English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 93.9 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 84.9 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.008 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.646 m³/s
16.07.19 ob 14:40 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.041 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.097 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 1.29 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.001 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutno ni podatka Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.008 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.029 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Črneče - Drava
Trenutno ni podatka Ptuj - Drava
Trenutni pretok 152 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Borl I - Drava
Trenutni pretok 15.9 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Zavrč - Drava
Trenutno ni podatka Črna - Meža
Trenutni pretok 1.03 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 6.96 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.42 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 3.99 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Stari Trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.890 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.28 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Ruta - Radoljna
Trenutno ni podatka Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.580 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 1.89 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 2.85 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 6.34 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.895 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.898 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.324 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 1.64 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.276 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.595 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 2.01 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.50 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 8.52 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 16.3 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 4.17 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 3.14 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 9.76 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 1.95 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 0.606 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutno ni podatka Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.186 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 33.2 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 39.5 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Medno - Sava
Trenutni pretok 44.7 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 43.4 m³/s
16.07.19 ob 14:40 Litija - Sava
Trenutni pretok 69.4 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 62.4 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 122 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 109 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.632 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 3.23 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 3.00 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 1.88 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Suha I - Sora
Trenutni pretok 4.70 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 8.01 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.388 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 2.95 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 1.08 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 1.28 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 3.83 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 1.71 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.655 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Vir - Rača
Trenutni pretok 1.00 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podrečje - Rača
Trenutno ni podatka Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.357 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.095 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 1.06 m³/s
16.07.19 ob 14:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.724 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 1.34 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 1.78 m³/s
16.07.19 ob 13:20 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.214 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.373 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 3.73 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.730 m³/s
16.07.19 ob 14:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 0.441 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 3.76 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 7.14 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 15.8 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.010 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Gradac I - Lahinja
Trenutno ni podatka Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 4.07 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 12.1 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 2.94 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 4.71 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.232 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.202 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.66 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.40 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.837 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.623 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 0.197 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.000 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.038 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 4.59 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 3.68 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.080 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 1.34 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 5.65 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 6.89 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 10.8 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Laško - Savinja
Trenutni pretok 14.8 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 13.2 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.657 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 1.60 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.544 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 0.807 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Rečica - Paka
Trenutni pretok 1.46 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.191 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 1.71 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.401 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.274 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 0.727 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.497 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 0.983 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.456 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 3.18 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Soteska - Krka
Trenutni pretok 11.6 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 25.7 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 22.9 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.297 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.577 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.430 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 2.81 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.278 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 3.47 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.701 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.161 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 0.265 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 3.90 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 14.3 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 12.0 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Solkan - Soča
Trenutni pretok 39.1 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kal-Koritnica I - Koritnica
Trenutno ni podatka Žaga - Učja
Trenutni pretok 0.654 m³/s
16.07.19 ob 14:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 2.50 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 3.00 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutno ni podatka Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 6.64 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.591 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 0.132 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 1.60 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.013 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 1.22 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 1.80 m³/s
16.07.19 ob 14:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 2.76 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 3.01 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.042 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.624 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.000 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.093 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.034 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.042 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.016 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.396 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.060 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 0.445 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 0.568 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.346 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.231 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.413 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Dekani - Rižana
Trenutni pretok 0.181 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.005 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.039 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Podkaštel - Dragonja
Trenutni pretok 0.074 m³/s
16.07.19 ob 14:50 Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 26 cm
16.07.19 ob 14:50 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 45 cm
16.07.19 ob 14:40 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 54 cm
16.07.19 ob 14:50 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 38 cm
16.07.19 ob 14:50 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 124 cm
16.07.19 ob 14:50 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 61 cm
16.07.19 ob 14:50 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 136 cm
16.07.19 ob 14:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 115 cm
16.07.19 ob 14:50 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 260 cm
15.07.19 ob 19:40 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 25.5 °C
16.07.19 ob 14:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutno ni podatka

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO