English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki > obrazci
Varstvo okolja

ODPADKI - Obrazci

NOVO – obrazec za zbiralce odpadkov

Pod naslovom »Ravnanje z odpadki – splošno« sta obrazca Vloga za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov in Vloga za spremembo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov nadomeščena z enotnim obrazcem Vloga za vpis ali spremembo vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov.

V obrazcu je na zavihku »navodila« podrobno opisan način vnosa podatkov, shranjevanje in pošiljanje obrazca.

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS 37/15 in 69/15)

Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto

Ravnanje z odpadki - splošno

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Ravnanje z izrabljenimi vozili

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Ravnanje z baterijami in akumulatorji

Gradbeni odpadki in zemljina

Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki

Razno

Načrt odstranjevananja PCB

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO