English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 246 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 239 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.030 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 0.826 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.132 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Polana I - Ledava
Trenutno ni podatka Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 4.85 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.096 m³/s
01.06.23 ob 14:30 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.059 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.005 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Hodoš I - Velika Krka
Trenutni pretok 0.121 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Črneče - Drava
Trenutni pretok 287 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Ptuj - Drava
Trenutni pretok 307 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Borl I - Drava
Trenutni pretok 25.2 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 25.4 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Črna - Meža
Trenutni pretok 1.72 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 9.79 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.55 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 8.28 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.704 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 2.67 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 2.22 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.768 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 2.38 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 3.53 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 7.81 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 1.40 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 0.995 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutni pretok 0.276 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Tržec - Polskava
Trenutni pretok 2.45 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 0.439 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 0.699 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 2.34 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 1.58 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 14.5 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 22.1 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 6.22 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 7.46 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 12.6 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 5.33 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 1.84 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.27 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.528 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 37.6 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 30.7 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Medno - Sava
Trenutni pretok 58.6 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 55.3 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Litija - Sava
Trenutni pretok 114 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 113 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 119 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 156 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.341 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 3.12 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 3.68 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 3.48 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Suha I - Sora
Trenutni pretok 7.92 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 9.82 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 0.522 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 4.80 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 2.16 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 2.96 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 7.25 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 3.61 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 0.845 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Vir - Rača
Trenutni pretok 1.19 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 3.06 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Topole - Pšata
Trenutni pretok 0.649 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.368 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 1.26 m³/s
01.06.23 ob 14:40 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 0.892 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 1.78 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 2.77 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.434 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.227 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 3.21 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 0.824 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 1.10 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 9.45 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 11.8 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 30.6 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.007 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 2.75 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 11.4 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 28.7 m³/s
01.06.23 ob 14:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 6.20 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 7.94 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.446 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 0.731 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Ig - Ižica
Trenutni pretok 1.11 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 2.02 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 0.920 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Razori - Šujica
Trenutni pretok 0.321 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutno ni podatka Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 0.055 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.104 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 16.9 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 7.73 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.130 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 2.00 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 10.3 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 11.1 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 21.8 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Laško - Savinja
Trenutni pretok 24.7 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 27.3 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.821 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 2.60 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Velenje - Paka
Trenutni pretok 0.983 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 1.74 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Rečica - Paka
Trenutni pretok 2.26 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.333 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 2.33 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 0.374 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.400 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 1.07 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.754 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 2.06 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 1.29 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 4.96 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Soteska - Krka
Trenutni pretok 16.1 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 26.7 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 32.4 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.528 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 0.757 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.331 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 3.21 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 0.403 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 4.53 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 0.975 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.445 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 5.93 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 11.4 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 18.8 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 24.8 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Solkan - Soča
Trenutni pretok 18.8 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Žaga - Učja
Trenutni pretok 0.782 m³/s
01.06.23 ob 14:40 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 4.99 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.32 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 0.483 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Hotešk - Idrijca
Trenutni pretok 7.25 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 0.617 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 1.47 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 1.94 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.005 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 2.27 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 2.66 m³/s
01.06.23 ob 15:00 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 3.14 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 3.84 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.074 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 0.905 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Branik - Branica
Trenutno ni podatka Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.101 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.038 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.120 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Golo Brdo - Idrija
Trenutno ni podatka Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.108 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 0.730 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.123 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 1.03 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 1.53 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Škocjan II - Reka
Trenutni pretok 2.89 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.759 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.198 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 0.903 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.024 m³/s
01.06.23 ob 15:10 Pišine I - Drnica
Trenutno ni podatka Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 37 cm
01.06.23 ob 15:10 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 46 cm
01.06.23 ob 15:10 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 58 cm
01.06.23 ob 15:00 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 163 cm
01.06.23 ob 15:10 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 330 cm
01.06.23 ob 15:10 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 100 cm
01.06.23 ob 15:10 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 141 cm
01.06.23 ob 15:00 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 112 cm
01.06.23 ob 15:10 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 215 cm
01.06.23 ob 15:00 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 19.1 °C
01.06.23 ob 15:00 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 16.7 °C
01.06.23 ob 06:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 19.4 °C
01.06.23 ob 15:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO