English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja
Varstvo okolja

Arhiv sklepov

Raycap d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod hrasti 7, 1218 Komenda

Proizvodno skladiščno poslovni objekt Raycap

Datum objave: 13. 10. 2021

Pripete datoteke

Simon Pribac, Padna 1a, 6333 Sečovlje

Poseg: Naložba v trajne nasade

Datum objave: 08.10.2021

Pripete datoteke

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave na lokaciji Kolodvorska 27, Mengeš

Datum objave: 7. 10. 2021

Pripete datoteke

CeROD, center za ravnanje z odpadki d.o.o., j.p., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprav v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske-CeROD

Datum objave: 07. 10.2021

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave PC MI Zalog-klavnice

Datum objave: 4.10.2021

Pripete datoteke

LEK d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave na lokaciji Trimlini 2D, Lendava

Datum objave: 1.10.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton, d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Prijava nameravane spremembe v obratovanju naprave

Datum objave: 28. 9. 2021

Pripete datoteke

Sklep

Občina Lendava za poseg: izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Pripete datoteke

P-D KREMEN, d.o.o., Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej

Poseg pridobivanje roženca v peskokopu Jersovec IIb-Mirna na Dolenjskem

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

ZL Living d.o.o., Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana

Poseg: Stanovanjska soseska Črnuški bajer Faza 2

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Poseg: Skladišče 54

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

Izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Datum objave: 24. 9. 2021

Pripete datoteke

Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava

Izgradnja večnamenske dvorane z bazenom Lendava

Pripete datoteke

Stonex geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 15.9.2021

Pripete datoteke

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica

Knalizacija Spodnji trg v občini Vuzenica

Datum objave: 31.8.2021

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 31.8.2021

Pripete datoteke

Paloma higienski papirji d.d., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Datum objave: 27.8.2021

Pripete datoteke

BLK d.o.o., Za gozdom 8, 2000 Maribor

Gradnja sončne elektrarne (SE) Brstje-Ptuj

Datum objave: 26.8.2021

Pripete datoteke

Tine Nusdorfer, Zavino 26, 5295 Branik

Vzpostavitev vinogradov

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod naselja Babno polje

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Tine Nusdorfer, Zavino 26, 5295 Branik

Vzpostavitev vinogradov

Datum objave: 23.8.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje

Datum objave: 19.8.2021

Pripete datoteke

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Kanalizacijski sistem Lancova vas, Sela, Barislovci in Trnovec

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 16 Kozarje

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 18.8.2021

Pripete datoteke

Pecel d.o.o. Semič, maline pri Štrekljevcu 5, 8333 Semič

Kamnolom Maline

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

Javna kanalizacija v naseljih Dolenja vas, Prigorica, Nemška vas in Rakitnica

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Novoles plus d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 25, 1000 Ljubljana

Izvedba vrtine za zajem podzemne vode za vodooskrbo hiš v naselju Lepena

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

Kanalizacija odpadnih komunalnih vodov za naselja Unec, Ivanje Selo in Slivice

Datum objave: 16.8.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Mala sončna elektrarna Brestanica (MFE TEB 4)

Datum objave: 13.8.2021

Pripete datoteke

Dars d.d., Ulica XIV.divizije 4, 3000 Celje

Rekonstrukcija obstoječega avtocestnega priključka Arja vas

Datum objave: 13.8.2021

Pripete datoteke

Valnarček d.o.o., Zaboršt pri Dolu 14, 4262 Dol pri Ljubljani

Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Valnarček -Grosuplje

Datum objave: 11.8.2021

Pripete datoteke

Hermes inženiring d.o.o., Slovenska ulica 40, 9000 Murska Sobota

Gradnja poslovno stanovanjske stavbe - Agora v Mariboru

Datum objave: 10.8.2021

Pripete datoteke

Brinox d.o.o., Sora 21, 1215 Medvode

Povečanje zmogljivosti naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov

Datum objave: 6.8.2021

Pripete datoteke

Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj

Izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru gramoznice Pletrje P2f - širitev

Datum objave: 6.8.2021

Pripete datoteke

Mijaks K d.o.o., Mokrška ulica16c, 1000 Ljubljana

Oskrbovana stanovanja Topniška

Datum objave: 4.8.2021

Pripete datoteke

Kušer Mont d.o.o., Miklošičeva ulica 1b, 3000 Celje

Linija za ročno sortiranje odpadkov po postopkih R12 in R13

Datum objave: 30.7.2021

Pripete datoteke

Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače

Namakalni sistem Apače

Datum objave: 30.7.2021

Pripete datoteke

Občina Starše, Starše 93, 205 Starše

Izgradnja komunalne opreme za obrtno cono Zlatoličje v občini Starše

Datum objave: 29.7.2021

Pripete datoteke

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Objekt Severna vrata

Datum objave: 29.7.2021

Pripete datoteke

Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana

Datum objave: 28.7.2021

Pripete datoteke

Sij Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice

Datum objave: 28.7.2021

Pripete datoteke

Investicijska družba Dolnov d.o.o., Šuceva ulica 23, 4000 Kranjc

Večstanovanjski objekt 3 in 4 v Mrzli dolini in priključna cesta

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

ETA Cerkno d.o.o., Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Rudis d.o.o., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje

Sončna elektrarna Blate

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Občina Starše, Starše 93, 205 Starše

Izgradnja komunalne opreme za obrtno cono Zlatoličje v občini Starše

Datum objave: 26.7.2021

Pripete datoteke

Panvita Prašičereja Nemščak d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota

Gradnja in obratovanje dveh hlevov za plemenske svinje Ocinje

Datum objave: 20.7.2021

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Širitev proizvodnje aseptičnih izdelkov - objekt 70

Datum objave: 19.7.2021

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

Datum objave: 16.7.2021

Pripete datoteke

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

Stanovanjska soseska Rakova Jelša I

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

Agromelioracija na komasacijskem območju Dobrovnik

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Helios Tblus d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Dinos d.o.o. Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana Črnuče

Predelava odpadkov na skladišču Kočevje

Datum objave: 15-7.2021

Pripete datoteke

BIA SEPARATIONS d.o.o., Mirce 21, 5270 Ajdovščina

Povečanje zmogljivosti proizvodnje CIM monolitnih kolon in preparativne kromatografije

Datum objave: 15.7.2021

Pripete datoteke

Melamin d.d. Kočevje, Tomšičeva cesa 9, 1330 Kočevje

Datum objave: 13.7.2021

Pripete datoteke

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81b, 9201 Puconci

Datum objave: 12.7.2021

Pripete datoteke

LIO, Storitve in posrednštvo, Leja Škoberne s.p., Cesta pod Rifnikom 22, 3230 Šentjur

Pridobivanje tehničnega kamna dolomita v kamnolomu Hrastje z namenom sanacije v občini Šentjur

Datum objave: 9.7.2021

Pripete datoteke

Stonex, geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 9.7.2021

Pripete datoteke

ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Rekonstrukcija daljnovoda (DV) 2 x 110 kV Gorica-Divača odsek Vrtojba-Sežana

Datum objave: 2.7.2021

Pripete datoteke

Gabrijel Aluminium d.o.o., Pod jelšami 7, 1290 Gosuplje

Poslovno proizvodno skladiščni objekt

Datum objave: 2.7.2021

Pripete datoteke

Soči Park d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Večstanovanjski objekt - varovana stanovanja - Soči Park

Datum objave: 30.6.2021

Pripete datoteke

Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju

Gradnja primarne in sekundarne kanalizacije v naselju Lancova vas v občini Videm

Datum objave: 29.6.2021

Pripete datoteke

Petrol Geo d.o.o., Mlinska ulica 5d, 9220 Lendava

Prestavitev plinovoda v Lendavi

Datum objave: 18.6.2021

Pripete datoteke

INOKS PLUS d.o.o. Černelavci, Gorička ulica 150, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 18.6.2021

Pripete datoteke

Easytrans d.o.o., Cesta ob Železnici 4, 3310 Žalec

Novogradnja poslovno stanovanjskega kompleksa Dečkova Celje

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola

Izgradnja zadrževalnikov Rikorvo I sotočje, Rikorvo AC, Rikorvo 2, Morer pod AC in Morer nad AC

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Dom starejših občanov Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina

Dom starejših občanov Ajdovščina - DSO Kresnice

Datum objave: 14.6.2021

Pripete datoteke

Terramar d.o.o., Maistrova ulica 16, 1241 Kamnik

Poslovno proizvodni objekt

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

Silurus ribogojništvo d.o.o., Hofmanova ulica 5, 3252 Rogatec

Izgradnja zaprtega sistema gojenja afriškega soma

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

LTH Castings d.o.o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 10.6.2021

Pripete datoteke

Luka Koper INPO d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Postopek mletja lesenih odpadkov v lesne sekance na mobilni napravi

Datum objave: 9.6.2021

Pripete datoteke

Enos d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice

Sončna elektrarna Koroška Bela

Datum objave: 3.6.2021

Pripete datoteke

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana

Datum objave:2.6.2021

Pripete datoteke

HSE Energetska družba Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje

Datum objave: 2.6.2021

Pripete datoteke

Dolenc d.o.o., Podlubnik 135, 4220 Škofja Loka

Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Visoko 2 - Škofja Loka

Datum objave: 1.6.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Prosub d.o.o., Zaprta ulica 3c, 6310 Izola

Postavitev opreme za gojenje školjk na območju, za katero je pridobljeno vodno dovoljenje

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

3BIRO d.o.o, Kotnikova ulica 12, 1000 Ljubljana

Stanovanjsko poslovni objekt Slomškova Murska Sobota

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta 1, 1230 Domžale

Datum objave: 31.5.2021

Pripete datoteke

Paloma PIS d.o.o., Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh

Delna odstranitev, rekonstrukcija in prizidava k obstoječemu industrijskemu objektu

Datum objave: 28.5.2021

Pripete datoteke

Parametrik d.o.o., Dekani 2, 6271 Dekani

Predelava nenevarnih odpadkov po postopku R12 in R13

Datum objave: 28.5.2021

Pripete datoteke

Količevo Karton Proizvodnja kartona d.o.o., Papirniška cesta1, 1230 Domžale

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Kolektor Group d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija

Proizvodna hala Kolektor S21 in parkirišče

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica

DSO Ilirska Bistrica - namenska stavba z dvema bivalnima enotama

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

LIN NEPREMIČNINE d.o.o., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana

Stanovanjska pozidava v EUP GR-45

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

RP INVESTICIJE d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

Poslovni objekt P2B 2 v OPC P2B v Šenčurju

Datum objave: 27.5.2021

Pripete datoteke

Steklarna Rogaška d.o.o., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina

Datum objave: 25.5.2021

Pripete datoteke

AGM Starešinič d.o.o., Hrast pri Vinici 26, 8344 Vinica

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje

Datum objave: 24.5.2021

Pripete datoteke

Lafarge Cement d.o.o, Kolodvorska cesta 5, 1420 TRBOVLJE

Datum objave: 21.5.2021

Pripete datoteke

Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Pripete datoteke

GIGA-R Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana

Poslovno objekt Letališka

Datum objave: 20.5.2021

Pripete datoteke

Snaga, družba za ravnanje odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o, Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Datum objave: 19.5.2021

Pripete datoteke

Inpos d.o.o., Opekarniška cesta 2, 3000 Celje

Novogradnja logističnega centra Inpos

Datum objave: 19.5.2021

Pripete datoteke

Ilirija d.o.o., Tržaška cesta 40, 1000 Ljubljana

novogradnja visoko regalnega skladišča

Datum objave: 17.5.2021

Pripete datoteke

Javni stanovanjski sklad Mestne občina Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana

stanovanjska soseska Zvezna ulica

Datum objave: 17.5.2021

Pripete datoteke

Počitek - Užitek d.o.o., Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice

Odvajanje odpadnih vod

Datum objave: 13.5.2021

Pripete datoteke

Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana Dobrunje

Datum objave: 12.5.2021

Pripete datoteke

mlado d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Skladiščni objekt

Datum objave: 6.5.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 29.4.2021

Pripete datoteke

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova c. 16, 1000 Ljubljana

Center znanosti

Datum objave: 26.4.2021

Pripete datoteke

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

Širitev ZD Domžale in gradnja podzemne garaže

Datum objave: 26.4.2021

Pripete datoteke

Terme Paradiso Cvetkovič Marjan s.p., Selska cesta 15b, 8257 Dobova

Odvajanje odpadnih vod

Datum objave: 23.4.2021

Pripete datoteke

GUJS d.o.o., Stanežiče 53a, 1210 Ljubljana Šentvid

Dva objekta za ravnanje z odpadki

Datum objave: 22.4.2021

Pripete datoteke

Unior Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

Proizvodno poslovni objekt v Zrečah

Datum objave: 21.4.2021

Pripete datoteke

Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Nova Veterinarska fakulteta

Datum objave: 20.4.2021

Pripete datoteke

Peter Krabonja, Sodinci 28, 2274 Velika Nedelja

Datum objave: 15.4.2021

Pripete datoteke

Radenska družba za polnitev mineralnih voda in brazalkoholnih pijač d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci

Datum objave: 14.4.2021

Pripete datoteke

Paradajz d.o.o., Renkovci 57/C, 9224 Turnišče

Povečanje emisije odpadne vode

Datum objave: 12.4.2021

Pripete datoteke

Slovenske železnice d.d., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana

Gradnja nove Avtobusne postaje Ljubljana s poslovnimi prostori in parkirno hišo

Datum objave: 8.4.2021

Pripete datoteke

Palfinger d.o.o., Jaskova ulica 18, 2000 Maribor

Datum objave: 7.4.2021

Pripete datoteke

Turna d.o.o. Primorska 6b, 3325 Šoštanj

Prizidava (novogradnja) proizvodno skladiščnega objekta k obstoječemu objektu

Datum objave: 2.4.2021

Pripete datoteke

Knauf insulation d.o.o., Trata 32, 4220 Škofja Loka

Datum objave: 31.3.2021

Pripete datoteke

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, 1260 Ljubljana Polje

Centralna kuhinja UPK in prizidek

Datum objave: 31.3.2021

Pripete datoteke

Salomon d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje

Datum objave: 31.3.2021

Pripete datoteke

Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Datum objave: 31.3.2021

Pripete datoteke

Perutnina Ptuj d.o.o., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj

Datum objave: 30.3.2021

Pripete datoteke

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica

Datum objave: 30.3.2021

Pripete datoteke

Tovarna kemičnih izdelkov d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik

Datum objave: 30.3.2021

Pripete datoteke

Jata Emona d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

Datum objave: 30.3.2021

Pripete datoteke

Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice

Fotovoltaična elektrarna ob akumulacijskem bazenu HE Brežice - deponija sedimentov D3

Datum objave: 254.3.2021

Pripete datoteke

G2O storitve d.o.o., Sv. Florijan 126, 3250 Rogaška Slatina

Izgradnja recirkuliranega sistema za vzrejo afriškega soma

Datum objave: 23.3.2021

Pripete datoteke

AquafilSLO d.o.o., Letališka cesta 15, 1000 LJUBLJANA

Datum objave: 19.3.2021

Pripete datoteke

Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Strelišče Apače

Datum objave: 15.3.2021

Pripete datoteke

Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1.maja 14, 1430 Hrastnik

Datum objave: 11.3.2021

Pripete datoteke

JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.,Študljanska cesta 91,1230 DOMŽALE

Datum objave: 9.3.2021

Pripete datoteke

LPTS proizvodnja ulitkov in modelov d.o.o., Litostrojska cesta 44, 1000 Ljubljana

Obratovanje elektroobločne peči zmogljivosti 3 t

Datum objave: 5.3.2021

Pripete datoteke

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Sončna elektrarna Zlatoličje

Datum objave: 4.3.2021

Pripete datoteke

Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica

Širitev odlagališča odpadkov Suhi Most

Datum objave: 2.3.2021

Pripete datoteke

Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor

Datum objave: 25.2.2021

Pripete datoteke

Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81b, 9201 Puconci

Datum objave: 24.2.2021

Pripete datoteke

Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto

Kamnolom Soteska - širitev

Datum objave: 23.2.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 19.2.2021

Pripete datoteke

Stonex geotehnologija d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur

Datum objave: 19.2.2021

Pripete datoteke

ISKRA ISD-Galvanika d.o.o., Savska loka 4, 4000 Kranj

Datum objave: 17.2.2021

Pripete datoteke

Doga galvana d.o.o., Krmelj 2d, 8296 Krmelj

Datum objave: 15.2.2021

Pripete datoteke

TAB d.d., Polena 6, 2392 Mežica

Datum objave:12.2.2021

Pripete datoteke

CEROZ d.o.o., Center za ravnanje z odpadki Zasavje, Brdce 41b, 1431 Dol pri Hrastniku

Datum objave: 10.2.202021

Pripete datoteke

Komunala Trebnje d.o.o., Primštal 30, 8210 Trebnje

Datum objave: 10.2.2021

Pripete datoteke

Silkem proizvodnja zeolitov d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo

Datum objave: 9.2.2021

Pripete datoteke

AGM Nemec d.o.o., Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku

Namestitev in delovanje tipske naprave za proizvodnjo asfalta tipa Kovinarska - Wibau 130/5-30/30

Datum objave: 3.2.2021

Pripete datoteke

Klas, Hace Stanislav s.p., Tepanje 71a, 3210 Slovenske Konjice

Širietev pridobivalnega prostora v kamnolomu Bela, Poljčane

Datum objave: 27.1.2021

Pripete datoteke

Iskra d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana; PE Galvanotehnika, Glinek 5, 1291 Škofljica

Datum objave: 27.1.2021

Pripete datoteke

Cimos d.d., Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

Datum objave: 26.1.2021

Pripete datoteke

Termoelektrarna Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Datum objave: 25.1.2021

Pripete datoteke

Petrol Slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50,1000 Ljubljana

Datum objave: 20.1.2021

Pripete datoteke

Metal Ravne d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Datum objave: 19.1.2021

Pripete datoteke

Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota

Datum objave: 15.1.2021

Pripete datoteke

Weiler Abrasives umetni brusi in nekovine d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor

Datum objave: 12.1.2021

Pripete datoteke

Perutninska zadruga Ptuj z.o.o., Spodnja Hajdina 17, 2288 Hajdina

Datum objave: 11.1.2021

Pripete datoteke

Unior d.d. Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče

Datum objave: 8.1.2021

Pripete datoteke

Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje DN10,

Datum objave: 7.1.2021

Pripete datoteke

Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Razširitev ekonomsko - poslovne cone (gradnja komunalne infrastrukture)

Datum objave: 6.1.2021

Pripete datoteke

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

Gradnja sekundarne kanalizacije v Zagorju ob Savi in Kisovcu

Datum objave: 4.1.2021

Pripete datoteke

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

Industrijska cona Mele

Datum objave: 21.12.2020

Pripete datoteke

Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Komunalna ureditev OIC Steklarna Hrastnik

Datum objave: 18.12.2020

Pripete datoteke

Meso Kamnik Mesna industrija d.d., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik

Datum objave: 15.12.2020

Pripete datoteke

Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje

Datum objave: 11.12.2020

Pripete datoteke

Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper

Izgradnja zunanjega kamionskega terminala - 1. faza

Datum objave: 9.12.2020

Pripete datoteke

Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana

Datum objave: 8.12.2020

Pripete datoteke

Eta Cerkno d.o.o., Goriška cesta 19, 5282 Cerkno

Datum objave: 7.12.2020

Pripete datoteke

Log Cener A d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana

Krčitev gozda in odstranitev vegetacije na celotnem območju Poslovne cone Sežana jugozahod

Datum objave: 7.12.2020

Pripete datoteke

Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače

Lokalni namakalni sistem Apače

Datum objave: 30.11.2020

Pripete datoteke

Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Kovis-Livarna d.o.o., Železarska 3, 3220 Štore

Datum objave: 27.11.2020

Pripete datoteke

Weiler Abrasives, umetni brusi in nekovine d.o.o.

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Litostroj specialna livarna d.o.o., - v stečaju, Litostrojska cesta 42, 1000 Ljubljana

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Papirnica Vevče Proizvodnja d.o.o., Papirniška pot 25, 1261 Ljubljana-Dobrunje

Datum objave: 24.11.2020

Pripete datoteke

Simbio družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje

Datum objave: 16.11.2020

Pripete datoteke

Termoplasti_plama d.o.o., Hrušica 104, 6244 Podgrad

Datum objave: 16.11.2020

Pripete datoteke

Croning livarna d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Panvita Prašičereja Nemščak d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota

Gradnja in obratovanje dveh hlevov za plemenske svinje Ocinje

Datum objave: 6.11.2020

Pripete datoteke

Ramuta d.o.o., Dvorjane 41a, 2241 Spodnji Duplek

Datum objave: 5.11.2020

Pripete datoteke

Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče

Datum objave: 4.11.2020

Pripete datoteke

MPI Reciklaža d.o.o., Žerjav 79, 2393 Črna na Koroškem

Datum objave: 2.11.2020

Pripete datoteke

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

Datum objave: 2.11.2020

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO