English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
opozorila
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 173 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 175 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.857 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 10.0 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 1.24 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 4.76 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 18.6 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.277 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.089 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.044 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 1.75 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 171 m³/s
20.03.18 ob 15:40 Borl I - Drava
Trenutni pretok 139 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 132 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Črna - Meža
Trenutno ni podatka Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 23.4 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.83 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 8.00 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 2.46 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 2.45 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 2.87 m³/s
20.03.18 ob 15:40 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 1.38 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 4.46 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 9.39 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 23.9 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 2.19 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 2.73 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 3.57 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 7.37 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 3.38 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 6.45 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 20.0 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.56 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 8.78 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 29.7 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 5.72 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 5.13 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 17.9 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 0.781 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 1.89 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.01 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.599 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 51.1 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 64.4 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Medno - Sava
Trenutni pretok 137 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 129 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Litija - Sava
Trenutni pretok 341 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 362 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 755 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 798 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 2.98 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 5.28 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 5.90 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 8.42 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Suha I - Sora
Trenutni pretok 42.4 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Medvode II - Sora
Trenutno ni podatka Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 3.14 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 24.0 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 9.78 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 16.1 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 7.88 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 6.35 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 10.5 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 2.54 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Vir - Rača
Trenutni pretok 5.29 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 7.51 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Topole - Pšata
Trenutni pretok 2.67 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Loka - Pšata
Trenutni pretok 1.46 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 3.70 m³/s
20.03.18 ob 15:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 2.47 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 6.43 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 9.55 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.977 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 1.62 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 25.4 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 5.07 m³/s
20.03.18 ob 15:50 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 3.04 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 35.5 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 80.4 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 168 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 9.59 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 17.6 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 75.8 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 178 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 17.6 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 14.1 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 1.89 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 2.77 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.56 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 9.99 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 5.44 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Razori - Šujica
Trenutni pretok 2.97 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 2.67 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 10.9 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 3.25 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 79.2 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 8.64 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 1.08 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 1.83 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 20.9 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 26.1 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 50.5 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Laško - Savinja
Trenutni pretok 63.2 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 77.6 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 1.91 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 4.43 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Velenje - Paka
Trenutni pretok 1.79 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 4.47 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Rečica - Paka
Trenutni pretok 7.32 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.828 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 5.82 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 3.60 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 2.00 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 7.07 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 1.87 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 4.92 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 3.60 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 43.6 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Soteska - Krka
Trenutni pretok 120 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 197 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 222 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 1.55 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 3.07 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 1.49 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 33.1 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 2.20 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 11.6 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 3.52 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 1.59 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 8.38 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 8.66 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 19.8 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 26.9 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Solkan - Soča
Trenutni pretok 145 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutni pretok 5.45 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Žaga - Učja
Trenutni pretok 2.69 m³/s
20.03.18 ob 15:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 6.72 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 10.1 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 1.67 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 34.3 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 4.44 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 4.39 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 13.5 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.174 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 8.77 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 17.6 m³/s
20.03.18 ob 15:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 23.0 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 27.4 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 1.45 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 4.66 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Branik - Branica
Trenutni pretok 1.59 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 2.17 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.043 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.886 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.134 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 3.24 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Trpčane - Reka
Trenutno ni podatka Trnovo - Reka
Trenutni pretok 8.46 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 25.7 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 4.33 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 1.04 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 8.30 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 9.87 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.763 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 2.10 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 2.37 m³/s
20.03.18 ob 16:00 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 28 cm
20.03.18 ob 16:00 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 48 cm
20.03.18 ob 16:00 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 287 cm
20.03.18 ob 16:00 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 302 cm
20.03.18 ob 16:00 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 468 cm
20.03.18 ob 16:00 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 180 cm
20.03.18 ob 16:00 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 179 cm
20.03.18 ob 15:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 208 cm
20.03.18 ob 16:00 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 226 cm
20.03.18 ob 15:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 9.4 °C
20.03.18 ob 15:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 8.4 °C
20.03.18 ob 15:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO