English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 96.0 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 84.9 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.005 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.646 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.041 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.097 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 1.29 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.001 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.008 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.029 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 171 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Borl I - Drava
Trenutni pretok 16.7 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Zavrč - Drava
Trenutno ni podatka Črna - Meža
Trenutni pretok 1.03 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 6.96 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.42 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 3.99 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.890 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.33 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Ruta - Radoljna
Trenutno ni podatka Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.580 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 1.89 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 2.85 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 6.34 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.895 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.898 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.300 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 1.64 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.276 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.595 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 2.01 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.36 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 6.79 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 16.3 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 4.17 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 3.14 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 9.76 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 1.95 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 0.606 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutno ni podatka Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.186 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 26.1 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 39.5 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Medno - Sava
Trenutni pretok 44.7 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 43.4 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Litija - Sava
Trenutni pretok 70.9 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 62.4 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 122 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 109 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.632 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 3.50 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 3.00 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 2.62 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Suha I - Sora
Trenutni pretok 4.70 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 8.01 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.388 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 2.95 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 1.08 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 1.41 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 3.83 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 1.71 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.655 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Vir - Rača
Trenutni pretok 1.00 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Podrečje - Rača
Trenutno ni podatka Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.357 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.095 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 1.06 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.724 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 1.34 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 1.78 m³/s
16.07.19 ob 13:20 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.214 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.373 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 3.73 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.730 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.441 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 3.76 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 7.37 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 15.8 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.010 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Gradac I - Lahinja
Trenutno ni podatka Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 4.07 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 12.5 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 2.94 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 4.71 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.232 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.202 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.66 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.40 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.837 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.676 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.197 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.047 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 4.59 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 3.50 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.080 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 1.50 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 5.65 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 6.89 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 10.8 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Laško - Savinja
Trenutni pretok 14.8 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 13.2 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.657 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.60 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.544 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.807 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Rečica - Paka
Trenutni pretok 1.46 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.191 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 1.71 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.401 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.274 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 0.727 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.497 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 0.983 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.456 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 3.18 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Soteska - Krka
Trenutni pretok 11.6 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 25.7 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 22.9 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.297 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.498 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.430 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 2.81 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.278 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 3.47 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.701 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.161 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.265 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 3.90 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 13.8 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 12.0 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Solkan - Soča
Trenutni pretok 39.1 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutno ni podatka Žaga - Učja
Trenutni pretok 0.654 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 2.50 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 3.00 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutno ni podatka Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 6.94 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.591 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 0.132 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 1.26 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.013 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 1.22 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 1.80 m³/s
16.07.19 ob 15:00 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 2.76 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 3.01 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.042 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.624 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.103 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.034 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.042 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.016 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.396 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.060 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 0.445 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 0.568 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.346 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.198 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.413 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.181 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.005 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.039 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.074 m³/s
16.07.19 ob 15:10 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 26 cm
16.07.19 ob 15:10 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 45 cm
16.07.19 ob 15:10 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 54 cm
16.07.19 ob 15:10 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 38 cm
16.07.19 ob 15:10 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 124 cm
16.07.19 ob 15:10 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 61 cm
16.07.19 ob 15:10 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 136 cm
16.07.19 ob 15:00 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 115 cm
16.07.19 ob 15:10 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 260 cm
15.07.19 ob 19:40 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 25.4 °C
16.07.19 ob 15:00 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO