English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Arhiv sklepov

DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija cestnega telesa in objektov na odsekih AC A1/0046 in 0646 Domžale – Šentjakob, A1/0047 in 0647 Šentjakob – Lj (Zadobrova), 0145 priključek Lj Šentjakob in 0189 priključek Lj Sneberje

Datum objave: 12. 04. 2022

Pripete datoteke

KOSTAK d.d., Leskovškova ulica 2, 8270 Krško

Poslovno stanovanjski objekt "B6-GP1"

Datum objave: 05. 04. 2022

Pripete datoteke

Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 32, 1330 Kočevje

Zbirališče izrabljenih vozil

Datum objave: 5. 4. 2022

Pripete datoteke

DARS d.d.. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija cestnega telesa in objektov

Datum objave: 01. 04. 2022

Pripete datoteke

Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 32, 1330 Kočevje

Zbirališče izrabljenih vozil

Datum objave: 18. 3. 2022

Pripete datoteke

Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, 1218 Komenda

Trgovina z živili in neživili LIDL PE 279 Maribor-Ptujska

Datum objave: 11. 3. 2022

Pripete datoteke

Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Sprememba v obratovanju naprave za intenzivno rejo perutnine

Datum objave: 10. 3. 2022

Pripete datoteke

ALUKS d.o.o., Sermin 75, 6000 Koper

Gradnja industrijsko-skladiščnega objekta

Datum objave: 7. 3. 2022

Pripete datoteke

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Fekalna kanalizacija iz območja Krvavca in vasi Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in Šenturska Gora

Datum objave: 15.02.2022

Pripete datoteke

JUDEŽ d.o.o., Resslova ulica 5, 8000 Novo mesto

Izvedba zemeljskih in gradbenih del za ureditev parkirišča tovornih vozil v delu območja gospodarske cone Na Brezovici

Datum objave: 01.02.2022

Pripete datoteke

Robert Fujs, Spodnja Ščavnica 53, 9250 Gornja Radgona

Nestanovanjska kmetijska stavba - hlev za prašiče in plemenske svinje

Datum objave: 14. 01. 2022

Pripete datoteke

IAK, Industrija apna Kresnice d.o.o., Kresnice 14, 1281 Kresnice

Nameravana sprememba v obratovanju naprave za proizvodnjo apna

Datum objave: 05.01.2022

Pripete datoteke

Zdenko Osvald, Zgornji Lehen na Pohorju 11, 2364 Ribnica na Pohorju

Gradnja - prizidava hleva za piščance

Datum objave: 04. 01. 2022

Pripete datoteke

VOC Ekologija d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur

Izgradnja tehnološkega platoja in postavitev (montaža) mobilne asfaltne baze

Datum objave: 27.12.2021

Pripete datoteke

CEP d.o.o., Lava 7, 3000 Celje

Postavitev sušilnice mulja

Datum objave: 27.12.2021

Pripete datoteke

Gorenjc d.o.o., Savska cesta 29, 4240 Radovljica

Za nameravani poseg: povečanje količine odpadne vode

Datum objave: 21. 12. 2021

Pripete datoteke

JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

Odlagališče za nenevarne odpadke Mala Mežakla - nameravana sprememba v obratovanju naprave

Datum objave: 21. 12. 2021

Pripete datoteke

KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti skladišča SMS v proizvodni objekt za sušenje muljev, blat in digestata

Datum objave: 14. 12. 2021

Pripete datoteke

Kušer Mont d.o.o., Miklošičeva ulica 11B, 3000 Celje

Linija za ročno sortiranje odpadkov po postopkih R12 in R13

Datum objave: 14. 12. 2021

Pripete datoteke

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Sprememba v obratovanju naprave za taljenje in litje aluminija in magnezija, vključno zlitin na naslovu Litostorjska c. 46, Ljubljana

Datum objave: 09. 12. 2021

Pripete datoteke

BRAVIA MOBIL, d.o.o., Vavta vas 36, 8000 Novo mesto

Proizvodni objekt - Zalog

Datum objave: 7. 12. 2021

Pripete datoteke

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih izdelkov uporablja kemične in biološke postopke

Datum objave: 17. 11. 2021

Pripete datoteke

CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper

Pridobivanje mineralne surovine tehničnega kamna - apnenca v pridobivalnem prostoru Razdrto 2

Datum objave: 16. 11. 2021

Pripete datoteke

Kostanj proizvodno podjetje, d.o.o., Medlog 63, 3000 Celje

Predelava odpadnega lesa z drobljenjem

Datum objave: 15. 11. 2021

Pripete datoteke

Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

Zaplavna pregrada in ureditev sotočja Brezoviškega in Lukenjskega grabna

Datum objave: 15. 11. 2021

Pripete datoteke

Gramoz - AP, d.o.o., Dvor 6a, 3240 Šmarje pri Jelšah

Izkoriščanje tehničnega kamna - apanenca v pridobivalnem prostoru kamnoloma Pijovci 2

Datum objave: 26. 10. 2021

Pripete datoteke

DARS d.d., Cesta XIV. Divizije 14, 3000 Celje

Izgradnja glavne ceste Želodnik - Mengeš - Vodice, odsek Mengeš - Žeje - Vodice

Datum objave: 21.10.2021

Pripete datoteke

Šuštar Trans d.o.o., Golišče 60, 1281 Kresnice

Šuštar Trans ekološki center

Datum objave: 21.10.2021

Pripete datoteke

Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprav CERO Gajke

Datum objave: 18. 10. 2021

Pripete datoteke

Dolomit Janko Kosmač s.p., Zadlog 27, 5274 Črni vrh nad Idrijo

Izkoriščanje tehničnega kamna-dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Kresov grič 2

Datum objave: 15. 10. 2021

Pripete datoteke

Patrik Pribac, Baredi 23, 6310 Izola

Naložba v trajne nasade

Datum objave: 15. 10. 2021

Pripete datoteke

Igor Boncelj, Žeje 1C, 4203 Duplje

Rekreacijsko turistični center Lancovo

Datum objave: 14.10.2021

Pripete datoteke

Raycap d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 7, 1218 Komenda

Proizvodno skladiščno poslovni objekt Raycap

Datum objave: 13. 10. 2021

Pripete datoteke

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica

Javna kanalizacija s čistilno napravo v aglomeracijah Krka, Gabrovčec in Podbukovje

Datum objave: 13. 10. 2021

Pripete datoteke

Simon Pribac, Padna 1a, 6333 Sečovlje

Poseg: Naložba v trajne nasade

Datum objave: 08.10.2021

Pripete datoteke

CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprav v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske-CeROD

Datum objave: 07. 10.2021

Pripete datoteke

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave na lokaciji Kolodvorska 27, Mengeš

Datum objave: 7. 10. 2021

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave PC MI Zalog-klavnice

Datum objave: 4.10.2021

Pripete datoteke

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave na lokaciji Trimlini 2D, Lendava

Datum objave: 1.10.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave

Datum objave: 28. 9. 2021

Pripete datoteke

Sklep

Občina Lendava za poseg: izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Pripete datoteke

P-D KREMEN, d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej

Poseg pridobivanje roženca v peskokopu Jersovec IIb-Mirna na Dolenjskem

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

ZL Living d.o.o., Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana

Poseg: Stanovanjska soseska Črnuški bajer Faza 2

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Poseg: Skladišče 54

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

Izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

Izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Pripete datoteke

Stonex geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 15.9.2021

Pripete datoteke

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica

Knalizacija Spodnji trg v občini Vuzenica

Datum objave: 31.8.2021

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 31.8.2021

Pripete datoteke

Paloma higienski papirji d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Datum objave: 27.8.2021

Pripete datoteke

BLK d.o.o., Za gozdom 8, 2000 Maribor

Gradnja sončne elektrarne (SE) Brstje-Ptuj

Datum objave: 26.8.2021

Pripete datoteke

Tine Nusdorfer, Zavino 26, 5295 Branik

Vzpostavitev vinogradov

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod naselja Babno polje

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Tine Nusdorfer, Zavino 26, 5295 Branik

Vzpostavitev vinogradov

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

Datum objave: 19.8.2021

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 16 Kozarje

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Kanalizacijski sistem Lancova vas, Sela, Barislovci in Trnovec

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO