English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Podatki manjkajo zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme. Nizek indeks onesnaženosti zraka Zmeren indeks onesnaženosti zraka Zelo visok indeks onesnaženosti zraka Visok indeks onesnaženosti zraka Ljubljana-Bežigrad
Delci PM10  29 µg/m³ 
Žveplov dioksid   8 µg/m³ 
Dušikov dioksid  56 µg/m³ 
Ozon  7 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Maribor
Delci PM10  20 µg/m³ 
Dušikov dioksid  35 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.5 mg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Celje
Delci PM10  25 µg/m³ 
Dušikov dioksid  26 µg/m³ 
Ozon  66 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Murska Sobota-Rakičan
Delci PM10  25 µg/m³ 
Dušikov dioksid  7 µg/m³ 
Ozon  81 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Nova Gorica
Delci PM10  23 µg/m³ 
Dušikov dioksid  38 µg/m³ 
Ozon  8 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Trbovlje
Delci PM10  21 µg/m³ 
Žveplov dioksid   8 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 
Ozon  78 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Zagorje
Delci PM10  24 µg/m³ 
Žveplov dioksid   2 µg/m³ 
Ozon  66 µg/m³ 
Dušikov dioksid  22 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Hrastnik 
Trenutno ni podatkov 

 2019-10-21 ob 07:00 Iskrba
Ozon  67 µg/m³ 
Dušikov dioksid  2 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Koper
Ozon  12 µg/m³ 
Delci PM10  37 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Krvavec
Ogljikov monoksid 0.1 mg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 Otlica
Ozon  94 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00 MB Vrbanski plato
Ozon  17 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 07:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO