English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > zrak > kakovost zraka > podatki > amp
Zrak

Podatki avtomatskih merilnih postaj o kakovosti zraka

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Podatki manjkajo zaradi nepravilnega delovanja merilne opreme. Nizek indeks onesnaženosti zraka Zmeren indeks onesnaženosti zraka Zelo visok indeks onesnaženosti zraka Visok indeks onesnaženosti zraka Ljubljana-Bežigrad
Delci PM10  21 µg/m³ 
Žveplov dioksid   7 µg/m³ 
Dušikov dioksid  21 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.2 mg/m³ 
Ozon  41 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Maribor
Delci PM10  17 µg/m³ 
Dušikov dioksid  32 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.5 mg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Celje
Delci PM10  23 µg/m³ 
Dušikov dioksid  10 µg/m³ 
Ozon  86 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Murska Sobota-Rakičan
Delci PM10  25 µg/m³ 
Dušikov dioksid  6 µg/m³ 
Ozon  84 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Nova Gorica
Delci PM10  22 µg/m³ 
Dušikov dioksid  41 µg/m³ 
Ozon  8 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Trbovlje
Delci PM10  18 µg/m³ 
Žveplov dioksid   8 µg/m³ 
Ogljikov monoksid 0.3 mg/m³ 
Ozon  77 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Zagorje
Delci PM10  23 µg/m³ 
Žveplov dioksid   2 µg/m³ 
Ozon  62 µg/m³ 
Dušikov dioksid  24 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Hrastnik 
Trenutno ni podatkov 

 2019-10-21 ob 06:00 Iskrba
Dušikov dioksid  2 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Koper
Ozon  30 µg/m³ 
Delci PM10  27 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Krvavec
Ogljikov monoksid 0.1 mg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 Otlica
Ozon  97 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00 MB Vrbanski plato
Ozon  19 µg/m³ 

 2019-10-21 ob 06:00

Podatki o kakovosti zraka

Opomba: Podatki niso preverjeni, niso uradne narave in imajo zgolj informativni pomen!

Razlaga pojmov in priporočila

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO