English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 111 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 113 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.002 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.466 m³/s
20.08.19 ob 14:20 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.059 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.089 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 1.16 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.001 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.006 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.029 m³/s
20.08.19 ob 14:20 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 409 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Borl I - Drava
Trenutni pretok 12.7 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 13.3 m³/s
20.08.19 ob 12:20 Črna - Meža
Trenutni pretok 0.952 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 5.30 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.17 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 2.27 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.598 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.43 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 1.25 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.455 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 1.06 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 1.98 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 2.84 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.481 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.385 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.136 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 0.618 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.135 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.314 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 3.32 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 0.989 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 7.29 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 17.4 m³/s
20.08.19 ob 14:10 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 3.10 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 2.39 m³/s
20.08.19 ob 14:00 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 7.34 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 1.37 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 0.562 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.278 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.186 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 22.6 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 28.4 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Medno - Sava
Trenutni pretok 40.2 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 32.4 m³/s
20.08.19 ob 14:10 Litija - Sava
Trenutni pretok 54.2 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 54.9 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 143 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutno ni podatka Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.535 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 2.75 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 2.25 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 0.927 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Suha I - Sora
Trenutni pretok 3.90 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 6.40 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.300 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 2.48 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 0.907 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 1.10 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 2.62 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 0.612 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.426 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Vir - Rača
Trenutni pretok 0.613 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Podrečje - Rača
Trenutno ni podatka Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.114 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.095 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 0.656 m³/s
20.08.19 ob 14:10 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.508 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 0.982 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 1.25 m³/s
20.08.19 ob 13:50 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.154 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.065 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 1.14 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.280 m³/s
20.08.19 ob 14:10 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.296 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 4.27 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 7.37 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 17.8 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.017 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 1.04 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 3.08 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 10.3 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 2.12 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 4.38 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.172 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.087 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Ig - Ižica
Trenutni pretok 0.914 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.21 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.771 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.320 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.096 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.031 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 3.72 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 2.98 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.047 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Solčava I - Savinja
Trenutno ni podatka Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 5.09 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 4.98 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 9.71 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Laško - Savinja
Trenutni pretok 10.7 m³/s
20.08.19 ob 14:00 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 11.9 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.657 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.60 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.366 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.606 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Rečica - Paka
Trenutni pretok 1.19 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.167 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 1.22 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.269 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.179 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 0.416 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.312 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 0.836 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.351 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 1.94 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Soteska - Krka
Trenutni pretok 8.14 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 11.6 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 17.8 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.165 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.426 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.187 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 1.80 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.101 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 1.49 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.460 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.143 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.286 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 2.87 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 7.90 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 9.56 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Solkan - Soča
Trenutni pretok 25.2 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutno ni podatka Žaga - Učja
Trenutni pretok 0.574 m³/s
20.08.19 ob 14:10 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 1.92 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.02 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.160 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 4.85 m³/s
20.08.19 ob 14:20 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.484 m³/s
20.08.19 ob 14:00 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 0.474 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 1.26 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.009 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 1.03 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 1.22 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 2.10 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 2.20 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.071 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.586 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.075 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.034 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.028 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.010 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.337 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.038 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 0.690 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 0.650 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.281 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.383 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.173 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.291 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.014 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.050 m³/s
20.08.19 ob 14:30 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 20 cm
20.08.19 ob 14:30 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 45 cm
20.08.19 ob 14:30 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 51 cm
20.08.19 ob 14:30 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 42 cm
20.08.19 ob 14:30 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 136 cm
20.08.19 ob 14:30 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 42 cm
20.08.19 ob 14:30 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 131 cm
20.08.19 ob 14:00 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 116 cm
20.08.19 ob 14:30 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 253 cm
20.08.19 ob 14:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO