English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki > obrazci
Varstvo okolja

ODPADKI - Obrazci

Obvestilo 12.9.2017 – obrazec za vnos zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine

Pod naslovom »Gradbeni odpadki in zemljina« je objavljen nov obrazec vloge »Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine po postopku R10«, ki je namenjen prvemu pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja ter spremembam že obstoječih dovoljenj.

Obrazec je pripravljen v Excelu. V posamezni celici zavihkov obrazca je kot opomba opisan način vnosa podatkov, v nekaterih celicah je omogočena izbira podatkov iz spustnih seznamov. Izpolnjen excel obrazec pošljite na e-naslov gp.arso@gov.si, natisnjeno obliko izpolnjenega in potrjenega obrazca s priloženimi prilogami pa na Agencijo RS za okolje in prostor, Vojkova 1a, Ljubljana.

Obvestilo 12.9.2017 – obrazec za odstranjevanje azbesta

Pod naslovom »Razno« je objavljen nov obrazec vloge »Vloga za pridobitev dovoljenja za odstranjevanje azbesta«, ki je namenjen prvemu pridobivanju okoljevarstvenega dovoljenja ter spremembam že obstoječih dovoljenj.

Obrazec je pripravljen v Excelu. V posamezni celici zavihkov obrazca je kot opomba opisan način vnosa podatkov, v nekaterih celicah je omogočena izbira podatkov iz spustnih seznamov. Izpolnjen excel obrazec pošljite na e-naslov gp.arso@gov.si, natisnjeno obliko izpolnjenega in potrjenega obrazca s priloženimi prilogami pa na Agencijo RS za okolje in prostor, Vojkova 1a, Ljubljana.

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS 37/15 in 69/15)

Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto

Ravnanje z odpadki - splošno

Obrazci, ki so na voljo za oddajo vlog in obratovalnih monitoringov, so izdelani v okolju Windows MS Office in delujejo v vseh okoljih,ki so popolnoma kompatibilna s tem okoljem.
Uporabniki, ki delajo v okoljih, ki niso v celoti kompatibilna z okoljem Windows MS Office, lahko predvsem naletijo na težavo, da določeni ali vsi ActiveX objekti ne bodo delovali.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Ravnanje z izrabljenimi vozili

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Ravnanje z baterijami in akumulatorji

Gradbeni odpadki in zemljina

Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki

Razno

Načrt odstranjevananja PCB

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO