English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > amp
Vode

Podatki samodejnih hidroloških postaj

Za prikaz podatkov izberi postajo na sliki

graf za 1 dan graf za 7 dni graf za 30 dni tabela za 1 dan tabela za 7 dni tabela za 30 dni
Gornja Radgona I - Mura
Trenutni pretok 73.0 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Petanjci - Mura
Trenutni pretok 76.4 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Cankova - Kučnica
Trenutni pretok 0.137 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Pristava - Ščavnica
Trenutni pretok 3.59 m³/s
31.01.23 ob 17:20 Nuskova - Ledava
Trenutni pretok 0.313 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Polana I - Ledava
Trenutni pretok 0.733 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Čentiba - Ledava
Trenutni pretok 3.11 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Martjanci - Martjanski potok
Trenutni pretok 0.052 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kobilje I - Kobiljski potok
Trenutni pretok 0.011 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Središče - Ivanjševski potok
Trenutni pretok 0.019 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Hodoš I - Velika Krka
Trenutno ni podatka Črneče - Drava
Trenutni pretok 211 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Ptuj - Drava
Trenutno ni podatka Borl I - Drava
Trenutni pretok 31.1 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Zavrč - Drava
Trenutni pretok 33.2 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Črna - Meža
Trenutni pretok 1.11 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Otiški Vrh I - Meža
Trenutni pretok 11.1 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Dovže II - Mislinja
Trenutni pretok 1.42 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Otiški Vrh I - Mislinja
Trenutni pretok 4.57 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Stari trg I - Suhodolnica
Trenutni pretok 0.986 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Muta I - Bistrica
Trenutni pretok 1.33 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Ruta - Radoljna
Trenutni pretok 1.58 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Zreče - Dravinja
Trenutni pretok 0.768 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Loče - Dravinja
Trenutni pretok 2.51 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Makole - Dravinja
Trenutni pretok 5.19 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Videm - Dravinja
Trenutni pretok 13.5 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Perovec - Oplotnica
Trenutni pretok 0.911 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Spodnja Ložnica - Ložnica
Trenutni pretok 1.18 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podlehnik I - Rogatnica
Trenutno ni podatka Tržec - Polskava
Trenutni pretok 3.61 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Ranca - Pesnica
Trenutni pretok 1.64 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Gočova - Pesnica
Trenutni pretok 4.09 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Zamušani I - Pesnica
Trenutni pretok 8.03 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kranjska Gora I - Sava Dolinka
Trenutni pretok 0.779 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Jesenice - Sava Dolinka
Trenutni pretok 10.0 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Blejski most - Sava Dolinka
Trenutni pretok 16.8 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podhom - Radovna
Trenutni pretok 2.99 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Sveti Janez - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 2.57 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Bodešče - Sava Bohinjka
Trenutni pretok 5.85 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Ukanc - Savica
Trenutni pretok 0.373 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Stara Fužina II - Mostnica
Trenutni pretok 0.944 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Bohinjska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 0.617 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Mlino I - Jezernica
Trenutni pretok 0.528 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Radovljica - Sava
Trenutni pretok 22.6 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Okroglo - Sava
Trenutni pretok 26.5 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Medno - Sava
Trenutni pretok 76.9 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Šentjakob - Sava
Trenutni pretok 54.3 m³/s
31.01.23 ob 17:10 Litija - Sava
Trenutni pretok 142 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Hrastnik - Sava
Trenutni pretok 163 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Čatež I - Sava
Trenutni pretok 394 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Jesenice na Dolenjskem - Sava
Trenutni pretok 379 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Ovsiše II - Lipnica
Trenutni pretok 0.245 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Preska - Tržiška Bistrica
Trenutni pretok 2.82 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kokra I - Kokra
Trenutni pretok 2.16 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kranj II - Kokra
Trenutni pretok 3.05 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Suha I - Sora
Trenutni pretok 15.4 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Medvode II - Sora
Trenutni pretok 18.8 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Žiri III - Poljanska Sora
Trenutni pretok 1.14 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Zminec - Poljanska Sora
Trenutni pretok 8.91 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Železniki - Selška Sora
Trenutni pretok 5.06 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Vešter - Selška Sora
Trenutni pretok 5.69 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kamnik I - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 4.97 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Vir - Kamniška Bistrica
Trenutni pretok 2.09 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Bišče - Kamniška Bistrica
Trenutno ni podatka Nevlje I - Nevljica
Trenutni pretok 1.74 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Vir - Rača
Trenutni pretok 3.36 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podrečje - Rača
Trenutni pretok 4.80 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Topole - Pšata
Trenutni pretok 1.20 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Loka - Pšata
Trenutni pretok 0.774 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Zagorje - Medija
Trenutni pretok 2.20 m³/s
31.01.23 ob 17:10 Žebnik - Sopota
Trenutni pretok 1.28 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Martinja vas II - Mirna
Trenutni pretok 3.59 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Jelovec - Mirna
Trenutni pretok 5.98 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Metni Vrh - Sevnična
Trenutni pretok 0.777 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Rogatec - Sotla
Trenutni pretok 0.496 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Rakovec - Sotla
Trenutni pretok 16.7 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Sodna vas II - Mestinjščica
Trenutni pretok 2.35 m³/s
31.01.23 ob 17:10 Zagaj II - Bistrica
Trenutni pretok 1.72 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Petrina - Kolpa
Trenutni pretok 11.5 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Sodevci - Kolpa
Trenutni pretok 22.6 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Metlika - Kolpa
Trenutni pretok 63.8 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Livold I - Rinža
Trenutni pretok 0.045 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Gradac I - Lahinja
Trenutni pretok 7.02 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Vrhnika - Ljubljanica
Trenutni pretok 18.4 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Moste I - Ljubljanica
Trenutni pretok 53.3 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Verd I - Ljubija
Trenutni pretok 7.48 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Bistra I - Bistra
Trenutni pretok 8.66 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Borovnica - Borovniščica
Trenutni pretok 0.856 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Iška vas - Iška
Trenutni pretok 1.10 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Ig - Ižica
Trenutni pretok 0.803 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Bokalce - Gradaščica
Trenutni pretok 3.87 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Dvor - Gradaščica
Trenutni pretok 2.18 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Razori - Šujica
Trenutni pretok 1.83 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Cerknica I - Cerkniščica
Trenutni pretok 1.08 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Prestranek - Pivka
Trenutni pretok 2.06 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Mali Otok - Nanoščica
Trenutni pretok 0.612 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Hasberg - Unica
Trenutni pretok 25.9 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Malni - Malenščica
Trenutni pretok 7.50 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Logatec - Logaščica
Trenutni pretok 0.664 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Solčava I - Savinja
Trenutni pretok 1.18 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Nazarje - Savinja
Trenutni pretok 8.42 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Letuš I - Savinja
Trenutni pretok 9.68 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Celje II - brv - Savinja
Trenutni pretok 27.2 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Laško - Savinja
Trenutni pretok 33.2 m³/s
31.01.23 ob 17:00 Veliko Širje I - Savinja
Trenutni pretok 39.0 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Luče - Lučnica
Trenutni pretok 0.727 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kraše - Dreta
Trenutni pretok 2.86 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Velenje - Paka
Trenutni pretok 1.05 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Šoštanj - Paka
Trenutni pretok 2.47 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Rečica - Paka
Trenutni pretok 3.40 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Gaberke - Velunja
Trenutni pretok 0.489 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Dolenja vas II - Bolska
Trenutni pretok 4.60 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Levec I - Ložnica
Trenutni pretok 1.87 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Črnolica - Voglajna
Trenutni pretok 0.853 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Celje II - Voglajna
Trenutni pretok 4.58 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Polže - Hudinja
Trenutni pretok 0.914 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Škofja vas - Hudinja
Trenutni pretok 2.07 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Vodiško I - Gračnica
Trenutni pretok 2.24 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podbukovje I - Krka
Trenutni pretok 8.13 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Soteska - Krka
Trenutni pretok 25.7 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Gorenja Gomila - Krka
Trenutni pretok 48.8 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podbočje - Krka
Trenutni pretok 52.5 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Mlačevo - Grosupeljščica
Trenutni pretok 0.793 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Rašica - Rašica
Trenutni pretok 1.19 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Ivančna Gorica - Višnjica
Trenutni pretok 0.627 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Meniška vas I - Radešca
Trenutni pretok 6.90 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Rožni Vrh I - Temenica
Trenutni pretok 1.20 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Prečna - Prečna
Trenutni pretok 3.81 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Škocjan - Radulja
Trenutni pretok 2.83 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Sodražica - Bistrica
Trenutni pretok 0.427 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Prigorica I - Ribnica
Trenutni pretok 1.05 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kršovec I - Soča
Trenutni pretok 4.22 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Log Čezsoški - Soča
Trenutni pretok 6.82 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kobarid I - Soča
Trenutni pretok 11.9 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Solkan - Soča
Trenutni pretok 112 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Žaga - Učja
Trenutni pretok 1.21 m³/s
31.01.23 ob 17:10 Tolmin I - Tolminka
Trenutni pretok 1.81 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podroteja I - Idrijca
Trenutni pretok 2.78 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podroteja - Idrijca-kanal
Trenutni pretok 1.24 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Hotešk - Idrijca
Trenutno ni podatka Cerkno - Cerknica
Trenutni pretok 1.15 m³/s
31.01.23 ob 17:00 Dolenja Trebuša I - Trebuša
Trenutni pretok 2.27 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Bača pri Modreju - Bača
Trenutni pretok 4.27 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Nova Gorica I - Koren
Trenutni pretok 0.028 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Vipava II - Vipava
Trenutni pretok 2.42 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Dolenje - Vipava
Trenutni pretok 7.68 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Zalošče - Vipava
Trenutni pretok 7.91 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Miren I - Vipava
Trenutni pretok 9.41 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podnanos - Močilnik
Trenutni pretok 0.348 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Ajdovščina I - Hubelj
Trenutni pretok 1.60 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Branik - Branica
Trenutni pretok 0.060 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Volčja Draga - Lijak
Trenutni pretok 0.481 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Bezovljak - Vogršček
Trenutni pretok 0.108 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Neblo - Reka
Trenutni pretok 0.085 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Golo Brdo - Idrija
Trenutni pretok 0.439 m³/s
31.01.23 ob 15:50 Neblo - Kožbanjšček
Trenutni pretok 0.038 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Potoki - Nadiža
Trenutni pretok 1.09 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Trpčane - Reka
Trenutni pretok 0.235 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Trnovo - Reka
Trenutni pretok 2.19 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Cerkvenikov mlin - Reka
Trenutni pretok 3.86 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Škocjan II - Reka
Trenutno ni podatka Ilirska Bistrica - Bistrica
Trenutni pretok 1.52 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Zarečica - Molja
Trenutni pretok 0.376 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Kubed II - Rižana
Trenutni pretok 1.37 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Dekani - Rižana
Trenutno ni podatka Šalara - Badaševica
Trenutni pretok 0.151 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Pišine I - Drnica
Trenutni pretok 0.062 m³/s
31.01.23 ob 17:30 Podkaštel - Dragonja
Trenutno ni podatka Sveti Duh - Bohinjsko jezero
Trenutni vodostaj 18 cm
31.01.23 ob 17:30 Mlino - Blejsko jezero
Trenutni vodostaj 47 cm
31.01.23 ob 17:30 Kamin - Ljubljanica
Trenutni vodostaj 89 cm
31.01.23 ob 17:30 Gorenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 166 cm
31.01.23 ob 17:30 Dolenje Jezero - Stržen
Trenutni vodostaj 332 cm
31.01.23 ob 17:30 Postojnska jama - Pivka
Trenutni vodostaj 125 cm
31.01.23 ob 17:30 Medlog - Savinja
Trenutni vodostaj 149 cm
31.01.23 ob 17:30 Blate - Rakitnica
Trenutni vodostaj 120 cm
31.01.23 ob 17:30 Koper - kapitanija - Jadransko morje
Trenutni vodostaj 212 cm
31.01.23 ob 17:30 OB Piran (NIB) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 9.8 °C
31.01.23 ob 17:30 Debeli Rtič (Zora) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 9.9 °C
31.01.23 ob 17:00 Tržaški zaliv (Zarja) - Jadransko morje
Trenutna temperatura vode 10.1 °C
31.01.23 ob 17:00

Hidrološki podatki

Opomba: Podatki so informativni!

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO