English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > hrup
Varstvo okolja

Hrup

Na področju emisij hrupa izvaja Agencija RS za okolje naslednje upravne postopke:
  • izdaja okoljevarstvena dovoljenja za obratovanje vira hrupa skladno z 82. in 86. členom Zakona o varstvu okolja in vodi seznam izdanih dovoljenj
  • izdaja pooblastila za izvajanje ocenjevanja hrupa skladno s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
  • vodi seznam pooblaščenih izvajalcev ocenjevanja hrupa
  • zbira in obdeluje poročila o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO