English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 88.0 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 89.5 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.008 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.646 m³/s
16.07.19 ob 13:50 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.041 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.097 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 1.26 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.001 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.008 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.029 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 212 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Borl I - Drava
Trenutni pretok 16.7 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Zavrč - Drava
Trenutno ni podatka Črna - Meža
Trenutni pretok 1.03 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 6.66 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.42 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 3.77 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.890 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.33 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Ruta - Radoljna
Trenutno ni podatka Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.580 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 1.89 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 2.85 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 6.10 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.815 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.898 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.324 m³/s
16.07.19 ob 13:50 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 1.64 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.310 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.595 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 2.01 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.36 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 10.7 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 19.0 m³/s
16.07.19 ob 13:40 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 4.17 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 3.14 m³/s
16.07.19 ob 13:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 9.76 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 1.95 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 0.606 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutno ni podatka Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.186 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 38.7 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 40.3 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Medno - Sava
Trenutni pretok 43.5 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 43.4 m³/s
16.07.19 ob 13:40 Litija - Sava
Trenutni pretok 63.6 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 64.6 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 122 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 109 m³/s
16.07.19 ob 13:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.632 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 2.98 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 3.00 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 2.42 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Suha I - Sora
Trenutni pretok 4.70 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 8.01 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.388 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 3.12 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 1.08 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 1.41 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 3.83 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 1.71 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.655 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Vir - Rača
Trenutni pretok 1.00 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Podrečje - Rača
Trenutno ni podatka Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.357 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.095 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 1.06 m³/s
16.07.19 ob 13:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.724 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 1.34 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 1.78 m³/s
16.07.19 ob 13:20 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.214 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.412 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 3.73 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.730 m³/s
16.07.19 ob 13:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.441 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 3.76 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 7.14 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 15.8 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.010 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Gradac I - Lahinja
Trenutno ni podatka Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 4.07 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 12.1 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 2.94 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 4.71 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.232 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.202 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.66 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.40 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.837 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.676 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.197 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.038 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 4.59 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 3.50 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.080 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 1.34 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 5.36 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 6.89 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 10.8 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Laško - Savinja
Trenutni pretok 14.8 m³/s
16.07.19 ob 13:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 13.2 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.657 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.60 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.496 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.668 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Rečica - Paka
Trenutni pretok 1.32 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.191 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 1.71 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.401 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.274 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 0.727 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.497 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 1.03 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.516 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 3.18 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Soteska - Krka
Trenutni pretok 11.6 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 25.7 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 22.9 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.297 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.577 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.430 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 2.81 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.278 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 3.47 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.701 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.143 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.265 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 3.90 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 13.8 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 12.0 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Solkan - Soča
Trenutni pretok 38.4 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutno ni podatka Žaga - Učja
Trenutni pretok 0.654 m³/s
16.07.19 ob 13:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 2.50 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 3.00 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutno ni podatka Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 6.64 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.591 m³/s
16.07.19 ob 13:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 0.146 m³/s
16.07.19 ob 13:50 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 1.60 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.013 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 1.22 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 1.80 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 2.76 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 3.01 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.042 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.624 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.093 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.034 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.042 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.016 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.396 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.060 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 0.445 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 0.568 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.346 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.302 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.413 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.181 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.007 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.039 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.074 m³/s
16.07.19 ob 14:00 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 26 cm
16.07.19 ob 14:00 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 45 cm
16.07.19 ob 14:00 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 54 cm
16.07.19 ob 14:00 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 38 cm
16.07.19 ob 14:00 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 124 cm
16.07.19 ob 14:00 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 61 cm
16.07.19 ob 14:00 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 137 cm
16.07.19 ob 13:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 114 cm
16.07.19 ob 14:00 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 260 cm
15.07.19 ob 19:40 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 25.5 °C
16.07.19 ob 13:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO