English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Podatki manjkajo zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme. Nizek indeks onesnaženosti zraka Zmeren indeks onesnaženosti zraka Zelo visok indeks onesnaženosti zraka Visok indeks onesnaženosti zraka Ljubljana-Bežigrad
Delci PM10  22 µg/m³ 
Žveplov dioksid   5 µg/m³ 
Dušikov dioksid  22 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 
Ozon  66 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Maribor
Delci PM10  53 µg/m³ 
Dušikov dioksid  63 µg/m³ 
Ogljikov monoksid  1.2 mg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Celje
Delci PM10  71 µg/m³ 
Žveplov dioksid  10 µg/m³ 
Dušikov dioksid  89 µg/m³ 
Ozon  5 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Murska Sobota-Rakičan
Delci PM10  35 µg/m³ 
Ozon  6 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Nova Gorica
Delci PM10  69 µg/m³ 
Dušikov dioksid  76 µg/m³ 
Ozon  16 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Trbovlje
Delci PM10  30 µg/m³ 
Žveplov dioksid   6 µg/m³ 
Dušikov dioksid  53 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.5 mg/m³ 
Ozon  42 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Zagorje
Delci PM10  32 µg/m³ 
Žveplov dioksid   2 µg/m³ 
Ozon  35 µg/m³ 
Dušikov dioksid  45 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Hrastnik
Žveplov dioksid   6 µg/m³ 
Ozon  44 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Iskrba 
Trenutno ni podatkov 

 2017-11-24 ob 17:00 Koper
Ozon  34 µg/m³ 
Delci PM10  45 µg/m³ 
Dušikov dioksid  45 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Krvavec
Ozon  83 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 Otlica
Ozon  75 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00 MB Vrbanski plato
Ozon  6 µg/m³ 

 2017-11-24 ob 17:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in na morju je predmet arbitražnega postopka (v skladu z Arbitražnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške z dne 4. novembra 2009). Nič v tem gradivu ne pomeni prejudica meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO