English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 86.0 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 88.2 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.005 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.887 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.083 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.127 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 1.30 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.002 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.006 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.022 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 314 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Borl I - Drava
Trenutni pretok 14.6 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Zavrč - Drava
Trenutno ni podatka Črna - Meža
Trenutni pretok 1.05 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 6.00 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 0.671 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 1.33 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.332 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.28 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 0.632 m³/s
18.08.18 ob 19:50 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.340 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 0.899 m³/s
18.08.18 ob 19:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 1.74 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 3.84 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.481 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.469 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.212 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 0.963 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.046 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.270 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 0.946 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 0.989 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 9.91 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 19.9 m³/s
18.08.18 ob 19:50 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 2.49 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 2.46 m³/s
18.08.18 ob 19:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 5.20 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 0.631 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 0.707 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.143 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.210 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 17.1 m³/s
18.08.18 ob 19:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 18.6 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Medno - Sava
Trenutni pretok 30.4 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 28.2 m³/s
18.08.18 ob 19:40 Litija - Sava
Trenutni pretok 50.5 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 48.9 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 77.5 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 79.4 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.440 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 2.74 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 1.78 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 0.927 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Suha I - Sora
Trenutni pretok 3.09 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 6.02 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.329 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 1.70 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 1.14 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 1.18 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 2.36 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 0.612 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 1.76 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.308 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Vir - Rača
Trenutni pretok 0.546 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 1.59 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.203 m³/s
18.08.18 ob 19:50 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.095 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 1.07 m³/s
18.08.18 ob 19:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.447 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 0.835 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Jelovec - Mirna
Trenutno ni podatka Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.349 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.036 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 1.01 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.280 m³/s
18.08.18 ob 19:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.340 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 2.92 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 5.63 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 13.2 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.018 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 1.00 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 2.65 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 7.04 m³/s
18.08.18 ob 19:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 1.43 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 2.77 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.147 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.092 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.53 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.05 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.651 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.311 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.077 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Prestranek - Pivka
Trenutno ni podatka Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.023 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 3.13 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 1.79 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.073 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 0.529 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 3.44 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 4.55 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 5.52 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Laško - Savinja
Trenutni pretok 7.09 m³/s
18.08.18 ob 19:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 9.70 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.434 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.10 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.407 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.549 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Rečica - Paka
Trenutni pretok 1.19 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.167 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 0.657 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Levec I - Ložnica
Trenutno ni podatka Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.074 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 0.336 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.352 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 0.487 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.580 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 1.94 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Soteska - Krka
Trenutni pretok 5.74 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 10.2 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 17.5 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.205 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.284 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.374 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 2.13 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.168 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 1.80 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.609 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.219 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.249 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 3.05 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 6.20 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 8.43 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Solkan - Soča
Trenutni pretok 88.8 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutni pretok 2.69 m³/s
18.08.18 ob 19:30 Žaga - Učja
Trenutni pretok 0.410 m³/s
18.08.18 ob 19:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 1.83 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 1.71 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.097 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 5.31 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.340 m³/s
18.08.18 ob 19:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 1.04 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Bača pri Modreju - Bača
Trenutno ni podatka Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.013 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 1.04 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 1.88 m³/s
18.08.18 ob 19:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 2.18 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 2.28 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.071 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.550 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.127 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.030 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.098 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Golo Brdo - Idrija
Trenutni pretok 0.490 m³/s
18.08.18 ob 19:50 Neblo - Kožbanjšček
Trenutno ni podatka Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.433 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Trpčane - Reka
Trenutno ni podatka Trnovo - Reka
Trenutni pretok 0.583 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 0.863 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.274 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.342 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.151 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.305 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.010 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.013 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.079 m³/s
18.08.18 ob 20:00 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 9 cm
18.08.18 ob 20:00 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 45 cm
18.08.18 ob 20:00 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 48 cm
18.08.18 ob 20:00 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 45 cm
18.08.18 ob 20:00 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 51 cm
18.08.18 ob 20:00 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 47 cm
18.08.18 ob 20:00 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 126 cm
18.08.18 ob 19:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 113 cm
18.08.18 ob 20:00 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 220 cm
18.08.18 ob 20:00 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 26.7 °C
18.08.18 ob 19:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 26.7 °C
18.08.18 ob 19:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO