English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki > obrazci
Varstvo okolja

ODPADKI - Obrazci

Obvestilo 14.3.2019 - Poročilo o izvedenih aktivnostih 23. člena Uredbe o obvezni gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

Objavljen je obrazec za poročanje izvajalcev javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov po 23. členu Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18). V Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) je v 23. členu določeno, da izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do 31.3. tekočega leta poroča ministrstvu o aktivnostih iz prvega odstavka tega člena (navodila za ločevanje, obvestila o načinih prepuščanja, ozaveščevalne aktivnosti v vrtcih in šolah) za preteklo koledarsko leto.

Za namene poročanja smo oblikovali obrazec, ki se nahaja niže na strani pod rubriko "Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto". Izpolnjenega prosimo pošljite na elektronski naslov: gp.arso@gov.si

Obvestilo 6.2.2019 – Obrazec za premične naprave na območju gradbišč - NOVO

Pod naslovom »Razno« je objavljen nov obrazec vloge »Vloga za pridobitev/spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov na premični napravi na območju gradbišč«. Namenjeno je pridobivanju novega okoljevarstvenega dovoljenja ter spremembam že obstoječih dovoljenj izključno za premične naprave na območju gradbišč. Za ostale vrste vlog za premične naprave se še vedno uporablja obstoječi splošni obrazec – »Vloga za pridobitev/spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov«.

Obrazec je pripravljen v Excelu. V posamezni celici zavihkov obrazca je kot opomba opisan način vnosa podatkov, v nekaterih celicah je omogočena izbira podatkov iz spustnih seznamov. Izpolnjen excel obrazec pošljite na e-naslov gp.arso@gov.si, natisnjeno obliko izpolnjenega in potrjenega obrazca s priloženimi prilogami pa na Agencijo RS za okolje in prostor, Vojkova 1a, Ljubljana.

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS 37/15 in 69/15)

Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto

Ravnanje z odpadki - splošno

Obrazci, ki so na voljo za oddajo vlog in obratovalnih monitoringov, so izdelani v okolju Windows MS Office in delujejo v vseh okoljih,ki so popolnoma kompatibilna s tem okoljem.
Uporabniki, ki delajo v okoljih, ki niso v celoti kompatibilna z okoljem Windows MS Office, lahko predvsem naletijo na težavo, da določeni ali vsi ActiveX objekti ne bodo delovali.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Ravnanje z izrabljenimi vozili

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Ravnanje z baterijami in akumulatorji

Gradbeni odpadki in zemljina

Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki

Razno

Načrt odstranjevananja PCB

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO