English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 147 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 150 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.028 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 1.22 m³/s
25.05.17 ob 17:20 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.116 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.482 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 4.56 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.038 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.005 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.084 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 195 m³/s
25.05.17 ob 17:40 Borl I - Drava
Trenutno ni podatka Zavrč - Drava
Trenutni pretok 16.2 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Črna - Meža
Trenutni pretok 0.944 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 6.32 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 0.671 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 2.08 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.426 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.19 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 0.889 m³/s
25.05.17 ob 17:40 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.417 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 0.984 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 2.00 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 2.84 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.895 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.473 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.103 m³/s
25.05.17 ob 17:20 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 0.618 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.131 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Gočova - Pesnica
Trenutno ni podatka Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 0.752 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.56 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutno ni podatka Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 15.5 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 4.51 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 6.07 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 9.57 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 3.28 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 1.51 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.432 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.376 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 29.1 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 40.5 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Medno - Sava
Trenutni pretok 50.9 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 55.1 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Litija - Sava
Trenutni pretok 101 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 98.0 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 141 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 152 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.754 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 3.53 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 3.71 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 2.42 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Suha I - Sora
Trenutni pretok 9.06 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 14.1 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.748 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 5.58 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 2.46 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 3.33 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 5.77 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 2.17 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 4.14 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.746 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Vir - Rača
Trenutni pretok 1.06 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 2.65 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.389 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.368 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 0.907 m³/s
25.05.17 ob 17:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.575 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 0.680 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 1.18 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.183 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.105 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 1.35 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.353 m³/s
25.05.17 ob 17:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.343 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 28.5 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 48.4 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 34.0 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.033 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 3.51 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 9.29 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 29.6 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 5.10 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 6.34 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.305 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.315 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.43 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 2.77 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 1.22 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Razori - Šujica
Trenutni pretok 1.05 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.560 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 1.60 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 8.57 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 4.54 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.392 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 2.02 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 7.59 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 6.89 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 12.4 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Laško - Savinja
Trenutni pretok 14.5 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 17.5 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.751 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.72 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.450 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.606 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Rečica - Paka
Trenutni pretok 1.19 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.070 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 1.79 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.214 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.179 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 0.459 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.250 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 0.452 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.449 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 3.67 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Soteska - Krka
Trenutni pretok 14.2 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 18.3 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 22.9 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.165 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.531 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.236 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 1.80 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.091 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 1.76 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.543 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.295 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.463 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 10.2 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 24.5 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 28.7 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Solkan - Soča
Trenutni pretok 134 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutni pretok 6.30 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Žaga - Učja
Trenutni pretok 1.58 m³/s
25.05.17 ob 17:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 5.71 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 3.00 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 9.96 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 1.08 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 1.56 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 4.91 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.027 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 3.79 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 5.49 m³/s
25.05.17 ob 17:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 5.83 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 4.60 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.149 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 1.21 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.155 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.231 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.053 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.144 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Golo Brdo - Idrija
Trenutni pretok 0.116 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.052 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 1.21 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.399 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 2.23 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 4.65 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Škocjan II - Reka
Trenutni pretok 5.87 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.836 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.528 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.705 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.874 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.059 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.059 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.112 m³/s
25.05.17 ob 17:50 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 32 cm
25.05.17 ob 17:50 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 48 cm
25.05.17 ob 17:50 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 75 cm
25.05.17 ob 17:50 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 106 cm
25.05.17 ob 17:50 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 239 cm
25.05.17 ob 17:50 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 112 cm
25.05.17 ob 17:50 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 153 cm
25.05.17 ob 17:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 120 cm
25.05.17 ob 17:50 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 208 cm
25.05.17 ob 17:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 20.7 °C
25.05.17 ob 17:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 20.1 °C
25.05.17 ob 17:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 20.7 °C
25.05.17 ob 16:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO