English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Podatki manjkajo zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme. Nizek indeks onesnaženosti zraka Zmeren indeks onesnaženosti zraka Zelo visok indeks onesnaženosti zraka Visok indeks onesnaženosti zraka Ljubljana-Bežigrad
Delci PM10  12 µg/m³ 
Žveplov dioksid   4 µg/m³ 
Dušikov dioksid  12 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.3 mg/m³ 
Ozon  23 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Maribor
Delci PM10  12 µg/m³ 
Dušikov dioksid  16 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.3 mg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Celje
Delci PM10  15 µg/m³ 
Žveplov dioksid   6 µg/m³ 
Dušikov dioksid  22 µg/m³ 
Ozon  2 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Murska Sobota-Rakičan
Delci PM10  14 µg/m³ 
Dušikov dioksid  27 µg/m³ 
Ozon  4 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Nova Gorica
Delci PM10  12 µg/m³ 
Dušikov dioksid  31 µg/m³ 
Ozon  3 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Trbovlje
Delci PM10  10 µg/m³ 
Žveplov dioksid   9 µg/m³ 
Dušikov dioksid  13 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.5 mg/m³ 
Ozon  9 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Zagorje
Delci PM10  12 µg/m³ 
Žveplov dioksid   1 µg/m³ 
Ozon  10 µg/m³ 
Dušikov dioksid  17 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Hrastnik
Žveplov dioksid   5 µg/m³ 
Ozon  13 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Iskrba
Ozon  18 µg/m³ 
Dušikov dioksid  5 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Koper
Ozon  49 µg/m³ 
Delci PM10  7 µg/m³ 
Dušikov dioksid  4 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Krvavec
Ozon  73 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 Otlica
Ozon  24 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00 MB Vrbanski plato
Ozon  12 µg/m³ 

 2017-11-18 ob 05:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na kopnem in na morju je predmet arbitražnega postopka (v skladu z Arbitražnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške z dne 4. novembra 2009). Nič v tem gradivu ne pomeni prejudica meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO