English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki > poročila in publikacije
Varstvo okolja

Odpadki-poročila

Leto 2016

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

ODPADNA EMBALAŽA

Okoljski cilji za ravnanje z odpadno embalažo

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 2/16 – popr., 35/17 in 60/18) v 22. členu določa okoljske cilje glede ravnanja z odpadno embalažo:

  • najmanj 60% celotne mase odpadne embalaže je treba predelati
  • najmanj 55% in največ 80% celotne mase odpadne embalaže je treba reciklirati.

Za posamezno vrsto embalažnega materiala vsebovanega v celotni masi odpadne embalaže je treba zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja: 60% mase za steklo, 60% za papir in karton, 50% za kovine, 22,5% za plastiko ter 15% za les.

Analiza poročil družb za ravnanje z odpadno embalažo

Poročila o izvajanju Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

Podatki o ravnanju z odpadno embalažo

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (OEEO)

POJASNILA

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO