English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki > poročila in publikacije
Varstvo okolja

Odpadki-poročila in publikacije

Leto 2020

Leto 2019

Leto 2018

Leto 2017

Leto 2016

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

ODPADNA EMBALAŽA

Okoljski cilji za ravnanje z odpadno embalažo

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15 2/16 – popr., 35/17 in 60/18) v 22. členu določa okoljske cilje glede ravnanja z odpadno embalažo:

  • najmanj 60% celotne mase odpadne embalaže je treba predelati
  • najmanj 55% in največ 80% celotne mase odpadne embalaže je treba reciklirati.

Za posamezno vrsto embalažnega materiala vsebovanega v celotni masi odpadne embalaže je treba zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja: 60% mase za steklo, 60% za papir in karton, 50% za kovine, 22,5% za plastiko ter 15% za les.

Analiza poročil družb za ravnanje z odpadno embalažo

Poročila o izvajanju Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

Podatki o ravnanju z odpadno embalažo

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (OEEO)

ODPADNE NAGROBNE SVEČE

POJASNILA

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO