English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > hrup
opozorila
Varstvo okolja

Hrup

Na področju emisij hrupa izvaja Agencija RS za okolje naslednje upravne postopke:
  • izdaja okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje vira hrupa skladno z 82. in 86. členom Zakona o varstvu okolja in vodi seznam izdanih dovoljenj
  • izdaja pooblastila za izvajanje ocenjevanja hrupa skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
  • vodi seznam pooblaščenih izvajalcev ocenjevanja hrupa
  • zbira in obdeluje poročila o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO