English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 96.9 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 98.6 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.028 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.486 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.141 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.425 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 0.748 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.035 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.048 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Središče - Ivanjševski potok
Trenutno ni podatka Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.107 m³/s
24.10.16 ob 13:50 Črneče - Drava
Trenutni pretok 220 m³/s
24.10.16 ob 13:50 Ptuj - Drava
Trenutni pretok 213 m³/s
24.10.16 ob 13:50 Borl I - Drava
Trenutno ni podatka Zavrč - Drava
Trenutni pretok 13.5 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Črna - Meža
Trenutni pretok 0.774 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 6.00 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 0.866 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 2.27 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.537 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.53 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 0.876 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.282 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 1.07 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 4.05 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.513 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.103 m³/s
24.10.16 ob 13:40 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 0.963 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.519 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 3.37 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 4.79 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.03 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 17.6 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 5.75 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 6.07 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 17.5 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 11.1 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 3.19 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 9.00 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.146 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 38.4 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 35.3 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Medno - Sava
Trenutni pretok 50.1 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 62.8 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Litija - Sava
Trenutni pretok 149 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 135 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 282 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 293 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 1.12 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 3.31 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 1.96 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 2.83 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Suha I - Sora
Trenutni pretok 11.6 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 13.0 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 1.44 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 4.58 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 3.06 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 4.40 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 4.72 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 1.35 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 4.32 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.599 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Vir - Rača
Trenutni pretok 1.20 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 2.95 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.644 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.520 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 1.04 m³/s
24.10.16 ob 13:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.299 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 1.08 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 1.88 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.282 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 2.09 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.410 m³/s
24.10.16 ob 13:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.588 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 24.6 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 45.8 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 86.7 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 1.03 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 6.00 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 33.6 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 47.6 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 12.2 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 9.55 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.627 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.645 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.04 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.62 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.771 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.408 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.764 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 4.83 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.858 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 49.2 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 8.08 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.102 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 1.20 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 8.77 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 9.03 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Laško - Savinja
Trenutni pretok 16.7 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 15.7 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 2.54 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.49 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.450 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.337 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Rečica - Paka
Trenutni pretok 1.07 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.342 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 1.66 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.412 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.223 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 1.07 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.387 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 0.617 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.889 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 6.36 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Soteska - Krka
Trenutni pretok 59.1 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 88.7 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 88.2 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.249 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 1.00 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.256 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 14.2 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.285 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 2.34 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.679 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.454 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 8.82 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 9.39 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 19.3 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 21.9 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Solkan - Soča
Trenutni pretok 109 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutni pretok 4.50 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Žaga - Učja
Trenutni pretok 1.66 m³/s
24.10.16 ob 13:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 9.14 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 24.2 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 1.67 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 12.3 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 1.44 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 2.67 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 3.76 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.063 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 10.9 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 17.6 m³/s
24.10.16 ob 13:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 13.2 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 9.44 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.417 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 8.57 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.978 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.506 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.043 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.077 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.014 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 1.15 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.388 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 3.38 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 6.54 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Škocjan II - Reka
Trenutni pretok 8.58 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 2.04 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.700 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 4.26 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 5.13 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.071 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.017 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.221 m³/s
24.10.16 ob 14:00 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 35 cm
24.10.16 ob 14:00 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 42 cm
24.10.16 ob 14:00 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 129 cm
24.10.16 ob 14:00 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 197 cm
24.10.16 ob 14:00 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 353 cm
24.10.16 ob 14:00 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 139 cm
24.10.16 ob 14:00 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 141 cm
24.10.16 ob 13:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 200 cm
24.10.16 ob 14:00 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 225 cm
24.10.16 ob 13:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 18.8 °C
24.10.16 ob 13:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 18.0 °C
24.10.16 ob 13:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 18.0 °C
24.10.16 ob 13:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO