločitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. Za vodenje integralnega postopka bo pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO pa bo od 1. 6. 2018 dalje obvezni mnenjedajalec v tem postopku.

ARSO bo tudi po 1. 6. 2018 pristojen za izvedbo predhodnega postopka in izdajanje predhodnih informacij v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja. Pristojen bo tudi za izdajo okoljevarstvenih soglasij za tiste posege v okolje, za katere ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja.

Naravovarstveno soglasje

Od 1. 6. 2018 bo v skladu s 112. členom GZ za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, treba pridobiti mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in ne več naravovarstvenega soglasja ARSO.

Za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, bo tudi po 1. 6. 2018 treba pridobiti naravovarstveno soglasje, za izdajo katerega je pristojen ARSO v skladu z določbami 105. in 105a. člena Zakona o ohranjanju narave.

25. maj 2018

Postavitev oznake visoke vode pred Osnovno šolo v Bohinjski Bistrici

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Zveza geografov Slovenije (ZGS) sta organizirali v sklopu akcije postavljanja oznak visokih voda postavitev oznake pred Osnovno šolo v Bohinjski Bistrici in v kampu Danica.

Oznako pri šoli so namestili, na pobudo učiteljice zemljepisa Nataše Mrak, učenci višjih razredov osnovne šole. Na dogodku so učenci pripravili opis poplave leta 2007, predstavnik ARSO je predstavil pomen akcije za lokalno skupnost in državo, župan Franc Kramar je predstavil poplave in ukrepanje v občini Bohinj, nekdanji ravnatelj Jožef Cvetek pa šolsko delo v času poplav. Na dogodku je bil prisoten tudi predstavnik Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Akcija oznak visokih voda poteka od leta 2014. Namen je ozaveščanje in izobraževanje javnosti o visokih vodah v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Do sedaj je bilo po Sloveniji postavljenih 40 tablic z oznakami najvišje izmerjenih vodostajev rek.

foto

18. maj 2018

Dr. Silvo Žlebir (1958 – 2018)

In memoriam

Po hudi bolezni je 21. aprila 2018 v 60. letu umrl dr. Silvo Žlebir, nekdanji generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje in priznan strokovnjak za kakovost meteoroloških, hidroloških in ekoloških meritev.

Po izobrazbi je bil univerzitetni diplomirani fizik. Magistriral in doktoriral je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, leta 2000 pa je zaključil specialistični študij menedžmenta na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1981 – 1990 je bil zaposlen kot raziskovalec in projektni vodja v raziskovani enoti Iskre Kibernetika. Leta 1992 je prejel nagrado Republike Slovenije za znanstveno raziskovalno delo.

V letih 1990 - 2001 je bil pomočnik direktorja in kasneje svetovalec vlade na Hidrometeorološkem zavodu Slovenije. Takoj po osamosvojitvi Slovenije se je lotil ustanavljanja umerjevalnega laboratorija za meteorološke, hidrološke in ekološke merilnike. Postavil je sodoben center za zagotavljanje kakovosti meritev teh merilnikov, akreditiran po mednarodnih standardih, ki je kmalu dobil uporabnike tudi zunaj meja države. Dejaven je bil v komisiji za merilnike in metode opazovanj Svetovne meteorološke organizacije (SMO). Znanje s tega področja je posredoval študentom kot visokošolski učitelj na Katedri za meteorologijo Univerze v Ljubljani.

Vzpostavil je mrežo avtomatskih meteoroloških, ekoloških in hidroloških postaj, začel z operativno radiosondažo in postavil merilnike za ionizirajoče gama sevanje. Moderniziral je meteorološke meritve na letališčih in na Kredarici ter začel s pomorskimi meteorološkimi meritvami. Pripravil je idejni projekt za obnovo visokogorskega meteorološkega observatorija na Bjelašnici, ki je bil uničen med vojno v Bosni in Hercegovini. Postavil je mednarodni postaji za meritve ozadja onesnaženosti zraka na Krvavcu in Iskrbi, ki ju je odprl generalni sekretar SMO.

Leta 2001 je postal direktor Urada za monitoring v novo ustanovljeni Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO). Nadaljeval je z razvijanjem sistema zagotavljanja kakovosti v merilnih mrežah, izboljšal sposobnosti umerjevalnega laboratorija in uspešno zaključil več EU PHARE projektov na področju meritev.

Leta 2004 je postal generalni direktor ARSO. S tem je prevzel odgovornost za izvajanje strokovnih, analitičnih in upravnih nalog s področja okolja. Glede spremljanja naravnih pojavov je postal odgovoren še za področje seizmologije. Seizmološka mreža je postala z modernizacijo ena najsodobnejših v Evropi. Na ARSO je uvedel sistem kakovosti, kar je pozitivno vplivalo na izvajanje strokovno tehničnih nalog, storitev za uporabnike, na organiziranost ter racionalizacijo poslovanja.

Upravne naloge s področja okolja so terjale drugačen pristop kot izvajanje nalog s področja meteorologije, hidrologije in okoljskega monitoringa. Držal pa se je istega načela kot pri spremljanju naravnih pojavov. Kot so bili na eni strani temelji kakovostne meritve, so na upravno-okoljskem področju temelji predvsem evidence posegov in izpustov škodljivih snovi v okolje. Evidence izpustov onesnaževal in toplogrednih plinov so na ARSO dobro urejene. Pri vodenju upravnih postopkov se je soočal z zapleteno okoljsko zakonodajo. Opozarjal je, da bi bila za kratkoročno ukrepanje potrebna taka zakonodaja, ki bi bolj odločno omejevala škodljivo delovanje ljudi na okolje.

Velko uspeha je imel dr. Žlebir na področju mednarodnega sodelovanja. Vključil se je v delo Evropske agencije za okolje. Uspešen je bil v prizadevanjih za polnopravno članstvo Slovenije v Evropsko organizacijo za spremljanje stanja ozračja z meteorološkimi sateliti in v Evropski center za srednjeročne napovedi vremena. Na njegovo pobudo je Slovenija postala polnopravna članica tudi v GEO (Skupina za opazovanje Zemlje, ki povezuje vsa opazovanja Zemlje za potrebe ukrepanja proti podnebnim spremembam). Uspel je, da je umerjevalni laboratorij postal Regionalni instrumentalni center (RIC) Svetovne meteorološke organizacije. Skrbne priprave, pri katerih je sodelovalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve, so pripomogle, da je bila Slovenija v konkurenci še treh držav izbrana za gostiteljico Centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi. Začel je z izvajanjem doslej največjega projekta ARSO "Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji" (BOBER). Projekt je pretežno financirala Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Po letu 2012, ko je zaključil mandat generalnega direktorja, se je posvetil mednarodnemu sodelovanju ARSO. Ker je kazalo, da je premagal bolezen, se je lotil novih izzivov. Od leta 2013 do 2015 je delal na projektu Copernicus v Bruslju. To je program Evropske unije za potrebe GEO. Dr. Žlebir je bil vključen v koordinacijsko skupino programa znotraj Evropske komisije. Njegova skrb je bila med drugim sodelovanje z Evropsko okoljsko agencijo. Po vrnitvi iz Bruslja je dobil povabilo na razgovor za delovno mesto vodje opazovalnih sistemov Svetovne meteorološke organizacije. Za sprejem povabila se zaradi bolezni ni odločil.

Dr. Žlebir je bil zelo uspešen projektni vodja. Vse projekte, ki jih je začel, je tudi uspešno zaključil. Bil je zelo motiviran za uvajanje novih tehnologij. Pri tem je dajal prednost domačemu znanju tako znotraj svoje organizacije kot v sodelovanju z inštituti in razvojno usmerjenimi podjetji. Njegova odlika je bila skrb za strokovni razvoj mladih sodelavcev. Nekateri med njimi so postali mednarodno priznani strokovnjaki.

Z neutrudnim in predanim delom je prispeval k mednarodni prepoznavnosti ARSO, na svojem ožjem strokovnem področju pa je z boljšo kakovostjo meteoroloških, hidroloških in ekoloških meritev prispeval k večji varnosti pred naravnimi nesrečami in okoljskimi tveganji.

Njegovo znanje, izkušnje in razvojne pobude bomo kolegi pogrešali.

Dušan Hrček, nekdanji direktor Hidrometeorološkega zavoda Slovenije

Silvo Žlebir

18. maj 2018

Seminar o okoljskem odtisu

V sredo in četrtek, 23. 5. 2018 in 24. 5. 2018, bo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) potekal seminar o okoljskem odtisu.

Izvedel ga bo dr. David Lin, vodilni strokovnjak za raziskave pri omrežju Global Footprint Network.

Dogodek bo potekal v veliki sejni sobi ARSO, Vojkova 1b, LJUBLJANA.

Seminar je brezplačen, obvezna pa je prijava.

Kazalec o okoljskem odtisu se uporablja za spremljanje okoljske dimenzije trajnostnega razvoja. Sodi med najbolj razširjene in priznane integrirane kazalnike trajnosti. Izražen je v standardizirani enoti biološko produktivne površine, t. i. globalnih hektarjih (gha).

Globalni hektar je rodovitna površina, potrebna za zadovoljitev človekovih potreb po hrani, za ohranjanje življenjskega sloga ter za odlaganje (pri tem) nastajajočih odpadkov. V strukturi kazalca ima največjo težo ogljični odtis, ki je posledica (pre)velikih izpustov ogljikovega dioksida v ozračje. Veliko k temu prispeva proizvodnja energije, predvsem iz fosilnih (neobnovljivih!) goriv, še več pa netrajnostna potrošnja (netrajnostna raba prostora, energije, materialov, vode, hrane in promet).

Slovenija je s sprejemom Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 naredila velik korak naprej v smislu spremljanja okoljske dimenzije trajnostnega razvoja, saj je okoljski odtis umestila med vodilne kazalnike za spremljanje stanja naravnih virov. Pri tem si je zastavila tudi cilj - do leta 2030 zmanjšati okoljski odtis Slovenije za približno 20 odstotkov (od 4,7 gha/osebo - podatek za leto 2013 - do 3,8 gha/osebo v letu 2030). Cilj zmanjšanja okoljskega (ekološkega) odtisa je vključen tudi v predlog Nacionalnega programa varstva okolja.

Povezane strani
Pripete datoteke

12. maj 2018

Oznaka visoke vode v Dornberku

Namestitev opozorilne table, ki označuje najvišje zabeležene visoke vode v Dornberku

V petek, 11. maja sta Agencija Republike Slovenije za okolje v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije (ZGS) v Dornberku postavili oznako visoke vode v porečju Vipave. Ideja postavitve vidnih in enotnih oznak visokih voda je, da bi prebivalce, obiskovalce in načrtovalce rabe prostora ozaveščale in opominjale na omejitve, ki jih je pri načrtovanju rabe prostora treba upoštevati. Voda namreč bolj ali manj pogosto zahteva zase dodaten prostor.

Oznaka je postavljena mostu na levem bregu Vipave v Dornberku. Na desnem bregu pa ima ARSO vodomerno postajo Vipava Zalošče.

Ob postavitvi so učenci OŠ Dornberk in učiteljica Tatjana Pahor pripravili kulturno-izobraževalni program o vodi in reki Vipavi.

Dogodka so se udeležili predstavnik Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) dr. Peter Frantar, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor dr. Mitja Bricelj, predsednik Društva učiteljev geografije Slovenije g. Mirsad Skorupan, predsednica KS Dornberk ga. Susič, vodja kabineta župana MO Nova Gorica, g. Markočiča, predstavnika KS Prvačina, g. Gregorič in g. Cotič. Vsi so poudarili pomen gospodarjenja z vodami in uporabnost tablic za pouk ter ozaveščanje krajanov in obiskovalcev o visokih vodah.

Do sedaj je po Sloveniji postavljenih preko 30 oznak.

foto

11. maj 2018

Slovenija z najboljšim poročilom o državnih evidencah onesnaževal zraka

Slovenija je konec aprila v Sofiji, na sestanku vodij poročanja državnih emisijskih evidenc onesnaževal zraka, med državami podpisnicami Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in članicami Evropske unije prejela priznanje za »Najboljše poročilo o državnih emisijskih evidencah onesnaževal zraka v kategoriji malih držav za leto 2018«.

Poročilo vsebuje podatke o onesnaževanju zraka, ki ga povzročajo proizvodnja elektrike in toplote, promet, industrija, gospodinjstva in storitveni sektor, ubežne emisije, kmetijstvo ter ravnanje z odpadki. Onesnaževala, ki jih spremljamo so: žveplovi oksidi, dušikovi oksidi, nemetanske hlapne organske spojine, amonijak, ogljikov oksid, delci, težke kovine in obstojna organska onesnaževala.

Ker onesnažen zrak škoduje zdravju ljudi, okolju in povzroča gospodarsko škodo, je pomembno pripraviti kakovostne emisijske evidence, saj te služijo za evidentiranje stanja na področju onesnaževanja zraka in načrtovanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje pripravljata državne emisijske evidence onesnaževal zraka dr. Martina Logar in Tajda Mekinda Majaron, področje kmetijstva pa spremlja dr. Jože Verbič iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

foto

10. maj 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje zaposli skrbnika sistema za upravljanje s spletno vsebino

Agencija Republike Slovenije za okolje zaposli skrbnika sistema za upravljanje s spletno vsebino v Službi za analitično podporo delovnim procesom. Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Prijava je možna do torka, 22. 5. 2018.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem:
- konceptov in skrbništva CMS sistemov za upravljanje spletnih vsebin še posebej sistema Typo 3,
- LAMP komponent za implementacijo spletnih rešitev,
- vodenja rešitev za podporo uporabnikom z uporabo ticketing sistemov.

7. maj 2018

Evropsko srečanje uporabnikov seizmološkega programskega paketa Antelope

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je od od 7. do 9. maja 2018 v Ljubljani gostila seizmologe evropskega prostora in predstavnike nekaterih seizmoloških ustanov Azije, Afrike in Severne Amerike, ki za upravljanje seizmoloških podatkov uporabljajo programski paket Antelope. Na srečanju so sodelovali razvijalci tega paketa iz podjetja Boulder Real Time Technologies (BRTT) iz ZDA in predstavniki podjetja Kinemetrics iz ZDA, ki izdelujejo seizmološke merilne sisteme.

Programski paket Antelope omogoča zajem, obdelavo, arhiviranje in izmenjavo seizmoloških podatkov. Gre za izjemno obsežen sistem, saj ga sestavlja približno 450 modulov, poleg tega pa ga BRTT nenehno razvija in prilagaja zahtevam uporabnikov. Na srečanju je podjetje BRTT predstavilo novosti v zadnji verziji Antelope ter načrtovane novosti za prihodnjo verzijo, uporabniki pa so podjetju predstavili težave pri uporabi produktov ter pričakovane in želene smernice pri nadaljnjem razvoju te programske opreme.

Srečanje je ponudilo tudi priložnost, da si udeleženci izmenjajo izkušnje pri uporabi paketa Antelope in se dogovorijo za sodelovanje in izmenjavo podatkov.

Na srečanju v Ljubljani je sodelovalo 31 strokovnjakov 17 seizmoloških ustanov iz Alžirije, Avstrije, Azerbajdžana, Izraela, Italije, Južne Koreje, Katarja, Maroka, Nemčije, ZDA in Slovenije.

foto

19. april 2018

Prenovljene spletne strani ARSO potresi

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje smo v procesu prenove spletnih strani posodobili:

- pregled zadnjih potresov,
- opis potresnih opazovalnic in
- vprašalnik o učinkih potresa.

Hvaležni bomo, če boste še naprej, ali pa od zdaj naprej, spremljali seizmološko dejavnost in z izpolnjevanjem vprašalnika o učinkih potresa pomagali do boljše ocene intenzitete po naseljih. Predvsem pri močnih potresih ti podatki pripomorejo k hitrejšemu ukrepanju Uprave za zaščito in reševanje.

Vprašalnik je prilagojen tudi mobilnim napravam in ponuja možnost slikovne opredelitve učinkov potresa.

Na mobilnem telefonu v tabeli zadnjih potresov:
- izberemo potres, ki smo ga čutili in označimo Čutil sem ta potres,
- potrdimo, da smo zaznali potres,
- označimo, ali je potres povzročil poškodbe,
- prikaže se izbor sličic o učinkih potresa (z ali brez poškodb),
- kliknemo na sliko, ki najbolje opiše učinke potresa,
- sporočimo naselje in občino, kjer smo se nahajali v času potresa.
- Nadaljujemo lahko z izpolnjevanjem besedilnega vprašalnika.

Opravičujemo se za nevšečnosti, ki bi lahko nastale ob posodobitvi spletnih strani.

vprašalnik

17. april 2018

Spremljanje razvoja nevihtnih oblakov in napovedovanje neviht

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Evropska medvladna organizacija za uporabo meteoroloških satelitov (EUMETSAT) sta od 17. do 19. aprila 2018 v Ljubljani organizirala mednarodno delavnico o satelitskem spremljanju hitro razvijajočih se nevihtnih oblakov.

Glavni namen delovne skupine za konvekcijo (EUMETSAT CWG) je spodbujati učinkovito uporabo satelitskih meritev v operativni meteorologiji za spremljanje, analizo in hitro kratkoročno napovedovanje konvektivne oblačnosti. ARSO sodeluje v skupini za konvekcijo EUMETSAT CWG od leta 2007, v zadnjih letih pa pomaga tudi pri vodenju skupine.

Dogodka se je udeležilo več kot 60 strokovnjakov iz nacionalnih meteoroloških služb ter univerz iz 25-ih držav iz Evrope, Amerike (NOAA, NASA) in Azije, kot tudi predstavniki EUMETSAT.

foto

17. april 2018

Slovenska agrometeorologija med kreatorji vizije svetovne agrometeorologije

V Južni Koreji poteka 16. in 17. aprila 2018 Tehnična konferenca o Prihodnjih izzivih in priložnostih agrometeorologije. Umeščena je pred 17. zasedanje Komisije za agrometeorologijo Svetovne meteorološke organizacije (CAgM-17). Udeležuje se je okrog 130 predstavnikov držav članic CAgM.

Namen konference je:
o pregled različnih agrometeoroloških servisov nacionalnih meteoroloških služb;
o pregled potreb nacionalnih služb za izboljšanje servisa za kmetijstvo;
o pregled in ocene prispevka nacionalnih agrometeoroloških služb glede na mednarodne sporazume kot so cilji trajnostnega razvoja, Globalna aliansa za podnebno pametno kmetovanje, Konvencija o degradaciji in dezertifikaciji tal in
o pregled priložnosti in izzivov agrometeorologije v naslednjem štiriletnem obdobju.

Konference smo se udeležili na vabilo Svetovne meteorološke organizacije in Korejske meteorološke administracije (KMA) k vabljenemu predavanju. Predstavili smo najnovejšo aplikacijo Agrometeorološka napoved, napoved namakanja, DMCSEE in DriDanube projekt. Obenem je bilo predstavljeno tudi obsežno poročilo delovne skupine CAgM ekspertov za sušo, kjer smo kot eksperti za to področje prispevali analizo in vsebine o stanju v Evropi.

Konferenca bo podala tudi priporočila za Zasedanje, ki sledi, in dala smernice za razvoj agrometeorologije na globalnem nivoju. Tem korakom uspešno sledi tudi slovenska agrometeorologija in je prepoznana kot pomemben akter v regiji Evrope in globalno.

foto

16. april 2018

Vremenska zgodba za posamezne kraje v Sloveniji dobila priznanje za oblikovne rešitve

Za spletne strani z vremensko napovedjo za Slovenijo je podjetje Gigodesign na Slovenskem oglaševalskem festivalu prejelo veliko nagrado za najboljše delo v tekmovalni skupini Oblikovanje. Čestitamo!

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) smo veseli, da so kolegi meteorologi skupaj s podjetjem našli rešitev, ki uporabnikom omogoča enostaven dostop do svežih podatkov o aktualnem in prihodnjem vremenskem dogajanju nad Slovenijo.

Spletno stran ARSO vreme bomo še vsebinsko in tehnično dopolnjevali. Vabimo vas, da mnenja in predloge posredujte na mho-prod.arso@gov.si.

Povezane strani

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO