English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Podatki manjkajo zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme. Nizek indeks onesnaženosti zraka Zmeren indeks onesnaženosti zraka Zelo visok indeks onesnaženosti zraka Visok indeks onesnaženosti zraka Ljubljana-Bežigrad
Delci PM10  18 µg/m³ 
Žveplov dioksid   1 µg/m³ 
Dušikov dioksid  5 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 
Ozon 104 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Maribor
Delci PM10  21 µg/m³ 
Dušikov dioksid  12 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Celje
Delci PM10 -12 µg/m³ 
Žveplov dioksid   8 µg/m³ 
Dušikov dioksid  14 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Murska Sobota-Rakičan
Dušikov dioksid  11 µg/m³ 
Ozon  77 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Nova Gorica
Delci PM10  17 µg/m³ 
Dušikov dioksid  11 µg/m³ 
Ozon 108 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Trbovlje
Delci PM10  21 µg/m³ 
Žveplov dioksid   5 µg/m³ 
Dušikov dioksid  10 µg/m³ 
Ozon  74 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Zagorje
Žveplov dioksid   8 µg/m³ 
Ozon  81 µg/m³ 
Dušikov dioksid  13 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Hrastnik
Žveplov dioksid   5 µg/m³ 
Ozon  62 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Iskrba
Ozon 108 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Koper
Ozon 102 µg/m³ 
Delci PM10  15 µg/m³ 
Dušikov dioksid  18 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Krvavec
Ozon 120 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 Otlica
Ozon 112 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00 MB Vrbanski plato
Ozon  70 µg/m³ 

 2018-05-20 ob 19:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO