English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Ljubljana Bežigrad
Delci PM10	42 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	47 [μg/m³]
Dušikov dioksid	29 [μg/m³]
Ozon	2 [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]
Ogljikov monoksid	1.0 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	55

24-01-2020 05:00 Nova Gorica
Delci PM10	18 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	20 [μg/m³]
Dušikov dioksid	32 [μg/m³]
Ozon	14 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	25

24-01-2020 05:00 Celje
Delci PM10	59 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	65 [μg/m³]
Dušikov dioksid	34 [μg/m³]
Ozon	3 [μg/m³]
Žveplov dioksid	4 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	68

24-01-2020 05:00 Murska Sobota - Rakičan
Delci PM10	7 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	13 [μg/m³]
Dušikov dioksid	12 [μg/m³]
Ozon	32 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	16

24-01-2020 05:00 Koper
Delci PM10	18 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	19 [μg/m³]
Dušikov dioksid	14 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	24

24-01-2020 05:00 Maribor
Delci PM10	38 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	39 [μg/m³]
Dušikov dioksid	25 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	0.9 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	48

24-01-2020 05:00 Maribor - Vrbanski Plato
Ozon	2 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

24-01-2020 05:00 Trbovlje
Delci PM10	62 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	59 [μg/m³]
Dušikov dioksid	38 [μg/m³]
Ozon	- [μg/m³]
Žveplov dioksid	4 [μg/m³]
Ogljikov monoksid	1.3 [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	63

24-01-2020 05:00 Zagorje
Delci PM10	38 [μg/m³]
Delci PM10 12 ur	38 [μg/m³]
Dušikov dioksid	19 [μg/m³]
Ozon	3 [μg/m³]
Žveplov dioksid	4 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	47

24-01-2020 05:00 Hrastnik
Ozon	- [μg/m³]
Žveplov dioksid	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

24-01-2020 05:00 Iskrba
Dušikov dioksid	3 [μg/m³]
Ozon	23 [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

24-01-2020 05:00 Otlica
Ozon	- [μg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

24-01-2020 05:00 Krvavec
Ozon	- [μg/m³]
Ogljikov monoksid	- [mg/m³]

Indeks kakovosti zraka	-

24-01-2020 05:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO