English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki
Varstvo okolja

Odpadki

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja.

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so sprejeti na podlagi Zakona o varstvu okolja. Osnovni predpis, ki ureja področje odpadkov je Uredba o odpadkih. To dopolnjujejo tri skupine predpisov. V prvo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami) in v drugo skupino sodijo predpisi, ki obravnavajo objekte in naprave za ravnanje z odpadki (odlaganje, sežiganje). Tretjo skupino predpisov oblikujejo predpisi o prekomejnem premeščanju odpadkov.

Pristojnosti Agencija RS za okolje na področju ravnanja z odpadki so predvsem:

1. Izdajanje upravnih aktov (dovoljenje, potrdil, pooblastil) na podlagi predpisov o ravnanju z odpadki.

2. Vodenje evidenc
Agencija RS za okolje na podlagi izdanih upravnih aktov in določil zakonodaje s področja ravnanja z odpadki vodi različne evidence kot npr. evidenco predelovalcev, odstranjevalcev odpadkov, zbiralcev, prevoznikov, posrednikov pri ravnanju z odpadki, evidenco dobaviteljev baterij in akumulatorjev.

3. Zbiranje in urejanje podatkov o ravnanju z odpadki
Na podlagi zakonodaje o ravnanju z odpadki so zavezanci dolžni enkrat letno (do 31.3.) poročati o ravnanju z odpadki v preteklem koledarskem letu. Agencija RS za okolje objavlja podatke o ravnanju z odpadki, ki so zbranih na osnovi prejetih poročil o ravnanju z odpadki.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO