English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Arhiv sklepov

Paritas d.o.o., Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija podstrešja - nadzidava objekta Waldorfske šole Ljubljana

Datum objave: 29.11.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

SOIC Murska Sobota- Ureditev območja II. in delno III. faze

Datum objave: 29.11.2019

Pripete datoteke

Orkoplast d.o.o., Pristavica pri Velikem Gabru 20, 8213 Veliki Gaber

Postavitev naprave za površinsko zaščito

Datum objave: 29.11.2019

Pripete datoteke

Antila d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper

Ureditev območja za skladiščenje avtomobilov

Datum objave: 27.11.2019

Pripete datoteke

Krka d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Ureditev parkirišč v Kosovi dolini na lokaciji Ločna

Datum objave: 27.11.2019

Pripete datoteke

Rutar Marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana

DIPO Novo mesto

Datum objave: 27.11.2019

Pripete datoteke

Občina Hrpelje Kozina, Reška cesa 14, 6240 Kozina

Izgradnja fekalne kanalizacije Rodik in fekalnega kanala Rodik-Kozina

Datum objave: 27.11.2019

Pripete datoteke

Andraž Rumpret, Vrh pri Šentjerneju 5, 8310 Šentjernej

Umestitev opreme za predelavo sadja

Datum objave: 26.11.2019

Pripete datoteke

Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v naselju Gradišče nad Prvačino

Datum objave: 25.11.2019

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

RTP 400/200/110 kV Beričevo, izgradnja transformacije 400/110 kV

Datum objave: 20.11.2019

Pripete datoteke

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Odvajanje in čiščenje odpadne vode - Občina Mozirje

Datum objave: 20.11.2019

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Izgradnja kolesarskih povezav in ureditev ceste R2-420 Brežice - Dobova od km 0,000 do km 4,700

Datum objave: 19.11.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Bencinski servis Radeče-Hotemež

Datum objave: 15.11.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Izgradnja UNPrezervoarja na bencinskem servisu Radeče-Hotemež

Datum objave: 14.11.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Novo mesto, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Šentjernej

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Datum objave: 14.11.2019

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 17, 3256 Bistrica ob Sotli

Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

Datum objave: 13.11.2019

Pripete datoteke

Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave-Občina Šentilj

Datum objave: 8.11.2019

Pripete datoteke

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8120 Trebnje

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke-Občina Trebnje (1.faza)

Datum objave: 8.11.2019

Pripete datoteke

Eles d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Priključni vod 2 x 110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik

Datum objave: 28.10.2019

Pripete datoteke

RAM HOLDING d.o.o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Pripete datoteke

Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Zamenjava tehnoloških enot

Datum objave: 25.10.2019

Pripete datoteke

Pomgrad-cestno podjetje d.d.,Lipovci 256/b,9231 Beltinic

Izkoriščanje naravnega kamna v kamnolomu pri naselju Sotina

Datum objave: 25.10.2019

Pripete datoteke

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj

Datum objave: 24.10.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper in Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran

Datum objave: 23.10.2019

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

DV 110 kV Ribnica - Kočevje, preusmeritev daljnovoda pred RTP Kočevje

Datum objave: 21.10.2019

Pripete datoteke

Zupan Ivan, Gregorčičeva ulica 8, 4000 Kranj

Gradnja poslovnega objekta

Datum objave: 18.10.2019

Pripete datoteke

Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1259 Ivančna Gorica

Zunanja ureditev z umestitvijo novih objektov na zemljiščih v k.o. Stična ter v k.o. Hudo

Datum objave: 18.10.2019

Pripete datoteke

Jože Šavalj, Dolenja Brezovica 5, 8310 Šentjernej

Nadomestna gradnja gospodarskega objekta - hleva za perutnino

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Gradnja plinovodnega omrežja na območju naselja Preloge v MOL

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Grafist Bonifika d.o.o., Grafist d.o.o., Mestna občina Koper

Olimpijski center Koper - bazen, hotel (drugi del objekta)

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Jure Bostele, Zdole 50, 8272 Zdole

Izgradnja zasebnega namakalnega sistema

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica

RTP 110720 kV Izola, 110 kV stikališče

Datum objave: 16.10.2019

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina

Poslovna cona Mirce 2

Datum objave: 15.10.2019

Pripete datoteke

TPV d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto

Prizidava proizvodno skladiščnega objekta TPV - poslovna enota Brežice, Šentlenart v Brežicah za izdelavo polizdelkov iz ALU pločevine za porebe avtomobilske proizvodnje in skladiščenje

Datum objave: 15.10.2019

Pripete datoteke

VOKA SNAGA javno podjetje d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Datum objave: 15. 10. 2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Lukovica

Datum objave: 14.10.2019

Pripete datoteke

Hrvatske vode, Ulica grada Vukova 220, Zagreb in DRSV Hajdrihova 28c, Ljubljana

Ojezeritev akumulacija Vonarje

Datum objave: 10.10.2019

Pripete datoteke

Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Plinovodno omrežje, plinovod do farme Cven

Datum objave: 8.10.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na BS Ljubljana AC Barje jug

Datum objave: 8.10.2019

Pripete datoteke

Papirnica Vevče Proizvodnja, d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana – Dobrunje

Datum objave: 7. 10. 2019

Pripete datoteke

KOLIČEVO KARTON Proizvodnja kartona, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 7. 10. 2019

Pripete datoteke

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8120 Trebnje

Ureditev nogometnega igrišča z umetno travo

Datum objave: 4.10.2019

Pripete datoteke

Znass d.o.o., Ratež 14b, 8321 Brusnice

Logistični center Znass - skladiščna objekta ter Prizidava skladiščno poslovnega objekta v gospodarski coni na Brezovici

Datum Objave: 3.10.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Lj AC Barje sever

Datum objave: 3.10.2019

Pripete datoteke

Blisk livarstvo d.o.o., Laze 20, 4000 Kranj

Proizvodno-poslovni objekt

Datum objave: 1.10.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

CNG polnilnica na BS Maribor AC zahod

Datum objave; 1.10.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

CNG polnilnica na BS Maribor AC vzhod

Datum objave: 30.9.2019

Pripete datoteke

VOKA SNAGA javno podjetje d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Datum objave: 27. 9. 2019

Pripete datoteke

SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 27. 9. 2019

Pripete datoteke

Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

RTP 110/20 kV Škofja Loka

Datum objave: 27.9.2019

Pripete datoteke

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

Nizkotlačni plinovod Bukovžlak - Teharje

Datum objave; 27.9.2019

Pripete datoteke

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

Kotlarna na lesno biomaso Slovenj Gradec

Datum objave: 26.9.2019

Pripete datoteke

Labeks skupina d.o.o., Gabrovka 11, 1274 Gabrovka

Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije - DO OVE

Datum objave: 26.9.2019

Pripete datoteke

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save - Občina Tržič (DRR2); izgradnja fekalne kanalizacije na Snakovški cesti - odsek 32, izgradnja fekalne kanalizacije za odsek 1 in odsek 2

Datum objave: 26.9.2019

Pripete datoteke

Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas

Mešalnica za začimbe ter čiščenje izhodnega zraka s pomočjo biofiltra

Datum objave: 25.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na BS Murska Sobota AC jug

Datum objave: 25.10.2019

Pripete datoteke

Rezona d.o.o., Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana

Devana park II

Datum objave: 25.9.2019

Pripete datoteke

K. Tivoli d.o.o., Šlandrova ulica 4b, 1231 Ljubljana Črnuče

Poslovno stanovanjski objekt Masarykova

Datum objave: 25.9.2019

Pripete datoteke

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save-Občina Radovljica

Datum objave: 24.9.2019

Pripete datoteke

WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (lokacija Maribor)

Datum objave:24. 9. 2019

Pripete datoteke

WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (lokacija Loče)

Datum objave:24. 9. 2019

Pripete datoteke

Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje-Občina Šentjur

Datum objave:24.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na BS Murska Sobota AC sever

Datum objave: 24.9.2019

Pripete datoteke

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

Ureditev gospodarske javne infrastrukture v industrjski coni Beti

Datum objave: 24.9.2019

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (PC Mesna industrija Ptuj)

Datum objave: 23. 9. 2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 20. 9. 2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana (lokacija Teharje)

Datum objave: 19. 9. 2019

Pripete datoteke

Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje

Datum objave: 19. 9. 2019

Pripete datoteke

Znass d.o.o., Ratež 14b, 8321 Brusnice

Logistični center Znass- skladiščna objekta ter Prizidava skladiščno poslovnega objekta v gospodarski coni na Brezovici

Datum objave: 19.9.2019

Pripete datoteke

Danijel Seči, Štefana Raja 15, 9224 Turnišče

Hlev za piščance

Datum objave: 18.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Starine jug

Datum objave: 18.9.2019

Pripete datoteke

LIP Bohinj d.o.o., Ulica Tomaža Godca 5, 4264 Bohinjska Bistrica

Mehanizirano lesno skladišče Lip Bohinj

Datum objave: 16.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

Gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Starine sever

Datum objave: 16.9.2019

Pripete datoteke

TPV d.o.o., Kandijska c. 60, Novo mesto

presernica TPV v IPC Brezina v Brežicah

Datum objave: 13.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Novo mesto

Datum objave: 12.9.2019

Pripete datoteke

Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče

Obdelava odpadkov v Centru za predelavo Ljubljana

Datum objave: 12.9.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Sežana

Datum objave: 11.9.2019

Pripete datoteke

Ilmest d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica

Prizidava skladiščnega objekta s pripadajočimi parkirnimi površinami k obstoječim skladiščnim objektom za lesene polizdelke

Datum objave: 11.9.2019

Pripete datoteke

Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana

Sanacija vodne akumulacije na območju Biatlonskega centra

Datum objave: 10.9.2019

Pripete datoteke

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Žalec

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - Občina Braslovče, Polzela in Žalec

Datum objave: 10.9.2019

Pripete datoteke

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Tepanje zahod

Datum objave: 9. 9. 2019

Pripete datoteke

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

gradnja CNG polnilnice na Bencinskem servisu Tepanje vzhod

Datum objave: 9. 9. 2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (lokacija Ravne na Koroškem)

Datum objave: 6. 9. 2019

Pripete datoteke

Marko Jauk, Kremberk 55, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Datum objave: 5. 9. 2019

Pripete datoteke

Golte d.o.o., Radegunda 19c, 3330 Mozirje

Datum objave: 5. 9. 2019

Pripete datoteke

Čadež d.o.o., Visoko 7g, 4212 Visoko pri Kranju

Posodobitev tehnološke opreme

Datum objave: 5.9.2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 3. 9. 2019

Pripete datoteke

Sop international d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana

Industrijski objekt za premontažo

Datum objave: 30.8.2019

Pripete datoteke

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto (lokacija Ločna)

Datum objave: 29. 8. 2019

Pripete datoteke

Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Datum objave: 28. 8. 2019

Pripete datoteke

Tine Brodnjak, Mesarska cesta 40, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28. 8. 2019

Pripete datoteke

TPV d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto

Datum objave: 26. 8. 2019

Pripete datoteke

Metrel Mehanika d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1354 Horjul

Datum objave: 23. 8. 2019

Pripete datoteke

Knauf Insulation d.o.o. Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 23. 8. 2019

Pripete datoteke

Infra d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Datum objave: 19.8.2019

Pripete datoteke

LOGO SKUPINA d.o.o., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje

Adriatic trening center za izobraževanje

Datum objave: 16.8.2019

Pripete datoteke

JUDEŽ d.o.o., Reslova ulica 5, 8000 Novo mesto

Datum objave: 14. 8. 2019

Pripete datoteke

Terme Banovci d.o.o., Banovci 1a, 9241 Veržej

Datum objave: 13.8.2019

Pripete datoteke

Podgorje tovarna ploskovnega pohištva d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 24, 8310 Šentjernej

Datum objave: 12. 8. 2019

Pripete datoteke

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Datum objave: 8. 8. 2019

Pripete datoteke

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

Datum objave: 8.8.2019

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 5.8.2019

Pripete datoteke

Messer Slovenija d.o.o., Jugova ulica 20, 2342 Ruše

Datum objave: 5.8.2019

Pripete datoteke

Holding Kobilarne Lipica d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana

Datum objave: 2.8.2019

Pripete datoteke

Mesarstvo Oblak proizvodnja trgovina in storitve d.o.o., Industrijska ulica 17, 4226 Žiri

Datum objave: 1. 8. 2019

Pripete datoteke

Grašič prašno lakiranje d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj

Datum objave: 1.8.2019

Pripete datoteke

Iskra d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana (lokacija Glinek)

Datum objave: 1.8.2019

Pripete datoteke

Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

Datum objave: 31. 7. 2019

Pripete datoteke

Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Sevce 16a, 3272 Rimske Toplice

Datum objave: 31. 7. 2019

Pripete datoteke

Mesarija Mlinarič d.o.o., Lesce, Železniška ulica 1, 4248 Lesce

Datum objave: 31. 7. 2019

Pripete datoteke

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum objave: 31. 7. 2019

Pripete datoteke

AHAC trgovinsko podjetje d.o.o., Stopče 31, 3231 Grobelno

Datum objave: 30.7.2019

Pripete datoteke

Willy Stadler, d.o.o., Velika vas 62a, 8273 Leskovec pri Krškem

Datum: 30.7.2019

Pripete datoteke

Jan Bordon, Dekani 63, 6271 Dekani

Datum objave: 30. 7. 2019

Pripete datoteke

Bojan Gjura, Vojkova cesta 16, 1000 Ljubljana

Datum objave: 30.7.2019

Pripete datoteke

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska cesta 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 26. 7. 2019

Pripete datoteke

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Datum objave: 26. 7. 2019

Pripete datoteke

Klavdij Morgan, Grintovec 1b, 6574 Šmarje

Pripete datoteke

Mahle Electric Drives Slovenija, d.o.o., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici

Datum objave: 25. 7. 2019

Pripete datoteke

Narajan, proizvodnja in veletrgovina, d.o.o., Zbure 19, 8220 Šmarješke toplice

Datum objave: 25. 7. 2019

Pripete datoteke

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart

Datum objave: 25. 7. 2019

Pripete datoteke

MIM MESARSTVO d.o.o., Stari trg 23, 8230 Mokronog

Datum objave: 24.7.2019

Pripete datoteke

STEKLARNA ROGAŠKA d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

Datum objave: 22. 7. 2019

Pripete datoteke

STEKLARNA HRASTNIK d.o.o. (PE Vitrum), Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Datum objave: 22. 7. 2019

Pripete datoteke

ABRASIV MUTA d.o.o., Koroška cesta 49, 2366 Muta

Datum objave: 11.7.2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Lendava)

Datum objave: 8.7.2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 8.7.2019

Pripete datoteke

Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje

Datum objave: 5. 7. 2019

Pripete datoteke

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Datum objave: 3. 7. 2019

Pripete datoteke

BARON INTERNATIONAL TRGOVINA d.o.o., Obrežje 4, 1433 Radeče

Datum objave: 3. 7. 2019

Pripete datoteke

Infra d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Izgradnja črpališča

Datum objave: 3.7.2019

Pripete datoteke

Občina Slovenske Konjice, Tari tg 29, 3210 Slovenske Konjice

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Datum objave: 3.7.2019

Pripete datoteke

PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Datum objave: 3. 7. 2019

Pripete datoteke

MMDELTA investicijska družba d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana

Dozidava in nadzidava obstoječega objekta na Dunajski cesti 151 v Ljubljani

Datum objave: 27. 6. 2019

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Datum objave: 26. 6. 2019

Pripete datoteke

Cecomp d.o.o., Brezence 8, 8216 Mirna Peč

Datum objave: 20. 6. 2019

Pripete datoteke

Občina Mokronog – Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog

ureditev poslovne cone Puščava – 1. faza, 1. in 2. etapa

Datum objave: 20. 6. 2019

Pripete datoteke

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci

Datum objave:18. 6. 2019

Pripete datoteke

Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

Datum objave: 17. 6. 2019

Pripete datoteke

Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Datum objave:17. 6. 2019

Pripete datoteke

Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje

Datum objave: 13. 6. 2019

Pripete datoteke

SOLINAR d.o.o., Zgornji Brnik 130T, 4210 Brnik

Datum objave: 13. 6. 2019

Pripete datoteke

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

Datum objave: 13. 6. 2019

Pripete datoteke

ENERGIJA NA VETER d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Datum objave: 12. 6. 2019

Pripete datoteke

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 4, 6250 Ilirska Bistrica

Datum objave: 12. 6. 2019

Pripete datoteke

Jože Hedl s.p., Spodnja Vižinga 14, 2360 Radlje ob Dravi (Farma Hedl)

Datum objave: 12. 6. 2019

Pripete datoteke

Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Obrat Color

Datum objave: 12. 6. 2019

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Datum objave: 11. 6. 2019

Pripete datoteke

FILC tovarna filca, d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 10. 6. 2019

Pripete datoteke

HOTEL SLON d.d., Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana

Datum objave: 7. 6. 2019

Pripete datoteke

Nova Avenija, d. o. o., Ulica Pariške komune 22, 2000 Maribor

Datum objave: 6.6.2019

Pripete datoteke

Energija na veter d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Datum objave: 4.6.2019

Pripete datoteke

Občina sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Datum objave: 3. 6. 2019

Pripete datoteke

TROL d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

Datum objave: 3. 6. 2019

Pripete datoteke

Generalni sekretariat Vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

Datum objave: 31. 5. 2019

Pripete datoteke

Miha Janhar, Lahovče 42, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Datum objave: 29. 5. 2019

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Datum objave: 29. 5. 2019

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Datum objave: 28. 5. 2019

Pripete datoteke

Kovinoplastika Lož d.o.o., Lož, Cesta 19.oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum objave: 27. 5. 2019

Pripete datoteke

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

Datum objave: 22. 5. 2019

Pripete datoteke

Helios TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale

Datum objave: 21. 5. 2019

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Datum objave: 17. 5. 2019

Pripete datoteke

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6 , 1430 Hrastnik (lokacija Cesta 1. maja 33, 1430 Hrastnik)

Datum objave: 17. 5. 2019

Pripete datoteke

SUPERNOVA LJU upravljanje z nepremičninami d.o.o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana

Datum objave: 17. 5. 2019

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 16. 5. 2019

Pripete datoteke

Irena Mulec, Legen 125, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Motokros slovenj Gradec

Datum objave: 15.5.2019

Pripete datoteke

RASPET, Podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o., Bukovo 67, 5282 Cerkno

Datum objave: 14. 5. 2019

Pripete datoteke

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Datum objave: 13. 5. 2019

Pripete datoteke

OMCO METALS SLOVENIJA d.o.o., Cesta Žalskega tabora 10, 3310 Žalec

Datum objave: 13. 5. 2019

Pripete datoteke

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

Datum objave: 9.5.2019

Pripete datoteke

CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

cevovod za nevtralizirane tekoče odpadke Odsek Tehnološki vod Cinkarna – Savinja

Datum objave: 9. 5. 2019

Pripete datoteke

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, lokacija Ločna

Datum objave: 6.5.2019

Pripete datoteke

Aleksij Mavrič, Kojsko 70, 5211 Kojsko

Datum objave: 6. 5. 2019

Pripete datoteke

NEPRA d.o.o., Šmartinska cesta 152 G, 1000 Ljubljana

Šiška center Ljubljana - sprememba uvozno izvozne rampe

Datum objave: 29. 4. 2019

Pripete datoteke

Meja Šentjur, d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur (lokacija Farma Slivnica, Voglajna 8, 3263 Gorica pri Slivnici)

Datum objave: 26. 4. 2019

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana (lokacija Mengeš)

Datum objave: 26. 4. 2019

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 26. 4. 2019

Pripete datoteke

Vojko Šušterič, Piršenbreg 21, 8254 Globoko

Zasebni namakalno - oroševalni sistem Istenič

Datum objave: 24. 4. 2019

Pripete datoteke

Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 25. 4. 2019

Pripete datoteke

Željko Miklič, Zgornja Slivnica 9, 1293 Šmarje Sap

Datum objave: 25. 4. 2019

Pripete datoteke

Branko Šilc, Drbetinci 4B, 2255 Vitomarci

Datum objave: 25. 4. 2019

Pripete datoteke

Željko Miklič, Zgornja Slivnica 9, 1293 Šmarje Sap

Datum objave: 25. 4. 2019

Pripete datoteke

KEMIS d.o.o., Pot na Tojnice 42, 1360 Vrhnika

Datum objave: 23. 4. 2019

Pripete datoteke

Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

Datum objave: 23. 4. 2019

Pripete datoteke

Vinko Stramič, Dragotinci 35, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Hlev za prašiče pitance

Datum objave:18.4.2019

Pripete datoteke

Blaž Jan, Spodnje Grušovlje 10a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Zasebni namakalni sistem - razširitev

Datum objave: 18. 4. 2019

Pripete datoteke

Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih

Datum objave: 17.4.2019

Pripete datoteke

Lidl Slovenija d.o.o. kd., Pod lipami 1, 1218 Komenda

Datum objave: 17. 4. 2019

Pripete datoteke

Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 16. 4. 2019

Pripete datoteke

MLIN KATIĆ Mlinarstvo in trgovina d.o.o., Velika vas pri Krškem 1B, 8273 Leskovec pri Krškem

Datum objave: 15. 4. 2019

Pripete datoteke

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

Datum objave: 12. 4. 2019

Pripete datoteke

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

Datum objave: 12. 4. 2019

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo (PE Rondelice)

Datum objave: 9. 4. 2019

Pripete datoteke

GP Drava d.o.o., Ulica Carla Benza 16, 1000 Ljubljana

Garažno poslovna skladiščna stavba

Datum objave: 10.4.2019

Pripete datoteke

Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

Datum objave: 8.4.2019

Pripete datoteke

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje

Datum objave: 5. 4. 2019

Pripete datoteke

Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica

Datum: 5.4.2019

Pripete datoteke

Marko Cigler, Konjiška vas 53, 3210 Slovenske Konjice

Datum objave: 5. 4. 2019

Pripete datoteke

Cimos d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper (lokacija: Vuzenica)

Datum objave: 5. 4. 2019

Pripete datoteke

Občina Vrhnika, Direkcija RS za infrastrukturo, DARS d.d.

Datum objave: 3. 4. 2019

Pripete datoteke

Unior d.d., Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

Datum objave: 2. 4. 2019

Pripete datoteke

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

čistilna naprava Rogaška Slatina – dehidracija blata

Datum objave: 2. 4. 2019

Pripete datoteke

Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o., Jadranska cesta 28, 2000 Maribor

Datum objave: 29. 3. 2019

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o, Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Datum objave: 29. 3. 2019

Pripete datoteke

KOLEKTOR TURBOINŠTITUT d.o.o., Rovšnikova ulica 7, 1210 Ljubljana – Šentvid

Datum objave: 28. 3. 2019

Pripete datoteke

CRONING LIVARNA d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Datum objave: 26. 3. 2019

Pripete datoteke

Eurocom d.o.o., Savska cesta 22, 4000 kranj

Datum objave: 22.3.2019

Pripete datoteke

CRONING LIVARNA d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Datum objave: 19. 3. 2019

Pripete datoteke

 

Datum objave: 20. 3. 2019

Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o., Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož

Datum objave: 18. 3. 2019

Pripete datoteke

Javne službe Ptuj, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Datum objave: 15. 3. 2019

Pripete datoteke

PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (lokacija Farma Formin, Formin 54A, 2272 Gorišnica)

Datum objave: 14. 3. 2019

Pripete datoteke

ETI Elektroelement d.o.o., Obrezija 5, 1411 Izlake (lokacija Kamnik)

Datum objave: 14. 3. 2019

Pripete datoteke

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

Datum objave: 14. 3. 2019

Pripete datoteke

Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič

Datum objave: 14. 3. 2019

Pripete datoteke

Ursa Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo mesto

Datum objave: 14. 3. 2019

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Datum objave: 14. 3. 2019

Pripete datoteke

Tramper d.o.o., Ulica Nikola Tesla 3A, 6250 Ilirska Bistrica

Parkirišče za tovorna vozila

Datum objave: 13.3.2019

Pripete datoteke

Geoenergo d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava

Datum objave: 8. 3. 2019

Pripete datoteke

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

Datum objave: 7. 3. 2019

Pripete datoteke

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Datum objave: 7. 3. 2019

Pripete datoteke

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum objave: 7. 3. 2019

Pripete datoteke

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 6. 3. 2019

Pripete datoteke

AMŠD Radenci, Janžev vrh 41 A, 9252 Radenci

Datum objave: 6. 3. 2019

Pripete datoteke

ETI Elektroelement d.o.o., Obrezija 5, 1411 Izlake

Datum objave: 4. 3.2019

Pripete datoteke

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje in Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Datum objave: 1.3.2019

Pripete datoteke

Fonaterm d.o.o., Koroška cesta 5, 2380 Slovenj Gradec

Datum objave: 27.2.2019

Pripete datoteke

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur

Datum objave: 27.2.2019

Pripete datoteke

Ekolat d.o.o., Goriška cesta 11, 5271 Vipava

Datum objave: 27.2.2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Delna prenova bencinskega servisa Zlato polje - zahod v Kranju

Datum objave: 27. 2. 2019

Pripete datoteke

LIP BLED d.o.o., Rečiška cesta 61A, 4260 Bled

Odpremna logistika in parkirišče

Datum objave: 25.2.2019

Pripete datoteke

Bellevue Living d.o.o., Ulica Nade Ovčakove 47, 1000 Ljubljana

Poslovno stanovanjski objekt Center Bellevue

Datum objave: 25.2.2019

Pripete datoteke

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Datum objave: 22.2.2019

Pripete datoteke

Titus d.o.o., Dekani, Dekani 5, 6271 Dekani

Datum objave: 20. 2. 2019

Pripete datoteke

PERUTNINA PTUJ d.d. in PERŠUH, vzreja perutnine, trgovina in storitve d.o.o. (Farma Starošince)

Datum objave: 20. 2. 2019

Pripete datoteke

Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto (lokacija Ločna)

Datum objave: 20. 2. 2019

Pripete datoteke

Aluminium Kety Emmi d.o.o., Kolodvorska ulica 37A, 2310 Slovenska Bistrica

Datum objave: 20. 2. 2019

Pripete datoteke

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Gradnja parkirišča vzdolž železniške proge

Datum objave: 14.2.2019

Pripete datoteke

Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

ČN Mozirje

Datum objave: 14.2.2019

Pripete datoteke

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Datum objave: 14. 2. 2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (lokacija Ravne na Koroškem)

Datum objave: 14. 2. 2019

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (lokacija Zagrebška 37, 2251 Ptuj

Datum objave: 13. 2. 2019

Pripete datoteke

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica

Datum objave: 13. 2. 2019

Pripete datoteke

Magoform d.o.o., Bočka 1, 8330 Metlika

Linija za jedkanje in pasivacijo nerjavnega jekla s čistilno napravo

Datum objave: 12.2.2019

Pripete datoteke

Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Datum objave: 12. 2. 2019

Pripete datoteke

Gorenje Gospodinjski aparati d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje

Datum objave: 7. 2. 2019

Pripete datoteke

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Kolesarska povezava

Datum objave: 6.2.2019

Pripete datoteke

Livarna Titan d.o.o., Kovinarska cesta 38, 1241 Kamnik

Datum objave: 6. 2. 2019

Pripete datoteke

Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj

Datum objave: 5. 2. 2019

Pripete datoteke

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača

Datum objave: 4. 2. 2019

Pripete datoteke

Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 4.2.2019

Pripete datoteke

Frutarom Etol d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas

Datum objave: 4. 2. 2019

Pripete datoteke

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Datum objave: 31. 1. 2019

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Datum objave: 30. 1. 2019

Pripete datoteke

Bellevue investicije d.o.o., Letališka 25, 1000 Ljubljana

Datum objave: 30. 1. 2019

Pripete datoteke

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart

Datum objave: 30. 1. 2019

Pripete datoteke

HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova ulica 7A, 5000 Nova Gorica

Datum objave: 30. 1. 2019

Pripete datoteke

TRAMPER - transport in logistika d.o.o., Ulica Nikola Tesla 3 A, 6250 Ilirska Bistrica

Novogradnja parkirišča

Datum objave: 29. 1. 2019

Pripete datoteke

Franc Satler, Založe 42, 3313 Polzela

Datum objave: 22.1.2019

Pripete datoteke

Cinkarna Celjed.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 21. 1. 2019

Pripete datoteke

CBE INVEST d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana

Datum objave: 11. 1. 2019

Pripete datoteke

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško

Datum objave: 11. 1. 2019

Pripete datoteke

Panvita - Ekoteh d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota (Bioplinarna Motvarjevci)

Datum objave: 11. 1. 2019

Pripete datoteke

Panvita Ekoteh d.o.o., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota (Bioplinarna Jezera)

Datum objave: 11. 1. 2019

Pripete datoteke

SVP AVIO storitve d.o.o., Zapuže 10A, 4275 Begunje na Gorenjskem

Datum objave: 10. 1. 2019

Pripete datoteke

ETA KAMNIK d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik

Nova tehnološka oprema

Datum objave: 10.1.2019

Pripete datoteke

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 10. 1. 2019

Pripete datoteke

Stanko Zadnik, Čateška ulica 42a, 8250 Brežice

Datum objave: 8. 1. 2019

Pripete datoteke

Sašo Kašnik, Vrba 16, 1225 Lukovica

Datum objave: 8. 1. 2019

Pripete datoteke

K. Tivoli d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana

Datum objave: 7.1.2019

Pripete datoteke

Jaksetič Matjaž Transport d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 6250 Ilirska Bistrica

Datum objave: 4. 1. 2019

Pripete datoteke

Apolonija Vucej, Draža vas 36A, 3210 Loče

Datum objave: 3. 1. 2019

Pripete datoteke

Rokmar d.o.o., Ulica Vinka Vodopivca 14, 5000 Nova Gorica

Ureditev prostora za živilsko predelavo

Datum objave: 27.12.2018

Pripete datoteke

Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Trgovski objekt Šenčur

Datum objave: 27.12.2018

Pripete datoteke

Gorenje Gospodinjski aparati d.d., Partizanska 12, 3320 Velenje

Datum objave: 21. 12. 2018

Pripete datoteke

Inotherm d.o.o., Prigorica 98, 1331 Dolenja vas

Datum objave: 20. 12. 2018

Pripete datoteke

Goriške opekarne d.d., Merljaki 7, 5292 Renče

Datum objave: 20. 12. 2018

Pripete datoteke

Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje (Odlagališče Globoko)

Datum objave: 20. 12. 2018

Pripete datoteke

Levorato Marcevaggi s.r.i., Via Orlanda 47, 30030 Campalto

Datum objave: 19. 12. 2018

Pripete datoteke

Salomon, d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje (lokacija Lenart v Slovenskih Goricah)

Datum objave: 18. 12. 2018

Pripete datoteke

Ljutomerčan d.o.o., Babinska cesta 4, 9240 Ljutomer

Datum objave: 18. 12. 2018

Pripete datoteke

Holding Kobilarna Lipica d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana

Datum objave: 18. 12. 2018

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO