English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Arhiv sklepov

AGM Nemec d.o.o., Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku

Namestitev in delovanje tipske naprave za proizvodnjo asfalta tipa Kovinarska - Wibau 130/5-30/30

Datum objave: 3.2.2021

Pripete datoteke

Klas, Hace Stanislav s.p., Tepanje 71a, 3210 Slovenske Konjice

Širietev pridobivalnega prostora v kamnolomu Bela, Poljčane

Datum objave: 27.1.2021

Pripete datoteke

Iskra d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana; PE Galvanotehnika, Glinek 5, 1291 Škofljica

Datum objave: 27.1.2021

Pripete datoteke

Cimos d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

Datum objave: 26.1.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 25.1.2021

Pripete datoteke

Petrol Slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50,1000 Ljubljana

Datum objave: 20.1.2021

Pripete datoteke

Metal Ravne d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Datum objave: 19.1.2021

Pripete datoteke

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 15.1.2021

Pripete datoteke

Weiler Abrasives umetni brusi in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor

Datum objave: 12.1.2021

Pripete datoteke

Perutninska zadruga Ptuj z.o.o., Spodnja Hajdina 17, 2288 Hajdina

Datum objave: 11.1.2021

Pripete datoteke

Unior d.d. Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

Datum objave: 8.1.2021

Pripete datoteke

Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN10,

Datum objave: 7.1.2021

Pripete datoteke

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Razširitev ekonomsko - poslovne cone (gradnja komunalne infrastrukture)

Datum objave: 6.1.2021

Pripete datoteke

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

Gradnja sekundarne kanalizacije v Zagorju ob Savi in Kisovcu

Datum objave: 4.1.2021

Pripete datoteke

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

Industrijska cona Mele

Datum objave: 21.12.2020

Pripete datoteke

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Komunalna ureditev OIC Steklarna Hrastnik

Datum objave: 18.12.2020

Pripete datoteke

Meso Kamnik Mesna industrija d.d., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik

Datum objave: 15.12.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 11.12.2020

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Izgradnja zunanjega kamionskega terminala - 1. faza

Datum objave: 9.12.2020

Pripete datoteke

Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.12.2020

Pripete datoteke

Eta Cerkno d.o.o., Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

Datum objave: 7.12.2020

Pripete datoteke

Log Cener A d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana

Krčitev gozda in odstranitev vegetacije na celotnem območju Poslovne cone Sežana jugozahod

Datum objave: 7.12.2020

Pripete datoteke

Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače

Lokalni namakalni sistem Apače

Datum objave: 30.11.2020

Pripete datoteke

Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Kovis-Livarna d.o.o., Železarska 3, 3220 Štore

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Litostroj specialna livarna d.o.o., - v stečaju, Litostrojska cesta 42, 1000 Ljubljana

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Weiler Abrasives, umetni brusi in nekovine d.o.o.

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Termoplasti_plama d.o.o., Hrušica 104, 6244 Podgrad

Datum objave: 16.11.2020

Pripete datoteke

Simbio družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje

Datum objave: 16.11.2020

Pripete datoteke

Panvita Prašičereja Nemščak d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota

Gradnja in obratovanje dveh hlevov za plemenske svinje Ocinje

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Croning livarna d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Ramuta d.o.o., Dvorjane 41a, 2241 Spodnji Duplek

Datum objave: 5.11.2020

Pripete datoteke

Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče

Datum objave: 4.11.2020

Pripete datoteke

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

Datum objave: 2.11.2020

Pripete datoteke

MPI Reciklaža d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem

Datum objave: 2.11.2020

Pripete datoteke

Krka d.d. Novo mesto, Šmarješka cesa 6, 8000 Novo mesto

Datum objave: 28.10.2020

Pripete datoteke

Cimos d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

Datum objave: 26.10.2020

Pripete datoteke

SIJ METAL RAVNE d.o.o. Koroška cesta 14, 2390 Ravna na Koroškem

Datum objave: 26.10.2020

Pripete datoteke

Dimnikcobau d.o.o., Leskovškova cesta 9D, 1000 Ljubljana

Gradnja poslovne zgradbe Dimnikcobau III

Datum objave: 23.10.2020

Pripete datoteke

MM Omikron d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana

Trgovski center Lesce

Datum objave: 22.10.2020

Pripete datoteke

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana

Gradnja Zavoda za prestajanje kazni zapora v Ljubljani na lokaciji OPPN MOL 147

Datum objave: 22.10.2020

Pripete datoteke

Celjske mesnine d.o.o., Cesta v Trnovlje 17. 3000 Celje

Prizidek za sušenje, narezovanje, pakiranje in hlajenje gotovih izdelkov

Datum objave: 16.10.2020

Pripete datoteke

Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Datum objave: 16.10.2020

Pripete datoteke

Avto moto društvo Trbovlje, Vodenska cesta 50, 1422 Trbovlje

Poligon za trenažo vožnje

Datum objave: 13.10.2020

Pripete datoteke

Sij Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Sanacija leve brežine akumulacije HE Moste

Datum objave: 9.10.2020

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 6.10.2020

Pripete datoteke

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško

Podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško s 40 na 60 let do leta 2043

Datum objave: 2.10.2020

Pripete datoteke

Kostak d.d., Leskovškova ulica 2a, 8270 Krško

Poslovno stanovanjski objekt A3, stanovanjski objekt B1 in V1 s podzemno garažo; Zelena Jama / MS 1/2-1 in MR 171 / funkcionalna enota F4

Datum objave: 2.10.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Vgradnja povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete med revizijskima jaškoma 142 in 166 v dolžini 2.128,95 m

Datum objave: 30.9.2020

Pripete datoteke

Prosub d.o.o., Zaprta ulica 3c, 6310 Izola

Postavitev opreme za gojenje školjk

Datum objave: 30.9.2020

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Datum objave: 28.9.2020

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Datum objave: 28.9.2020

Pripete datoteke

Avto moto društvo Trbovlje, Vodenska cesta 50, 1422 Trbovlje

Poligon za trenažo vožnje

Datum objave: 23.9.2020

Pripete datoteke

Besco d.o.o., Nova vas 12, 4201 Zgornja Besnica

Obnova rabljenih svinčenih baterij, priprava za ponovno uporabo in predelava odpadnih svinčenih baterij v podjetju Besco

Datum objave: 23.9.2020

Pripete datoteke

Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica

Dograditev javne kanalizacije v aglomeraciji 16469 Vnanje Gorice v Občini Brezovica

Datum objave: 23.9.2020

Pripete datoteke

Panvita Ekotech d.o.o. Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 18.9.2020

Pripete datoteke

Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič

Datum objave: 17.9.2020

Pripete datoteke

Paloma, higienski papirji d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Datum objave: 16.9.2020

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Prestavitev vročevoda T2300 ob Letališki cesti - odsek RP13 - Bratislavska cesta

Datum objave: 11.9.2020

Pripete datoteke

Uroš Braček, Hvaletinci 13, 2255 Vitomarci

Hlev za piščance

Datum objave: 8.9.2020

Pripete datoteke

Makoter d.o.o., Cven 99d, 9240 Ljutomer

Datum objave: 3.9.2020

Pripete datoteke

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

Obrtna cona Kidričevo I. faza - I. del in II. faza - I. del

Datum objave: 25.8.2020

Pripete datoteke

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

Veslaška steza dostopnega vodnega centra

Datum objave: 25.8.2020

Pripete datoteke
  • Slep [pdf, 116.3 KB]

Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana povečanje zmogljivosti s 360.000 na 555.000 PE in izgradnja terciarne stopnje čiščenja

Datum objave: 7.8.2020

Pripete datoteke

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1360 Kočevje

Izgradnja vrtca Kočevje

Datum objave: 6.8.2020

Pripete datoteke

Uroš Braček, Hvaletinci 13, 2255 Vitomarci

Hlev za piščance

Datum objave: 5. 8. 2020

Pripete datoteke

Meja Šentjur d.d., Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur

Novogradnja hleva za rejo kokoši nesnic na farmi Slivnica "Novi hlev 2" in vgradnja opreme za hlevsko rejo oz. voliere za 43.000 kokoši nesnic

Datum objave: 5.8.2020

Pripete datoteke

Radenska družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci

Datum objave: 4.8.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda na območju porečja Savinje

Datum objave: 31.7.2020

Pripete datoteke

Dujardin d.o.o., Epson d.o.o., Cestno podjetje Ptuj d.d.

Izkoriščanje mineralne surovine prod in pesek v občini Kidričevo

Datum objave: 31.7.2020

Pripete datoteke

Panvita Ekoteh d.o.o., Lendavska 6, 9000 Murska Sobota

Obratovanje bioplinarne Motvarjevci

Datum objave: 31.7.2020

Pripete datoteke

Talum d.d., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Datum objave: 30.7.2020

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 24.7.2020

Pripete datoteke

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran

Ribiško pristanišče Seča

Datum objave: 23.7.2020

Pripete datoteke

SBS Trgovina d.o.o., Dolenjska cesta 320, 1291 Škofljica

POC Škofljica - komunalna oprema - II. b faza

Datum objave: 21.7.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

PPE-TOL plinsko parna enota Toplarna Ljubljana (sprememba gradbenega dovoljenja)

Datum objave: 17.7.2020

Pripete datoteke

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

Izgradnja vodovoda Zamostec

Datum objave: 17.7.2020

Pripete datoteke

SIP d.d. Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Gradnja hale za montažo končnih izdelkov kmetijskih strojev z nadstrešnico

Datum objave: 16.7.2020

Pripete datoteke

Javni stanovanjski sklad Mestna občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Gradnja stanovanjske soseske Jesihov štradon

Datum objave: 15.7.2020

Pripete datoteke

Rezidenca Dravlje d.o.o., Bravnićarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Rezidenca Dravlje

Datum objave: 15.7.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

Izgradnja krajših odsekov javne kanalizcije znotraj aglomeracije ID 1515 Kromberk

Datum objave: 15.7.2020

Pripete datoteke

Beles d.o.o., Črnomaljska cesta 5, 8333 Semič

Predelava nenevarnih lesenih odpadkov na žagi na naslovu Laze 26

Datum objave: 15.7.2020

Pripete datoteke

Mitol d.o.o., Partizanska cesta 78, 6210 Sežana

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Izgradnja kanalizacije za neopremljena območja aglomeracije ID 29 Maribor

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Helios Tblus d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje, Kidričeva 26,3000 Celje

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Pivka perutnina d.d., Kal 1, 6257 Pivka

Datum objave: 10.7.2020

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Ureditev Sevnične v Šmarju I. faza

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Eternit Slovenija d.o.o., Anhovo 9, 5210 Deskle

Povečanje količine izpusta odpadne vode iz tehnološke čistilne naprave (iztok V1)

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - Občina Krško; agromelioracija Senovo-Brestanica in agromelioracija Krško desni breg in Leskovec

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - Mestna občina Ptuj

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Ureditev kolesarske poti ob Kamniški Bistrici, Kamnik-Gocič

Datum objave: 6.7.2020

Pripete datoteke

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v naselju Zgornja Polskava, Gabernik in v naselju Bukovec - Občina Slovenska Bistrica

Datum objave: 3.7.2020

Pripete datoteke

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Polskava - povečanje poplavne varnosti na območju občin Videm in Kidričevo

Datum objave: 2.7.2020

Pripete datoteke

Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3 in MRB Investicije d.o.o., Ob poleni 31, 2230 Lenart

Novogradnja poslovne stavbe

Datum objave: 24.6.2020

Pripete datoteke

PERUTNINA PTUJ d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (Zagrebška cesta 37, 2250 Ptuj)

Datum objave: 23.6.2020

Pripete datoteke

Titus d.o.o., Dekani 5, 6271 Dekani

Datum objave: 23.6.2020

Pripete datoteke

Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki

Ureditev nove kolesarske poti v Občini Železniki v dolžini 7647 m

Datum objave: 23.6.2020

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Datum objave: 23.6.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o.,Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

PPE-TOL plinsko parna enota Toplarna Ljubljana (sprememba gradbenega dovoljenja)

Datum objave:

Pripete datoteke

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici

Datum objave: 19.6.2020

Pripete datoteke

Talum d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Prizidava k Orodjarni Talum Servis in Inženiring d.o.o.

Datum objave: 18.6.2020

Pripete datoteke

RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103

Odstranitev obstoječe vlečnice in novogradnja vlečnice Mojca 2 Kranjska Gora

Datum objave: 17.6.2020

Pripete datoteke

RAM HOLDING d.o.o., Bratislavska cesta 7, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Datum objave: 16.6.2020

Pripete datoteke

Friško d.o.o., Velika Polana 111, 9225 Velika Polana

Prenosni plinovod P 154 in merilno regulacijska postaja Velika Polana

Datum objave: 16.6.2020

Pripete datoteke

Taimana d.o.o., Cesta talcev 37a, 3320 Velenje

Trgovski center Trbovlje

Datum objave: 16.6.2020

Pripete datoteke

Marmor Sežana d.d., Partizanska cesta 73, 6210 Sežana

Kamnolom naravnega kamna apnenca Lipica I/2

Datum objave: 15.6.2020

Pripete datoteke

Proagent Nova Gorica d.o.o., Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica

Stanovanjska gradnja v Oseku

Datum objave: 15.6.2020

Pripete datoteke

Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva 91, 5000 Nova Gorica

Zazidalno območje Damber III

Datum objave: 15.6.2020

Pripete datoteke

Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana

Datum objave: 12.6.2020

Pripete datoteke

Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje

Dejavnost mletja, skladiščenja in odpreme cementa

Datum objave: 12.6.2020

Pripete datoteke

Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka (Farma Kal)

Datum objave: 12.6.2020

Pripete datoteke

Profiles d.o.o., Razdrto 46, 6225 Hruševje

Širitev obrtne cone Profiles II. (nova gradnja utrjenih površin - platojev za potrebe lesne proizvodne dejavnosti)

Datum objave: 11.6.2020

Pripete datoteke

MIK d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik

Trgovski objekt

Datum objave: 10.6.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1001 Ljubljana

Gradnja plinovodnega omrežja Žabnica (Brezovica)

Datum objave: 10.6.2020

Pripete datoteke

Tač d.o.o., Brnčičeva ulica 17c, 1231 Črnuče

Asfaltna baza Črnuče

Datum objave: 10.6.2020

Pripete datoteke

BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik

Datum objave: 9.6.2020

Pripete datoteke

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Rekonstrukcija skladišča UNP na lokaciji obrata Plinarna Maribor d.o.o.

Datum objave: 8.6.2020

Pripete datoteke

Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto

Gradnja prizidka k obstoječi stavbi za druge posebne družbene skupine

Datum objave: 8.6.2020

Pripete datoteke

Cementni izdelki Gorec d.o.o., Šentlovrenc 21, 8212 Velika Loka

Gradnja objektov PO Gorec

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

B-forma storitve in trgovina d.o.o., Kamniška cesta 57, 1241 Kamnik

Prenova poslovnega prostora v pekarno

Datum objave: 5.6.2020

Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana

Sanacija vodne akumulacije na območju Biatlonskega centra

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Datum objave: 3.6.2020

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

Bencinski servis s počivališčem Arnovski gozd

Datum objave: 2.6.2020

Pripete datoteke

TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad

Datum objave: 2.6.2020

Pripete datoteke

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

Sanacija ribiškega pristanišča Izola

Datum objave: 1.6.2020

Pripete datoteke

Ljutomerčan d.o.o., Babinska cesta 4, 9240 Ljutomer

Novogradnja hleva za plemenske svinje na mestu dotrajanih hlevov, Farma Cven - PL 1

Datum objave: 1.6.2020

Pripete datoteke

Hlebček d.o.o., Ptujska cesta 74, 2331 Pragersko

Pekarna Hlebček - novogradnja dveh proizvodnih hal in skladišča

Datum objave: 1.6.2020

Pripete datoteke

Peskokop Kepa, Suzana Kepa s.p., Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Ježce 2 v občini Šmartno pri Litiji

Datum objave: 1.6.2020

Pripete datoteke

2TDK Družba za razvoj projekta d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

Drugi tir železniške proge Divača Koper, sprememba posega

Datum objave: 29.5.2020

Pripete datoteke

Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica

Izgradnja sekundarnih vodov in objektov za odvajanje odpadnih voda v Občini Mežica

Datum objave: 26.5.2020

Pripete datoteke

Ekologo d.o.o., Štrafelova ulica 36, 2250 Ptuj

Predelava odpadne električne in elektronske opreme po postopku R12, R13

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

Delfin Hotel ZDUS d.o.o., Tomažičeva ulica 10, 6310 Izola

Povečana količina odvajanja industrijske odpadne vode

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd

Poslovna cona Otiški Vrh

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

Jurčič & Co. d.d., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur

Prizidek k obstoječemu objektu v kompleksu Logističnega centra Jurčič

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica in TAB-IPM d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem

Rekonstrukcija upravne zgradbe Tab Topla

Datum objave: 25.5.2020

Pripete datoteke

Štore Steel d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore

Datum objave: 22.5.2020

Pripete datoteke

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Novogradnja navezovalne ceste Dramlje - Šentjur, od km 0+000 do km 6+100 (od AC prikljuka na G2-107)

Datum objave: 21.5.2020

Pripete datoteke

Hofer trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Gradnja TC Hofer z manipulativnimi in parkirnimi površinami

Datum objave: 20.5.2020

Pripete datoteke

Pam d.o.o., Goriška cesta 5F. 5271 Vipava

Industrijski objekt

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna

Rekonstrukcija in dozidava OŠ Antona Globočnika

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

RZ PELLETS d.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka

Predelava odpadkov

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

CARTHAGO d.o.o., Kamenice 2, 9233 Odranci

Dogradnja zaprtega nadstreška znotraj obstoječega obrata Carthago d.o.o. v Odrancih

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče

Predelava odpadkov na Dinos d.o.o. Skladišče Slovenske Konjice

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija - poslovno skladiščni objekt

Datum objave: 19.5.2020

Pripete datoteke

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana

SNG Drama Ljubljana

Datum objave: 15.5.2020

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Ureditev skladiščne površine TRT 6 za potrebe skladiščenja vozil v Luki Koper

Datum objave: 12.5.2020

Pripete datoteke

FMG vzdrževanje d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Povečanje količin skladiščnih odpadkov

Datum objave: 12.5.2020

Pripete datoteke

DARS d.d., C.XIV.divizije 4, 3000 Celje

Navezava Luke Koper na avtocestno omrežje srminska vpadnica

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Občina Žalec, Občina Tabor, Občina Braslovče, Občina Prebold, Občina Vransko, Občina Polzela

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 1.sklop

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Impol LLT d.o.o., Partizanska cesta 38, 2310 Slovenska Bistrica

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec

Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

Gradnja parkirne hiše P+R Sonce v Kopru

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija prenosnega plinovoda P295 na območju Občine Jesenice

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor

Izgradnja kanalizacije za neopremljena območja aglomeracije ID 29 Maribor

Datum objave: 11.5.2020

Pripete datoteke

Mlado8 d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Ceroz d.o.o., Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Edvard Prančberger, Zgornja Ščavnica 71, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah

Izgradnja hlevov za purane, kotlovnica in skladišči

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

IGM ZAGORJE d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Grašič d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

IAK d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Krka d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva ulica 95, 1000 Ljubljana

Trgovski objekt Ljubljana-Slovenčeva ulica

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Distribucijsko omrežje zemeljskega plina Slivnica

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje VOKA Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Gradnje d.o.o., Dolenji Boštanj 66a, 8294 Boštanj

Gradnja in obratovanje betonarne

Datum objave: 8.5.2020

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Drave

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana

Pakirni stroj in metal detektor na isti liniji (Gradišče pri Kozini)

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke

Vitiva d.d., Nova vas pri Markovcih 98, 2281 Markovci

Izgradnja industrijske čistilne naprave Vitiva

Datum objave: 7.5.2020

Pripete datoteke

Soma Plus d.o.o., Suhadole 37a, 1218 Komenda

Predelava odpadkov v Borovnici

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana

Posodobitev linije za proizvodnjo mesnih namazov na lokaciji poslovne enote Izola

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II Ljubljana

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Sorbit valji d.o.o., Dobja vas 250, 2390 Ravne na Koroškem

Proizvodni prostori podjetja Sorbit valji - objekt 2

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Marumi Group International d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Kogeneracija Kočevje - toplovod

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Metalna Senovo, Titova cesta 52, 8281 Senovo

Dozidava objekta Metalna Senovo

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

Janez Holer, Dražen vrh 32, 2233 Zgornja Ščavnica

Stavba za rejo živali - perutninska farma

Datum objave: 5.6.2020

Pripete datoteke

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor

Izgradnja poštno logističnega centra Ljubljana Šiška

Datum objave: 6.5.2020

Pripete datoteke

Retal d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000 Ljubljana

Sprememba lokacije obdelave odpadkov v avtoklavu in ureditev skladiščenja odpadkov pred in po obdelavi

Datum objave: 8.4.2020

Pripete datoteke

Revoz d.d.,Belokranjska c. 4, 8000 Novo mesto

Datum objave: 3.4.2020

ENERGETIKA CELJE, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje

Datum objave: 3.4.2020

Pripete datoteke

PERUTNINA PTUJ d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (lokacija: Zagrebška cesta 52, 2250 Ptuj)

Datum objave: 3.4.2020

Pripete datoteke

Revoz d.d.,Belokranjska c. 4, 8000 Novo mesto

Datum objave: 3.4.2020

Pripete datoteke

Eolka d.o.o., Obala 132, 6320 Portorož

Postavitev vetrne elektrarne ZLM3

Datum objave: 31.3.2020

Pripete datoteke

AMZS d.d., Dunajska c. 128a,1000 Ljubljana

AMZS Poslovna enota Novo mesto

Datum objave: 31.3.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Posodobitev Čistilne linije 1 z optičnim čistilnim strojem Sortex in površinsko obdelavo Light Peeling

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Nadgradnja proizvodnega procesa v Mlinu 2 z luščenjem in kosmičenjem

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Sistem za hlajenje surovin v žitnih silosih

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Žito d.o.o., Šmartinska c. 154, 1000 Ljubljana

Nizkotlačna komora za zaplinjevanje s CO2

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Sončna zadruga zelena energija z.b.o. so.p.,Sneberska cesta 15a,1260 LJUBLJANA - POLJE

Novogradnja kotlovnice na lesno biomaso in toplovoda-DOLB Cankova

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Alkam d.o.o., Ljubljanska c. 63c, 1241 Kamnik

Naprava za prašno lakiranje

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bohinjska Bistrica-toplovod

Datum objave: 30.3.2020

Pripete datoteke

Jože Hedl s.p., Spodnja Vižinga 14, 2360 Radlje ob Dravi

Datum objave: 27.3.2020

Pripete datoteke

Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj

Datum objave: 27.3.2020

Pripete datoteke

Energetika Celje d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje

Datum objave: 20.3.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Izgradnja vročevoda za izvedbo III. faze poslovna cona Stara vas

Datum objave: 20.3.2020

Pripete datoteke

TPV d.o.o., Kandijska c. 60, Novo mesto

Presernica TPV v IPC Brezina v Brežicah

Datum objave: 20.3.2020

Pripete datoteke

Steklarna Hratnik d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Datum objave: 20.3.2020

Pripete datoteke

Turistični center Soriška planina d.o.o., Selca 86, 4227 Selca

Zadrževalnik vode za potrebe zasneževanja Soriška planina

Datum objave: 13.3.2020

Pripete datoteke

Gregor Kordež, Luže 17, 4212 Visoko

Gradnja kmetijskih objektov - selitev kmetije Kordež

Datum objave: 13.3.2020

Pripete datoteke

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 2. sklop

Datum objave: 13.3.2020

Pripete datoteke

Nogometno društvo Lendava 1903, Kolodvorska ulica 7, 9220 Lendava

Nogometna akademija Lendava

Datum objave: 13.3.2020

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 12.3.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o.,Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Gradnja plinovodnega omrežja na Ladji v Občini Medvode

Datum objave: 12.3.2020

Pripete datoteke

Acrilove d.o.o., Pristaniška ulica 8, 6000 Koper

Proizvodnja dvokomponentnih lepil v Izoli

Datum objave: 12.3.2020

Pripete datoteke

Robert Ornik, Lednik 44, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Nova gradnja hleva za piščance pitance

Datum objave: 12.3.2020

Pripete datoteke

LES MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana

Poslovna stavba skladišče Momax, Ljubljana Ig

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Gradnja plinovoda po Letališki cesti - odsek RP13 - Bratislavska cesta

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Razvojni center eNeM Materiali (RC eNeM) d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

Optimizacija pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom - raziskovalno razvojni projekt

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

Športni park Šoštanj

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o.,Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

CNG in LNG polnilnica ob Letališki cesti v Ljubljani

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Vojko Šušterič, Piršenbreg 21, 8254 Globoko

Zasebni namakalno-oroševalni sistem z več uporabniki Istenič Šuler

Datum objave: 11.3.2020

Pripete datoteke

Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave - občina Duplek, dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije ID 16458 Zg.Duplek

Datum objave: 10.3.2020

Pripete datoteke

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka

Ureditev komunalne infrastrukture ter ureditev zunanjih površin na območju naselij Klenik in Trnje

Datum objave: 9.3.2020

Pripete datoteke

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Recman Sistemi, Trgovina, Reciklaža in Management odpadkov d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper

Tehnologija predelave odpadne plastike v granulat

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

BIO PLINARNA Branko Arnuš s.p., Dolič 42, 2253 Destrnik

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina

Posodobitev mlina in posodobitev proizvodnje suhih teestenin

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Intec MKD d.o.o., Retnje 1a, 4294 Križe

Poslovno-proizvodni objekt

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec

Proizvodni objekt upravljavca Aplast v Ložnici pri Žalcu

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper

Bencinska črpalka v Luki Koper

Datum objave: 6.3.2020

Pripete datoteke

Wienerberger d.o.o., Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Datum objave: 5.3.2020

Pripete datoteke

Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območju porečja Savinje - Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Vojnik

Datum objave: 5.3.2020

Pripete datoteke

Lampič d.o.o. Ljubljana, Koprska ulica 62, 1000 Ljubljana

Obratovanje linije za eloksiranje aluminija v obstoječem objektu

Datum objave: 4.3.2020

Pripete datoteke

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

Komunalna ureditev dodatnega dela Poslovne cone Ločica

Datum objave: 27.2.2020

Pripete datoteke

Blažič d.o.o., Brnčičeva 18, 1000 Ljubljana

Gradnja poslovno skladiščnega objekta Blažič

Datum objave: 26.2.2020

Pripete datoteke

Peršuh d.o.o., Župečja vas1d, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

Sprmemba v izvedbi posega Farma za BTS rejo Starošince

Datum objave: 26.2.2020

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO