English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 266 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 264 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.030 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.893 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.132 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.629 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 5.09 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.096 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.059 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.003 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.092 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Črneče - Drava
Trenutni pretok 424 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Ptuj - Drava
Trenutni pretok 425 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Borl I - Drava
Trenutni pretok 26.0 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 27.0 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Črna - Meža
Trenutni pretok 1.84 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 10.2 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.84 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 8.63 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.770 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 2.67 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 2.42 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.866 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 2.63 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 3.65 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 8.09 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 1.28 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.995 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.276 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 2.67 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.439 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.699 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 2.34 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.58 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 15.4 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 27.4 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 6.70 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 8.12 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 13.3 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 6.74 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 2.27 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.54 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.628 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 44.7 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 38.4 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Medno - Sava
Trenutni pretok 68.4 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 61.7 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Litija - Sava
Trenutni pretok 122 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 137 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 126 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 169 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.341 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 3.12 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 3.88 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 3.48 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Suha I - Sora
Trenutni pretok 8.28 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 10.3 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.522 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 4.80 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 2.16 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 3.25 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 7.88 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 4.19 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.845 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Vir - Rača
Trenutni pretok 1.19 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 2.85 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.584 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.368 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 1.37 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.892 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 1.78 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 2.77 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.434 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.227 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 3.38 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.824 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 1.10 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 8.95 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 12.7 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 34.1 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.007 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 3.06 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 12.3 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 32.5 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 6.20 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 8.06 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.502 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.731 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.11 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 1.76 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.990 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.283 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutno ni podatka Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.198 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.131 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 18.9 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 7.80 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.130 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 2.00 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 11.1 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 11.1 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 22.5 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Laško - Savinja
Trenutni pretok 26.9 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 28.1 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 1.04 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 2.35 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.849 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 1.61 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Rečica - Paka
Trenutni pretok 2.26 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.407 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 2.65 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.374 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.134 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 1.07 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.754 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 1.93 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 0.970 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 4.96 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Soteska - Krka
Trenutni pretok 17.9 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 30.7 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 33.7 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.528 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.856 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.331 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 3.74 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.403 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 4.66 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 1.06 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.484 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 5.49 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 12.3 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 21.4 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 28.2 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Solkan - Soča
Trenutni pretok 18.8 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Žaga - Učja
Trenutni pretok 0.782 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 5.87 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.18 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.497 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 7.25 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.685 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 1.47 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 1.94 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.005 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 2.37 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 2.88 m³/s
31.05.23 ob 04:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 3.33 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 4.09 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.074 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 1.04 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Branik - Branica
Trenutno ni podatka Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.101 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.012 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.098 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.059 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.730 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.123 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 1.12 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 1.68 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Škocjan II - Reka
Trenutni pretok 2.48 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.836 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.198 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 1.01 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.024 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.198 m³/s
31.05.23 ob 04:40 Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 39 cm
31.05.23 ob 04:40 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 47 cm
31.05.23 ob 04:40 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 56 cm
31.05.23 ob 04:40 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 172 cm
31.05.23 ob 04:40 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 338 cm
31.05.23 ob 04:40 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 102 cm
31.05.23 ob 04:40 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 143 cm
31.05.23 ob 04:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 113 cm
31.05.23 ob 04:40 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 195 cm
31.05.23 ob 04:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 18.7 °C
31.05.23 ob 04:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 17.3 °C
31.05.23 ob 04:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 19.0 °C
31.05.23 ob 04:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO