English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > kopalne vode
Vode

Kopalne vode

Nasveti

 

Raziskovalna monitoringa kopalnih voda v letu 2023

Kopalna voda Kolpa Primostek na osnovi statistične obdelave podatkov monitoringa v obdobju 2018-2021 ni dosegala predpisanih standardov kakovosti in je bila razvrščena v kategorijo slabe kakovosti. Za izboljšanje kakovosti vode je Vlada sprejela program ukrepov, ki vključuje vzpostavitev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Primostek, dokončanje komunalne opremljenosti aglomeracije Podzemelj-Zemelj, nadzor nad odvajanjem in čiščenjem odpadnih komunalnih voda v razpršeni poselitvi, preveritev morebitnih nelegalnih izpustov odpadnih voda in nelegalnih priključkov na komunalno infrastrukturo na prispevnem in vplivnem območju kopalne vode. Učinkovitost izvedenih ukrepov bomo poleg rednega spremljanja kakovosti vode na kopališču dodatno spremljali tudi v letu 2023 v okviru raziskovalnega monitoringa zaledja kopalne vode.

V delu Kopališča Žusterna, v neposredni bližini iztoka hudournika, vrsto let ugotavljamo spremenljivo kakovost vode po obilnem dežju zaradi spiranja površin ter mešanja meteorne in fekalne vode v kanalizacijskih sistemih. Ker se v zaledju kopalne vode načrtujejo številni ukrepi, se bo učinkovitost že izvedenih ukrepov spremljala še dodatno na merilnem mestu ob otroškem bazenu.

Podatki za strokovnjake

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO